Open post

Οδηγός για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Οδηγός για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Οδηγό με τις συνηθέστερες ερωτήσεις – απαντήσεις για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στο τέλος Ιουνίου και έως τώρα έχουν υποβληθεί 1.566.284 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,2 εκατομμυρίων δηλώσεων που υπολογίζεται ότι θα υποβληθούν.

Μεταξύ των βασικότερων ερωτήσεων – απαντήσεων που περιλαμβάνονται στον οδηγό της ΑΑΔΕ και είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι οι ακόλουθες:

1. Ποιες ιατρικές δαπάνες μειώνουν το φόρο εισοδήματος;
– Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις
– Έξοδα νοσηλείας
– Έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης
– Έξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/τριας
– Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων που εδρεύουν στην Ελλάδα
– Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά
– Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία
– Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

Η έκπτωση φόρου 10% για τα ιατρικά έξοδα που ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος του φορολογούμενου.

2. Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;
Αν ο φορολογούμενος δηλώνει στο έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, χρειάζονται φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινόχρηστων κ.λπ.), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα.

3. Μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα μισθώματα του έτους 2016;
Όχι, η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας έχει καταργηθεί. Μπορούν όμως να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μην φορολογηθούν εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πριν από την υποβολή της δήλωσης ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών που έχουν ασκηθεί και που, κατά περίπτωση, υπάρχουν.

4. Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2016;
Με τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

5. Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων και υποβολής χωριστών δηλώσεων, ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Χρειάζεται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων.

6. Ισχύουν οι δωρεές χρηματικών ποσών για την κάλυψη συνολικής ετήσιας δαπάνης;
Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

7. Οι αγροτικές επιδοτήσεις καλύπτουν τεκμήρια;
Οι εισοδηματικές αγροτικές επιδοτήσεις (κωδ. 908, 911 και 914), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες, δηλαδή, μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια. Γι’ αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδ. 907, 910 και 913). Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδ. 912), αν και δεν προσμετράται στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά, όπως, οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια.

8. Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση σε περίπτωση θανάτου ενός φορολογουμένου;
Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπρόθεσμα, έως 31/12/2017.

9. Ποιες αντικειμενικές δαπάνες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης του φορολογουμένου;
– Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες, καθώς και ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες και των βοηθητικών χώρων αυτών
– Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.
– Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων
– Δαπάνη οικιακών βοηθών (πέραν του ενός), οδηγών αυτοκινήτου, δασκάλων κλπ.
– Δαπάνες σκαφών αναψυχής.
– Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων.
– Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης.

Επίσης, στις παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες, προστίθεται και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες διαβίωσης δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή. Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

10. Ποιον βαρύνει η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στην περίπτωση που παραχωρείται δωρεάν κύρια κατοικία από γονείς σε τέκνα ή το αντίθετο;
Στην περίπτωση αυτή, η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης βαρύνει αυτόν που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Mε τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού η κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (video)

Mε τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού η κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (video)

Δημόσια δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού θα τελεστεί η κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στη Μητρόπολη Αθηνών και η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η ταφή θα γίνει στη γενέτειρά του τα Χανιά την Πέμπτη, ημέρα, μέχρι την οποία θα τηρηθεί δημόσιο πένθος.

Τη θλίψη τους για το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού εκφράζουν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αλλά και ξένοι αξιωματούχοι.

Κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του τόπου, τόνισε ο πρωθυπουργός, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, ενώ κορυφαίο ευρωπαίο υποστηρικτή, τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κομισιόν.

ΠΗΓΗ: Ε.ΡΑ.

Σχετική είδηση: Συγκίνηση και σεβασμός για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (video)

Open post

Πέθανε ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα

Πέθανε ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα

Πέθανε ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, σε ηλικία 83 ετών, μετά από πρόσφατη εγχείρηση στον εγκέφαλο σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο πρόεδρος του Παναμά, Χουάν Κάρλος Βαρέλα.

O πρώην δικτάτορας είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης 60 ετών  για εγκλήματα τα οποία είχαν διαπραχθεί   επι του καθεστώτος του από το 1983 -1989

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Παναμά και συνεργάτης της CIA ήταν  έγκλειστος στη φυλακή Ελ Ρενασέρ, κοντά  στη Διώρυγα του Παναμά, μετά την καταδίκη του για τις εξαφανίσεις και τις δολοφονίες αντιφρονούντων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του.

Το 1989, μετά από μια αμφιλεγόμενη εκλογική διαδικασία ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Χέρμπερτ Μπους διέταξε μια στρατιωτική επέμβαση η οποία ολοκληρώθηκε με την παράδοση του Νοριέγκα, ο οποίος είχε καταφύγει για ημέρες στην Αποστολική Νουντσιατούρα – την κατοικία του παπικού πρεσβευτή – στην πόλη του Παναμά. Έτσι, τερματίστηκε η εγκληματική δραστηριότητά του, στη διάρκεια της οποίας είχε συνεργαστεί με εμπόρους ναρκωτικών, όπως, ο Πάμπλο Εσκομπάρ

Ο Νοριέγκα πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες στη φυλακή στις ΗΠΑ, όπου είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, και άλλα δύο χρόνια στη φυλακή στη Γαλλία, όπου είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος. Εκδόθηκε στον Παναμά από τις γαλλικές αρχές το 2011.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ -Reuters

Open post

Η κόντρα Ντράγκι – Σόιμπλε και τα ελληνικά ομόλογα

Η κόντρα Ντράγκι – Σόιμπλε και τα ελληνικά ομόλογα

Του Γιώργου Χ. Παπαγεωργίου

Το ζήτημα του ελληνικού χρέους εξελίσσεται με ρυθμούς θρίλερ. Υπάρχουν μεγάλες ανατροπές, ενώ στους πρωταγωνιστές περιλαμβάνονται ο κλασσικός “κακός” που δε επιθυμεί λύση, ο αδύναμος κρίκος που είναι η χώρα μας και οι δυνάμεις των “καλών” που μας υποστηρίζουν.
Στους “καλούς” περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτή, εξέφρασε τη λύπη του που δεν προσδιορίστηκαν τα μέτρα για το χρέος στο τελευταίο Eurogroup, δίνοντας το στίγμα ότι βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τον διαχρονικό “κακό” στο δράμα της Ελλάδας.
Το κλειδί των εξελίξεων για την κυβέρνηση βρίσκεται στο να βρεθεί μια λύση η οποία θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να εντάξει την Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση, ώστε να αρχίσει να αγοράζει και ελληνικά ομόλογα από την αγορά.
Εάν αυτό συμβεί θα αποτελέσει ένα «χαρτί» για την Ελλάδα, ώστε να μην φύγει με άδεια χέρια από το τραπέζι, ενώ θα ήταν το πρώτο βήμα για σταδιακή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με εκδόσεις νέων ομολόγων, στόχο που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει στρατηγικό.
Ο κ. Ντράγκι από την πλευρά του, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θύμισε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει η ευρωζώνη να λάβει αποφάσεις οι οποίες θα πιστοποιούν ότι το ελληνικό χρέος θα είναι βιώσιμο ακόμα και κάτω από τα πιο αντίξοα σενάρια.
Με λίγα λόγια ο κ. Ντράγκι ζήτησε το αντίθετο από αυτό που θέλει ο κ. Σόιμπλε, σηματοδοτώντας την πλήρη αντίθεση των δυο ανδρών, σχεδόν για όλα τα θέματα της ευρωζώνης.
Θεωρητικά, με βάση τα ισχύοντα η ΕΚΤ θα μπορούσε να εντάξει την Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση ακόμα και εάν δεν συμμετέχει το ΔΝΤ και δεν εκδώσει θετική ανάλυση βιωσιμότητας. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, όπου η Ευρωζώνη θα ελάμβανε μια δεσμευτική απόφαση ότι θα καταστήσει το ελληνικό χρέος βιώσιμο, ακόμα και κάτω από το πιο αντίξοο σενάριο.
Στην πράξη, όμως, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο, ανάμεσα σε άλλα και λόγω της σφοδρής αντίδρασης της γερμανικής πλευράς στην ποσοτική χαλάρωση, αλλά και στην ένταξη της Ελλάδας σε αυτήν.
Τόσο η γερμανική κεντρικής τράπεζα (Μπούντεσμπανκ) όσο και το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι με την ποσοτική χαλάρωση η ΕΚΤ φορτώνεται και ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και επομένως φορτώνεται υψηλό ρίσκο, το οποίο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο εάν αγοραστούν και ελληνικά ομόλογα.
Πέραν αυτού, οι Γερμανοί είναι αντίθετοι συνολικά με την χαλαρή νομισματική πολιτικής της ΕΚΤ, διότι κρατά τα επιτόκια χαμηλά, τη στιγμή που στη Γερμανία ο πληθωρισμός ανεβαίνει, με αποτέλεσμα οι αποταμιευτές να χάνουν χρήματα.
Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικά διότι στη Γερμανία η αποταμίευση είναι “ιερή” ενώ η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.
Δεν θα είναι επομένως καθόλου εύκολο να δεχθεί η Γερμανία μια απόφαση του Eurogroup η οποία θα αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ.

Open post

 Πτολεμαΐδα – Γιώργος Σταθάκης: Η ΔΕΗ θα παραμείνει στο δημόσιο

 Πτολεμαΐδα – Γιώργος Σταθάκης: Η ΔΕΗ θα παραμείνει στο δημόσιο

Υπερασπίστηκε για μια ακόμη φορά το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης από την Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκε χθες (29/5/2017), για την έναρξη του 38ου Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Όπως ανέφερε η Κυβέρνηση υπερασπίζεται το 51% της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ και διεκδικεί ισχυρή παρουσία του δημοσίου, είτε άμεσα είτε έμμεσα σε όλο το ενεργειακό φάσμα, ενώ πρόσθεσε ότι στόχος της είναι η διατήρηση του ειδικού βάρους του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας.

Αναφερόμενος στη νέα συμφωνία, που επιτεύχθηκε με τους δανειστές μας για την Ενέργεια, ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με την αμετάκλητη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την άρση της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή και πρέπει να δώσει μερίδιο σε ποσοστό 40% στους ιδιώτες.

Η Κυβέρνηση κατάφερε και εξαιρέθηκαν τα Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια της ΔΕΗ, τα οποία είχαν, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεσπόζουσα θέση στη μικρή ΔΕΗ, που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ώστε να πουληθούν, ενώ διευκρίνισε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο είναι ανοιχτό το θέμα αναφορικά με το ποιες λιγνιτικές μονάδες και ποια ορυχεία θα δοθούν στα επενδυτικά σχήματα.

Όπως τόνισε στα επενδυτικά αυτά σχήματα οι δανειστές μας δέχτηκαν ότι μπορεί να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει και μάλιστα ισχυρό ενδιαφέρον και από ιδιώτες για την εκμετάλλευση του λιγνίτη.

Στις δηλώσεις του ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι στις συμπράξεις αυτές αποκλείστηκε η ΔΕΗ ή αν τις κάνει αυτές δεν θα προσμετρώνται στο 40% της απομείωσης, ενώ επέκρινε για μια ακόμη φορά την αντιπολίτευση και την ΝΔ, που ζητά την πλήρη ιδιωτικοποίηση όλου του Ενεργειακού Τομέα.

Λίγο πριν τον χαιρετισμό του στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, αποχώρησε από την αίθουσα η παράταξη της ΔΑΚΕ, με τον  εκπρόσωπό της και γραμματέα του σωματείου «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», Αθανάσιο Μάστορα να κατηγορεί τον ίδιο και την Κυβέρνηση για ανακολουθίες και ψέματα αναφορικά με το μέλλον της ΔΕΗ, ενώ δώρισε στον υπουργό ένα κομμάτι λιγνίτη και ένα ζευγάρι γάντια λιγνιτωρύχου για να αντιληφθεί το αίμα και τον ιδρώτα των εργαζομένων στα ορυχεία της ΔΕΗ.

Θετική, παρότι δεν ήταν αυτή που περίμενε, χαρακτήρισε τη συμφωνία με τους δανειστές μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, αφού όπως τόνισε απέκλεισε από την παραχώρηση τα Υδροηλεκτρικά, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, επέκρινε τη συμφωνία για τις παραχωρήσεις λιγνιτικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οι εργασίες του 38ου συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θα συνεχιστούν και σήμερα  στις 9 το πρωί, με τους απολογισμούς, τις τοποθετήσεις των συνέδρων και την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, ενώ θα ολοκληρωθούν αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

Στο χώρο του Συνεδρίου παρευρέθησαν και κάτοικοι των Αναργύρων της Φλώρινας, οι οποίοι ζητούν εδώ και δεκαετίες τη μετεγκατάσταση του οικισμού, λόγω της γειτνίασης με το Ορυχείο του Αμυνταίου. Μιλώντας μαζί τους ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, τόνισε ότι για να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα θα πρέπει να βρεθεί και η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας μάλιστα ότι κάποιοι τους κορόιδευαν μέχρι τώρα γιατί αυτή δεν υπήρχε.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

 

Open post

Κοζάνη: Ερώτηση ΚΚΕ για ζημιές από χαλαζόπτωση και πλημμύρες

Κοζάνη: Ερώτηση ΚΚΕ για ζημιές από χαλαζόπτωση και πλημμύρες

Ερώτηση για τις ζημιές από τη χαλαζόπτωση και τις  πλημμύρες στην Π.Ε. Κοζάνης, κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής. Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους, αγρότες των χωριών Πύργων και Μεσόβουνου του Δήμου Εορδαίας είναι σε απόγνωση καθώς, εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων, είδαν υποδομές αλλά και την παραγωγή τους να καταστρέφονται με  κίνδυνο να μείνουν χωρίς σοδειά και εισόδημα.

Η κακοκαιρία που έπληξε την Π.Ε. Κοζάνης δημιούργησε προβλήματα στο λαό της περιοχής, στο οδικό δίκτυο και της πόλης της Κοζάνης όπου πλημμύρισαν δρόμοι και πεζοδρόμια. Προβλήματα, που αναδεικνύουν για μία ακόμα φορά την τραγική έλλειψη σε υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κοζάνη.

Οι δύο βουλευτές του  ΚΚΕ ζητούν από τους υπουργούς να τους ενημερώσουν για το ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου:

Να γίνει άμεση καταγραφή όλων των ζημιών και καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες για το σύνολο των καταστροφών.

Και να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης όλων των υποδομών που υπέστησαν καταστροφές στην περιοχή και να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα απαραίτητα και αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα.

Open post

Κοζάνη: Σύσκεψη ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ για καταστροφές από το χαλάζι

Κοζάνη: Σύσκεψη ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ για καταστροφές από το χαλάζι

Με πρωτοβουλία της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Τ.Κ. Πύργων, με τη συμμετοχή της διοίκησης του συνεταιρισμού, του προέδρου του τοπικού συμβουλίου, αγροτών και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Θέμη Μουμουλίδη και Μίμη Δημητριάδη. Τη Ν.Ε. εκπροσώπησαν ο συντονιστής της Ν.Ε. Πασσαλίδης Κώστας και ο αναπληρωτής συντονιστής Μιμίκος Κώστας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα από την πρόσφατη χαλαζόπτωση που έπληξε τις δενδροκαλλιέργειες κυρίως μήλων και κερασιών, ολοκληρώνοντας τη καταστροφή μετά την καταστροφή από τον παγετό που υπέστησαν οι ίδιες καλλιέργειες, πριν από λίγο χρονικό διάστημα.

Το κύριο αίτημα των κατοίκων για τις ζημιές που προκάλεσε η χαλαζόπτωση, ήταν να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς από μέρους του ΕΛΓΑ οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να γίνει έγκαιρα η καταγραφή των ζημιών. Από την πλευρά τους οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμμεριζόμενα την αγωνία και τη δεινή θέση των παραγωγών, κατέστησαν σαφή τη πρόθεσή τους να βρίσκονται πλάι τους και να παρακολουθούν το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών, που αφορούν κυρίως την αναγγελία της ζημιάς, την υποβολή δηλώσεων εκ μέρους των παραγωγών, καθώς και τις παραπέρα διαδικασίες, της έκδοσης των πορισμάτων και τελικά της πληρωμής των παραγωγών.

Ανακοίνωσαν επίσης στους παραγωγούς των Πύργων, τη πρόθεση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελου Αποστόλου να επισκεφτεί σύντομα τη περιοχή, συνοδευόμενος μάλιστα από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ.

Open post

Δυτική Μακεδονία: Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος

Δυτική Μακεδονία: Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος

 Συνεδριάζει στις 2 το μεσημέρι αύριο  Τετάρτη 31 Μαΐου 2017  στο κτίριο  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: Το 10ετές πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και  κατεδαφίσεων στο αγρόκτημα Μηλίτσας, του Δήμου Άργους Ορεστικού, του Εργοστασίου εμπλουτισμού χρωμίτη στη θέση «Βεγγίστρες» Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών και της Μετατόπιση τμήματος της Επαρχιακής Οδού Χρωμίου – Βάρης Γρεβενών,

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

Open post

Κομοτηνή:Οσονούπω αποκτά τυποποιητήριο ο Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μαρώνειας

Κομοτηνή:Οσονούπω αποκτά τυποποιητήριο ο Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μαρώνειας

Το πρώτο χρυσό βραβείο στον πρόσφατο διεθνή διαγωνισμό του Λονδίνου-Απρίλιο-κέρδισε ο Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μαρώνειας στην κατηγορία του έξτρα παρθένου ελαιολάδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρυσι το συγκεκριμένο λάδι είχε πάρει το τρίτο βραβείο, ενώ φέτος πήρε το πρώτο.
«Συνεργατισμός και Συνέργειες είναι το μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψουμε και προς άλλους Αγρότες να γίνει το ίδιο και σε άλλες καλλιέργειες», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο πρόεδρος του Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού, Σταμάτης Κούνιος.
Επι πλέον ανακοίνωσε πως σε λίγο καιρό ο Συνεταιρισμός θα λειτουργήσει μέσα στη Μαρώνεια το δικό του τυποποιητήριο, όπου θα τυποποιεί ο ίδιος το λάδι του και δεν θα το εμπιστεύεται σε ξένους.
Στους επόμενους στόχους του Συνεταιρισμού περιλαμβάνεται η παραγωγή και η τυποποίηση της βρώσιμης ελιάς Μαρώνειας.

Open post

Εορδαία: Αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Εορδαία: Αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Επεισοδιακή η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που διήρκεσε μόλις τρία τέταρτα, γιατί, στη συνέχεια, και ύστερα από οξύτατες αντιπαραθέσεις,  αποφασίσθηκε η μετάβαση όλων των μελών του Σώματος στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συζήτηση των δεκαεπτά εντός ημερήσιας διάταξης  θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μείζονος Αντιπολίτευσης Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, επέκρινε   τον πρόεδρο του Σώματος Παντελή Παπαοικονόμου και τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, γιατί, δεν ανέβαλαν την διαδικασία ώστε να υπερασπιστούν στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ τα σοβαρά προβλήματα της ΔΕΗ που συνδέονται με την περιοχή και τους κατήγγειλε  για μεθοδεύσεις, ψέματα και ασέβεια προς τον λαό της περιοχής. Ενοχλημένος από τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς ο Σάββας Ζαμανίδης, ο οποίος επέστρεψε από το συνέδριο, αν και ο Δήμος, όπως είπε, δεν έλαβε πρόσκληση και ενημερώθηκε από το δελτίο τύπου, απάντησε στον κ. Σιδηρόπουλο, και ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει μόνο την αποδοχή ποσού 6049 Ε για την ανακατασκευή χώρων υγιεινής στο ΔΑΚ, λόγω διεξαγωγής Αθλητικών εκδηλώσεων, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για τα ΑΜΕΑ, και πέρασε κατά πλειοψηφία. Η αναβληθείσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  θα επαναληφθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου

Posts navigation

1 2 3 6.566 6.567 6.568 6.569 6.570 6.571 6.572 9.674 9.675 9.676
Scroll to top