Open post

Βόλος: Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο

Βόλος: Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο

Τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων υλικών αμιάντου, κατά την κατεδάφιση από τον Δήμο Βόλου λυόμενης οικίας, στη διασταύρωση των οδών Μικράς Ασίας και Κυρίλλου, στη Ν. Ιωνία, καταγγέλλουν με κοινή προσφυγή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και με μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Βόλου, Μ. Πατσιαντάς, Α. Οικονόμου, Α. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης, Ν. Στόικος, Ε. Ανδρέου, Ι. Αποστολάκης, Κ. Γαργάλας, Μ. Δραμητινός, Φ. Κοκκινάκη, Ι. Μολοχίδης και Θ. Διαμαντένιας.

Όπως αναφέρουν, τα παραπάνω συνέβησαν κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως και της νομοθεσίας για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την προσφυγή και τη μηνυτήρια αναφορά, συναποδέκτες των οποίων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν, επίσης, ότι η εργασία υλοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση, ποσού 9.672,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον σύζυγο θυγατέρας του Δημ. Καντόλα, με απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημ. Πέγιου, και μάλιστα, παρότι υπάρχει στον Δήμο Βόλου ενεργός δηµόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, που αφορά στην εκµίσθωση µηχανηµάτων και οχηµάτων έργου, για την κάλυψη των αναγκών των ∆/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι η εκτέλεση των εργασιών έγινε παρουσία του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Αθ. Σταυρίδη, του σε αργία αντιδημάρχου, Δημ. Καντόλα, και του σε αργία δημάρχου, Αχ. Μπέου, ζητούν δε την ακύρωση της παράνομης απόφασης, με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση, και την κίνηση των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών για την αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση προσώπου.

Όπως μάλιστα σημειώνουν, η κορύφωση της παρανομίας και της αυθαιρεσίας είναι ότι η απόφαση του αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση ελήφθη, αφού είχαν ήδη υλοποιηθεί οι εργασίες.
Σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, ο αμίαντος υπάγεται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς, σε περίπτωση εισπνοής ως λεπτή σκόνη, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, προκαλώντας σοβαρό πνευμονικό πρόβλημα (αμιάντωση).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαγορεύσει τη χρήση του. Η απομάκρυνση αμιάντου γίνεται μόνο από πιστοποιημένες αδειοδοτημένες εταιρείες, εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων, που τηρεί το ΥΠΕΚΑ, με πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ οι σχετικοί διαγωνισμοί στηρίζονται στη νομοθεσία περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ακριβώς για τη διασφάλιση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Η συλλογή, συσκευασία, μεταφορά των υλικών αμιάντου γίνεται με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα προστασίας, σαφώς οριζόμενα από τη νομοθεσία, ενώ η απόρριψή τους γίνεται στο εξωτερικό, καθώς δεν υπάρχει ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, με άδεια απόρριψης τέτοιων υλικών.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω, πριν από οποιαδήποτε εργασία αποξήλωσης αμιάντου, απαιτείται η Έγκριση Σχεδίου Εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, η οποία (έγκριση) περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εργασιών, τον περιορισμό εκπομπών ινών ή σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον και την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αναρτάται, δε, η συγκεκριμένη έγκριση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται, εκτός των άλλων, και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Από όλα τα παραπάνω – όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης – στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε κανένας όρος, καθώς το όνομα του αναδόχου δεν συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγκριση σχεδίου εργασιών για τη συγκεκριμένη κατεδάφιση.

Εξάλλου, επισημαίνουν ότι με δεδομένο ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις, διερευνητέο είναι πού έγινε η απόρριψη των σχετικών υλικών, αφού, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά ούτε και σε όλη τη χώρα υπάρχει χώρος κατάλληλος για την απόρριψη τέτοιων υλικών, γι’ αυτό και μεταφέρονται στο εξωτερικό.

Απάντηση της Δημοτικής Αρχής

«Η αποθέωση της υποκρισίας και της πολιτικής αλητείας. Μια χούφτα δημοτικών συμβούλων, των μειοψηφιών της δήθεν «Αριστεράς», έκαναν μηνυτήρια αναφορά στη Δημοτική Αρχή γιατί κατεδάφισε λυόμενη οικία, στη διασταύρωση των οδών Μικράς Ασίας και Κυρίλλου, στη Ν. Ιωνία, που ήταν γεμάτη από αμίαντο!!!

Και πραγματικά πρέπει να επέμβει ο Εισαγγελέας, αν υπάρχει ακόμη Δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα,  για να εξετάσει ποιοι βρομιάρηδες, απατεώνες και εγκληματίες, τόσα χρόνια άφηναν έτσι αυτή την κατάσταση, μολύνοντας το περιβάλλον και βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία εκατοντάδων περιοίκων και μάλιστα μικρών παιδιών

Όπως λέει και ο σοφός λαός μας, που έστειλε όλα αυτά τα περιθωριακά στοιχεία στα σπίτια του, «εκεί που μας χρωστούσαν, ζητούσαν και το βόδι»!

Εμείς επιτελέσαμε το αυτονόητο καθήκον μας. Αφού, λοιπόν, αυτοί δεν σέβονται, όχι εμάς, αλλά τους αθώους ανθρώπους που τους εμπιστεύθηκαν και τους εξέθεταν επί σειρά ετών σε τέτοιο κίνδυνο, που ανερυθρίαστα συνομολογούν, τους καλούμε να δώσουν εξηγήσεις γιατί δεν προχώρησαν, έστω με τις διαδικασίες που με το γνωστό φαρισαϊσμό τους επικαλούνται, στην απομάκρυνση του αμιάντου; Από εμάς το έμαθαν ότι υπήρχε ή το ήξεραν αλλά απλώς επειδή επρόκειτο για τη Νέα Ιωνία αδιαφορούσαν; Οι απαντήσεις ας δοθούν προς την κοινωνία, που δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει, ότι τους έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη…

Με μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες, επικαλούμενοι αστεία και καθ’ ολοκληρία ψευδή και συκοφαντικά επιχειρήματα, δεν μπορούν να αναστρέψουν την πραγματικότητα της άθλιας πολιτικής τους που κατέστρεψε, τόσα χρόνια, την πόλη μας. Οι πολίτες και γνώση και μνήμη έχουν».

 

Open post

Καστοριά: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Κ. Πολύζου

Καστοριά: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του  Κ. Πολύζου

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας του Κωστή Πολύζου. Το δικαστήριο έκανε δεκτά  την εισήγηση της εισαγγελέως και το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης  να διακοπεί η δίκη, λόγω της  απουσίας  τριών βασικών μαρτύρων. Μεταξύ των μαρτύρων αυτών είναι και η Αγγελική Νικολούλη.

Η δίκη ξεκίνησε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Καστοριάς, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Κατηγορούμενοι είναι  η μητέρα και ο πατριός του Κωστή Πολύζου. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού

Τα χέρια μου δεν είναι βαμμένα με το αίμα του παιδιού μου  δήλωσε κατά την έναρξη της δίκης  η μητέρα. Αθώος δήλωσε και ο πατριός του.

Ο φίλος του Κωστή στην κατάθεση του μίλησε για την συμπεριφορά της μάνας μετά την εξαφάνιση του άτυχου νέου. Δεν ήταν αγχωμένη σαν μάνα,  κατέθεσε. Μια μάνα θα είχε κινήσει γη και ουρανό για να βρει το παιδί της, είπε. Η δίκη διεξάγεται χωρίς παράσταση πολιτικής αγωγής. Το δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και αποβολή αυτής.

«Η οικογένεια επιθυμούσε σφόδρα να συμμετέχει ως πολιτικός ενάγοντας  στη δίκη όχι μόνο για να ενισχύσουν την κατηγορία, αλλά  πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν είχαν καμιά αξίωση ως προς τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια τη χρηματική ικανοποίηση» ανέφερε ο Αθανάσιος Τέλλιος  δικηγόρος εντολοδόχος  των Ευάγγελου και Χρυσούλας Πολύζου, αδελφών του βιολογικού πατέρα του Κωστή.

Σημείωσε ακόμη «Το δικαστήριο όμως είχε αντίθετη άποψη, υπό ποιαν έννοια, ότι ακριβώς επειδή είναι θείος και θεία του θανόντος και δεν αποτελούν το στενό οικογενειακό περιβάλλον, ότι δεν έχουν το δικαίωμα το να λάβουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος γι αυτό και αρνήθηκαν σήμερα την πολιτική μας αγωγή» .

Ο 23χρονος Κωστής Πολύζος από την Σιάτιστα Κοζάνης είχε εξαφανιστεί στις 18 Φεβρουαρίου του 2011 και το πτώμα του βρέθηκε σε χωράφι του πατριού του επτά μήνες μετά. Η μητέρα και ο πατριός του συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2016 στην Ελευσίνα.

Open post

Οι πολιτείες-κλειδιά όπου θα παιχτεί η προεδρική εκλογή

Οι πολιτείες-κλειδιά όπου θα παιχτεί η προεδρική εκλογή

Χίλαρι Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία σε πολιτείες-κλειδιά που, δεδομένου του εκλογικού συστήματος, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. 

Ορισμένες από τις πολιτείες-κλειδιά είναι περισσότερες επίμαχες από άλλες, είτε διότι ο αριθμός εκλεκτόρων είναι πολύ μεγάλος, είτε διότι τα ποσοστά των υποψηφίων είναι πολύ κοντά, είτε και για τα δύο.

Σε ποιον θα πάνε οι 29 μεγάλοι εκλέκτορες της Φλόριντα, της πολιτείας-κλειδί με τον μεγαλύτερο πληθυσμό; Σε ποιον θα πάνε οι 20 εκλέκτορες της Πενσιλβάνια, οι 18 του Οχάιο και οι 15 της Βόρειας Καρολίνας; Ποια σύνθεση πολιτειών μπορεί να δώσει τη νίκη στην Κλίντον, ή στον Τραμπ; Οι ειδικοί εκλογολόγοι μελετούν καθημερινά τους αριθμούς προσθέτοντας και αφαιρώντας ανάλογα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Και η παραμικρή μεταβολή μπαίνει στο μικροσκόπιο, αφού και μικρές πολιτείες-κλειδιά, όπως η Αϊόβα με 6 εκλέκτορες, μπορούν να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα.

Οι πολιτείες-κλειδιά για τις προεδρικές εκλογές:

Πολιτεία Εκλέκτορες

Φλόριντα 29

Πενσιλβάνια 20

Οχάιο 18

Μίσιγκαν 16

Τζόρτζια 16

Βόρεια Καρολίνα 15

Βιρτζίνια 13

Αριζόνα 11

Ουισκόνσιν 10

Κολοράντο 9

Αϊόβα 6

Νεβάντα 6

Νιού Χαμσάιρ 4

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικές ειδήσεις: Στις κάλπες προσέρχονται μαζικά οι Αμερικανοί (video)
Άνοιξαν οι κάλπες – Κλίντον έβγαλαν οι «πρώτοι του Ντέξβιλ Νοτς» (video)

Open post

Μ. Βρετανία: Αυξήθηκε ο αριθμός ανθρώπων που βλέπουν εικόνες παιδικής πορνογραφίας

Μ. Βρετανία: Αυξήθηκε ο αριθμός ανθρώπων που βλέπουν εικόνες παιδικής πορνογραφίας

Σύμφωνα με έκθεση του φιλανθρωπικού οργανισμού NSPCC, έχει αυξηθεί δραματικά, στη Μεγάλη Βρετανία, ο αριθμός των ανθρώπων που βλέπουν εικόνες-βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο εν λόγω οργανισμός για την προστασία των παιδιών κάνει έκκληση για ένα «ισχυρό σχέδιο δράσης», προκειμένου να διακοπεί η παροχή τέτοιου περιεχομένου στο Ίντερνετ. Υποστηρίζει δε ότι η πραγματική έκταση τέτοιων αδικημάτων στη Μεγάλη Βρετανία είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της οργάνωσης εκτιμούν ότι ενδεχομένως  να υπάρχουν τουλάχιστον μισό εκατομμύριο άνδρες στη Μεγάλη Βρετανία οι οποίοι έχουν δει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του NSPCC, το 2013 εκτιμάται ότι υπήρχαν τουλάχιστον 50.000 άτομα στη Μεγάλη Βρετανία που συμμετείχαν στη λήψη και τον διαμοιρασμό άσεμνων εικόνων με παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Open post

Πάντοαν: Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για το ελληνικό χρέος

Πάντοαν: Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για το ελληνικό χρέος

Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας ως προς την έκταση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων ρύθμισης του ελληνικού χρέους, υπογράμμισε την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, Πιερ Κάρλο Πάντοαν, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων λίγο μετά τη λήξη του Ecofin στις Βρυξέλλες.

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που τώρα αξιολογείται. Περιλαμβάνει, όπως είπε, μέτρα βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα τα οποία θα πρέπει να συντονιστούν με τον ορθό τρόπο, που είναι και το βασικό ζητούμενο.

Η Ιταλία, κατέληξε ο κ. Πάντοαν, υποστηρίζει ότι πρέπει να βρεθεί ο σωστός χρονικός ορίζοντας εντός του οποίου η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει, χάρη στις μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν και με βασικό γνώμονα την αποπληρωμή των χρεών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία: Eurokinissi

Open post

Φάτε περισσότερες πατάτες, λέει ο Σαρκοζί στους μαθητές που δεν τρώνε χοιρινό

Φάτε περισσότερες πατάτες, λέει ο Σαρκοζί στους μαθητές που δεν τρώνε χοιρινό

Ο Νικολά Σαρκοζί υποστήριξε ότι οι μαθητές που δεν τρώνε χοιρινό –ουσιαστικά δηλαδή τα παιδιά μουσουλμανικών ή εβραϊκών οικογενειών– θα πρέπει να παραγγέλνουν διπλή μερίδα πατάτες όταν το γεύμα που προτείνει η καντίνα του σχολείου τους περιέχει ζαμπόν.

Ο Σαρκοζί, που στις δημοσκοπήσεις για το χρίσμα της κεντροδεξιάς έρχεται δεύτερος πίσω από τον Αλέν Ζιπέ, προσπαθεί να εμφανιστεί ως «η φωνή της σιωπηλής πλειοψηφίας». Δύο εβδομάδες πριν από τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) συμμετείχε σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο προπύργιό του, το Νεϊγί, στα δυτικά του Παρισιού.

«Αν η οικογένεια ενός μικρού δεν τρώει χοιρινό και στο μενού της (σχολικής) καντίνας περιλαμβάνονται ζαμπόν και πατατάκια, τότε (ο μαθητής) παραλείπει το ζαμπόν και τρώει διπλή μερίδα πατάτες. Σε μια δημοκρατία ισχύει ο ίδιος κανόνας και το ίδιο μενού για όλους», είπε.

Η Γαλλία, με πληθυσμό 65 εκατομμυρίων, φιλοξενεί τις μεγαλύτερες κοινότητες Εβραίων και μουσουλμάνων στην Ευρώπη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός Ζιπέ είναι σε θέση να κερδίσει όχι μόνο το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων αλλά και τις προεδρικές εκλογές, απέναντι στη Μαρίν Λεπέν του Εθνικού Μετώπου.

Πηγή: Ρόιτερς, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Ο Diego Marani και η «Νέα φινλανδική γραμματική»

Ο Diego Marani και η «Νέα φινλανδική γραμματική»

ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: Μαρία Σφυρόερα

Η «Νέα φινλανδική γραμματική» μπορεί να φαντάζει σαν ένα βιβλίο για τη Φινλανδία και τίποτε περισσότερο. Είναι όμως κάτι πολύ παραπάνω. Τα θέματα που αναπτύσσω αφορούν το μέλλον των κοινωνιών μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Ταυτότητα, σύνορα, η περί του εαυτού μας αντίληψη, εθνική οικοδόμηση είναι ζητήματα στα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δίνουν γερασμένες απαντήσεις. Θα πρέπει όμως να βρεθούν καινούριοι δρόμοι. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι σάρωσαν τους εθνικισμούς όμως τίποτα δεν αντικατέστησε το σύστημα της πίστης σε αυτούς. Οι μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στη συνέχεια, η πτώση του τείχους του Βερολίνου άνοιξαν τις πόρτες της κοινωνίας μας προσφέροντάς μας μια πρωτόγνωρη ελευθερία. Όμως οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βρουν τον δικό τους ορισμό περί ταυτότητας, αυτό το αίσθημα του ανήκειν που θα ξεπερνά το παλιό και περιοριστικό εθνικό περίβλημα. Οι γλώσσες και τα σύνορα χωρίζουν και ορίζουν.

Στο μυθιστόρημα αυτό διερεύνησα τα εν λόγω θέματα με έμμεσο τρόπο, τοποθετώντας την ιστορία στην εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, τα προβλήματα που πραγματεύομαι είναι σύγχρονα.

Μπορούμε άραγε να ορίσουμε τους εαυτούς μας παραμερίζοντας τη γλώσσα μας; Μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας χωρίς αυτή τη γλώσσα; Η γλώσσα είναι αναμφισβήτητα ένα πολύτιμο εργαλείο ταυτότητας και θεματοφύλακας του πολιτισμού μας. Μήπως, όμως, αποτελεί κι ένα όριο που αναχαιτίζει την επαφή μας με τους άλλους και εμποδίζει τη γέννηση ενός ευρωπαϊκού «δήμου»; Με το να φανταστώ την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει μείνει χωρίς γλώσσα, προσπαθώ να εξερευνήσω πιθανές οδούς προς έναν νέο κοσμοπολιτισμό, ο οποίος, ίσως, συνιστά τη σύγχρονη απάντηση στο ζήτημα του ανήκειν.

Ο κοσμοπολιτισμός του παρελθόντος ήταν ένα προνόμιο λιγοστών μορφωμένων ανθρώπων. Αν μπορέσει ποτέ να υπάρξει ένας σύγχρονος κοσμοπολιτισμός, θα πρέπει να είναι οικουμενικός και κοινός. Ωστόσο, στη διερεύνησή μου δεν προσφέρω απαντήσεις, θέτω κυρίως νέα ερωτήματα. Ακόμη και η ιδέα της πατρίδας, υπό την έννοια της παλιάς εθνικιστικής ερμηνείας, σήμερα δεν αντέχει πια. Παρόλα αυτά δεν έχουμε βρει άλλον τρόπο να ανήκουμε κάπου. Μπροστά στο μεταναστευτικό πρόβλημα, ακόμη και ανοιχτοί και φιλόξενοι λαοί θα οχυρωθούν πίσω από γερασμένους και ξεπερασμένους πολεμοχαρείς πατριωτισμούς.

Ο ήρωάς μου αποτυπώνεται με φόντο αυτές τις αντιθέσεις, υπαρκτές σήμερα, όπως και πριν από εβδομήντα χρόνια. Το πεπρωμένο του θέλει να είναι μια προειδοποίηση προς όλους εμάς.

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να εγκαθιδρύσει ένα νέο αίσθημα ανήκειν που δεν θα βασίζεται πια σε γλώσσες και πατρίδες αλλά σε κοινές αξίες. Αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι το πνεύμα ενός νέου και εφικτού ευρωπαϊκού κοσμοπολιτισμού.

Diego Marani
Μετάφραση από τα ιταλικά: Δήμητρα Δότση

Το μυθιστόρημα του Ντιέγκο Μαράνι Νέα Φινλανδική γραμματική κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αιώρα σε μετάφραση της Δήμητρας Δότση (σελ.: 232, τιμή: 14,40 €).
Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και κυκλοφορεί σε 13 χώρες.
Έχει διακριθεί με το Βραβείο Grinzane Cavour 2001, το Βραβείο Ostia Mare 2001, το Βραβείο Guiseppe Desi 2001 και ήταν υποψήφιο για το Independent Foreign Fiction Prize 2012.

Έργο εξωφύλλου: Παναγιώτης Σταυρόπουλος

Ο Ντιέγκο Μαράνι εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλες, όπου ασχολείται με την προώθηση της πολυγλωσσίας. Εκτός από την πολυβραβευμένη Νέα φινλανδική γραμματική, έχει γράψει και άλλα μυθιστορήματα που επίσης μεταφράστηκαν και κυκλοφορούν με επιτυχία σε πολλές χώρες. Επινόησε την Europanto, μια γλώσσα-παιχνίδι (ένα κράμα λέξεων από ευρωπαϊκές γλώσσες) στην οποία έγραψε μια συλλογή διηγημάτων και πολλά άρθρα για ευρωπαϊκές εφημερίδες.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Ο Ντιέγκο Μαράνι (γεννημένος στη Φεράρα το 1959), επινοητής της γλώσσας Europanto, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλες, στη Νέα Φινλανδική Γραμματική σκάβει βαθιά στις ρίζες της γλώσσας των ανθρώπων για να ρίξει τα θεμέλια της διαχρονικής γέφυρας μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος».
Κώστας Κυριακόπουλος, amagi.gr

«Πάντως, με τη λογοτεχνία του στο εξαίσιο μυθιστόρημα Νέα φινλανδική γραμματική, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αιώρα σε μετάφραση της Δήμητρας Δότση, ο συγγραφέας κατορθώνει να ενώσει όλον τον κόσμο».
Σταυρούλα Σκαλίδη, Καθημερινή

«Η γλώσσα πρωταγωνιστεί στο έργο του Ντιέγκο Μαράνι ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και ως σύστημα πλοήγησης μέσα σε έναν ολοένα και πιο σύνθετο ευρωπαϊκό κόσμο, ως μηχανισμός που παράγει ιδεολογία και εθνική συνείδηση αλλά και διαμορφώνεται με τη σειρά της από την ιδεολογία και την εθνική συνείδηση. Όλα αυτά χωρίς καθόλου θεωρίες και φλυαρίες, μέσα από το αβίαστο ξεδίπλωμα των χαρακτήρων και της πλοκής, με λόγο ρέοντα και απολαυστικό που υποβάλλει όχι μόνο συναισθήματα αλλά και σκέψεις».
Νίκη Κώτσιου, Ο αναγνώστης

Από αριστερά: Στέλλα Πριόβολου, ομότιμη καθηγήτρια τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, η μεταφράστρια του βιβλίου Δήμητρα Δότση και ο συγγραφέας (από την παρουσίαση του βιβλίου στο Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας).

Σημείωση: Η στήλη ευχαριστεί θερμά τη Δήμητρα Δότση, για τη βοήθειά της στη μετάφραση του κειμένου που μας έστειλε ο Diego Marani.

Open post

Aνταλλακτικό παζάρι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου

Aνταλλακτικό παζάρι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, για συμμετοχή σε ανταλλακτικό παζάρι παιδικών ρούχων και αντικειμένων.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος αναφέρει: «Αγαπητοί γονείς και παιδιά,

το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά, οι ντουλάπες ανοίγουν, φεύγουν τα καλοκαιρινά, έρχονται τα χειμωνιάτικα…

Ερωτήματα πολλά: Τι θα τους κάνει φέτος; Τι θα χρειαστούν;

Με αυτή την αφορμή, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Χαλανδρίου διοργανώνει και φέτος το 2ο Ανταλλακτικό Παζάρι παιδικών ρούχων και αντικειμένων την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, ώρες 11:00 ως 14:00 και σας καλεί:
να φέρετε ότι δεν τους κάνει
να διαλέξετε ότι τους κάνει και τους αρέσει

Μικροί κανόνες λειτουργίας:
Φέρνουμε μόνο χειμερινά ρούχα και παπούτσια παιδικά.
Φροντίζουμε να είναι σε καλή κατάσταση, καθαρά, σιδερωμένα.
Τα ρουχαλάκια που θα απομείνουν θα διατεθούν σε δομές όπου υπάρχει ανάγκη.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεισφορά σας».

Info
1ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
Αριστοφάνους 42 και Καραολή Δημητρίου 32, 15232 Χαλάνδρι

Open post

Το ΚΚΕ για την πολιτική της κυβέρνησης

Το ΚΚΕ για την πολιτική της κυβέρνησης

«Το γεγονός ότι από χθες εκπρόσωποι της ΕΕ, του ΔΝΤ, επιχειρηματικών ομίλων και διεθνών funds χαιρετίζουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κλείσει τη β’ αξιολόγηση, είναι από μόνο του αρκετό για να δείξει τι θα έχει ν’ αντιμετωπίσει ο λαός το επόμενο διάστημα», αναφέρει σχόλιο του ΚΚΕ για την πολιτική της κυβέρνησης.

«Όταν, λοιπόν, οι απαιτήσεις όλων αυτών εκφράζονται ως προτεραιότητες της κυβέρνησης, για να ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου, τότε ο λαός όχι μόνο πρέπει να κουμπώνεται, αλλά και να θέσει τις δικές του προτεραιότητες για να μη φορτωθεί άλλο τα βάρη της κρίσης και της ανάκαμψης των καπιταλιστικών κερδών και να διεκδικήσει την επιστροφή όσων έχασε», καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.

Open post

Σύσκεψη με συμμετοχή Χ. Καλογήρου για την κατάσταση στην Χίο

Σύσκεψη με συμμετοχή Χ. Καλογήρου για την κατάσταση στην Χίο

Ολοκληρώθηκε η ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την κατάσταση που επικρατεί στη Χίο, λόγω του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.

«Η κυβέρνηση δέχτηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης των νησιών που δέχονται το βάρος του προβλήματος», ανέφερε, εξερχόμενη του Μεγάρου Μαξίμου, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστίνα Καλογήρου και χαρακτήρισε το προσφυγικό «πρωτόγνωρο ζήτημα, το οποίο συνοδεύουν πρωτόγνωρες δυσκολίες».

Επίσης, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών παροχής ασύλου και λειτουργίας ενός ενιαίου χώρου για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έθεσα με μεγάλη έμφαση την ανάγκη της διατήρησης του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις», κατέληξε η περιφερειάρχης.

Εποικοδομητική χαρακτήρισε τη συζήτηση ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη, και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση έκανε σημαντικές αλλαγές, που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση». «Τονίσαμε τις σημαντικότατες καθυστερήσεις που υπάρχουν στα θέματα παροχής ασύλου και γενικότερα στα προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση των χοτ σποτς. Ζητήσαμε την επιτάχυνση των διαδικασιών, τον διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών, καλύτερο συντονισμό και τη στήριξη των νησιωτών», σημείωσε ο κ. Μηταράκης. «Υπάρχουν θέματα που πρέπει να επιλυθούν ειδικά με τη χωροθέτηση νέου χώρου φιλοξενίας που θα αντικαταστήσει τους υπάρχοντες και που θα πληρεί τις συνθήκες ασφαλείας για τη διαχείριση του προσφυγικού», πρόσθεσε.

«Ο Δήμος Χίου θα εξετάσει τα όσα τέθηκαν κατά τη συνάντηση στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου», επεσήμανε ο δήμαρχος του νησιού, Μ. Βουρνούς και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προτάσεις για τη δημιουργία ενός χώρου καταγραφής των προσφύγων και μεταναστών και ενός προαναχωρησιακού χώρου για την προσωρινή κράτηση όσων δεν έτυχαν παροχής ασύλου. Για το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ο κ. Βουρνούς υπογράμμισε ότι η επίλυση του προβλήματος θα ήταν ένα δείγμα πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι όλο το βάρος του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος έχει πέσει στα νησιά και τα βουλιάζει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Posts navigation

1 2 3 10.235 10.236 10.237 10.238 10.239 10.240 10.241 10.489 10.490 10.491
Scroll to top