Open post

Σχέδιο Νόμου για τις δομές της εκπαίδευσης – Τι αλλάζει στα σχολεία

Σχέδιο Νόμου για τις δομές της εκπαίδευσης – Τι αλλάζει στα σχολεία

Στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Όπως αναφέρει σχετικά το υπουργείο Παιδείας για το νομοσχέδιο που φέρει τίτλο, «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», δίνει τέλος «στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010».

Ακόμη, σύμφωνα με το υπουργείο, επιτυγχάνεται η αποκέντρωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, η σαφήνεια στις αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν στο υποστηρικτικό δίκτυο των σχολείων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η αντικειμενική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

Νέοι θεσμοί

Ειδικότερα, όπως είχε γίνει ήδη γνωστό από την ανοικτή διαβούλευση, με το νομοσχέδιο ιδρύονται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ).

Στα ΠΕΚΕΣ ο σύλλογος διδασκόντων του κάθε σχολείου καταθέτει τον συλλογικό προγραμματισμό του και την αποτίμηση του διδακτικού έργου του. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ που επιλέγονται από Περιφερειακά Συμβούλια, λειτουργούν υποστηρικτικά παρέχοντας «εργαλεία» στήριξης στον σύλλογο διδασκόντων, και στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσουν εκθέσεις προς κάθε σχολείο για την βελτίωση στους τομείς που χρειάζεται, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις, πρωτοβουλίες και επιμορφώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η αποτίμηση είναι ανατροφοδοτική και οριζόντια, καθώς ο σύλλογος διδασκόντων συνεργάζεται με τους συντονιστές του ΠΕΚΕΣ και εκείνοι με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) που ως τελικός αποδέκτης των εκτιμήσεων και των προτάσεων χαράσσει στρατηγικές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Εξάλλου, σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δημιουργούνται τα ΚΕΣΥ, στα οποία δημιουργούνται πλέον οργανικές θέσεις εργασίας για όλες τις ειδικότητες και αυξάνεται το προσωπικό τους, συνδράμουν ως υποστηρικτική και συμβουλευτική δομή, στο έργο των εκπαιδευτικών και στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Επιπλέον, καθορίζεται η λειτουργία των ΚΕΑ, που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της αγωγής υγείας και του πολιτισμού στα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετείται νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μία διαδικασία για όλα τα στελέχη, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Επίσης, η θητεία όλων των στελεχών θα είναι τριετής.

Οι 13 περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιλέγονταν ως μετακλητοί υπάλληλοι που διορίζονταν με απόφαση υπουργού, θα επιλέγονται και αυτοί όπως όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής το οποίο θα απαρτίζεται από 7 μέλη και στο οποίο θα προΐσταται μέλος του ΑΣΕΠ.

Αξιολόγηση

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, καταργείται το ΠΔ 152/2013, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, «προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων καθώς διαπνέονταν από ανορθολογικές προβλέψεις – όπως η ύπαρξη σταθερών ποσοστών κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών – καθώς και από τιμωρητικό χαρακτήρα λόγω της σύνδεσής του με την μισθολογική εξέλιξη, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσπιστίας, αμφισβήτησης και αντίθεσης από την εκπαιδευτική κοινότητα που ακύρωσε στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρμογής».

Επίσης, καταργείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του ο ν. 3848/2010 που, και πάλι σύμφωνα με το υπουργείο, «είχε θέσει ένα ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης».

Πηγή-επιμέλεια ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Open post

«Διαβάζω για τους άλλους» – Εθελοντική δράση ανάγνωσης (video)

«Διαβάζω για τους άλλους»  – Εθελοντική δράση ανάγνωσης (video)

Μια μοναδική στο είδος της ομάδα εθελοντών δραστηριοποιείται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο τίτλος της «Διαβάζω για τους άλλους» και στόχος να προσφέρει τη χαρά της ανάγνωσης σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης ή άλλες αναπηρίες, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και αναλφάβητους.

Oι εθελοντές ηχογραφούν λογοτεχνικά βιβλία και εκπαιδευτικά συγγράμματα.

Ρεπορτάζ: Νόρα Μολυβιάτη

Πηγή: ΕΡΤ1

www.ert.gr

Open post

Θεσσαλονίκη: Αγώ­νας Δρό­μου για την ειρήνη & Τιμής στο Γ. Λαμπράκη

Θεσσαλονίκη: Αγώ­νας Δρό­μου για την ειρήνη & Τιμής στο Γ. Λαμπράκη

Την Κυριακή 6 Μαΐου στις 7μμ θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρό­μου που διοργανώνεται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης είναι: «Τρέχουμε και βαδίζουμε ενά­ντια στους πο­λέ­μους και το σύ­στη­μα που τους γεννά. Κανείς εφησυχασμός – Κανένας εφησυχασμένος. Τι­μού­με τον Μα­ρα­θω­νο­δρό­μο και Αγω­νι­στή της Ει­ρή­νης Γρηγόρη Λαμπράκη».

Η δια­δρο­μή

Στην ανακοίνωση της ΕΕΔΥΘ αναφέρεται ότι: «Ο Αγώ­νας Δρό­μου έχει μήκος 5.000 μέ­τρων και ώρα εκ­κί­νη­σης αυ­στη­ρά τις 19.00 το απόγευμα. Θα έχει ως αφετηρία το Μέγαρο Μου­σι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κη (πλα­τεία μπρο­στά στην κε­ντρι­κή εί­σο­δο) και ακο­λου­θώ­ντας την Νέα και την Παλιά Πα­ρα­λία της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κα­τα­λή­ξει στην Κε­ντρι­κή πύλη του Λι­μα­νιού (ΟΛΘ), στη συμ­βο­λή της Λεωφ Νίκης και της οδού Σα­λα­μί­νος. Για να συμ­με­τά­σχει ένας δρο­μέ­ας στα 5.000μ. θα πρέ­πει να έχει συ­μπλη­ρώ­σει το 12ο έτος της ηλι­κί­ας του.

Θα υπάρχει και η εναλ­λα­κτι­κή δια­δρο­μή των 1.500 μέ­τρων από το Λευκό Πύργο μέχρι την Κε­ντρι­κή πύλη του Λιμανιού.

Στο Δρόμο των 5.000μ. θα υπάρ­χει σταθ­μός υπο­στή­ρι­ξης των δρομέων στην περιο­ή του Λευ­κού Πύρ­γου, ενώ στον τερ­μα­τι­σμό θα δια­τί­θε­ται νερό, χυμός και φρού­το. Η πα­ρα­λα­βή των προ­σω­πι­κών αντι­κει­μέ­νων των δρο­μέ­ων, που θα συμ­με­τά­σχουν στα 5.000μ, θα γίνει στην αφε­τη­ρία και η πα­ρά­δο­σή τους στον τερ­μα­τι­σμό.

Για τον δρόμο των 1.500μ. δικαίωμα συμ­με­το­χής έχουν όλοι, ενώ για τα παι­διά κάτω των 12 ετών κρί­νε­ται απα­ραί­τη­τη η συ­νο­δεία γονέα ή άλλου κη­δε­μό­να.

Ει­δι­κή μέ­ρι­μνα θα λη­φθεί για την ασφα­λή κί­νη­ση των συμμετεχόντων με τη συν­δρο­μή ια­τρών.

Όλοι οι δρο­μείς συμμετέχουν απο­κλει­στι­κά με δική τους ευ­θύ­νη, και συ­στή­νε­ται στους συμ­με­τέ­χο­ντες να έχουν υπο­βλη­θεί πρό­σφα­τα σε ια­τρι­κή εξέ­τα­ση. Οι διορ­γα­νω­τές δεν θα ζη­τή­σουν ια­τρι­κές βε­βαιώ­σεις από κα­νέ­ναν δρο­μέα αφού όλοι οι συμ­με­τέ­χο­ντες παίρ­νουν μέρος με δική τους απο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη και οι ανή­λι­κοι με ευ­θύ­νη των κη­δε­μό­νων τους.

Η συμ­με­το­χή είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται οι­κο­νομική συνδρομή.

Όλοι οι συμ­με­τέ­χο­τες θα πα­ρα­λά­βουν στην εκ­κί­νη­ση ανα­μνη­στικό καπελάκι και κατά τον τερ­μα­τι­σμό τους ανα­μνη­στι­κό δί­πλω­μα».

www.ert.gr

Open post

Την Κυριακή 3 Ιουνίου ο «34ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου»

Την Κυριακή 3 Ιουνίου ο «34ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου»

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για το Ολοκαύτωμα του Διστόμου, ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου απόστασης 11.200 μέτρων με την ονομασία «34ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου».

Όπως αναφέρει ο Δήμος: «Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την Τεχνική υποστήριξη του αγώνα έχει η Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), με τη συνδρομή της Αθλητικής & Ψυχαγωγικής Λέσχης ΜΕΔΕΩΝ».

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής είναι η

Δευτέρα 22 Μαΐου 2018 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στο σύνδεσμο:

Πρόκειται για διοργάνωση ενταγμένη στο συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων Μνήμης των Σφαγιασθέντων Διστομιτών στις 10 Ιουνίου 1944 από τα Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.

www.ert.gr

Open post

ΔΕΗ: Στη Βουλή το νομοσχέδιο στο Σύνταγμα οι εργαζόμενοι την Τετάρτη 25/4

ΔΕΗ: Στη Βουλή το νομοσχέδιο στο Σύνταγμα οι εργαζόμενοι την Τετάρτη 25/4

Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) στις 10.30 π.μ., την Τετάρτη 25 Απριλίου, με στόχο να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα έξω από τη Βουλή, για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, καλούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ.

Η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ αναφέρει σε ανακοίνωσή της, που καλεί και στην κινητοποίηση, ότι: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεπουλά χωρίς αιδώ τις Λιγνιτικές μονάδες και τα Ορυχεία σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα και καταδικάζει σε μαρασμό την πιο παραγωγική Επιχείρηση της πατρίδας.

Την ύστατη αυτή ώρα τους καλούμε να πάρουν πίσω το επίμαχο νομοσχέδιο και να φάνουν έστω και μία φορά συνεπείς στις προεκλογικές υποσχέσεις που έδιναν ως ένθερμοι υποστηρικτές για την αναγκαιότητα της ΔΕΗ να έχει δημόσιο χαρακτήρα.

Στέλνουμε μήνυμα στους κυβερνώντες ότι και αν ψηφίσουν στην Βουλή, ο αγώνας και η αντίσταση μας, θα συνεχιστεί και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα επίδοξο αγοραστή να πάρει τα κλειδιά καμίας μονάδας και κανενός ορυχείου».

Να σταματήσει την προσκόλλησή της στην περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά και να καταθέσει προτάσεις για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, προέτρεψε την αξιωματική αντιπολίτευση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, τη Δευτέρα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις λιγνιτικές μονάδες στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Είχε προηγηθεί η οξύτατη παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ και διαπραγματεύτηκε με τους θεσμούς με καταστροφικά αποτελέσματα.

«Η ΝΔ έχει ένα σύνδρομο προσκόλλησης στην παιδική ηλικία, που ήταν η περίοδος Σαμαρά. Οτιδήποτε αποκλίνει από την περίοδο αυτή και τα τεκταινόμενά της, παράγει καταστροφή κατά τη ΝΔ. Αυτός ο λόγος είναι επαναλαμβανόμενος. Το 2015 μας είπαν ότι θα κατέρρεε η κοινωνία, η οποία δεν κατέρρευσε. Η συμφωνία για το 2015-2018 μας έλεγαν ότι ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί και ακόμη και το 2018 που κλείνει η συμφωνία, δεν το αναγνωρίζουν. Να σας θυμίσω τους κόφτες. Να σας θυμίσω τις προβλέψεις για την κατάρρευση της ΔΕΗ το 2016, το 2017, το 2018 κοκ», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας στην κριτική που είχε ασκήσει νωρίτερα ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Κ. Σκρέκας.

«Το σχέδιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη ΔΕΗ την επόμενη μέρα» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 FM» ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, εισηγητής στον νομοσχέδιο με τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού», που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης δεν λύνει τα μεγάλα προβλήματα της ενεργειακής αγοράς της Ελλάδας, δηλαδή δεν διασφαλίζει έναν ελεύθερο ανταγωνισμό, έτσι ώστε ο καταναλωτής στο τέλος να έχει καλύτερες τιμές ενέργειας, φθηνότερο λογαριασμό ρεύματος. Από την άλλη μεριά αυτό που μένει πίσω, δηλαδή η ΔΕΗ, είναι μία εταιρεία, η οποία ήδη εδώ και τρία χρόνια πια έχει γίνει μια βαριά προβληματική εταιρεία, κάτω από την καθοδήγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και με αυτό το νομοσχέδιο, που καταθέτει σήμερα η κυβέρνηση, δυστυχώς το μέλλον της ΔΕΗ είναι ακόμη πιο αβέβαιο» εξήγησε ο κ. Σκρέκας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε: «Το νέο έγκλημα της ιδιωτικοποίησης λιγνιτορυχείων και λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ, στο οποίο προχωρά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στη τιμή του ρεύματος για το λαό, σε απολύσεις στον κλάδο και επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, με μοναδικούς ωφελημένους τους επενδυτές και τους βιομηχάνους που θα εξασφαλίσουν φθηνή ηλεκτροπαραγωγή και ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Είναι ο επόμενος κρίκος στην πολιτική της “απελευθέρωσης” και εμπορευματοποίησης της ενέργειας, την οποία υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Γι’ αυτό και καλούμε τον ελληνικό λαό να αντιπαλέψει την πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και της απελευθέρωσης της ενέργειας, σημαδεύοντας τον πραγματικό του αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους και την εξουσία τους, για να γίνει η ενέργεια πραγματικά κοινωνικό αγαθό».

Επίσης η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συναντήθηκε στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με τους Βουλευτές Θ. Παφίλη και Ν. Καραθανασόπουλο ενόψει της εισαγωγής στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου που προβλέπει την πώληση των λιγνιτικών μονάδων.

Από την πλευρά της η Ένωση Κεντρώων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Τη ΔΕΗ, αφού πρώτα την απαξίωσαν όλες οι Κυβερνήσεις και οι συνδικαλιστές, την τεμάχισαν και άρχισαν να την πουλάνε σε ιδιώτες. Τώρα είναι αργά να σωθεί η ΔΕΗ. Θα θυμόμαστε μόνο το φαγοπότι των διοικήσεών της. Η Ένωση Κεντρώων δεν θα ψηφίσει στη Βουλή το Νομοσχέδιο γιατί δεν θέλει να γίνει συνένοχος στην πώληση των λιγνιτικών κοιτασμάτων».

H Λαϊκή Ενότητα σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «στηρίζει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο, που διοργανώνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα ενάντια στο ξεπούλημα της ΔΕΗ την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 10:30 έξω από τα γραφεία της στην οδό Χαλκοκονδύλη 30 και πορεία στο Σύνταγμα.

Η κυβέρνηση Τσίπρα ξεπουλάει εκτός από τις παραγωγικές επιχειρήσεις ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ και τέσσερις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ μαζί με τα ορυχεία τους σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα, με αποτέλεσμα όλη η ενεργειακή βάση της χώρας να παραδίδεται σε ξένα συμφέροντα».

Την αντίθεση της στην πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ επαναβεβαίωσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με υπόμνημα που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού».

Σχετική απόφαση έχει λάβει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας στο 5ο Τακτικό Συνέδριό της.

Στο υπόμνημα τονίζεται ότι «σε ευθεία αντίθεση με τις τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εκφράζονται δημόσια μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, η κυβέρνηση ξεπουλά τη μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας.

Συνέπεια της πώλησης είναι ο ορατός κίνδυνος ενεργειακής επάρκειας της χώρας, η απώλεια θέσεων εργασίας, ο κίνδυνος προβλημάτων σε μια σειρά διαδικασιών στην κοινωνία και τους πολίτες».

Η ΕΝΠΕ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση της ότι «η ενέργεια και τα νερά είναι κοινωνικά αγαθά και κρίσιμες υποδομές και δεν πωλούνται, δεν εκποιούνται» και με βάση την απόφαση του 5ου τακτικού συνεδρίου

-«Εκφράζει την αντίθεσή της στην πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ, όπως τα Π. Σ. Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου έχουν αποφασίσει.

-Διεκδικεί την επιστροφή του 17% των μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στις Δημόσιες Συμμετοχές καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την επαναπόδοση των εδαφών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες».

Η ΕΝΠΕ κατέθεσε υπόμνημα στη Βουλή στο πλαίσιο συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις με ανακοινώσεις τους δηλώνουν τη στήριξή τους στους απεργούς της ΔΕΗ, ενδεικτικά το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ΕΤΕ-ΔΕΗ

www.ert.gr

Open post

Συγκέντρωση και απεργία των Υγειονομικών την Τετάρτη 25 Απριλίου

Συγκέντρωση και απεργία των Υγειονομικών την Τετάρτη 25 Απριλίου

Σε Πανελλαδική Συγκέντρωση στις 10:30πμ έξω από την 1η ΥΠΕ Αττικής (Λεωφ.Αλεξάνδρας & Κηφισίας) καλεί η ΠΟΕΔΗΝ για τις 25 Απριλίου. Βασικές αιχμές της κινητοποίησης είναι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και η επαρκής χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των Κέντρων υγείας.

Τα οργανωτικά μέτρα για την επιτυχία της συγκέντρωσης, είναι για την Αττική πεντάωρη στάση εργασίας 10πμ – 3μμ και για την Περιφέρεια 24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση.

Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι καλύπτει για την συμμετοχή του στην κινητοποίηση της Τετάρτης 25/4/2018 και το προσωπικό με ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Σχετική είδηση: Στις 25 Απριλίου η Πανελλαδική κινητοποίηση των υγειονομικών

 

 

www.ert.gr

Open post

Βουλή: Αύξηση των προσφυγικών ροών δείχνουν τα στοιχεία – Δ. Βίτσας: Ανησυχητική η αύξηση στον Έβρο

Βουλή: Αύξηση των προσφυγικών ροών δείχνουν τα στοιχεία – Δ. Βίτσας: Ανησυχητική η αύξηση στον Έβρο

Κοντά στις 8.000 φτάνουν οι νέες αφίξεις προσφύγων το τελευταίο 4μηνο. Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ. Βίτσας, συνολικά από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο οι νέες είσοδοι ήταν 7.594. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2017 είχαμε 54 εισόδους την ημέρα, το πρώτο δίμηνο του 2018 62-66 εισόδους, οι οποίες μετά την Σύνοδο της Βάρνα αυξήθηκαν σε 126 την ημέρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκαν σε 200 την ημέρα.

«Έχουμε πια μια τάση αυξητική, με ανησυχεί αλλά δεν με τρομάζει όσον αφορά τα νησιά. Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι η τεράστια αύξηση από τον Έβρο. Στο χρονικό διάστημα που εισήλθαν 2.168 στα νησιά, ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα εισήλθαν 2.700 από τον Έβρο. Σήμερα το πρωί στον Έβρο είχαμε 340 εισόδους», υπογράμμισε ο κ. Βίτσας.

Σε ό,τι αφορά στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει η Κυβέρνηση το προσεχές διάστημα ο υπουργός Μεταναστευτικής επιτροπής δήλωσε πως «έχουμε επεξεργαστεί μια τακτική ένταξης που θα την βάλουμε σε δημόσια διαβούλευση μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Μέχρι τέλος Μαΐου θέλουμε να έχουμε τελειώσει ώστε να γίνουν οι νομοθετικές και διοικητικές πράξεις οι οποίες είναι ικανές να μας οδηγήσουν στα πρότυπα μιας σύγχρονης κοινωνίας».

«Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ότι κάποιοι έχουν πάρει άσυλο και χρειάζεται μια μεταβατική διαδικασία όπου το ελληνικό κράτος πρέπει να φροντίσει για την ένταξή τους. Είναι 7.500, άντε να είναι και κάτι παραπάνω. Πρέπει να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες ένταξης», δήλωσε ο κ. Βίτσας, ενώ συμπλήρωσε ότι «σε λίγες μέρες θα βγει και Διοικητική πράξη με την οποία θα ζητάμε 15.000 νόμιμους μετανάστες εποχιακούς για εποχικούς εργαζόμενους στην αγροτική οικονομία».

Ρεπορτάζ: Νίκος Τσιμπίδας

www.ert.gr

Open post

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων το «μαύρο κουτί» του μοιραίου Μιράζ

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων το «μαύρο κουτί» του μοιραίου Μιράζ

Εντοπίσθηκε και ανελκύσθηκε ο καταγραφέας πτήσης του MIRAGE-2000-5, το οποίο κατέπεσε 9 μίλια βορειοανατολικά της Σκύρου, παρασύροντας στον θάνατο τον σμηναγό Γεώργιο Μπαλταδώρο, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Το «μαύρο κουτί«, το οποίο αναμένεται να δώσει στοιχεία χρήσιμα για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, ανέλκυσε το ερευνητικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΛΚΕΘΕ που κατέπλευσε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας, ο καταγραφέας πτήσεως θα μεταφερθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία στη Γαλλία για την αποκωδικοποίησή του, ώστε στη συνέχεια τα στοιχεία να αξιοποιηθούν από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συνεχίζει το έργο της για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Open post

Κοινή πρωτοβουλία ECI, ΕΡΤ, ΑΠΕ – ΜΠΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου

Κοινή πρωτοβουλία ECI, ΕΡΤ, ΑΠΕ – ΜΠΕ  για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου

Σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν τη σημασία της Ποιότητας του Τύπου στην υπόθεση της Δημοκρατίας και της Καθημερινότητας αναλαμβάνουν η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI), το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου (3 Μαΐου) προγραμματίζεται μια σειρά δράσεων για τον Μάϊο του 2018:

  • Σεμινάριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων (Data Journalism) – 2 Μαΐου
  • Ημερίδα-Εργαστήριο για το θέμα των Ψευδών Ειδήσεων (Fake News) – 3 Μαΐου
  • Πειραματική δράση δημοσιογραφικού αλλά και ιστορικού ενδιαφέροντος, με τίτλο «Τhe Polk Project» – 25 Μαΐου

Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Αμαλίας και Ξενοφώντος 2 – Σύνταγμα) και θα μεταδοθούν ζωντανά (live streaming) από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ, www.ert.gr.

Οι δράσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου, σε στελέχη της ΕΡΤ, σε φοιτητές Επικοινωνίας – Δημοσιογραφίας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Για την παρακολούθηση των δράσεων είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή, ενώ υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης κατόπιν άσκησης/αξιολόγησης.

Η πρώτη δράση (Σεμινάριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων – Data Journalism Seminar), στις 2 Μαΐου, αποτελεί συνέχεια φθινοπωρινού σεμιναρίου που προηγήθηκε, ωστόσο είναι ανοικτό σε νέους ενδιαφερόμενους, στους οποίους θα σταλεί υλικό προετοιμασίας κατόπιν εγγραφής. Σημειώνεται πως η δράση ολοκληρώνεται με τον σχηματισμό ομάδας ή ομάδων που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας ένα έργο Δημοσιογραφίας Δεδομένων (Data Journalism) που θα παρουσιαστεί στο Ευρωκοινοβούλιο το Φθινόπωρο του 2018. Οι σχετικές δαπάνες επιδοτούνται.

Επικεφαλής περιεχομένου είναι ο ερευνητής Δρ. Χάρης Παπαγεωργίου (ECI), ενώ υπεύθυνοι των διδακτικών ενοτήτων είναι οι δημοσιογράφοι Δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος, Χρήστος Γαβαλάς και Mag. Tάσος Οικονόμου. Στον ψηφιακό κόσμο, όπου τα πάντα μπορούν να τεκμηριωθούν/ερευνηθούν με αλφανουμερικά στοιχεία, η δημοσιογραφία δεδομένων ανακαθορίζει τον κώδικα επικοινωνίας αλλά και τη μέθοδο ανεύρεσης και σύνθεσης των δημοσιογραφικών αφηγημάτων που έχουν ως κεντρική πηγή τα στατιστικά δεδομένα (και όχι μόνον). Η διδακτική ομάδα θα παρουσιάσει νέες δυνατότητες στην άσκηση ερευνητικής δημοσιογραφίας, την άντληση πληροφοριών και θεματολογίας καθώς την προάσπιση της Ποιοτικής Δημοσιογραφίας και των συμφερόντων της Δημόσιας Σφαίρας.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική η προεγγραφή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε ΕΔΩ.

Η δεύτερη δράση (Ημερίδα-Εργαστήριο για τις Ψευδείς Ειδήσεις – Fake News), στις 3 Μαΐου, εξετάζει το τοπίο των δυνητικών απαντήσεων στις τεχνολογικές προκλήσεις/ κινδύνους που αναδύονται από τους νέους τρόπους ενημέρωσης και κοινωνικοποίησης με την άμετρη και σε πολλές περιπτώσεις καταχρηστική μεσολάβηση των νέων μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρεθεί η εφαρμογή που έχει αναπτύξει η νεανική καινοτόμος ομάδα της Fight Hoax -δημιούργημα του Βαλεντίνου Τζέκα και των συνεργατών του- και έχει συγκεντρώσει την παγκόσμια προσοχή ως δυνητική απάντηση στο πλανητικών διαστάσεων πρόβλημα των Ψευδών Ειδήσεων, καθώς δίνει την δυνατότητα ταχύτατης αξιολόγησης της αξιοπιστίας ενημερωτικών καταχωρήσεων, βασιζόμενη σε σειρά γλωσσικών και στατιστικών παραμέτρων. Σημειώνεται η μεγάλη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση του θέματος ενόψει των επικείμενων Ευρωπαϊκών εκλογών, ενώ στη συγκυρία αυτή υπογραμμίζεται η συνεργασία του ECI με την Fight Hoax, στο πλαίσιο του DISINFO Lab.

Το μέλλον των ψευδών ειδήσεων (Fake News) θα χαρτογραφήσει ο Δρ. Γιώργος Γιαννακόπουλος από τον Δημόκριτο, σε μία επισκόπηση της σύγκλισης των σχετικών τεχνολογιών με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας, Μάριος Νόττας, θα αναλύσει τις συνέπειες από καταχρηστικές πρακτικές των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και λογισμικού με αφορμή το σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Στο εργαστηριακό μέρος της ημερίδας, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, Θανάσης Βεργούλης, θα παρουσιάσει τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν το δημοσιογράφο, τον ερευνητή και τον απλό πολίτη στο φιλτράρισμα των ψευδών επιστημονικών μελετών.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική η προεγγραφή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε ΕΔΩ.

Η τρίτη δράση (πειραματική δράση με τίτλο «Τhe Polk Project»), στις 25 Μαΐου, σκοπό έχει τη δημιουργία ενός διαδικτυακού αποθετηρίου για μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη πριν 70 χρόνια, επηρέασε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και αποτέλεσε κατά πολλούς το πρώτο επεισόδιο του Ψυχρού Πολέμου: τη δολοφονία του δημοσιογράφου του CBS, George Polk, στη Θεσσαλονίκη. H δράση ανοίγει τον δημόσιο διάλογο καθώς επίσης καλεί την κοινωνία σε ένα συμμετοχικό δημοσιογραφικό πείραμα που θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαΐου του 2019.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και οδηγίες για την εγγραφή στην πειραματική δράση με τίτλο «Polk Project», θα ακολουθήσουν.

www.ert.gr

Open post

Σπ. Λυκούδης: Χρειάζεται αρραγές μέτωπο απέναντι στην Τουρκία (audio)

Σπ. Λυκούδης: Χρειάζεται αρραγές μέτωπο απέναντι στην Τουρκία (audio)

Ο Σπύρος Λυκούδης, αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Του Ποταμιού, μίλησε στους Ανδρέα Παπασταματίου και Στεφανία Χαρίτου, στην εκπομπή «Απολύτως Σχετικό», που μεταδίδεται από το Πρώτο Πρόγραμμα και τους Περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ .

Για το περιστατικό στην Μυτιλήνη ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι «υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης του προσφυγικού από ένα τύπο αφρόνων και μπορεί να πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις» ενώ συμπλήρωσε ότι «έχει πέσει μεγάλο βάρος στα νησιά μας, είμαστε πύλη εισόδου , αν δεν αντιληφθεί η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος ότι το προσφυγικό πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνεννόηση, συναίνεση και ανάληψη ευθυνών από όλους, προβλήματα θα υπάρχουν».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, για την επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σημείωσε ότι χρειάζεται ένα «αρραγές μέτωπο» απέναντι στην Τουρκία, επεσήμανε ότι η Ευρώπη επιβεβαιώνει θετικά τους χειρισμούς της Ελληνικής πολιτείας, αλλά διατύπωσε την άποψη ότι «ο Ερντογάν δεν πολύενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει η Ευρώπη».

Ο βουλευτής του Ποταμιού επιφυλάχθηκε να απαντήσει για τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την απλή αναλογική μέχρι να υπάρχει να δοθεί το νομοσχέδιο στην δημοσιότητα, αλλά παράλληλα θύμισε ότι «η απλή αναλογική ως αντίληψη λειτουργίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι στο οποίο οι ευρύτερες δυνάμεις της Αριστεράς , εγώ παραδείγματος χάριν, με πάθος είχα υποστηρίξει στο παρελθόν».

Τέλος για το νομοσχέδιο που έρχεται για συζήτηση στην βουλή και μεταξύ άλλων αναφέρεται στην αναδοχή παιδιών και από ομόφυλα ζευγάρια ο κ. Λυκούδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές μέσα από την διαδικασία του κοινοβουλευτικού έργου σημειώνοντας ωστόσο ότι «πρόκειται για τα λεγόμενα σοβαρά, ενδιαφέροντα και τολμηρά βήματα ενός συνολικότερου εκσυγχρονισμού των σχέσεων μέσα στην κοινωνία. Είναι τομές οι οποίες δεν είχαν ξαναγίνει επομένως «ξενίζουν», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα

www.ert.gr

Posts navigation

1 2 3 294 295 296 297 298 299 300 624 625 626
Scroll to top