Open post

Στο χαμηλότερο επίπεδο απο το 2009 έπεσε η ανεργία στην Ευρωζώνη

Στο χαμηλότερο επίπεδο απο το 2009 έπεσε η ανεργία στην Ευρωζώνη

Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 9,8% τον Οκτώβριο από το αναθεωρημένο 9,9% του Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2009 σύμφωνα με την Eurostat.

Η ανεργία στην ΕΕ των 28 υποχώρησε στο 8,3% τον Οκτώβριο του 2016 από 8,4% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2009.

Σύμφωνα με την Eurostat, 15,9 εκ. άνθρωποι ήταν άνεργοι στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο. O αριθμός είναι μειωμένος κατά 178.000 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και κατά 1,12 εκ. σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015.

Open post

Αναδρομικός «κόφτης» στις συντάξεις άνω των 2000 ευρώ μικτά

Αναδρομικός «κόφτης» στις συντάξεις άνω των 2000 ευρώ μικτά

Ανοίγει ο δρόμος για αναδρομική μείωση των ατομικών μηνιαίων συντάξεων άνω των 2000 ευρώ μικτά και των πολλαπλών (πάνω από μια) άνω των 3000 ευρώ καθαρά από την 1η Ιουνίου 2016 σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου.

Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούται πάνω από μια σύνταξη, το ανώτατο όριο αθροίσματος των συντάξεων υπολογίζεται αφού πρώτα έχει επέλθει ο πρώτη μείωση στις ατομικές συντάξεις ως τις 2.000 ευρώ.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α’) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α’/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/5/2016 κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 1.1.2017 θα χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τις 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.α. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
– ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 1 και 2),
– ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1)
– ΥΑ 476/28.2.2012 (ΦΕΚ 499,Β)
– ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ. α

β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:

– ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 3 και 4), – ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 2-5) – ν. 4052/2012 (άρθρο 42, παρ. 1)
– ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1)

2.α. Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω (προαναφερόμενη ενότητα Β), υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011. β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου 2α της παρούσας ενότητας.

3. Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται στην ενότητα Γ.1.α., ανέρχεται σε 2.465,67 € (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.913,24 € ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό αυτής της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 €. Στο ποσό των 2.000 € εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000 = 120 €), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000 – 120)*6% = 112,80 €]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2.000-120-112,80 = 1.767,20 € (μικρότερο των 1.913,24€).

Σε συνταξιούχο που πριν την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται στην ενότητα Γ.Ι.α., ανέρχεται σε 2.015,80 € (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.644,06 €), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την εφαρμογή του μέτρου (1.767,20 €) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν την εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 €) και συνεπώς, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλ. 1.644,06 €.

Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Ως καθαρό ποσό εννοείται:

α) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου, ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει κατόπιν της εφαρμογής της ενότητας Γ.

β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου, ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
– ν. 3863/2010 (άρθρο 38) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011
– ν. 3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 11, 12 και 13)
– ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 1,2, 3 και 4),
– ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1 και 2-5)
– ΥΑ 476/28.2.2012 (ΦΕΚ 499,Β)
– ν. 4052/2012 (άρθρο 42, παρ. 1)
– ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ. α)
– των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη

γ) Διευκρινίζεται, τέλος, ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα).

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α. Για τον υπολογισμό του ποσού των 3.000€ (ανώτατο όριο αθροίσματος συντάξεων) λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού ποσού της κάθε μίας εκ των συντάξεων που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο, όπως αυτό προκύπτει από την προαναφερόμενη ενότητα «Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» (περιπτώσεις 1α και 1β) και Δ. Επομένως, ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000€ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€. Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει λόγω της κατά τα ανωτέρω αναστολής επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται ( μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ) στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 €.
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 € (1.767,20€ + 1.350€). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€. Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2€ σε αυτές. Έτσι η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, και η δεύτερη κατά 50,76 €.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016

1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. Η διαφορά μεταξύ των καταβαλλόμενων προ της εφαρμογής των διατάξεων συντάξεων και του ποσού των συντάξεων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών φορέων.

2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων, όπως θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 33, 73Α και 96 του ν. 4387/2016.

Open post

Αξιολόγηση και άμεσα μέτρα για το χρέος στην ατζέντα του Eurogroup

Αξιολόγηση και άμεσα μέτρα για το χρέος στην ατζέντα του Eurogroup

Η πορεία της 2ης αξιολόγησης και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα βρεθούν στο επίκεντρο της απογευματινής συνεδρίασης του Eurogroup της Δευτέρας σύμφωνα με την ατζέντα της συνάντησης.

Το Eurogroup θα είναι μεγάλης διάρκειας με μια πρωϊνή και μια απογευματινή συνεδρίαση. Η πρωινή ξεκινά στις 11:30 ώρα Ελλάδος και η απογευματινή στις 4 μ.μ.

Στη πρωϊνή συνεδρίαση, οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τους προϋπολογισμούς που έχουν καταθέσει χώρες, όπως η Γερμανία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία και η Ολλανδία, που συμμορφώνονται με τους κανόνες, άλλες πέντε χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα και η Αυστρία, που σχεδόν συμμορφώνονται και άλλες οκτώ χώρες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης.

Οι οκτώ τελευταίες χώρες θα κληθούν να εξηγήσουν πώς θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας.

Το θέμα της Ελλάδας θα εξετασθεί το απόγευμα.

«Ανάλογα με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης, το Eurogroup ίσως επιστρέψει στο θέμα των μέτρων που σχετίζονται με το χρέος και στο θέμα της ανάμιξης του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα,» τονίζεται.

Η 2η αξιολόγηση επικεντρώνεται στον ελληνικό προϋπολογισμό του 2017, την μεσοπρόθεσμη στρατηγική και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.

Open post

Καταγραφή της προόδου αλλά δύσκολα συμφωνία στο Eurogroup

Καταγραφή της προόδου αλλά δύσκολα συμφωνία στο Eurogroup

Οι θεσμοί αναμένεται να εμφανίσουν μια θετική έκθεση συμμόρφωσης της Ελλάδας με τα προαπαιτούμενα της 2ης αξιολόγησης στο Eurogroup της Δευτέρας αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να υπάρξει συμφωνία τονίζουν άτομα με γνώση των διεργασιών. Πάντως, το ESM θα παρουσιάσει την δέσμη των βραχυχρόνιων μέτρων που προτείνει για την διευθέτηση του ελληνικού χρέους.

Αν και υπάρχει προσέγγιση ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την Κομισιόν σε κάποια θέματα, όπως η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού του 2018, παραμένει η απόσταση σε άλλα, π.χ. τα εργασιακά, παρά την προσπάθεια συμβιβασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αθήνα έχουν συμφωνήσει στα μέτρα για να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 με κατάργηση των φοροαπαλλαγών και επιδομάτων που επικαλύπτονται από το Κοινωνικό Επίδομα, περιορισμό του επιδόματος θέρμανσης και νέο φόρο για την βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών.

Ομως, δεν είναι καθόλου σίγουρο αν το ΔΝΤ συναινεί με τα συμφωνηθέντα μεταξύ της Αθήνας και της Κομισιόν.

Το πιθανότερο είναι το Ταμείο να μην μετακινηθεί από τις πάγιες θέσεις του, τουλάχιστον στα δημοσιονομικά, μας τόνισε άτομο από τον χώρο των Ευρωπαίων δανειστών.

Χθες, ο υψηλόβαθμος κοινοτικός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες φέρεται να δήλωσε ότι για να υπάρχει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (staff level agreement) θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ, περιορίζοντας αισθητά τις πιθανότητες συμφωνίας.

Δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο.

Ακόμη κι αν υπήρχε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών για το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης, η ελληνική πλευρά δεν προλαβαίνει να νομοθετήσει όπως φέρονται να ζητούν κάποιες χώρες της Ευρωζώνης τονίζουν παρατηρητές.

Πάντως, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει πολυνομοσχέδιο στη Βουλή τις επόμενες μέρες που θα περιλαμβάνει τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους πιστωτές για να ενισχύσει την διαπραγματευτική της θέση ενόψει του Eurogroup της Δευτέρας.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ θα παρουσιάσει την Δευτέρα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα μέτρα θα μειώσουν το λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά 21,8 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2060.

Το Eurogroup της 24ης Μαΐου αποφάσισε να διευκρινισθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα μετά την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης και να υλοποιηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Η ολοκλήρωση της 2η αξιολόγησης και τα βραχυπρόθεσμα μαζί με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θεωρούνται κλειδί για την είσοδο του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα που επιθυμεί διακαώς η γερμανική κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους.

Ομως, το Βερολίνο δεν επιθυμεί την αποδοχή μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους από τώρα που θα καθιστούσαν το ελληνικό χρέος διαχειρίσιμο με τον μεσοπρόθεσμο στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5% του ΑΕΠ όπως απαιτεί το ΔΝΤ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Είναι προφανές ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που το ΔΝΤ επεξεργάζεται εδώ και καιρό δεν αρκούν.

Η Deutsche Welle επικαλείται πηγές του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν μεν διαφορετικές προσεγγίσεις του ελληνικού ζητήματος εντός του ΔΝΤ αλλά αποφασιστικής σημασίας είναι η θέση του ευρωπαϊκού τμήματος του Ταμείου, που είναι επιφορτισμένο με το εν λόγω θέμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ευρωπαϊκό τμήμα του Ταμείου ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τις ευρωπαϊκές θέσεις που παραπέμπουν στις αποφάσεις του Eurogroup τον περασμένο Μάΐο.

Οι τελευταίες προβλέπουν την υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μετά το τέλος του προγράμματος διάσωσης στα μέσα 2018 εφόσον η Ελλάδα έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα και παραστεί ανάγκη.

Open post

Π. Πετράκης: Ο στόχος των συνεχών υψηλών πλεονασμάτων δεν είναι εφικτός (audio)

Π. Πετράκης: Ο στόχος των συνεχών υψηλών πλεονασμάτων δεν είναι εφικτός (audio)

Ο Παναγιώτης Πετράκης καθηγητής του τμήματος οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στους Ανδρέα Παπασταματίου και Στεφανία Χαρίτου, στην εκπομπή «Απολύτως Σχετικό», που μεταδίδεται από το Πρώτο Πρόγραμμα, τη Φωνή Της Ελλάδας και τους Περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, για την διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Καθηγητής εξήγησε ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το πιθανότερο είναι να επιτευχθεί μία καταρχήν πολιτική συμφωνία. Για τον ESM και το κείμενο που διέρρευσε ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς τους όρους και τις παραμέτρους που θέτει ο Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και αφού τόνισε ότι οι προτάσεις βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση εκτίμησε ότι οι δανειστές θα ζητήσουν νέα μέτρα .

Σύμφωνα με τον Κύριο Πετράκη, ο στόχος των συνεχών υψηλών πλεονασμάτων δεν είναι εφικτός και λειτουργεί υφεσιακά. Τέλος ο κος Πετράκης έριξε ευθύνες στους δανειστές για το κλίμα αβεβαιότητας που έχουν δημιουργήσει, με αποτέλεσμα να απολέσει σημαντικά κεφάλαια η Ελληνική Οικονομία.

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα

Open post

Τα Νέα: Ποια νέα μέτρα συμφωνήθηκαν για το πρωτογενές πλεόνασμα

Τα Νέα: Ποια νέα μέτρα συμφωνήθηκαν για το πρωτογενές πλεόνασμα

Τα πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ και τις διαφορές που υπάρχουν στα εργασιακά, παρά τις προσπάθειες συμβιβασμού που βρίσκονται σε εξέλιξη, περιγράφει το τελευταίο προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου
σύμφωνα με Τα Νέα.

Για να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018, οι ευρωπαϊκές αρχές και η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησαν σε μια σειρά από παρεμβάσεις που παρουσιάζονται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου.

Ομως, είναι αμφίβολο κατά πόσο το ΔΝΤ θεωρεί επαρκείς τις ανωτέρω παρεμβάσεις για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου.

Οι παρεμβάσεις ύψους 0,4% του ΑΕΠ περιλαμβάνουν εξοικονόμηση 52 εκ. ευρώ από το επίδομα θέρμανσης το 2018 και κατάργηση φοροαπαλλαγών για εξοικονόμηση 155 εκ. ευρώ. Μεταξύ των φοροαπαλλαγών που καταργούνται είναι η έκπτωση των ιατρικών εξόδων για φυσικά πρόσωπα ενώ καταργείται η έκπτωση 1,5% κατά τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους το 2017.

Μια άλλη παρέμβαση αφορά την κατάργηση των επιδομάτων που θα καλυφθούν από το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης και η υιοθέτηση μέτρων που προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα για τα επιδόματα ανεργίας.

Επίσης, προβλέπεται η επιβολή φόρου βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών 5% επί της αξίας διανυκτέρευσης από το 2017. Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν τη δραστηριότητά τους αυτή σε ειδικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Στα εργασιακά, οι δανειστές ζητούν αύξηση του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων, κατάργηση της διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων, ψήφιση διάταξης με την οποία θα ορίζεται ότι παραμένουν σε αναστολή τόσο η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης αναφορικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όσο και η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων σύμφωνα με την εφημερίδα.

Επίσης, ζητούν αύξηση της περιόδου προειδοποίησης για την πραγματοποίηση απεργίας, καθώς και διαδικασίες-εξπρές για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων όχι μόνο αναφορικά με τη νομιμότητα της απεργίας αλλά και της απόφασης των εργοδοτών να μην καταβάλλουν αμοιβή στους μη απεργούς, εφόσον εξαιτίας της απεργίας δεν μπορούν να εργαστούν (λοκάουτ).

Ομως, η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι δανειστές καταβάλλουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση του συμβιβασμού χωρίς να είναι σαφές αν το ΔΝΤ συμφωνεί.

Open post

Handelsblatt: «Η ευρωζώνη προετοιμάζει μικρές διευκολύνσεις για την Ελλάδα»

Handelsblatt: «Η ευρωζώνη προετοιμάζει μικρές διευκολύνσεις για την Ελλάδα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-δανειστών με στόχο την επίτευξη μίας κατ’ αρχήν συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο πριν από το κρίσιμο Eurogroup της Δευτέρας. «Τηλεφωνική συνδιάσκεψη με συμμετοχή Σόιμπλε», μέσα στο Σαββατοκύριακο, προαναγγέλλει η Handelsblatt, τονίζοντας ότι η Γερμανία υποστηρίζει μόνο βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις για το χρέος,τις οποίες προτείνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας(ESM).

«Τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ θα παρουσιάσει τα σχετικά μέτρα στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, γράφει η Handelsblatt και προσθέτει ότι «στο έγγραφο περιέχονται τρία διαφορετικά μέτρα, από τον ESM, που επιδιώκει να απαλλάξει την Ελλάδα από τον κίνδυνο των υψηλών επιτοκίων.

Euro Zone Plans New Debt Relief For Greece

— Handelsblatt Global (@HandelsblattGE) November 30, 2016

Σύμφωνα με το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η περίοδος αποπληρωμής δανείων από τον παλαιό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSF) παρατείνεται κατά τέσσερα έτη, κατά μέσο όρο.

Επιπλέον, θα μπορούσαν να διαγραφούν κάποια τέλη για την Ελλάδα, ώστε η χώρα να εξοικονομήσει τον επόμενο χρόνο 220 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά το κεντρικό ζήτημα είναι να προστατευθεί η Αθήνα από τον κίνδυνο των αυξανόμενων επιτοκίων. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ESM θα μπορούσε να εκδώσει δάνεια με προθεσμία εξόφλησης 30 ετών ή να αξιοποιήσει τα λεγόμενα swaps επιτοκίων».

Κατά τη Handelsblatt, όλα αυτά τα μέτρα «θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ESM, να μειώσουν το χρέος κατά 21,8 μονάδες του ΑΕΠ μέχρι το 2060».

«Το ΔΝΤ, την παραμονή του οποίου στο ελληνικό πρόγραμμα επιθυμούν οι Ευρωπαίοι, επιμένει σε περαιτέρω διευκολύνσεις, κάτι που απορρίπτει ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε», επισημαίνεται στο γερμανικό δημοσίευμα.

Η γερμανική οικονομική εφημερίδα προσθέτει ότι, το Σαββατοκύριακο, υπάρχει πιθανότητα τηλεφωνικής συνδιάσκεψης για το ελληνικό ζήτημα με τη συμμετοχή του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε , του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

«Εμπιστευτική πρόταση που έχει συγκροτήσει ο ESM θα μπορούσε να ελαφρύνει το φορτίο χρέους της Ελλάδας κατά περίπου 22% ως το 2060″, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το εξασέλιδο έγγραφο του ESM με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου, προβλέπει μέτρα που θα ληφθούν στο κοντινό μέλλον για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, διευκρινίζοντας ότι προτείνονται μέτρα για την επιμήκυνση των ωριμάνσεων και το «κλείδωμα» των επιτοκίων σε ορισμένα από τα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα, για να προστατεύσει τη χώρα από μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων.

Σε πολιτικό επίπεδο, η ΝΔ τόνισε την επιθυμία η 2η αξιολόγηση να κλείσει το συντομότερο και επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για καθυστερήσεις στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

«Η κυβέρνηση παριστάνει ότι διαπραγματεύεται και θα υπογράψει ό,τι ακριβώς της δώσουν», υποστήριξε το Ποτάμι.

«Η κυβέρνηση δίνει εικόνα διάλυσης και η ΝΔ νοιάζεται μόνο για την εξουσία», σημείωσε η Ένωση Κεντρώων.

ΠΗΓΗ:ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΑΜΠΕ
Σχετική είδηση:«Αγκάθι» στη διαπραγμάτευση οι ομαδικές απολύσεις – Τι ισχύει σήμερα (video)

Open post

H «μάχη» του Eurogroup – Δύσκολη η συμφωνία (video)

H «μάχη» του Eurogroup – Δύσκολη η συμφωνία (video)

Πέντε μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου η Αθήνα προσδοκά μια καταρχήν τεχνική συμφωνία, το φως της δημοσιότητας είδε πρόταση του ESM για το πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων, που μπορεί να οδηγήσει σωρευτικά σε ελάφρυνση του χρέους κατά 20% μέχρι το 2060. Εργασιακά και πρωτογενή πλεονάσματα εξακολουθούν να αποτελούν το σημείο τριβής, κυβέρνησης και δανειστών.

Έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στην οριστική βιωσιμότητα του χρέους περιμένει η κυβέρνηση από το Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας. Σύμφωνα μάλιστα με έγγραφο του ESM που επικαλείται η WSJ έχει σχεδιαστεί μία δέσμη βραχυπρόθεσμων μέτρων, τα οποία θα μειώσουν το βάρος του χρέους κατά περίπου 21,8% του ΑΕΠ μέχρι το 2060.

Τα μέτρα αυτά προβλέπουν τη μετατροπή των επιτοκίων σε σταθερά από κυμαινόμενα, την επιμήκυνση των δανείων στα 32,5 χρόνια από τα 28,3 σήμερα και την άρση της ποινής στα επιτόκια το 2017.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωζώνης η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ σημαντική και ότι υπάρχουν κάποια ανοικτά ζητήματα, όπως οι αλλαγές στα εργασιακά, που δεν μπορούν να λυθούν στο τεχνικό επίπεδο και πιθανόν να χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για συνολική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους.

Στο Eurogroup θα συζητηθεί το χρέος και θ’ ανοίξει ο δρόμος για ποσοτική χαλάρωση.

Ταυτόχρονα όμως με την έναρξη της συζήτησης για το χρέος, η κυβέρνηση αισιοδοξεί ότι θα κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση και ότι θα υπάρξει συμφωνία για χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους μετά το 2018.

Όσον αφορά το τελευταίο, σιβυλλική ήταν η απάντηση του Βερολίνου, σύμφωνα με την DW, καθώς η εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΟΙΚ παρέπεμψε στις υπάρχουσες σταθερές συμφωνίες, λέγοντας πάντως ότι αυτά είναι θέματα που αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ΜΝΙ που επικαλείται κοινοτικά έγγραφα η Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) θα μπορούσε να δεχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ μετά το 2018.

«Η μείωση των πλεονασμάτων μετά το 2018 θα επιτρέψει τη διάθεση σημαντικών πόρων σε στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, σε ενίσχυση εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρήσεων, σε στήριξη του κοινωνικού κράτους.», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης μιλώντας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Έντονη είναι η κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην διαπραγμάτευση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Βασίλης Κικίλιας, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, και ζήτησε «να κλείσει η β’ αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό με την καλύτερη δυνατή κατάληξη για την χώρα».

«Όλη η κυβέρνηση, δίνει την μια εικόνα διάλυσης, όπως τον Ιούνιο του 2015. Από την άλλη πλευρά, η ΝΔ ενεργούσα ανεύθυνα, νοιάζεται μόνο για την επιστροφή της, στην εξουσία. Δυο εγωισμοί, του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη θα κάνουν μεγάλη ζημιά στη χώρα, θα πληρώσει πανάκριβα ο λαός τα λάθη τους» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Κεντρώων.

«Η κυβέρνηση παριστάνει ότι διαπραγματεύεται», δήλωσε ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα υπογράψει «ό,τι ακριβώς της πουν».

Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει τεχνική συμφωνία μέχρι το Σαββατοκύριακο και για το λόγο αυτό η υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου πραγματοποιεί κρίσιμες επαφές στις Βρυξέλλες με ευρωβουλευτές και αξιωματούχους της Κομισιόν, ζητώντας να μην περάσουν οι σκληρές θέσεις του ΔΝΤ και να παραμείνει η Ελλάδα εντός του ευρωπαϊκού κεκτημένου στα ζητήματα της εργασιακής νομοθεσίας.

«Η πρώτη νομοθετική πράξη της νέας υπουργού Εργασίας είναι η παραπέρα απελευθέρωση των δουλεμπορικών «Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας». Το κλείσιμο της αξιολόγησης σημαίνει επέκταση της εργασιακής ζούγκλας» σημειώνει το ΚΚΕ.

Πηγή ΕΡΤ1, Πρώτο Πρόγραμμα, Ρεπορτάζ Άκης Αθανασόπουλος

Open post

ΟΑΣΘ: Αισιοδοξία για την καταβολή των 12 εκατ. ευρώ

ΟΑΣΘ: Αισιοδοξία για την καταβολή των 12 εκατ. ευρώ

Σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η τροπολογία για την απόδοση της α΄δόσης των οφειλομένων από τη διαφορά του ΦΠΑ στον ΟΑΣΘ και η οποία αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης, εκτιμά ότι το αργότερο μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου ο Οργανισμός θα λάβει το ποσό των 12 εκατ. ευρώ που αφορά τις οφειλές του ελληνικού δημοσίου προς την επιχείρηση λόγω διαφοράς ΦΠΑ (είσπραξη 13% και απόδοση 24%) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τήρησε ρητά τη δέσμευση που ανέλαβε. Εδώ και πολύ καιρό επαναλαμβάνω ότι με γόνιμο διάλογο και καλή πρόθεση, όλα μπορούν να λυθούν, δήλωσε ικανοποιημένος με τις εξελίξεις αλλά και αισιόδοξος για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης ο κ. Στεφανίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Υπερψηφίστηκε το ν/σ για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Υπερψηφίστηκε το ν/σ για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολο του έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης συμπεριλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα της β’ αξιολόγησης.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής.

Η ΝΔ καταψήφισε μεν σειρά άρθρων, ωστόσο υπερψήφισε αρκετές διατάξεις που εκτίμησε ότι ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης αποδέχτηκε προτάσεις για βελτιωτικές αλλαγές, ενώ, επανέλαβε ότι η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων έχει στόχο να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για τους επενδυτές, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Αποσύρθηκε υπουργική τροπολογία

Λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν τον κ. Χαρίτση να πάρει πίσω υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε σχεδόν στην ολοκλήρωση της συζήτησης, προκειμένου να επιμείνουν στη θετική τους στάση.

Η τροπολογία ρύθμιζε σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και θέματα για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τη χρησιμοποίηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τη μεταφορά ειδικής υπηρεσίας της επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ που αφορά στην ψηφιακή σύγκλιση και το ρόλο του υπουργού Οικονομίας στη σύναψη συμφωνιών με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κόμματα της αντιπολίτευσης όπως η ΝΔ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη ζήτησαν να μην εισαχθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία, θέτοντας ζήτημα καλής νομοθέτησης, χωρίς να αποκλείουν ότι μπορεί να την ψηφίσουν αν κατατεθεί σε άλλο νομοσχέδιο και δοθεί χρόνος για επεξεργασία και μελέτη του περιεχομένου της.

Υπό αυτούς τους όρους, ο κ. Χαρίτσης δέχθηκε να αποσύρει την τροπολογία.

Οι αλλαγές

Μεταξύ άλλων, γίνεται «ηλεκτρονικοποίηση» των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μιας στάσης.

Συγκεκριμένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και θα επιβεβαιώνει μέσω Διαδικτύου τη σύσταση της εταιρείας.

Η διαδικασία θα είναι και λιγότερο χρονοβόρα και περισσότερο οικονομική, αφού το γραμμάτιο κόστους σύστασης μειώνεται κατά 70%, ενώ κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα διατίθεται δωρεάν. Επιπλέον, σε αυτή θα αναρτηθούν πρότυπα καταστατικά μέσω των οποίων η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης θα καταστεί προαιρετική.

Τα έσοδα θα διατίθενται για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα.

Ακόμη, χορηγείται κλειδάριθμος taxis στις νεοσυσταθείσες εταιρείες, ενώ η διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής των ιδρυτών εντάσσεται στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Posts navigation

1 2 3 211 212 213 214 215 216 217 248 249 250
Scroll to top