Open post

Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους: Το οικοσύστημα εκπέμπει σήμα κινδύνου

Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους: Το οικοσύστημα εκπέμπει σήμα κινδύνου

Είναι πολύτιμος φυσικός πόρος, αν και συχνά η σημασία του παραβλέπεται. Αποτελεί βασική συνιστώσα της αγροτικής ζωής, της γεωργικής ανάπτυξης και της οικολογικής βιωσιμότητας και είναι η βάση για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, καυσίμων και ινών, ενώ υποστηρίζει πολλές κρίσιμες λειτουργίες οικοσυστήματος.

Το έδαφος είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος που απειλείται από τη μόλυνση, αν και η διατήρησή του είναι απαραίτητη για την επισιτιστική ασφάλεια και το βιώσιμο μέλλον.

Με το σύνθημα «Γίνε η λύση στη μόλυνση του εδάφους» και με τη χρήση του χάσταγκ #StopSoilPollution ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών καλεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους, σε κινητοποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα έχουν ασφαλή και  χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, το έδαφος είναι ένας μη ανανεώσιμος, πολύπλοκος βιότοπος που παραμένει παραγωγικός μόνο αν φροντίζεται και καλλιεργείται. Η αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους είναι ο μόνος τρόπος για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τα εδάφη έχουν μεγάλες δυνατότητες να φιλτράρουν και να απομακρύνουν ρύπους, αλλά αυτή η ικανότητα είναι πεπερασμένη. Οι περισσότεροι από τους ρύπους προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, βιομηχανικές δραστηριότητες και εξόρυξη, μη επεξεργασμένα αστικά απόβλητα.

Ο κρίσιμος ρόλος του εδάφους προκύπτει από το γεγονός ότι σε ποσοστό 95% τα τρόφιμα παράγονται άμεσα ή έμμεσα από αυτό, ενώ 75-90% των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται από τα φυσικά προϊόντα ως τη μόνη ή κύρια πηγή φαρμάκων.

Ωστόσο, η έλλειψη οποιουδήποτε από τα 15 θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη των φυτών μπορεί να περιορίσει την απόδοση των καλλιεργειών. Συνεπώς τα υγιή εδάφη είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης της φυσικής και της διαχειριζόμενης βλάστησης.

Το εύφορο έδαφος ενθαρρύνει την ανάπτυξη φυτών με θρεπτικά συστατικά και ενεργεί ως δεξαμενή συγκράτησης νερού. Σε αντάλλαγμα, η χαμηλή βλάστηση τα δένδρα και τα δάση εμποδίζουν την υποβάθμιση του εδάφους και την απερήμωση, σταθεροποιώντας το έδαφος, διατηρώντας το νερό και τον θρεπτικό κύκλο και μειώνοντας τη διάβρωση που προκαλείται τόσο από το νερό όσο και από τον άνεμο. Υπολογίζεται ότι η οργανική ύλη του εδάφους μπορεί να διατηρήσει περίπου 20 φορές το βάρος της σε νερό.

Τα εδάφη φιλοξενούν το ένα τέταρτο της βιοποικιλότητας του πλανήτη, ενώ υπολογίζεται ότι απαιτούνται 1.000 χρόνια για να σχηματιστεί ένα εκατοστό χώματος. Το έδαφος είναι ένα από τα πιο σύνθετα οικοσυστήματα της φύσης: περιέχει χιλιάδες οργανισμούς που αλληλεπιδρούν και συμβάλλουν στους παγκόσμιους κύκλους που καθιστούν δυνατή όλη τη ζωή. Είναι ενδεικτικό ότι σε ένα τετραγωνικό μέτρο δασικού εδάφους μπορούν να βρεθούν περισσότερα από 1.000 είδη ασπόνδυλων.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται από τον FAO, το 33% του παγκόσμιου εδάφους είναι μέτρια έως ιδιαίτερα υποβαθμισμένο. Οι μετατροπές της χρήσης γης και η αποστράγγιση οργανικών εδαφών για καλλιέργεια είναι υπεύθυνες για περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία σχεδόν διπλασιάστηκαν τα τελευταία 50 χρόνια και θα αυξηθούν κατά επιπλέον 30% έως το 2050 αν δεν καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τον περιορισμό τους.
Επίσης, οι εκπομπές που προκαλούνται κατά την εφαρμογή συνθετικών λιπασμάτων αντιστοιχούσαν στο 14% των γεωργικών εκπομπών το 2012 και είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή εκπομπών στη γεωργία, αφού αυξήθηκε περίπου 45% από το 2001.
Στο μεταξύ, μόνο τη δεκαετία 2000-2010 η αποψίλωση των δασών επηρέασε περίπου 130 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως, ενώ η χρήση στερεών βιοκαυσίμων -συμπεριλαμβανομένου του ξύλου- προβλέπεται να αυξηθεί κατά 300% μεταξύ του 2007 και του 2030.
Εξάλλου, η σταθερή μετατροπή των χορτολιβαδικών και των δασικών εκτάσεων σε καλλιέργειες και βοσκότοπους έχει οδηγήσει σε ιστορικές απώλειες άνθρακα στο έδαφος παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι ήδη, η υποβάθμιση του ενός τρίτου των εδαφών του πλανήτη έχει απελευθερώσει έως και 78 Gt (Γιγατόνους) άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ η αποδάσωση προκαλεί περίπου 25% της απώλειας οργανικού άνθρακα στο έδαφος.

Τα δάση παρέχουν πόρους για περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα και είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την προστασία του εδάφους και των υδάτων. Από την άλλη πλευρά υπολογίζεται ότι 26% της επιφάνειας της γης καταλαμβάνεται από βοσκότοπους, καθώς ο τομέας της κτηνοτροφίας είναι κοινωνικά και πολιτικά πολύ σημαντικός στις αναπτυσσόμενες χώρες: Παρέχει τρόφιμα και εισόδημα για άλλο ένα δισεκατομμύριο άτομα, από τα φτωχότερα του κόσμου.

Καθώς η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και οι δημογραφικές μεταβολές αυξάνουν τη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές και προϊόντα όπως το ξύλο, τα εδάφη τίθενται υπό τεράστια πίεση και ο κίνδυνος υποβάθμισής τους αυξάνεται σημαντικά.
Η διαχείριση της βλάστησης με βιώσιμο τόπο θα ενισχύσει τα οφέλη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας, διατηρώντας παράλληλα το έδαφος προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Η αποτελεσματικότερη χρήση του νερού, η μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων και η βελτίωση της υγείας του εδάφους μπορούν να οδηγήσουν σε μέσες αυξήσεις της απόδοσης των καλλιεργειών κατά 79%. Σύμφωνα με τον FAO, η τρέχουσα και μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να αυξήσει τις αποδόσεις και την ποιότητα των τροφίμων χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εδάφη, αλλά λιγότερο νερό.
Η μεγάλη πρόκληση είναι ότι μέχρι το 2050, η γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί κατά 60% παγκοσμίως -και σχεδόν κατά 100% στις αναπτυσσόμενες χώρες- προκειμένου να ικανοποιηθεί μόνο η ζήτηση για τρόφιμα. Μάλιστα η μεγάλη πρόκληση είναι να αυξηθεί η παραγωγή τροφής με χρήση λιγότερου νερού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Open post

Διαβεβαιώσεις Ξανθού για μείωση συμμετοχής των ασθενών στο κόστος φαρμάκου

Διαβεβαιώσεις Ξανθού για μείωση συμμετοχής των ασθενών στο κόστος φαρμάκου

Στη μείωση συμμετοχής των ασθενών στην τιμή του φαρμάκου προχωρά το υπουργείο Υγείας, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά την ενημέρωση της διακομματικής επιτροπής για τη χάραξη μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο, σχετικά με τις σχεδιαζόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στη φαρμακευτική πολιτική.

«Επεξεργαζόμαστε ήδη σενάρια, με βασική ιδέα να υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και χρόνιας λήψης φαρμάκων, ώστε να έχει ο ασθενής και μειωμένη συμμετοχή στο κόστος και πρόσβαση στο φάρμακο που έχει ανάγκη. Αυτό πρέπει να προετοιμαστεί καλά για να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Έχουμε ήδη ανοίξει διάλογο με τις φαρμακοβιομηχανίες», ανέφερε ο κ. Ξανθός.

Όπως εξήγησε, σε αυτή τη φάση, το υπουργείο θα επικεντρωθεί σε δύο πεδία. Στην τιμολόγηση και ανατιμολόγηση.

Μάλιστα όπως είπε ο κ. Ξανθός, η τροπολογία για το θέμα της ανατιμολόγησης θα κατατεθεί άμεσα σε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις γιορτές.

«Η τιμολόγηση θα γίνεται μία φορά τον χρόνο και η ανατιμολόγηση νέων φαρμάκων τέσσερεις φορές τον χρόνο. Πλέον δεν θα είναι βάσει των μέσων διαμορφωμένων τιμών των 28 χωρών της ΕΕ, αλλά με βάση τις δύο χαμηλότερες τιμές των 19 χωρών της ευρωζώνης.

Η μείωση της τιμής θα γίνεται σταδιακά, 10% το χρόνο μέχρι να φθάσουμε στην απομείωση. Έτσι θα έχουμε ελεγχόμενη και όχι απότομη μείωση σε φάρμακα που θέλουμε να κρατηθούν στην αγορά. Αυτό το σύστημα τιμολόγησης είναι πιο απλό, διαφανές και προβλέψιμο ώστε και οι φαρμακοβιομηχανίες να ξέρουν ότι υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες που δεν μεταβάλλονται για να έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Ξανθός αναγνώρισε ότι υπήρξε μια επιβάρυνση την προηγούμενη περίοδο σε ότι αφορά τη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων, επισημαίνοντας ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για να καλυφθεί όλος ο κόσμος και να έχει πρόσβαση στα νέα ακριβά φάρμακα.

«Είναι γεγονός ότι μετακυλίστηκε στους ασθενείς η οικονομική επιβάρυνση για την αγορά μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή μη αποζημιωμένων φαρμάκων και οφείλουμε αυτό, ειδικά στη μεταμνημονιακή εποχή να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, δημιουργούμε έναν μηχανισμό αναδιανομής των βαρών, που επιβαρύνει περισσότερο τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και ελαφραίνει λίγο τη συμμετοχή των εγχώριων εταιριών, ενώ εξαιρούνται τελείως τα εμβόλια από αυτή την κατανομή για να μην έχουμε τον κίνδυνο μη διάθεσής τους καθώς και τα γεννόσημα φάρμακα για τα δύο πρώτα χρόνια. Έτσι θα ευνοήσουμε την ανάπτυξη των εγχώριων γεννοσήμων» υπογράμμισε και πρόσθεσε.

«Με τις παρεμβάσεις μας στο φάρμακο θέλουμε να δώσουμε το σήμα στους ασφαλισμένους, σε όλους τους πολίτες, ότι στη μεταμνημονιακή περίοδο διορθώνουμε τις στρεβλώσεις που δημιούργησε η κρίση και τις αλλάζουμε με θετικές ρυθμίσεις. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι πολίτες της χώρας, ανεξαρτήτως εργασίας, εισοδήματος, ή εθνικότητας που ζουν κα εργάζονται εδώ, θα έχουν πρόσβαση στα αναγκαία για την πάθηση τους φάρμακα».

Τόνισε ακόμα ότι με τις παρεμβάσεις που άρχισαν από τον Σεπτέμβριο διαπιστώνεται μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του ασθενή στη συμμετοχή του στο κόστος.

«Υπάρχει ήδη αισθητή οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες ασθενείς της τάξεως των 40 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, ενώ μόνο από την ενιαία συνταγή η επιβάρυνση του πολίτη μειώνεται κατά 20 εκατ. ευρώ.

Αυτές οι παρεμβάσεις οφείλουν να ενισχυθούν περισσότερο ιδιαίτερα σε ότι αφορά το κόστος συμμετοχής των ασθενών με χρόνιες παθήσεις», υπογράμμισε.

Ο κ.Ξανθός μίλησε για διάτρητο σύστημα συνταγογράφησης που υπήρχε και πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά γίνεται με βάση τις διεθνείς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες και αυτή η αλλαγή άρχισε να αποδίδει.

«Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 υπάρχει μικρή υποχώρηση της αυξητικής τάσης, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε μετρήσιμα βήματα στην κατανομή της δαπάνης από την αξιολόγηση και τη διαπραγμάτευση. Η συγκρότηση των δύο επιτροπών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης φαρμάκων θα αναβαθμίσει σημαντικά το σύστημα και θα λειτουργεί πιο εύρυθμα», σημείωσε.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Open post

Διεθνές Συμπόσιο για «Το Ευάλωτο Παιδί»

Διεθνές Συμπόσιο για «Το Ευάλωτο Παιδί»

Δύο ημέρες γεμάτες ενδιαφέρουσες ομιλίες, αίσθημα ευθύνης και συγκίνηση βίωσαν οι πάνω από 230 Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες στο Διεθνές Συμπόσιο «Το Ευάλωτο Παιδί» που διεξήχθη στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στις 23 & 24 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Ρεπορτάζ: Δάφνη Σκαλιώνη

Οι εξέχοντες ομιλητές ενθουσίασαν το ακροατήριο με τον άμεσο και βαθύτατα ανθρώπινο τρόπο που παρουσίασαν τα θέματα τους, προσπαθώντας να αγγίξουν την αλήθεια για το ευάλωτο παιδί.

Μία εισαγωγή στην έννοια της ευαλωτότητας επιχείρησε με την εναρκτήρια ομιλία του ο καθηγητής βιοηθικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και φιλόσοφος John Harris, που αναφέρθηκε εκτενώς στην έννοια της φιλοξενίας, και στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στην Ευρώπη, απέναντι σε τόσους εκτοπισθέντες. Παράλληλα, θέλοντας να αναδείξει το ζήτημα του ποιος μπορεί να αποφασίζει για μικρά ευάλωτα παιδιά, μίλησε για τις δύσκολες και παγκοσμίως προβεβλημένες περιπτώσεις των Charlie Gard και Alfie Evans, κατά τις οποίες γονείς και γιατροί διεκδίκησαν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το συμφέρον του παιδιού, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται από το δικαστήριο.

«Το παιδί με κάποια αναπηρία είναι διπλά ευάλωτο. Σήμερα όμως τα παιδιά είναι εκτεθειμένα και στην πιθανότητα ανάπτυξης μιας αναπηρίας νέου είδους: τον εθισμό στο διαδίκτυο, το κλείσιμο σε έναν εικονικό κόσμο», τόνισε η ομότιμη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Λουκία Μουσούρου, η οποία εστίασε στην κοινωνία και στο κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί φιλική ή εχθρική, ή ακόμα και αδιάφορη απέναντι στο ευάλωτο παιδί. Αφού πρώτα αποσαφήνισε την έννοια της κοινωνίας, ξεκαθάρισε πως όταν αναφερόμαστε σε αυτήν, ουσιαστικά αναφερόμαστε και στον εαυτό μας. «Η αδιαφορία, ο φόβος, η εχθρότητα έχουν πρόσωπο: Το δικό μας πρόσωπο. Είναι περιττό να πιστεύουμε ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει, χωρίς να αλλάξουμε εμείς. Το πρώτο δύσκολο αλλά απαραίτητο βήμα, είναι να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη όπως είναι. Τη δική μας αδιαφορία, τον δικό μας φόβο, τη δική μας εχθρότητα. Και όχι από Δευτέρα. Σήμερα!», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μουσούρου.

Για την ευάλωτη οικογένεια ανέλαβε να μιλήσει η ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Μυρτώ Νίλσεν, αναρωτώμενη αν υπάρχει τελικά οικογένεια που να μην είναι ευάλωτη. Εκτός από τη βίαιη οικογένεια, την οικογένεια που βιώνει πένθος από κάποια απώλεια, την οικογένεια που αντιμετωπίζει κάποια αρρώστια, ή κάποιον χωρισμό, την οικογένεια χωρίς πατρίδα, την οικογένεια με παιδιά θύματα εκφοβισμού, ή που δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο, υπάρχει και η οικογένεια που δεν έχει ή δεν φαίνεται να έχει κάποιο συγκεκριμένο, φανερό πρόβλημα. Παραμένει όμως μπερδεμένη και ευάλωτη μπροστά στα απρόοπτα. Και η οικογενειακή ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα, ή και προβλεπόμενα, όπως ο ερχομός ενός ακόμα παιδιού ή η εφηβεία, για τα οποία όμως κανείς δεν είναι προετοιμασμένος. «Ποτέ δεν είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι για τη στιγμή που έρχεται… Γίνεται να μην είμαστε ευάλωτοι ως άνθρωποι, ως οικογένεια;», σχολίασε χαρακτηριστικά η κ. Νίλσεν.

Η σύμβουλος ψυχικής υγείας και συγγραφέας Χριστίνα Ρασιδάκη, ταξίδεψε το κοινό σε μια συναρπαστική αφήγηση μιας ιστορίας θεραπείας, με θέμα το παιδί που φοβάται και το παιδί που φοβίζει, κάνοντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με τον αγγλικό όρο relationship, ως το πλοίο της σχέσης, που αποκτά ρήγματα τα οποία χρειάζονται επισκευή.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτής Patrick Ακριβός ανέλαβε να μιλήσει για τους εφήβους και εκ μέρους τους επέστησε την προσοχή όλων στην ανάγκη τους για διαρκή και καθημερινή επιβεβαίωση και αποδοχή και όχι για διαρκή επίκριση. «Κάνε περισσότερα, κάν’ τα καλύτερα, γίνε κάποιος άλλος από αυτό που είσαι… Αυτά είναι τα μηνύματα που εισπράττουν καθημερινά τα παιδιά από τους γονείς τους. Συχνά αισθάνονται ότι η αξία τους ως ανθρώπων καθορίζεται από τους βαθμούς τους στο σχολείο. Θα έπρεπε να είμαστε μαθητές των εφήβων μας. Μπορούν να μας βοηθήσουν να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή. Μπορούν να ανακαλύψουν πράγματα που δεν έχουμε διανοηθεί ποτέ. Όμως για να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν ένα ασφαλές λιμάνι να επιστρέφουν από τις εξερευνήσεις τους».

Στον μαθητή που «δεν τα καταφέρνει» ήταν αφιερωμένη η εισήγηση της Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής Μάρθας Φλωράτου, η οποία εστίασε με πάθος στην ευθύνη του σχολείου. «Γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν; Το 60-70% της γενιάς αυτής έχει μαθησιακές δυσκολίες; Γιατί τελειώνοντας το δημοτικό δεν μπορούν να γράψουν μία έκθεση;», αναρωτήθηκε η κ. Φλωράτου. «Η παιδαγωγική δεν υπάρχει στα σχολεία, έχει εξοστρακιστεί», υπογράμμισε, καταθέτοντας παράλληλα οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις με τις οποίες το δημοτικό σχολείο θα μπορούσε να βοηθήσει όλα τα παιδιά να μάθουν και μάλιστα με χαρά. «Θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο για το τι σχολείο θέλουμε, τι πρέπει να αλλάξει», κατέληξε.

Τον τρόπο λειτουργίας των παιδικών χωριών SOS παρουσίασε ο ψυχολόγος και διευθυντής της Παιδαγωγικής Υπηρεσίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, Παναγιώτης Σοφίος. «Η κρίση έχει απειλήσει και τραυματίσει σοβαρά την ελληνική οικογένεια, που είναι πλέον αντιμέτωπη με το φάσμα της φτώχειας. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ο κίνδυνος φτώχειας των παιδιών της Ελλάδος, είναι σε υψηλότερα επίπεδα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σοφίος, εξηγώντας την αυξημένη ανάγκη για στήριξη από δομές όπως αυτές των παιδικών χωριών SOS. «Σαν κοινωνία οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τα ευάλωτα παιδιά. Σαν μέλη αυτής της κοινωνίας, τους οφείλουμε ένα ευχαριστώ, γιατί ο αγώνας τους μας έχει δώσει κίνητρο, έμπνευση, πάθος, μας ταρακουνάει από το αξιακό μας βάλτωμα, υπενθυμίζοντάς μας τι σημαίνει ένας άνθρωπος.

Η καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, Θάλεια Δραγώνα, αφού αναφέρθηκε στο αρχετυπικό «διαφορετικό παιδί», το παιδί μετανάστη, επικεντρώθηκε στην περίπτωση της μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης. Παρουσίασε το πρόγραμμα των Δημιουργικών Εργαστηρίων Νέων, που χρησιμοποιούνται την τελευταία 20ετία στο πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση και την ενεργή ένταξη των συμμετεχόντων στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ο John Coughlan, πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS), αναφέρθηκε στο παιδί με αναπηρία, ενώ για το κακοποιημένο παιδί μίλησε η Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Σολδάτου.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών Μυρσίνη Ζορμπά, η οποία έχει διατελέσει επί σειρά ετών (2004-2016) πρόεδρος Δ.Σ. στο «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», μιλησε για το παιδί πρόσφυγα ή μετανάστη. Το φυλακισμένο παιδί ήταν το θέμα της εισήγησης του Επίκουρου Καθηγητή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Εκπαιδευτή στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, Κώστα Μάγου.

Η σημασία του παιχνιδιού και της τέχνης ήταν στο επίκεντρο του τελευταίου πάνελ του συμποσίου, υπό τον συντονισμό της κοινωνιολόγου και ειρηνοδίκη Anita Loring, με μότο τη ρήση του Πλάτωνα «η πιο αποτελεσματική εκπαίδευση για ένα παιδί είναι να παίζει ανάμεσα σε ωραία πράγματα». Η φιλόλογος και συγγραφέας Τερέζα Πεσμαζόγλου μίλησε για το ευάλωτο παιδί στη λογοτεχνία. Την υπέρτατη ανάγκη για παιχνίδι υπογράμμισε η εργοθεραπεύτρια Παίδων και παιγνιοθεραπεύτρια Vardit Kindler από το Ισραήλ, επικουρούμενη από την ψυχολόγο και παιγνιοθεραπεύτρια Mary Raftopoulos από την Αυστραλία, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη για ομορφιά.

Οι εισηγήσεις του Διεθνούς Συμποσίου ολοκληρώθηκαν με τη φιλόλογο, συγγραφέα και εδώ και δεκαετίες «ψυχή» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, Δάφνη Οικονόμου, που τόνισε την ανάγκη για Τέχνη.

Η ανάγκη αυτή για Τέχνη πλαισιώθηκε στο Συμπόσιο με τον πιο άρτιο και συγκινητικό τρόπο με τις δύο χορωδίες (Πόρτα Ανοιχτή και Polyphonica), τις δύο βραβευμένες ταινίες (Cuerdas – Το κορδόνι του Pedro Solis Garcia και The longest run της Μαριάννας Οικονόμου) και μία έκθεση φωτογραφίας, που ακολουθεί την πορεία του παιδιού στην Ελλάδα από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα, υπό την επιμέλεια της κριτικού τέχνης Έφης Ανδρεάδη. Στην έκθεση συμμετείχαν πολλοί φωτογράφοι που προσέφεραν τα έργα τους, ενώ εκτέθηκαν και επιλεγμένες φωτογραφίες από το έργο της Βούλας Παπαϊωάννου, που παραχώρησε το Μουσείο Μπενάκη από τη συλλογή του.

www.ert.gr

Open post

Στο «Χωριό των Παιδιών», στη Βραζιλία, το βραβείο αρχιτεκτονικής RIBA

Στο «Χωριό των Παιδιών», στη Βραζιλία, το βραβείο αρχιτεκτονικής RIBA

Το διεθνές βραβείο αρχιτεκτονικής RIBA δόθηκε εφέτος στο «Χωριό των Παιδιών», ένα συγκρότημα σχολείων στη βόρεια Βραζιλία.

Το βραβείο -που απονέμεται κάθε δύο χρόνια-  δίνεται ως τιμητική διάκριση σε κτίσματα «που αποτελούν παράδειγμα αριστείας σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής φιλοδοξίας, και έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο».

Για την κατασκευή του «Χωριού των Παιδιών» που φτιάχτηκε προκειμένου να στεγάσει 540 μαθητές, ηλικίας από 13 έως 18 χρονών, οι οποίοι φτάνουν από απομακρυσμένες περιοχές (κάποιοι από αυτούς διαπλέουν τα ποτάμια με βάρκα) συνεργάστηκαν δύο αρχιτεκτονικά γραφεία της Βραζιλίας, το Aleph Zero και το Rosenbaum.

Το κτίσμα ανήκει στο σύνολο 40 σχολείων του ιδρύματος Bradesco, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση σε παιδιά αγροτικών περιοχών της Βραζιλίας. Όπως εξήγησαν οι αρχιτέκτονες, με το εγχείρημά τους θέλησαν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να είναι «σπίτι, μακριά απ’ το σπίτι».

Πριν από τη «μεταμόρφωση» του κτιρίου, οι κοιτώνες που φιλοξενούσαν 40 μαθητές αντικαταστάθηκαν από μικρότερα δωμάτια, σε καθένα από τα οποία είναι δυνατό να φιλοξενηθούν 6 μαθητές.

Σε στρατηγικά σημεία, στα άκρα του χωριού, δημιουργήθηκαν δύο μεγάλα «χωριά», ένα για αγόρια και ένα για κορίτσια. Γύρω από τους κοιτώνες οργανώθηκαν ζώνες – χώροι μελέτης, χώροι στους οποίους τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τηλεόραση ή να παίξουν.

Η αρχιτέκτων Ελίζαμπεθ Ντίλερ (του γραφείου DS+R), η οποία ήταν μέλος της επιτροπής απόδοσης του φετινού βραβείου RIBA, δήλωσε για τα κτίρια στο «Χωριό των Παιδιών»: «Πέραν του ότι είναι μια εξέχουσα δουλειά αρχιτεκτονικής, το «Χωριό των Παιδιών» αντιπροσωπεύει τη γενναιοδωρία της φιλανθρωπικής αποστολής του Ιδρύματος Bradesco να προσφέρει πολύ αναγκαίες υποδομές σε όσους, υπό άλλες συνθήκες, θα είχαν περιορισμένη πρόσβαση στα σχολεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία:

www.ert.gr

Open post

Ανακάλυψαν φραγή από τοίχο στο ρέμα της Πικροδάφνης

Ανακάλυψαν φραγή από τοίχο στο ρέμα της Πικροδάφνης

Με κινητοποίηση την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στις 9πμ έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτοικοι της Ηλιούπολης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας, ειδικά μετά τις δυσάρεστες ανακαλύψεις στο ρέμα της Πικροδάφνης.

Σε εξερεύνηση που πραγματοποίησαν την Κυριακή 2/12 μέλη του συλλόγου “ΡΟΗ πολίτες υπέρ των ρεμάτων”, μπήκαν στο κλειστό κομμάτι της Πικροδάφνης, που αρχίζει από την οδό Σαρανταπόρου στην Ηλιούπολη και τελειώνει στο βουνό, μήκους 2,5 χιλ. περίπου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης ΚΙ.Π.Η: «Στο τέλος της διαδρομής, ενώ περίμεναν να βγουν στο βουνό, βρήκαν τοίχο! Ένα τοίχο, που φράζει εντελώς το πέρασμα του νερού και ακυρώνει το ίδιο το έργο της υπογειοποίησης 2,5 χλμ. κοίτης του ρέματος! Ακυρώνει επίσης και το νέο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για αποψίλωση του ρέματος και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων σε όλο το μήκος του που παραμένει σε φυσική κατάσταση, στο όνομα της αντιπλημμυρικής μας προστασίας! Τους ευχαριστούμε πολύ για την αποκάλυψη!».

Ακολούθως, στην ίδια ανακοίνωση τονίζονται τα εξής: «Όταν βρέχει, όταν βρέχει πολύ κι όταν βρέξει πάρα πολύ και για αρκετή ώρα, όπως πέρυσι στη Μάνδρα, το νερό της Πικροδάφνης που θα κατέβει από το βουνό και θα βρει τελείως φραγμένο το δρόμο του, που θα πάει? Μήπως θα πλημμυρίσει τις πόλεις μας?

Θα περιμένουμε την επόμενη πλημμύρα και την καταμέτρηση των απωλειών για να αναζητήσουμε ευθύνες? Μα ακόμη κι αν τις βρούμε, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε κλειστό το δρόμο του νερού, να μετράμε απώλειες και να παρακαλάμε να μας φτιάξουν αγωγούς παροχέτευσης ομβρίων, πληρώνοντας εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε ένα ποτάμι, αλλά φραγμένο?

Όλοι την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα συζητηθεί η προσφυγή για την Πικροδάφνη, να ζητήσουμε να ανοίξει ο δρόμος του νερού, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργεί ανεμπόδιστα και να το διατηρήσουμε σε φυσική κατάσταση, όπου ακόμη μπορούμε, γιατί μόνο έτσι λειτουργεί αντιπλημμυρικά και θωρακίζει τις πόλεις μας από πολλούς κινδύνους και με ελάχιστο κόστος!

Διαφορετικά, θα πληρώνουμε συνεχώς για την κατασκευή έργων, που πάντα θα είναι ανεπαρκή, αν δε λειτουργεί η Πικροδάφνη! Διαπιστώστε το μόνοι σας: περπατήστε πλάι της στην Ηλιούπολη, εκεί που ακόμη είναι σε φυσική κατάσταση, στην οδό Τζαβέλλα. Θα δείτε ότι η φυσική κοίτη έχει χαραχτεί από το νερό πολύ βαθιά και πλατιά και θυμηθείτε ένα κανόνα που ισχύει για όλα τα ρέματα: όταν το νερό χρειάστηκε αυτό το βάθος και το εύρος για να περάσει μία φορά, κάποτε θα τα ξαναχρειαστεί. Κι αν του κλείσεις το δρόμο, απλά θα βρει άλλον κι αν χρειαστεί θα περάσει από πάνω σου! Θα περάσει όμως…».

 

 

 

www.ert.gr

Open post

Έρευνα: Η Τεχεράνη «βυθίζεται» σταδιακά κάθε χρόνο

Έρευνα: Η Τεχεράνη «βυθίζεται» σταδιακά κάθε χρόνο

Όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες, η Τεχεράνη, η πόλη με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη Δυτική Ασία, «βυθίζεται» σταδιακά κάθε χρόνο. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι, το πρόβλημα της υποχώρησης του εδάφους στις περιοχές της Ιρανικής πρωτεύουσας σχετίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος συνεχώς υποχωρεί λόγω των ολοένα αυξανόμενων αναγκών για ύδρευση των κατοίκων και για άρδευση των πέριξ αγροτικών καλλιεργειών (περίπου 30.000 παράνομα πηγάδια υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης).

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ερευνητές του Γερμανικού Κέντρου Γεωεπιστημονικών Ερευνών GFZ του Πότσνταμ, ανέλυσαν δορυφορικά δεδομένα για την περίοδο 2003-2017, προκειμένου να υπολογίσουν την αργή καθίζηση της πόλης στην οποία κατοικούν περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι. Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας έρευνας, η δυτική Τεχεράνη (ένα μείγμα προαστίων και αγροτικών γαιών) υποχωρεί με μέσο ετήσιο ρυθμό έως 25 εκατοστά το χρόνο, ενώ με τον ίδιο ρυθμό καταβυθίζεται και η αγροτική περιοχή Βαραμίν στα νοτιοανατολικά της πόλης. Οι ρυθμοί αυτοί καθίζησης είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο.

Οι γεωεπιστήμονες αναφέρουν ότι, το πρόβλημα της καθίζησης επηρεάζει και το διεθνές αεροδρόμιο της ιρανικής πόλης το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, υποχωρεί με μέσο ρυθμό πέντε εκατοστών ετησίως. Από τη μελέτη εκτιμάται επίσης ότι, περίπου το ένα δέκατο (10%) του αστικού συγκροτήματος της πόλης επηρεάζεται, καθώς και πολλές δορυφορικές πόλεις και χωριά.

Μεγάλες ρωγμές στο έδαφος, μήκους αρκετών χιλιομέτρων, με βάθος και πλάτος έως τεσσάρων μέτρων, έχουν εμφανιστεί και στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης. Σε συγκεκριμένες περιοχές μάλιστα, οι υπόγειες μετακινήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθιζήσεις που «καταπίνουν» ακόμα και τους ανθρώπους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός αγρότη, ο οποίος έπεσε σε μια «τρύπα» βάθους έξι μέτρων.

Όπως καταδεικνύεται από τις μελέτες των αρμόδιων υπηρεσιών της πόλης, οι περιοχές μέσα και γύρω από την Τεχεράνη που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα καθίζησης, περιλαμβάνουν 120 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, 2.300 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, 21 γέφυρες, 30 χιλιόμετρα αγωγών πετρελαίου, 200 χιλιόμετρα αγωγών φυσικού αερίου, 70 χιλιόμετρα γραμμών ηλεκτρικού υψηλής τάσης, καθώς και περισσότερα από 250.000 κτίρια. Η ανάλυση των στοιχείων που έχουν λάβει οι επιστήμονες από τους δορυφόρους φανερώνει ότι, από το 2003 και έπειτα, το πρόβλημα της υποχώρησης του εδάφους μετακινείται σταδιακά προς τα ανατολικά της πόλης, ενώ φαίνεται να επηρεάζει όλο και περισσότερο το διεθνές αεροδρόμιό της πρωτεύουσας. Επισημαίνεται μάλιστα ότι, η καθίζηση είναι μη αναστρέψιμη, αφού η ανύψωση του εδάφους δεν επιτυγχάνεται ούτε μετά από έντονες βροχές, όταν αναπληρώνεται σε ένα βαθμό ο υδροφόρος ορίζοντας.

Σημειώνεται ότι, παρόμοιο πρόβλημα υποχώρησης του εδάφους αντιμετωπίζουν και άλλες πόλεις του κόσμου. Σε περιοχές στην  πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, σημειώνονται καθιζήσεις  τουλάχιστον 20 εκατοστών τον χρόνο, ενώ η καθίζηση φθάνει τα 60 εκατοστά ετησίως στην κοιλάδα Σαν Χοακίν στην Καλιφόρνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: CC Uwe Dedering-SA 3.0

www.ert.gr

Open post

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS-Ποια η κατάσταση στην Ελλάδα

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS-Ποια η κατάσταση στην Ελλάδα

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, η HIV λοίμωξη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει περισσότερες από 35 εκατ. ζωές. Άνθρωποι σε όλον τον κόσμο θα τιμήσουν σήμερα την ημέρα ανάβοντας κεριά και πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις για να υπογραμμίσουν τη μάχη εναντίον του ιού. Οι θάνατοι από τη νόσο έχουν μειωθεί στο πιο χαμηλό επίπεδο, καθώς λιγότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν πέρυσι από ασθένειες σχετιζόμενες με το AIDS, ωστόσο περίπου 37 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με τον HIV, με το Κοινό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (UNAIDS), να προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να επιβραδυνθεί η μάχη εναντίον της παγκόσμιας επιδημίας.

Μόνον το 2017, 940.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον ιό HIV, παγκοσμίως. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπήρχαν 36,9 εκατ. άνθρωποι που ζούσαν με τον ιό HIV -ο υψηλότερος αριθμός από ποτέ- με 1,8 εκατ. άτομα να έχουν μολυνθεί στη διάρκεια του έτους. Συγκριτικά, το 2000 καταγράφηκαν παγκοσμίως 2,8 εκατ. νέες μολύνσεις, ενώ ο στόχος για το 2020 είναι λιγότερα από 500.000 άτομα. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι 1/4 των ατόμων με HIV δεν γνωρίζουν την κατάστασή τους. Το 2017, 21,7 εκατ. άνθρωποι που ζουν με HIV έλαβαν αντιρετροϊκή θεραπεία.

Μακράν η περισσότερο πληγείσα περιοχή είναι η Αφρική, όπου το 2017 ζούσαν 25,7 εκατ. άτομα μολυσμένα με τον HIV. Στη νοτιανατολική Ασία υπήρχαν την ίδια χρονιά 3,5 εκατ. άτομα, στην Αμερική 3,4 εκατ., στην Ευρώπη 2,3 εκατ., στον δυτικό Ειρηνικό 1,5 εκατ. και στην ανατολική Μεσόγειο 350.000 άτομα. Η Αφρική, επίσης, αντιπροσωπεύει πάνω από τα 2/3 του παγκόσμιου συνόλου νέων μολύνσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΠΟΥ, κάθε λεπτό που περνάει, ένα κορίτσι ηλικίας 15 έως 24 ετών μολύνεται με HIV στην υποσαχάρια Αφρική.

Τι είναι ο HIV, τι το AIDS και πώς αντιμετωπίζονται

Ο HIV στοχεύει στο ανοσοποιητικό, αποδυναμώνοντας τα αμυντικά συστήματα των ανθρώπων και καθιστώντας τον οργανισμό τους ευάλωτο έναντι λοιμώξεων και ορισμένων τύπων καρκίνου. Καθώς ο ιός καταστρέφει και εμποδίζει τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων, τα μολυσμένα άτομα σταδιακά γίνονται ανοσοανεπαρκή. Η κατάσταση αυτή, οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία σε ευρύ φάσμα λοιμώξεων, καρκίνων και άλλων ασθενειών. Το πλέον προχωρημένο στάδιο της λοίμωξης από τον HIV είναι το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), το οποίο μπορεί να χρειαστεί από 2 έως 15 χρόνια για να αναπτυχθεί, ανάλογα με το άτομο. Το AIDS καθορίζεται από την ανάπτυξη ορισμένων καρκίνων, λοιμώξεων ή άλλων σοβαρών κλινικών συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι ομάδες ανθρώπων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης του HIV, είναι άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες, χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα σε φυλακές και άλλα κλειστά περιβάλλοντα, διεμφυλικοί και εργαζόμενοι στην πορνεία και οι πελάτες τους.

Δεν υπάρχει θεραπεία για λοίμωξη από τον HIV. Ωστόσο, τα αποτελεσματικά αντιρετροϊκά φάρμακα μπορούν να ελέγξουν τον ιό και να βοηθήσουν στην πρόληψη της μετάδοσης έτσι ώστε τα άτομα με HIV λοίμωξη να απολαμβάνουν υγιή, μακρά και παραγωγική ζωή.

Μεταξύ του 2000 και του 2017, οι νέες μολύνσεις από τον HIV μειώθηκαν κατά 36% και οι θάνατοι που σχετίζονται με τον HIV μειώθηκαν κατά 38%, λόγω της θεραπείας με αντιρετροϊκά φάρμακα. Σημειωτέον ότι το 2005 λάμβαναν θεραπεία 2 εκατ. ασθενείς, 8 εκατ. το 2010, 21,7 εκατ. το 2017, ενώ ο στόχος για το 2020 είναι 30 εκατ. και για το 2030, 33 εκατ. άτομα.

Οι στόχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Εξάλλου, όπως επισημαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη, έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά τον έλεγχο και τη θεραπεία του HIV, με γνώμονα την ισχυρή και αυξανόμενη παγκόσμια δέσμευση για την επίτευξη των στόχων 90-90-90 έως το 2020. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2020, 90% των ατόμων με HIV θα γνωρίζουν την κατάστασή τους, 90% όλων των ανθρώπων που ζουν με HIV θα έχουν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία και 90% όλων των ανθρώπων που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία θα έχουν καταστείλει τον ιό. Το 2017, εκτιμάται ότι 75% των ανθρώπων που ζούσαν με τον HIV γνώριζαν την κατάστασή τους. Μεταξύ αυτών, 79% είχαν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία και 81% των ατόμων που είχαν πρόσβαση στη θεραπεία είχαν καταστείλει τον ιό.

Γραφημα ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ο συνολικός αριθμός των HIV οροθετικών ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS) που έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 16.669. Από τα περιστατικά αυτά, 13.808 (82,84%) ήταν άνδρες, 2.820 (16,92%) ήταν γυναίκες, ενώ για 41 άτομα (0,24%), δεν δηλώθηκε φύλο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, από την ανάλυση των νέων διαγνώσεων των τελευταίων οκτώ ετών κατά ηλικιακή ομάδα, φαίνεται ότι προεξάρχουσα ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση είναι αυτή των 30- 39 ετών, ενώ παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό των νέων περιστατικών ηλικίας 40- 49 και ≥ 50 ετών. Επιπλέον, αναφέρει το Κέντρο, αυξητική είναι η τάση αναφορικά με τη διάμεση ηλικία των νέων περιστατικών HIV κατά τη διάγνωση και ειδικότερα στα άτομα που μολύνθηκαν μέσω απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών και μέσω χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών.

H επιδημία της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά τα έτη 2011 και 2012, η οποία αφορούσε κυρίως σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Μείωση του ετήσιου αριθμού διαγνώσεων καταγράφεται από το 2013. Από το 2014 η πορεία της επιδημίας στους χρήστες αυτούς είναι πτωτική.

Το 2017 δηλώθηκαν 628 νέες διαγνώσεις HIV, εκ των οποίων 522 (83,1%) αφορούσαν σε άνδρες και 106 (16,9%) σε γυναίκες. Από τις περιπτώσεις που διαγνώσθηκαν για πρώτη φορά ως HIV το 2017, 93 (14,8%) άτομα είχαν ήδη εμφανίσει ή ανέπτυξαν κλινικά AIDS εντός του συγκεκριμένου έτους. Σε ποσοστό 46,5% τα περιστατικά που διαγνώσθηκαν το 2017 αφορούσαν σε μεταδόσεις μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών, 22,1% ανέφεραν ότι μολύνθηκαν μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής, 13,7% των μολύνσεων σχετίζονταν με ενδοφλέβια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ για 17,5% των περιπτώσεων δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης του ιού. Τα περισσότερα περιστατικά, τόσο στους άνδρες (36,8%), όσο και στις γυναίκες (31,2%), ήταν ηλικίας 30- 39 ετών κατά τη διάγνωση.

Παιδιά με HIV λοίμωξη

Το ίδιο έτος, διαγνώστηκε και δηλώθηκε ένα περιστατικό κάθετης μετάδοσης του HIV. Συνολικά, 136 παιδιά ηλικίας μικρότερης από 13 ετών κατά την ηλικία διάγνωσης της HIV λοίμωξης, έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα, εκ των οποίων, 93 (68,4%) ήταν αγόρια και 42 κορίτσια (30,9%). Σε ποσοστό 50,7%, τα HIV οροθετικά παιδιά, έχουν μολυνθεί κάθετα, κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή του θηλασμού.

Οροθετικοί μη ελληνικής υπηκοότητας

Ο συνολικός αριθμός των HIV οροθετικών ατόμων μη ελληνικής εθνικότητας (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων AIDS) που είχαν δηλωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 3.045. Από τα περιστατικά αυτά, 1.968 (64,6%) αφορούσαν σε άνδρες, 1.071 (35,2%) σε γυναίκες και 6 (0,2%) σε άτομα όπου δεν είχε δηλωθεί το φύλο. Από το σύνολο των HIV διαγνώσεων έως το τέλος του 2017 τα 674 (22,1%) άτομα είχαν ήδη εμφανίσει ή ανέπτυξαν κλινικά AIDS. Τα περισσότερα περιστατικά, τόσο στους άνδρες (39,1%) όσο και στις γυναίκες (33,0%), ήταν ηλικίας 30-39 ετών κατά τη διάγνωση. Οι οροθετικές γυναίκες, στην πλειονότητά τους προέρχονταν από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής (47,0%), ενώ οι άνδρες από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (27,4%).

Διαγνώσεις AIDS

To 2017 διαγνώσθηκαν 112 περιστατικά AIDS, εκ των οποίων 85 (75,9%) ήταν άνδρες και 27 (24,1%) γυναίκες. Από τις περιπτώσεις αυτές, οι 85 (75,9%) είχαν διαγνωσθεί με AIDS εντός τριών μηνών από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Ποσοστό 40,2% των νέων περιπτώσεων AIDS αφορούσαν άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, ενώ στο 15,2% των περιπτώσεων AIDS, η μετάδοση είχε γίνει πιθανότατα μέσω ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Η πλειονότητα των νέων περιπτώσεων AIDS αφορούσε σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών κατά τη διάγνωση.

Συνολικά, οι περιπτώσεις AIDS που έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017, ανέρχονται σε 4.094, εκ των οποίων 3.423 (83,6%) ήταν άνδρες και 671 (16,4%) γυναίκες.

Ο αριθμός των θανάτων σε ασθενείς με AIDS το 2017, ανήλθε στα 90 άτομα και η πλειονότητά τους είναι άνδρες.

www.ert.gr

Open post

Εθελοντικός καθαρισμός βυθού με μεγάλη «ψαριά»

Εθελοντικός καθαρισμός βυθού με μεγάλη «ψαριά»

Στο Καλαμάκι Κορινθίας βούτηξαν μέλη του Ομίλου Αυτοδυτών Λουτρακίου, που συχνά υλοποιούν εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και ανέσυραν 111 κιλά απορριμμάτων από το βυθό.

Δυστυχώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όλα ήταν από ανθρώπινο χέρι και θα μπορούσαν να μην είχαν πεταχτεί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου – Loutraki Dive Club για τον απολογισμό της «ψαριάς»: «Από την παραλία μαζεύτηκαν 1 σακούλα απορριμμάτων με διάφορα σκουπίδια. Απολογισμός κατάδυσης 111,5 κιλά ή 283 τεμάχια ρύπανσης! πλαστικά μπουκάλια, κουτάκια αλουμινίου, καπάκια καφέ, σακούλες, κομμάτια πλαστικό, πλαστικά ποτήρια, δίχτυ, πετονιές, σχοινιά, μπουκάλια γυαλί κλπ …….

Η ομάδα μας απαρτιζόταν από 5 δύτες, 1 επιφάνεια, 7 στην ξηρά …. Ευχαριστούμε τους φίλους μας από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καλαμακίου για την βοήθεια ,ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες! Προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε Σεβόμαστε το περιβάλλον , Σταματάμε να ρυπαίνουμε !!! Κοινοποιήστε τις δράσεις μας , ευαισθητοποιήστε τους γύρω σας !!!!».

Φωτο: Όμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου / Loutraki Dive Club

Πηγές: ΗΕLMEPA, Όμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου / Loutraki Dive Club

www.ert.gr

Open post

Έρευνα: Η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση ασθενειών και πρόωρων θανάτων

Έρευνα: Η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση ασθενειών και πρόωρων θανάτων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας διεθνούς μελέτης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν μελλοντικά στον πλανήτη (ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου) εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα νοσήσουν από διάφορες ασθένειες, ενώ αναμένεται να αυξηθούν και οι πρόωροι θάνατοι.

Από τα σχετικά στοιχεία είναι γνωστό ότι, το 2017 περίπου 157 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι τρίτης ηλικίας εκτέθηκαν σε κύματα καύσωνα διεθνώς, σε σχέση με το 2000 και 18 εκατομμύρια περισσότεροι από όσοι το 2016. Κατά μέσο όρο, μεταξύ 2000-2017, κάθε άνθρωπος εκτίθετο κάθε χρόνο για περίπου μιάμιση παραπάνω ημέρα σε κύματα καύσωνα, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 1986-2000.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, καθώς –σταδιακά- θα αυξάνεται το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που θα είναι εκτεθειμένο στους καύσωνες, η κατάσταση μελλοντικά θα χειροτερεύσει, με συνέπεια να σημειωθεί αύξηση των περιστατικών καρδιαγγειακών, αναπνευστικών παθήσεων, ασθενειών του διαβήτη, των νεφρών κλπ., καθώς και πρόωρων θανάτων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, περισσότερο ευάλωτοι στο θερμικό στρες είναι οι ηλικιωμένοι, οι κάτοικοι των πόλεων και όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.

Αναλύοντας δεδομένα προηγούμενων ετών, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι, ενώ μεταξύ 1986-2017 η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ανέβηκε κατά 0,3 βαθμούς Κελσίου, η μέση άνοδος της θερμοκρασίας στην οποία εκτέθηκαν οι άνθρωποι, ήταν υπερδιπλάσια (0,8 βαθμοί). Όπως επισημαίνεται, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην Ευρώπη και στην ανατολική Μεσόγειο (κυρίως λόγω του μεγάλου ποσοστού ηλικιωμένων που ζουν σε πόλεις), όπου το 42% και το 43% αντίστοιχα των ανθρώπων άνω των 65 ετών εκτιμάται ότι είναι ευάλωτοι στις αυξημένες θερμοκρασίες, έναντι μικρότερου ποσοστού 35% στη νοτιοανατολική Ασία και 38% στην Αφρική.

Αλλά η μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, σχετίζεται όχι μόνο με τις (άμεσες) επιπτώσεις στην υγεία και στο προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου. Όπως είναι αναμενόμενο, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θα κάνουν πιο δύσκολες κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδιαίτερα όσες έχουν κάνουν με γεωργικές εργασίες και με τη συγκομιδή των προϊόντων της γης.

Σημειώνεται ότι, το 2017 χάθηκαν 153 δισεκατομμύρια εργατοώρες εξαιτίας της έκθεσης στις αυξημένες θερμοκρασίες, 62 δισεκατομμύρια περισσότερες από όσες το 2000. Από αυτές τις απώλειες, οι περισσότερες -περίπου το 80%- αφορούσαν τον αγροτικό τομέα (122 δισεκατομμύρια χαμένες εργατοώρες πέρυσι), το 17,5% το βιομηχανικό τομέα (27 δισεκατομμύρια) και μόνο το 2,5% τον τομέα των υπηρεσιών (τέσσερα δισεκατομμύρια).

Από την έρευνα των επιστημόνων προκύπτει επίσης ότι, ακόμα και οι μικρές αυξήσεις στη θερμοκρασία και στις βροχοπτώσεις θα ευνοήσουν την μετάδοση διαφόρων λοιμωδών νόσων (δάγκειου, ελονοσίας, χολέρας κ.α.), ιδιαίτερα μέσω κουνουπιών και μολυσμένων υδάτων.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τη μελέτη τους στο ιατρικό περιοδικό  «The Lancet».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: AP/Vadim Ghirda

www.ert.gr

Open post

Γ. Παξινός: Ο εγκέφαλος είναι αρκετός για να εξηγήσει τα φαινόμενα της αγάπης,της λογικής, των αισθήσεων (audio)

Γ. Παξινός: Ο εγκέφαλος είναι αρκετός για να εξηγήσει τα φαινόμενα της αγάπης,της λογικής, των αισθήσεων (audio)

Ο Γιώργος Παξινός καθηγητής Ψυχολογίας και Ιατρικών Επιστημών στο Neuroscience Research Australia του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ, μίλησε στους Ανδρέα Παπασταματίου και  Στεφανία Χαρίτου, στην εκπομπή «Απολύτως Σχετικό » που μεταδίδεται από το Πρώτο Πρόγραμμα, την Φωνή Της Ελλάδας και τους Περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, για  μια νέα, άγνωστη έως τώρα, περιοχή στον ανθρώπινο εγκέφαλο , την οποία ανακάλυψε πρόσφατα και βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ενώνεται ο εγκέφαλος με το νωτιαίο μυελό και ονόμασε «Ενδοσχοινιοειδή Πυρήνα» (Endorestiform Nucleus).

Ο διεθνούς φήμης «χαρτογράφος» του εγκεφάλου εξήγησε ότι «αυτή η νέα περιοχή του εγκεφάλου δεν υπάρχει στον πίθηκο και αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο» ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι η διανοητική επίδοση του ανθρώπινου εγκεφάλου «οφείλεται στη διαφορά βάρους με τα άλλα είδη. Μια κατσαρίδα δεν μπορεί να επιλύσει μαθηματικές εξισώσεις» αλλά συμπλήρωσε ότι υπάρχουν και άλλες διαφορές στους νευρώνες κυρίως του «πρωτεύοντος δηλαδή τους νευρώνες του αντίχειρα» και για αυτό εξισώσεις δεν μπορεί να λύσει «ούτε  και η φάλαινα με εγκέφαλο 10 φορές μεγαλύτερο από του ανθρώπου».

Για το αν η ιατρική επιστήμη με τα νέα δεδομένα της χαρτογράφησης του εγκεφάλου μπορεί να μας «προγραμματίσει» η απάντηση του κ. Παξινού  ήταν αποστομωτική «όλοι υφιστάμεθα πλύση εγκεφάλου από αυτά που διαβάζουμε. Η Ρωσία επηρέασε τις εκλογές στις ΗΠΑ όχι με επεμβάσεις στους εγκεφάλους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Καθηγητής Ψυχολογίας επεσήμανε ότι για τους «ψυχολόγους η ψυχή είναι περιττή όσον αφορά την μελέτη της συμπεριφοράς για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να απαλλαχθεί από ένα καταναγκασμό. Δεν υπάρχει κανένα φάντασμα μέσα στον οργανισμό μας όλα είναι υλικά. Ο εγκέφαλος είναι αρκετός για να εξηγήσει τα φαινόμενα της αγάπης, της λογικής , των αισθήσεων».

Η νέα ανακάλυψη του Γ.Παξινού θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα στο νέο βιβλίο του («Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture») που θα κυκλοφορήσει περί το τέλος Φεβρουαρίου του 2019 από τις κορυφαίες επιστημονικές εκδόσεις Elsevier.

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα

 

 

 

 

www.ert.gr

Posts navigation

1 2 3 4 5 45 46 47
Scroll to top