Open post

Τι πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες ενόψει εξωδικαστικού συμβιβασμού και ρυθμίσεων (video)

Τι πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες ενόψει εξωδικαστικού συμβιβασμού και ρυθμίσεων (video)

Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση εντός του Φεβρουαρίου. Στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη δόθηκαν διευκρινίσεις και λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας, αποτελεί μια ολοκληρωμένη, γρήγορη και οικονομική λύση καθώς για πρώτη φορά με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου, η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.

Με τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία.

Επίσης με έναν έξυπνο αλλά έμμεσο τρόπο (με minimum ποσοστό απαρτίας) υποχρεώνονται οι τράπεζες να προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις για να βρίσκονται βιώσιμες λύσεις.

Επίσης γίνονται ρυθμίσεις και διαγραφές οφειλών προς το δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, όσο και του δημοσίου που θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν θα οδηγηθούν σε πτώχευση.

Σημειώνεται ακόμη ότι για πρώτη φορά αξιολογείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα πλάνο αποπληρωμής όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη).

Στο νόμο μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις. Ωστόσο δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας, μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ανωτέρω εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016
έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες
δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν
έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ)
Επιπλέον, μπορούν να υπαχθούν μόνο οφειλές που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι προσωπικές δραστηριότητες (π.χ. στεγαστικό προσωπικό δάνειο).

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενώ μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Μπορούν να υποβάλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής – θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα για να διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου της επιχείρησης, καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών.

Δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο νόμο οι ακόλουθοι:

Τράπεζες
Χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου)
Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες)
Ασφαλιστικές εταιρείες
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds)
Νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα
Φυσικά πρόσωπα επιχειρήσεων (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) που έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή δόλια χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.
Ασυλία
Όσον αφορά τα στελέχη των τραπεζών και τους δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται στις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών δεν θα δοθεί καμιά ασυλία, όμως θα τους δοθεί προστασία από μηνύσεις (δηλ. το «ακαταδίωκτο») για να μην «τορπιλίζονται» οι διαδικασίες από κακόβουλους (π.χ. ανταγωνιστές). Κάθε μήνυση θα ελέγχεται:

από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τους δημοσίους υπαλλήλους
από την Τράπεζα της Ελλάδας για τους τραπεζικούς υπαλλήλους
Φυσικά, εφόσον προκύψουν ευθύνες τότε θα ασκείται δίωξη από τον εισαγγελέα. Θα ελέγχεται ότι οι υπάλληλοι τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα διενεργούνται και έκτακτοι έλεγχοι.

Η διαδικασία του νόμου θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα – βήμα. Θα αξιοποιούνται και οι διαμεσολαβητές, με σκοπό να υποβοηθούν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, ενεργοποιώντας ένα θεσμό που ήταν ανενεργός μέχρι σήμερα από τη σύσταση του.

Πηγή: ΕΡΤ1-ΑΠΕ

Open post

Πρωτοβουλίες για συνεννόηση με τους δανειστές αναλαμβάνουν Τσακαλώτος και Κομισιόν (video)

Πρωτοβουλίες για συνεννόηση με τους δανειστές αναλαμβάνουν Τσακαλώτος και Κομισιόν (video)

Σε αναζήτηση πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν την διαδικασία για τη δεύτερη αξιολόγηση επιδίδονται τόσο η ελληνική πλευρά όσο και οι δανειστές.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αλλά και στελέχη της Κομισιόν αναζητούν τον κοινό τόπο ώστε στη σύνοδο της Τρίτης να γίνουν τα πρώτα βήματα για τη σύγκλιση των δυο πλευρών.

Δεν μπορούν να ψηφιστούν μέτρα που αφορούν περίοδο μετά από δύο χρόνια και βασίζονται σε εκτιμήσεις του ΔΝΤ, το οποίο στις προβλέψεις του αποδείχτηκε εντελώς λάθος, ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Την πεποίθηση ότι θα βρεθεί κοινός τόπος και θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, διατύπωσε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης από τη Χαλκίδα, και ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης από την Πάτρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εξόρμησης του ΣΥΡΙΖΑ για τα δύο χρόνια ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας.

Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η συμφωνία σαν ένα ακορντεόν που ανοιγοκλείνει, δήλωσε στην ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ «Επτά» ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Open post

Αποζημιώσεις ύψους 9,4 εκατ. ευρώ σε 5.062 αγρότες

Αποζημιώσεις ύψους 9,4 εκατ. ευρώ σε 5.062 αγρότες

Αποζημιώσεις ύψους 9.405.082 ευρώ σε 5.062 δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια μέσα στο 2016, θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ την ερχόμενη Τρίτη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016 στους νομούς Αρκαδίας και Ηλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

ΣτΕ: ‘Εκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης για τους πλοιοκτήτες

ΣτΕ: ‘Εκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης για τους πλοιοκτήτες

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 99/2017 απόφασή της έκρινε ότι οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να πληρώσουν την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης που τους επιβλήθηκε με το πρώτο μνημόνιο (νόμος 3845/2010) και υποχρέωσε ναυτική εταιρεία να πληρώσει ποσό 808.942 ευρώ.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά και ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που ακύρωσε το εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο είχε επιβληθεί σε πλοιοκτήτρια ναυτική εταιρεία (έχει ένα πλοίο) «έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης» ύψους 808.942 ευρώ, σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο του ν. 3845/2010 («μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»).

Η επίμαχη απόφαση του ΣτΕ αναφέρει, ότι πέρα από το πρώτο μνημόνιο που επέβαλε έκτακτη, εφάπαξ, εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα του οικονομικού έτους 2010 και κατά το παρελθόν είχαν επιβληθεί έκτακτες εισφορές στο εφοπλιστικό κλάδο με νομοθετήματα.

Υπενθυμίζει το ΣτΕ, ότι έκτακτη εισφορά είχε επιβληθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικά πιεστικών δημοσιονομικών αναγκών, όπως το 1974 μετά τον πόλεμο στην Κύπρο, μετά τον σεισμό στη Θεσσαλονίκη το 1978, το 1985, στο πλαίσιο προγράμματος για την σταθεροποίηση της οικονομίας και το 2009 σε περιορισμένο κύκλο νομικών προσώπων (σε αυτά των οποίων το καθαρό εισόδημα υπερέβαινε τα 5.000.000 ευρώ), υπολογιζόμενη με κλιμακούμενο συντελεστή 5 έως 10% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

ΠΗΓΗ:ΑΜΠΕ

Open post

ΥΠΟΙΚ: Οι τραπεζικές καταθέσεις θα συμπεριληφθούν στο περιουσιολόγιο

ΥΠΟΙΚ: Οι τραπεζικές καταθέσεις θα συμπεριληφθούν στο περιουσιολόγιο

Το σύνολο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, θα καταγράφεται στο περιουσιολόγιο τονίζει η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

H ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

Με αφορμή δημοσιεύματα των ΜΜΕ σχετικά με το περιουσιολόγιο που αναφέρονται σε απάντηση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου σε κοινοβουλευτική ερώτηση, διευκρινίζουμε τα εξής:

– Η απάντηση δόθηκε, ως προσήκει, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το ν. 3842/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4141/2013, ο οποίος προβλέπει ότι στο περιουσιολόγιο «δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις, τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, τα αμοιβαία κεφάλαια εσω-τερικού και οι μετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317) και του ν. 27/1975 (Α΄ 77)».

– Οι πληροφορίες για τις καταθέσεις και άλλα επενδυτικά προϊόντα που κατέχουν οι φορολογούμενοι είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμες στις φορολογικές αρχές.

– Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στο περιουσιολόγιο θα καταγράφεται το σύνολο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων.

– Για το σκοπό αυτό θα αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να συμπληρωθεί και να τροποποιηθεί κατάλληλα ο ν. 3842/2010.

– Το περιουσιολόγιο θα χρησιμοποιηθεί κατ’ αρχήν για τον έλεγχο του πόθεν έσχες των φορολογούμενων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

– Το υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου.

Open post

Ντομπρόβσκις: Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι δυνατή

Ντομπρόβσκις:  Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι δυνατή

Δεν βοηθάει να ξαναμπούμε σε περίοδο οικονομικής αστάθειας και σε στείρες συζητήσεις για το ελληνικό πρόγραμμα, τη στιγμή που η Ελλάδα ξαναμπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη λήξη του Ecofin, για το ελληνικό ζήτημα, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι η συμφωνία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι δυνατή αν συνδράμουν όλες οι πλευρές με εποικοδομητικό τρόπο.

Τόνισε, επίσης, ότι όλοι εργάζονται για να διασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και προσέθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπογραμμίζοντας, στη συνέχεια, τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις είναι ελαφρώς καλύτερες από το προβλεπόμενο. Η Ελλάδα πέτυχε τους δημοσιονομικούς της στόχους το 2015, ενώ το 2016 υπάρχει σημαντική υπεραπόδοση των στόχων, ανέφερε ο Λετονός επίτροπος.

Για την τρέχουσα χρονιά, η Ελλάδα βρίσκεται σε σωστή τροχιά και εκτιμάται ότι θα επιτύχει το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,75% του ΑΕΠ, ενώ και για το 2018 όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι μάλλον θα επιτευχθεί ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ, ανέφερε ο κ. Ντομπρόβσκις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Ο ελληνικός συνεδριακός τουρισμός έχει καλές προοπτικές (video)

Ο ελληνικός συνεδριακός τουρισμός έχει καλές προοπτικές  (video)

Ο συνεδριακός τουρισμός θα μπορούσε να συνεισφέρει πολύ περισσότερα απ΄ότι μέχρι σήμερα στην ελληνική οικονομία αλλά απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα τονίστηκε στην εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση.

Ενα από τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπερασθούν είναι η έλλειψη μεγάλων συνεδριακών κέντρων δυναμικότητας άνω των 5000 ατόμων για να μετουσιωθούν σε πράξη οι θετικές προοπτικές.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ1

Open post

Κυβέρνηση και Τσακαλώτος: Όχι στη λήψη νέων μέτρων (video)

Κυβέρνηση και Τσακαλώτος: Όχι στη λήψη νέων μέτρων (video)

Οχι στη νομοθέτηση μέτρων για μετά τη λήξη του προγράμματος, διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές αλλά και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του Eurogroup.

Κυβερνητικές πηγές

Από την κυβέρνηση τονίζεται ότι όλοι οι θεσμοί στις δηλώσεις τους αναγνωρίζουν την εξαιρετικά καλή πορεία οικονομικών στοιχείων και δημοσίων εσόδων, το οποίο ενισχύει τις θέσεις μας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για παράλογες απαιτήσεις. Το ΔΝΤ επιμένει για νομοθέτηση μετρων για μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά το Μαξίμου απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν για το ΔΝΤ και την έκθεση που διέρρευσε, ότι το ΔΝΤ απορρίπτοντας και τη θέση Σόμπλε για πρωτογενή πλεονάσματα είτε ετοιμάζεται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Βερολίνο για μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους και βαθύτερο κούρεμα, ή ετοιμάζει το έδαφος για αποχώρηση τουλάχιστον από το χρηματοδοτικό σκέλος του προγράμματος. Τα περί μίας ενιαίας γραμμής των θεσμών δεν ισχύουν, τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές σημειώνοντας ότι έγιναν βολιδοσκοπήσεις και συζητήσεις. Οι παράλογες απαιτήσεις του ΔΝΤ απορρίφθηκαν από τον Τσακαλώτο.

Η κυβέρνηση συνεχίζει διαβουλεύσεις από την Παρασκευή για προωθητική τομή για να υπάρξει συμφωνία.

Πάντως, το κλίμα που αποτυπώνεται είναι ότι όλοι κινούνται στη λογική στη σύντομη ολοκλήρωση εκκκρεμοτήτων γιατί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης κρίσης σε κρίσιμη καμπή για Ευρώπη προβληματίζει όλα τα μέρη.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ο υπουργός Οικονομικών, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του ΔΝΤ σχετικά με την εκ των προτέρων θεσμοθέτηση μέτρων. «Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και δεν είναι απαραίτητη η λήψη νέων μέτρων. Αυτό υπερβαίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο της Δημοκρατίας».

«Η Ελλάδα δεν απασχόλησε μεγάλο τμήμα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Είχαμε κάποιες συναντήσεις νωρίτερα και στο πλαίσιο του Eurogroup, αλλά και των συναντήσεων αυτών, βρέθηκε σε μεγάλο βαθμό κοινός τόπος.

Υπάρχει εν πρώτοις κοινή αντίληψη ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι αναμενόταν. Αναμένουμε το τέταρτο τρίμηνο να είναι ακόμα καλύτερο από το δεύτερο και το τρίτο και σε αυτή την περίπτωση, θα είμαστε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, μολονότι κάποιοι προέβλεπαν για το 2016 αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, όλοι συμφώνησαν ότι η δημοσιονομική υπεραπόδοση είναι εντυπωσιακή – σας υπενθυμίζω ότι είχαμε δημοσιονομικό στόχο ύψους 0,5% και πιστεύουμε ότι θα διαμορφωθεί στο 2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για σημαντική υπεραπόδοση.

Υπάρχει και το τρίτο επίπεδο της συμφωνίας, το οποίο δεν αφορά γεγονότα αλλά εκτιμήσεις, καθώς όλοι πιστεύουν ότι με δεδομένη την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση όλων των πτυχών της δεύτερης αξιολόγησης, στο χρέος και στη δημοσιονομική πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του προγράμματος.

Νομίζω ότι όλοι όσοι πήραν τον λόγο, είτε στις συναντήσεις προ του Eurogroup είτε στη συνεδρίαση αυτού, τόνισαν πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας χρόνος και ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σύντομα σε λύση.

Παραμένει ένα ακόμα σημαντικό θέμα, το ΔΝΤ, το οποίο επιθυμεί να νομοθετήσουμε τώρα μέτρα για την περίοδο μετά το πρόγραμμα. Κατά τη γνώμη μας αυτό χρήζει επανεξέτασης εκ μερους του -ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η επανεξέταση είναι η πολύ καλή δημοσιονομική απόδοση, καθώς κάθε φορά που σημειώνεται υπεραπόδοση, οι πιθανότητες να χρειαστούν μέτρα μειώνονται.

Ο δεύτερος λόγος, όμως, για τον οποίο είναι αναγκαία αυτή η επανεξέταση, είναι ότι εκφεύγει κατά πολύ των αναγκών της δημοκρατικής κουλτούρας της Ευρώπης. Δεν είναι σωστό να ζητείται από μια χώρα σε πρόγραμμα να νομοθετήσει δυο – τρία χρόνια εκ των προτέρων τι θα κάνει το 2019. Πρόκειται για μια δέσμευση που εκφεύγει κατά πολύ του δημοκρατικού ευρωπαϊκού πλαισίου και των ηθικών αξιών που εμπνέουν την Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από σήμερα και στο εξής για να γεφυρωθεί το κενό και νομίζω ότι, επειδή όλες οι πλευρές δεσμεύονται για μια γρήγορη λύση, μπορούμε να έχουμε ένα βαθμό εμπιστοσύνης».

Σχετικές ειδήσεις:

«Προς το συμφέρον όλων η ολοκλήρωση της αξιολόγησης»-Ζητούν επιτάχυνση-ΔΝΤ: Εξαιρετικά μη βιώσιμο το χρέος (video)

Ντάισελμπλουμ: Προς το συμφέρον όλων η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης (video)

Μοσκοβισί: Η Ελλάδα το 2016 πέτυχε θαυμαστά αποτέλεσματα (video)

Open post

Μοσκοβισί: Οι συνέπειες του Brexit θα φανούν το 2017-18

Μοσκοβισί: Οι συνέπειες του Brexit θα φανούν το 2017-18

Το κόστος για τη βρετανική οικονομία από την αβεβαιότητα που προκάλεσε η ψήφος υπέρ του Brexit θα είναι υψηλότερο φέτος και την επόμενη χρονιά, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, αναγνωρίζοντας ότι η Βρετανία δεν επλήγη άμεσα από το δημοψήφισμα πέρυσι.

«Η αβεβαιότητα θα έχει έναν πιο απτό αντίκτυπο στη βρετανική οικονομία το 2017 και το 2018», δήλωσε ο κ. Μοσκοβισί σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, αφού αναγνώρισε ότι η Βρετανία είχε καλύτερες των αναμενόμενων επιδόσεις αμέσως μετά το περυσινό δημοψήφισμα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας διαμορφώθηκε στο 0,6% σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας ONS.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Έλεγχοι στα POS για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος

Έλεγχοι στα POS για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος

«Σαφάρι» ελέγχων στα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, στα POS, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε επαγρύπνηση και έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες προς τα συνεργεία διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές ζητείται να αποτυπωθεί αν διαπιστώθηκε ότι το ελεγχόμενο πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα διαθέτει POS, μηχάνημα απόδειξης καρτών πληρωμής, που έχει εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και ζητείται παράθεση ενδείξεων για τη διαπίστωση προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Το θέμα έθεσε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος, με επίκαιρη ερώτησή του, επισήμανε ότι «υπάρχουν μέθοδοι απάτης και η πολιτεία πρέπει να θωρακίσει τις συναλλαγές, ώστε να μην διαρραγεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών».

Ο κ. Κεγκέρογλου ζήτησε, επίσης, από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για το ζήτημα των υπερβολικών χρεώσεων των τραπεζών για επιχειρήσεις και για καταναλωτές.

Η υφυπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ο προμηθευτής δεν δικαιούται να επιβάλει επιβαρύνσεις στους καταναλωτές για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής. Επομένως, επιπλέον χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών απαγορεύονται.

Αναφερόμενη ειδικότερα στους διενεργούμενους ελέγχους, η κ. Παπανάτσιου είπε ότι ήδη, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, ελέγχεται το πελατολόγιο εταιρείας, η οποία εντοπίστηκε ότι προμήθευε ελληνικές επιχειρήσεις με συσκευές POS που εκκαθάριζαν συναλλαγές πληρωμών σε αλλοδαπή τράπεζα, ενώ οι σχετικές συμβάσεις είχαν καταρτιστεί μετά την έναρξη των capital controls, το οποίο δεν επιτρέπεται βάσει της ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων». Τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων αυτών διασταυρώθηκαν με τα στοιχεία TAXIS, προκειμένου να επιλεγούν υποθέσεις για περαιτέρω έλεγχο.

Επίσης, κατά τη θερινή περίοδο, σε κοινή δράση με την Οικονομική Αστυνομία διενεργήθηκαν από την ΙΕΒΕ εκτεταμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό POS που εκκαθάριζαν συναλλαγές στο εξωτερικό και κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών η Οικονομική Αστυνομία εντόπισε τέτοιου είδους POS και προέβη σε κατασχέσεις αυτών, η δε υπηρεσία ΙΕΒΕ καταλόγισε τις φορολογικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια των ελέγχων και επεξεργάζεται πληροφοριακά δελτία που απέστειλε η Οικονομική Αστυνομία και για τα οποία οι έλεγχοι που διενεργούνται δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υπηρεσία διενεργεί έρευνες στο πελατολόγιο επιχειρήσεων οι οποίες έχουν προμηθευτεί μηχανάκια POS που εκκαθάριζαν συναλλαγές εκτός της χώρας, οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει.

Αναφορικά με το ζήτημα των χρεώσεων των τραπεζών, η υφυπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η ρυθμιζόμενη με τον Κανονισμό 2015/751 τραπεζική προμήθεια αφορά εκείνη που καταβάλλεται μεταξύ διαφορετικών παρόχων πληρωμών τραπεζών και δεν σχετίζεται με το τιμολόγιο της τράπεζας έναντι εμπόρων και καταναλωτών.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών διαμορφώνεται με βάση τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, εντός των ορίων που προβλέπει το κοινωνικό κεκτημένο.

«Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό ότι οι συλλογικοί φορείς της αγοράς έχουν συνάψει συμφωνίες με τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προβλέπουν συνολική προμήθεια αισθητά χαμηλότερη του 1%.

Είχε ξεκινήσει με 2%-2,5% και αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλότερη από το 1%» είπε η κ. Παπανάτσιου και συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία διαλόγου με τις τράπεζες, προκειμένου να χαμηλώσουν οι προμήθειες όσο γίνεται περισσότερο.

ΠΗΓΗ: ΑΕΠ-ΜΠΕ

Posts navigation

1 2 3 149 150 151 152 153 154 155 221 222 223
Scroll to top