Open post

ESM: Πώς θα εφαρμοσθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος

ESM: Πώς θα εφαρμοσθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος

Στους τρόπους που θα εφαρμοσθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους αναφέρεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) σε δημοσίευμά του με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Η μείωση του κινδύνου από την αύξηση των επιτοκίων

Ειδικότερα, ο ESM αναφέρει πώς θα γίνει η ανταλλαγή των ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου, που έχουν οι ελληνικές τράπεζες με ομόλογα σταθερού επιτοκίου, ενώ σημειώνει ότι από την ανταλλαγή αυτή αναμένεται να μην υπάρχει κόστος για τις ελληνικές τράπεζες («το σχέδιο αναμένεται να είναι ουδέτερο») και ότι χρειάζεται η συμφωνία τους για αυτή. Τα ομόλογα των τραπεζών, ύψους 42,7 δισ. ευρώ, είχε λάβει η Ελλάδα από τον EFSF/ESM με τη μορφή δανείων για την ανακεφαλαιοποίηση τους.
«Επειδή τα νέα ομόλογα θα είναι σταθερού επιτοκίου, η Ελλάδα δεν θα φέρει πλέον τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων τους», σημειώνει ο ESM.

Θα απαγορεύεται στις τράπεζες να πωλούν τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου και τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου στην αγορά , αλλά θα μπορούν να τα πωλούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τα ομόλογα που έχουν πουλήσει οι τράπεζες, εξαιρούνται από την ανταλλαγή.

Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, «ο EFSF/ESM θα αγοράζει τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου, που κατέχουν ακόμη οι τράπεζες, για να μη φέρουν αυτές τον κίνδυνο των επιτοκίων. Αυτό θα γίνει με κεφάλαια που θα αντληθούν από την αγορά. Για να διασφαλισθεί μία ομαλή υλοποίηση, η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σε αρκετές φάσεις σε μία μεγαλύτερη χρονική περίοδο».

Το δεύτερο σχέδιο μείωσης του κινδύνου των επιτοκίων αφορά τις συμφωνίες ανταλλαγής (Swap), οι οποίες είναι χρηματοπιστωτικά συμβόλαια που επιτρέπουν σε δύο μέρη να ανταλλάξουν, για παράδειγμα, πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου με πληρωμές σταθερού επιτοκίου. «Το σχέδιο αυτό θα σταθεροποιούσε το συνολικό κόστος χρηματοδότησης του ESM και θα μείωνε τον κίνδυνο να πρέπει η Ελλάδα να πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο για τα δάνειά της, όταν τα επιτόκια θα αρχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον».

Το τρίτο σχέδιο για τη μείωση του κινδύνου αφορά τη λεγόμενη αντικριζόμενη χρηματοδότηση (matched funding) και προβλέπει ότι ο ESM θα ορίζει σταθερό επιτόκιο σε μέρος των μελλοντικών δανείων που θα δώσει στην Ελλάδα.

Η επιμήκυνση των περιόδων αποπληρωμής

Αναφορικά με την επιμήκυνση των περιόδων αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, ο ESM σημειώνει τα εξής: «Η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής αφορά στο δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα, με (χρηματοδότηση από) τον EFSF. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια των δανείων στο πρόγραμμα αυτό είχε συμφωνηθεί αρχικά στα 32,5 έτη. Λόγω μίας σειράς παραγόντων, αυτή μειώθηκε έκτοτε σε περίπου 28 έτη. Η διάρκεια θα επανέλθει τώρα στα 32,5 έτη, ώστε μία σειρά αυξημένων αποπληρωμών στη δεκαετία του 2030 και του 2040 να μπορεί να διαχυθεί σε περισσότερα χρόνια».

Η άρση του αυξημένου περιθωρίου επιτοκίου

Η άρση του αυξημένου περιθωρίου επιτοκίου αφορά στο δάνειο των 11,3 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα του EFSF (δεύτερο πρόγραμμα), που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς ομολόγων που είχαν ιδιώτες από το ελληνικό δημόσιο. Για το δάνειο αυτό προβλέπεται περιθώριο επιτοκίου 2% από το επόμενο έτος, «το οποίο θα καταργηθεί τώρα το 2017».

Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων;

Η εξομάλυνση του προφίλ των περιόδων αποπληρωμής αναμένεται να εφαρμοσθεί στις αρχές του 2017. Τα τρία σχέδια για τη μείωση του κινδύνου του επιτοκίου θα εφαρμοσθούν κατά τον δυνατό βαθμό, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και της δυνατότητας εφαρμογής τους. Η απόφαση για την άρση του αυξημένου περιθωρίου επιτοκίου το 2017 προβλέπεται πριν το τέλος του έτους αυτού.

Ποια εξοικονόμηση θα φέρουν τα μέτρα αυτά για την Ελλάδα;

Με ένα βασικό σενάριο, η επίδραση των μέτρων αυτών είναι ευμεγέθης και θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τόσο τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ όσο και τις Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες για την περίοδο 2017-2060, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ESM. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης προκύπτει από την ανταλλαγή ομολόγων και τα swaps επιτοκίων. Δευτερογενή αποτελέσματα στα επιτόκια αναχρηματοδότησης της Ελλάδας θα αποτελούσαν ένα επιπλέον όφελος.

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. «Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή. Η επίδραση ορισμένων από τα μέτρα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες που είναι πέραν του ελέγχου μας. Μεταξύ αυτών είναι οι επικρατούσες συνθήκες αναφορικά με το περιβάλλον των επιτοκίων και η διαθεσιμότητα άλλων παραγόντων της αγοράς για τη σύναψη ορισμένων συναλλαγών».

Υπάρχει κάποιο κόστος από τα μέτρα;

Η προσαρμογή του προφίλ των περιόδων αποπληρωμών δεν αναμένεται να έχει κάποιο κόστος. Το κόστος από την κατάργηση του αυξημένου περιθωρίου επιτοκίου αφορά στο κέρδος που θα χάσουν τα κράτη – μέλη. Το όποιο κόστος από τα τρία σχέδια για τη μείωση του κινδύνου επιτοκίου θα το φέρει η Ελλάδα. Αυτό ισχύει ειδικότερα για την ανταλλαγή των ομολόγων και τα swaps επιτοκίων. Ένα τέτοιο βραχυπρόθεσμο κόστος θα υπεραντισταθμισθεί από τα μακροχρόνια οφέλη που θα υπάρξουν για την Ελλάδα από τη διαδικασία αυτή.

Πηγή ΑΜΠΕ

Open post

Τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 2,44 δισ. ευρώ το 11μηνο

Τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 2,44 δισ. ευρώ το 11μηνο

Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ξεπέρασαν τον στόχο κατά 2,44 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

Νέα υπέρβαση των εσόδων καταγράφηκε και το Νοέμβριο 2016, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΓΓΔΕ.
Από τα προσωρινά στοιχεία (Πίνακας 3) προκύπτει ότι:

α) Τα καθαρά έσοδα για τον μήνα Νοέμβριο ξεπέρασαν κατά 70 εκατομμύρια ευρώ τον στόχο του προϋπολογισμού.

β) Σε επίπεδο 11μηνου (Ιανουάριος- Νοέμβριος) τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 2,44 δις ευρώ.

γ) Σε επίπεδο Νοεμβρίου τα καθαρά έσοδα είναι 1,56% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού.

δ) Σε επίπεδο 11μηνου (Ιανουαρίου- Νοεμβρίου) τα καθαρά έσοδα είναι 5,79% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού.

Open post

Μνημόνιο συνεργασίας ΥπΑΑΤ-Εθνικής Τράπεζας για την Agro-carta

Μνημόνιο συνεργασίας ΥπΑΑΤ-Εθνικής Τράπεζας για την Agro-carta

Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση του τραπεζικού προϊόντος «Κάρτα του Αγρότη / Agro-carta» υπέγραψαν την Τρίτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Η Εθνική Τράπεζα ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών. Οι επαφές και συζητήσεις εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ συνεχίζονται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου τραπεζικού προϊόντος και από άλλες Τράπεζες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η «Κάρτα του Αγρότη» έρχεται να υπηρετήσει  είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δύο βασικές ανάγκες του Έλληνα αγρότη και να απαντήσει στο πρόβλημα ρευστότητας και στο πρόβλημα του κόστους παραγωγής.

Η «Κάρτα του Αγρότη‘ είναι ένα πρωτοποριακό τραπεζικό προϊόν για την αγροτική οικονομία και στοχεύει στην χρηματοδότηση του πυρήνα του κόστους παραγωγής του κάθε αγρότη, δίνοντάς του όπως ήδη ανέφερα, πρόσβαση σε ρευστότητα όταν υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων στήριξης της αγροτικής δραστηριότητας κάθε παραγωγού. τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Open post

Η ΕΚΤ συμμετέχει στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος

Η ΕΚΤ συμμετέχει στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος

Του Δημ. Κοντογιάννη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα συμμετάσχει στα βραχυχρόνια μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους καθώς κατέχει ένα μέρος από τα ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοδοτικής Σταθερότητας (EFSF) που είχαν δοθεί στις εγχώριες τράπεζες σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή.

Ο EFSF, πρόδρομος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), είχε συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας ομόλογα ονομαστικής αξίας 42 δισ. ευρώ αντί ρευστού.

Οι τράπεζες άρχισαν να πουλάνε ορισμένα από αυτά τα ομόλογα στην ΕΚΤ τους προηγούμενους μήνες με αποτέλεσμα να περιορίσουν την έκθεσή τους στα 31-32 δισ. ευρώ περίπου σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών.

Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ βρέθηκε να κατέχει τα υπόλοιπα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου του EFSF ύψους 10-11 δισ. ευρώ περίπου.

Χθες, μετά το Eurogroup, ο επικεφαλής του ESM κ. Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι τα ομόλογα του EFSF συνολικού ύψους 42 δισ. ευρώ θα ανταλλαγούν με άλλα ομόλογα σταθερού επιτοκίου και μεγαλύτερης διάρκειας στα πλαίσια των βραχυπρόθεσμων μέτρων.

Τα τελευταία προβλέπουν, εκτός των άλλων, την μετατροπή των δανείων του EFSF προς την Ελλάδα συνολικού ύψους 131 δισ. ευρώ σε άλλα με σταθερό επιτόκιο.

Open post

FT: Ευρωζώνη και ΔΝΤ είναι σε κόντρα για την Ελλάδα

FT: Ευρωζώνη και ΔΝΤ είναι σε κόντρα για την Ελλάδα

Σε έντονη αντιπαράθεση της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ για την Ελλάδα εξελίχθηκε το χθεσινό Eurogroup σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times (FT) που περιλαμβάνει δηλώσεις εκπροσώπου του ΔΝΤ και αναφορά στην φράση που παραλείφθηκε από το κοινό ανακοινωθέν κατόπιν αντιρρήσεων από υπουργούς της Ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ αναγνώρισε μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες ότι έχει εγκαταλειφθεί ο στόχος να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα ως το τέλος του 2016.

«Δεν πιστεύω πως είναι δυνατό», σημείωσε σύμφωνα με τους FT. Οι συνομιλίες θα «μας πάνε στο επόμενο έτος».

Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα θεωρείται «κλειδί» για την διατήρηση της πολιτικής στήριξης για τη διάσωση στα κοινοβούλια της Γερμανίας και της Ολλανδίας, δεδομένου ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν λόγο στην έγκριση των εκταμιεύσεων των δόσεων.

Ο Jim Brunsden τονίζει ότι οι συζητήσεις διακόπηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ε.Ε. και στο Ταμείο για το αν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και άλλους τομείς, που προβλέπονται με βάση το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας που συμφωνήθηκε πέρυσι, επιτρέπουν στη χώρα να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ, που υποτίθεται ότι θα πιάσει το 2018.

Το ΔΝΤ ισχυρίζεται ότι θα χρειαστούν κι άλλες μεταρρυθμίσεις, ειδικά στο ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα για να διατηρηθούν τα πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ.

Το Ταμείο φέρεται να έχει απευθύνει έκκληση στην Ευρωζώνη να μειώσει τον στόχο στο 1,5% και να προσφέρει στην Ελλάδα επιπλέον ελάφρυνση χρέους.

Ομως, έχει προειδοποιήσει ότι μόνο λιγότερο επιθυμητό μονοπάτι για να γίνει το ελληνικό πρόγραμμα αξιόπιστο, αν η Ευρωζώνη δεν επιθυμεί μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους, είναι η εφαρμογή περαιτέρω φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων.

Από την άλλη πλευρά, οι υπουργοί της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει αυτές τις εκτιμήσεις ως υπερβολικά απαισιόδοξες, αναφέρουν οι FT.

Διπλωμάτες ανέφεραν ότι στο Eurogroup της Δευτέρας, υπουργοί όπως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε της Γερμανίας, επέμειναν ότι μια περαιτέρω συζήτηση για μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και για μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους μπορεί να γίνει μόνο όταν λήξει το πρόγραμμα της Ελλάδας, το 2018.

ΔΝΤ

Αξιωματούχος του ΔΝΤ, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση, τόνισε ότι το Ταμείο «θέλει σαφήνεια» σε αυτό το σημείο, για να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν βγαίνει το πρόγραμμα τονίζει ο Jim Brunsden.

Από την άλλη, το ΔΝΤ προειδοποίησε τους υπουργούς ότι δεν μπορεί να εμπλακεί σε πιο βαθιές συζητήσεις μέχρι να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωζώνη και την Αθήνα για την δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος.

«Είμαστε ακόμα μακριά από μια συμφωνία, δεν έγινε κάποια υπέρβαση σήμερα», είπε ο αξιωματούχος του ΔΝΤ. Από την άλλη πλευρά, «τα κράτη-μέλη ήταν ξεκάθαρα ότι συνεχίζουν να θέλουν τη συμμετοχή του ΔΝΤ».

Είναι χαρακτηριστικό ότι μια φράση διαγράφηκε από το προσχέδιο του ανακοινωθέντος για την Ελλάδα.

Η φράση έλεγε ότι η Ελλάδα και οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης θα εξετάσουν το είδος των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που ζητά το ΔΝΤ.

Υπουργοί διαμαρτυρήθηκαν ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα ήταν ρεαλιστικό να ζητηθεί από την Αθήνα να λάβει τέτοια μέτρα, τονίζουν οι FT.

Από την σκοπιά του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν την πρόκληση «αυξημένης αβεβαιότητας», σχετικά με το πρόγραμμα.

Οι υπουργοί δήλωσαν πως η σημασία των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος δεν πρέπει να υποβαθμιστεί.

Τα βραχυχρόνια μέτρα που καθορίστηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο, περιλαμβάνουν μια εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμών ενός μέρους του χρέους, την άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου αλλά και τη χρήση swaps για το κλείδωμα των επιτοκίων.

Open post

Ούτε αύριο δεν θα διεξαχθούν πανελλαδικά πλειστηριασμοί κατοικιών

Ούτε αύριο δεν θα διεξαχθούν πανελλαδικά πλειστηριασμοί κατοικιών

Οι συμβολαιογράφοι συνεχίζουν και αύριο, Τετάρτη την πανελλαδική αποχή από τους πλειστηριασμούς κατοικιών, μετά από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών και αύριο.

Κατά συνέπεια, κανένας πλειστηριασμός κατοικίας δεν θα διενεργηθεί με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, και τους ΟΤΑ, επισημαίνει η συντονιστική επιτροπή, σε σημερινή ανακοίνωσή της.

Κατ’ εξαίρεση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα διεξάγονται πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των Συλλόγων ή της συντονιστικής επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβληθεί κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν, από τον επισπεύδοντα.

Οι συμβολαιογράφοι αναφέρουν ότι «θα χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς πλειστηριασμούς μεταξύ ιδιωτών, για εκούσιους πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων, για πλειστηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν, για πλειστηριασμούς πλοίων, αεροσκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων, καθώς και για πλειστηριασμούς με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ, οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο κατοικίες».

Ακόμη, η συντονιστική επιτροπή επαναλαμβάνει, ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίων των συμβολαιογράφων, υπαλλήλων του πλειστηριασμού, μεθοδευμένες σε πολλές περιπτώσεις, καμία σχέση δεν έχουν με την προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας.

Επίσης, διευκρινίζει ότι οι πλειστηριασμοί που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα και θα διενεργηθούν και αύριο, Τετάρτη, μετά από σχετική άδεια των θεσμικών οργάνων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, «δεν αφορούσαν και δεν αφορούν σε καμία περίπτωση πλειστηριασμούς κατοικιών με επισπεύδοντες Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Ξεκινά η χρηματοδότηση δυο Ταμείων με προϋπολογισμό 1,5 δισ.

Ξεκινά η χρηματοδότηση δυο Ταμείων με προϋπολογισμό  1,5 δισ.

Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εντάσσονται το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μετά από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως εξής:

Ξεκινά η χρηματοδότηση για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δυο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Πρόκειται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. Μέσα στο Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση με την εκταμίευση εγκεκριμένης προκαταβολής, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των πόρων που θα διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε:

«Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για την ενεργοποίηση μέχρι το τέλος του 2016 πολύ σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης. Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα αναζωογονήσει τον πολύπαθο κατασκευαστικό κλάδο, ενώ το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει πολύ σημαντική ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε συνδυασμό με το νέο, καινοτόμο Ταμείο Συμμετοχών που για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί στην ελληνική οικονομία, εντός χρονοδιαγράμματος και αυτό, μέσα στον Δεκέμβριο, θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία συνολικά 2 δισ. ευρώ. Με την ενεργοποίηση των εργαλείων αυτών στηρίζουμε έμπρακτα τη δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

* Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δράσης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για την ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε επιχορήγηση των ωφελούμενων είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ για την καταβολή δανείων από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προς ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 248 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα από ιδιωτικές συμμετοχές.

* Στόχος του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η παροχή επιχειρηματικών δανείων και εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σκοπός του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δυναμικών, καινοτόμων και εξωστρεφών σχημάτων. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα χρηματοδοτηθεί με 400 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ. Η συνολική ενίσχυση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα ανέλθει σε 1 δισ. Ευρώ με τη συμμετοχή των τραπεζών.

Open post

Ελαφρώς χαμηλότερα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μετά το Eurogroup

Ελαφρώς χαμηλότερα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μετά το Eurogroup

Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων υποχωρούσαν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα την Τρίτη μετά το Eurogroup που αποφάσισε την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, ακολουθώντας την γενικότερη πτωτική τάση στην Ευρωζώνη.

Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου κυμαινόταν κοντά στο 6,579% έναντι 6,587% στο χθεσινό κλείσιμο στις 11:20 π.μ. Πτωτικά κινείτο επίσης η απόδοση του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου που υποχωρούσε στο 3,635% από 3,71% χθες και του ιταλικού ομολόγου στο 1,939% από 2% την Δευτέρα μετά το δημοψήφισμα.

Τα ελληνικά ομόλογα έχουν κάνει μεγάλο ράλι από τα τέλη Οκτωβρίου όταν βρίσκονταν στο 8,3%-8,4%, προεξοφλώντας την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και την ένταξη τους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ αναμένεται να επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (QE) που λήγει τον Μάρτιο του 2017 για τουλάχιστον ένα ακόμη εξάμηνο ή περισσότερο.

Η διαφορά της απόδοσης (spread) του ελληνικού ομολόγου από το αντίστοιχο 10ετές γερμανικό είναι κοντά στις 620 μονάδες βάσης.

To spread, το οποίο αποτυπώνει τον ασφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι επενδυτές για να προτιμήσουν τα ελληνικά ομόλογα βρισκόταν στις 814 μονάδες βάσης στα τέλη Οκτωβρίου και στις 1037 μονάδες στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου.

Μια ποσοστιαία μονάδα ισούται με 100 μονάδες βάσης.

Open post

«Κλείδωσαν» τα βραχυπρόθεσμα-Σημαντική επιτυχία λέει η κυβέρνηση (video)

«Κλείδωσαν» τα βραχυπρόθεσμα-Σημαντική επιτυχία λέει η κυβέρνηση (video)

Άμεση εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Με βάση τα μέτρα αυτά, το ελληνικό χρέος θα μειωθεί κατά 20% του ΑΕΠ το 2060, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ φέρνουν πιο κοντά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το χρέος μειώθηκε τουλάχιστον κατά 45 δισ. ενώ τα επιτόκια κλείδωσαν στο 1,5%.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
Ωστοσο, τόνισαν ότι για να κλείσει η συμφωνία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέτρα, ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ το 2018.

Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει την απόφαση η ελληνική πλευρά και σημειώνει ότι η κυβέρνηση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σταθερή απέναντι σε παράλογες απαιτήσεις.
Για ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα, για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, κάνει λόγο το Μαξίμου.

Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη, ήλθε η ώρα να αποκομίσουμε καρπούς, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά και γι αυτό οι Θεσμοί είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην Αθήνα για να συνεχίσουν, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Νταισελμπλουμ.

Σε 1,5 χρόνο έχουμε καταφέρει η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα, καθώς έχουν γίνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, επισήμανε ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί.

Το ΔΝΤ καλωσόρισε τα μέτρα που ανακοίνωσε το Eurogroup, αλλά τα κρίνει ανεπαρκή. Για το ενδεχόμενο χρηματοδοτικής συμμετοχής του στο πρόγραμμα επαναλαμβάνει ότι είναι πλήρως δεσμευμένο σε αυτό, αλλά απαιτεί το πρόγραμμα να είναι και ρεαλιστικό.

Πηγή: ΕΡΤ1
Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλου

Σχετική είδηση: Eurogroup: Συμφωνία στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος (video)

Posts navigation

1 2 3 207 208 209 210 211 212 213 248 249 250
Scroll to top