Open post

Μερικές συγκλίσεις και αρκετές αποκλίσεις στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς

Μερικές συγκλίσεις και αρκετές αποκλίσεις στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς

Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò êáôá ôçí åßóïäï ôïõ óôï îåíïäï÷åßï ãéá ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí äáíåéóôþí ôçí ÊõñéáêÞ 20 Íïåìâñßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ολοκληρώθηκε στις 5:30 το πρωί, ο νέος κύκλος της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των θεσμών στο πλαίσιο της β’ αξιολόγησης. Οι επικεφαλής των κλιμακίων αναχωρούν από την Αθήνα και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, η οποία πιθανόν να πραγματοποιηθεί πριν από το Euroworking Group της 28ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας, υπάρχουν τρία ανοιχτά ζητήματα, τα οποία, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι το εργασιακό, η αγορά ενέργειας και τα δημοσιονομικά. Μεγαλύτερη σύγκλιση παρατηρήθηκε στο θέμα του δημοσιονομικού κενού για το 2018, αλλά και στο ζήτημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προβλέπεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για το δημοσιονομικό κενό, όπως και για τα ενεργειακά θέματα και το ζήτημα των χρηματοπιστωτικών, στο οποίο έχει επιτευχθεί συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο και απομένουν προς διευθέτηση τεχνικές λεπτομέρειες.

Για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, οι επικεφαλής των κλιμακίων δεν είχαν την εξουσιοδότηση να συζητήσουν κάτι διαφορετικό από τα πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ από το 2019 και μετά. Οι στόχοι της διετίας 2019- 2020 για τα πρωτογενή θα συζητηθούν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στο χρέος.

Τέλος, πρόοδος έχει σημειωθεί στο θέμα της διαδικασίας κοινής είσπραξης φόρων και εισφορών, το οποίο θα επανακαθοριστεί αργότερα με βάση οδικό χάρτη που θα πρέπει να αποφασιστεί έως τον Μάρτιο 2017 μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως και στην εφαρμογή της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών εκτίμησε ότι το συνολικό χρονοδιάγραμμα δεν αλλάζει και παραμένει ο στόχος για κλείσιμο της «πολιτικής συμφωνίας» στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, καθώς στη συνέχεια, όπως ανέφερε το κυβερνητικό στέλεχος, θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από νομοσχέδια αλλά και αποφάσεις για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

Σημειώνεται ότι στις διαπραγματεύσεις εξετάστηκε και η πρόθεση της κυβέρνησης να διανείμει, μέσω κοινωνικού μερίσματος, μέρος της υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2016. Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση θα διανείμει το κομμάτι εκείνο της υπέρβασης του πλεονάσματος, το οποίο θεωρείται απολύτως «ασφαλές» αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα ρίσκα τα οποία ενδεχομένως θα το επηρεάσουν. «Το ότι έχουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ υπέρβαση πλεονάσματος δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέρισμα, μπορεί τελικά να δώσουμε ένα αισθητά μικρότερο κομμάτι, όσο είναι ασφαλές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το συγκεκριμένο θέμα θα ληφθούν άμεσα αποφάσεις, καθώς επιδιώκεται το κοινωνικό μέρισμα να χορηγηθεί εντός του 2016.

Σχετικές ειδήσεις:
Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης (video)
Αγκάθι οι ομαδικές απολύσεις για τα εργασιακά (video)
Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς

Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò êáôá ôçí åßóïäï ôïõ óôï îåíïäï÷åßï ãéá ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí äáíåéóôþí ôçí ÊõñéáêÞ 20 Íïåìâñßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ολοκληρώθηκε στις 5:30 το πρωί, ο νέος κύκλος της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των θεσμών στο πλαίσιο της β’ αξιολόγησης. Οι επικεφαλής των κλιμακίων αναχωρούν από την Αθήνα και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, η οποία πιθανόν να πραγματοποιηθεί πριν από το Euroworking Group της 28ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας, υπάρχουν τρία ανοιχτά ζητήματα, τα οποία, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι το εργασιακό, η αγορά ενέργειας και τα δημοσιονομικά. Μεγαλύτερη σύγκλιση παρατηρήθηκε στο θέμα του δημοσιονομικού κενού για το 2018, αλλά και στο ζήτημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προβλέπεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για το δημοσιονομικό κενό, όπως και για τα ενεργειακά θέματα και το ζήτημα των χρηματοπιστωτικών, στο οποίο έχει επιτευχθεί συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο και απομένουν προς διευθέτηση τεχνικές λεπτομέρειες.

Για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, οι επικεφαλής των κλιμακίων δεν είχαν την εξουσιοδότηση να συζητήσουν κάτι διαφορετικό από τα πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ από το 2019 και μετά. Οι στόχοι της διετίας 2019- 2020 για τα πρωτογενή θα συζητηθούν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στο χρέος.

Τέλος, πρόοδος έχει σημειωθεί στο θέμα της διαδικασίας κοινής είσπραξης φόρων και εισφορών, το οποίο θα επανακαθοριστεί αργότερα με βάση οδικό χάρτη που θα πρέπει να αποφασιστεί έως τον Μάρτιο 2017 μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως και στην εφαρμογή της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών εκτίμησε ότι το συνολικό χρονοδιάγραμμα δεν αλλάζει και παραμένει ο στόχος για κλείσιμο της «πολιτικής συμφωνίας» στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, καθώς στη συνέχεια, όπως ανέφερε το κυβερνητικό στέλεχος, θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από νομοσχέδια αλλά και αποφάσεις για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

Σημειώνεται ότι στις διαπραγματεύσεις εξετάστηκε και η πρόθεση της κυβέρνησης να διανείμει, μέσω κοινωνικού μερίσματος, μέρος της υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2016. Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση θα διανείμει το κομμάτι εκείνο της υπέρβασης του πλεονάσματος, το οποίο θεωρείται απολύτως «ασφαλές» αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα ρίσκα τα οποία ενδεχομένως θα το επηρεάσουν. «Το ότι έχουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ υπέρβαση πλεονάσματος δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέρισμα, μπορεί τελικά να δώσουμε ένα αισθητά μικρότερο κομμάτι, όσο είναι ασφαλές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το συγκεκριμένο θέμα θα ληφθούν άμεσα αποφάσεις, καθώς επιδιώκεται το κοινωνικό μέρισμα να χορηγηθεί εντός του 2016.

Σχετικές ειδήσεις:
Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης (video)
Αγκάθι οι ομαδικές απολύσεις για τα εργασιακά (video)
Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης (video)

Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης (video)

Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των θεσμών για τα ανοικτά θέματα της δεύτερης αξιολόγησης, βασικότερα των οποίων είναι τα εργασιακά, το δημοσιονομικό και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, διεκόπησαν οι συζητήσεις προκειμένου οι εκπρόσωποι των θεσμών να καθαρογράψουν ένα νέο σχέδιο συμφωνίας, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις της ελληνικής πλευράς. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα επιδοθεί αργά το βράδυ της Δευτέρας στο οικονομικό επιτελείο για εκ νέου συζήτηση, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, «μερικές (από τις ελληνικές παρατηρήσεις) μπορεί να τις δεχθούν, μερικές να μην τις δεχθούν και μερικές να μετατεθούν».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχουν 6- 7 μικρά (ανοικτά θέματα), που μπορεί να γίνουν 2- 3 και τα τρία πιο μεγάλα».
Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη, καθώς οι επικεφαλής των κλιμακίων θα αναχωρήσουν αύριο από την Αθήνα, λόγω της «Ημέρας των Ευχαριστιών» στις 24 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλου

Σχετική είδηση: Ουσιαστική σύγκλιση μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών

Open post

Αγκάθι οι ομαδικές απολύσεις για τα εργασιακά (video)

Αγκάθι οι ομαδικές απολύσεις για τα εργασιακά (video)

Σκληρή είναι η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά. Το ΔΝΤ επιμένει και ζητά πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και επιμένει στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στο μεγαλύτερο αγκάθι της διαπραγμάτευσης για τα εργασιακά εξελίσσονται οι ομαδικές απολύσεις.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου εργασίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά:

  • την πλήρη απελευθέρωση, κάτι που πρακτικά σημαίνει διπλασιασμό του ορίου από 5% σε 10% στις απολύσεις που μπορεί να κάνει, κάθε μήνα, μία επιχείρηση η οποία απασχολεί πάνω από 150 εργαζόμενους
  • καθώς και κατάργηση στο υπουργικό βέτο, στη δυνατότητα δηλαδή που έχει σήμερα ο υπουργός εργασίας να απορρίπτει προτάσεις επιχειρήσεων για ομαδικές απολύσεις, όταν αυτές αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η Αθήνα από την πλευρά της επιδιώκει τη διατήρηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων στο 5%, θέση την οποία στηρίζουν και οι εργοδοτικές οργανώσεις.

Στην περίπτωση κατάργησης του υπουργικού βέτο, στόχος είναι να υπάρχει ένα στάδιο προέγκρισης των απολύσεων από κάποιο άλλο ανεξάρτητο όργανο (π.χ. ΟΜΕΔ), καθώς και ένα «κοινωνικό πλάνο» που θα στηρίζει όλους όσοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά, με συγκεκριμένα μέτρα, όπως χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης των απολυμένων και κρατική επιδότηση στο μισθό του εργαζόμενου για επιχειρήσεις που θα εφαρμόζουν μειωμένο ωράριο αντί για ομαδικές απολύσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει στις πιέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επιδίωξή μας είναι, στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου να έχει κλείσει η αξιολόγηση και να έχουν τεθεί εγγυήσεις για το χρονοδιάγραμμα ρύθμισης του χρέους, επισήμανε ο κ. Τζανακόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο βασική προτεραιότητα για την ελληνική πλευρά αποτελεί η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για να επανακτήσει η ελληνική αγορά εργασίας τον θεσμό της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων.

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, η Αθήνα επιδιώκει να καθορίζεται ξανά από τους κοινωνικούς εταίρους και όχι από τον εκάστοτε υπουργό εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευρωπαϊκή πλευρά αφήνει ανοικτό παράθυρο για να συζητηθεί ξανά το θέμα αυτό στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.

ΠΗΓΕΣ: ΕΡΤ1, ΑΜΠΕ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μαρίνα Παπαδάκη

Open post

Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός 2017- Αντιδράσεις (video)

Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός 2017- Αντιδράσεις (video)

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2017.

Ο προϋπολογισμός του 2017 προβλέπει σημαντική βελτίωση τόσο των μακροοικονομικών όσο και των δημοσιονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, για το ρυθμό ανάπτυξης ο στόχος είναι να φτάσει το 2,7%. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 22,6% και το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2% του ΑΕΠ δηλαδή δυόμιση δέκατα πάνω από το στόχο του Προγράμματος.

Η συζήτηση του νέου προϋπολογισμού θα ξεκινήσει στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου για τέσσερις συνεδριάσεις.

Η συζήτηση του στην Ολομέλεια θα αρχίσει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 10 του μηνός, με ονομαστική φανερή ψηφοφορία.

Οι κύριοι στόχοι της Δημοσιονομικής Πολιτικής του έτους 2017, όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού, είναι:

I. Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και να καταστεί δυνατή η έξοδος της από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής το ταχύτερο δυνατό και

II. Ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους προσαρμογής και η κοινωνικά δίκαιη κατανομή του οφέλους της ήδη δρομολογημένης ανάκαμψης.

Πιο συγκεκριμένα, το 2017 προβλέπεται ότι θα υπερκαλυφθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 1.75% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά την οποία η Κυβέρνηση θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους της, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στην σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση στον τομέα των φορολογικών εσόδων.

Πέρα ωστόσο από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τους περιορισμούς που απορρέουν από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, θεμελιώδης προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση και θωράκιση της κοινωνικής προστασίας και η τόνωση των δημοσίων επενδύσεων.

Για το σκοπό αυτό ο προϋπολογισμός του 2017 ενσωματώνει μία σειρά από κρίσιμες παρεμβάσεις:

– Την πλήρη επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (KEA) με πιστώσεις που ανέρχονται σε 760 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

– Την ενίσχυση των τομέων της Υγείας και Περίθαλψης, της Παιδείας και της Κοινωνικής Προστασίας με την επιπλέον πρόβλεψη 300 εκατ. ευρώ, που θα διατίθενται για την κάλυψη αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες εγγεγραμμένες πιστώσεις.

– Την συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ για τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με προκαθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

-Την αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ, ώστε να αντισταθμιστεί πλήρως η προβλεπόμενη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή για καταστροφική πολιτική και για «τσουνάμι» φόρων κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2017 επιβεβαιώνει, τονίζει ο υπεύθυνος του Τομέα Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας, ότι η οικονομία σέρνεται στο τέλμα.Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εξακολουθεί να συρρικνώνεται.Το επιχειρηματικό περιβάλλον υπονομεύεται.Το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών πέφτει. Ο Προϋπολογισμός αναδεικνύει το τεράστιο κόστος του κυβερνητικού μορφώματος ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για την οικονομία και την κοινωνία.

Με την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης, το 2015 τα νοικοκυριά έχασαν το 4,5% του εισοδήματός τους, δηλαδή 5,5 δισ. ευρώ. Με τη διαπραγμάτευση Τσίπρα, η εθνική οικονομία, μέσα σε δύο χρόνια, έχασε 21 δισ. ευρώ, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Συμπαράταξη.

Το νέο «τσουνάμι» φόρων, περικοπών και μειώσεων στις συντάξεις, τονίζει το ΚΚΕ, αποδεικνύει ότι η όποια ανάκαμψη δεν θα φέρει πίσω τις τεράστιες απώλειες για το λαό, αλλά θα συνοδευτεί με νέα μέτρα σε βάρος του.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι διαπραγματεύεται σκληρά, ενώ στο τέλος ενδίδει και τα υπογράφει όλα, επισημαίνει η Ένωση Κεντρώων και προσθέτει το 3ο μνημόνιο κοστίζει ακριβά και ζητούνται νέα σκληρά μέτρα, στα εργασιακά, στα συνταξιοδοτικά και στην αύξηση των εμμέσων φόρων.

Αίθουσα Σύνταξης ert.gr
Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα/Ρεπορτάζ:Ανδρέας Μαραθιάς

Open post

Ουσιαστική σύγκλιση μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών

Ουσιαστική σύγκλιση μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών

Ουσιαστική σύγκλιση μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των θεσμών σε όλα τα θέματα που αφορούν στα χρηματοπιστωτικά και τη δικαιοσύνη, υπήρξε κατά τις συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου, Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή με τους επικεφαλής των κλιμακίων.

Αυτό ανέφεραν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα, επίσης, με τις οποίες οι συναντήσεις αυτές ολοκληρώθηκαν σε καλό κλίμα και στις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες.

Ο κ. Σταθάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους πιστωτές για το ζήτημα της διαχείρησης των «κόκκινων» επιχειρηματικων δανείων και σημείωσε ότι τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά ειναι ο τρόπος υπολογισμού κάποιων επιτοκίων, η προσαρμογή εγγυήσεων, καθώς και κατηγορίες φόρων που δεν μπορούν να κουρευτούν.
Συμφωνα με τον υπουργό για να εφαρμοστεί το σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα πρέπει να συμφωνεί το 60% των πιστωτών προκειμένου εν συνεχεία να υπάρξει δικαστική έγκριση της συμφωνίας. Στο μηχανισμό εντάσσονται επιχειρήσεις με τζίρο ανω 50.000 ευρώ.

Σκληρή, ωστόσο, είναι η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, το ΔΝΤ επιμένει να ζητά πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, με την ελληνική πλευρά να υποστηρίζει τις θέσεις της, αρνούμενη κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Θα περάσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση χωρίς να κάνουμε υποχωρήσεις στα εργασιακά, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Επιδίωξή μας είναι, στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου να έχει κλείσει η αξιολόγηση και να έχουν τεθεί εγγυήσεις για το χρονοδιάγραμμα ρύθμισης του χρέους, επισημανε ο κ. Τζανακόπουλος.

Εν τω μεταξύ, αναμένεται να δοθεί εντός της ημέρας από τους δανειστές στην κυβέρνηση, ένα νέο κείμενο, στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι τυχόν υπαναχωρήσεις της κάθε πλευράς. Στη βάση αυτού του κειμένου, αφού μελετηθεί από την κυβέρνηση, αργότερα το βράδυ αναμένεται μια νέα συνάντηση (κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία αυτού του κύκλου) της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας με τους επικεφαλής του κουαρτέτου, ώστε κατά την αποχώρησή τους να έχουν μείνει όσο το δυνατό λιγότερα θέματα για εξ αποστάσεως διαπραγματεύσεις.
Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικές ειδήσεις: Προς εξαίρεση οι επαγγελματίες από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό (video)
Στη Βουλή στις 6 ο προϋπολογισμός – Σκληρή διαπραγμάτευση στα εργασιακά (video)

Open post

Κάτω από το 7% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενόψει αξιολόγησης

Κάτω από το 7% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενόψει αξιολόγησης

Υποχωρεί χαμηλότερα από το ψυχολογικό επίπεδο του 7% το ελληνικό 10ετές ομόλογο, ακολουθώντας τα πορτογαλικά και ιταλικά ομόλογα χαμηλότερα και προεξοφλώντας θετικές εξελίξεις στο θέμα της 2ης αξιολόγησης και του χρέους.

Η αγορά εκτιμά ότι θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την 2η αξιολόγηση του προγράμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστικοποίηση των άμεσων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους μέχρι το τέλος του 2016.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, το κυριότερο θέμα στην αγορά ομολόγων ήταν η νίκη του Φρανσουά Φιγιόν στο πρώτο γύρο των προκριματικών του συντηρητικού ρεπουμπλικανικού κόμματος για την γαλλική προεδρία.

Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου που λήγει το 2027 βρισκόταν λίγο πάνω από το 7% για την μεγαλύτερη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας αλλά υποχώρησε κάτω από το 7% μετά τις 4 μ.μ., πιθανόν στον απόηχο της άτυπης ενημέρωσης του υπουργείου Οικονομικών ότι οι συναντήσεις των Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων με τους επικεφαλής της τρόικας.

Κύκλοι του υπουργείου ανέφεραν ότι σημειώθηκε ουσιαστική σύγκλιση σε όλα τα θέματα των συναντήσεων που είχαν οι υπουργοί Οικονομικών κ. Τσακαλώτου, Οικονομίας κ. Παπαδημητρίου, Ενέργειας κ. Σταθάκη και Δικαιοσύνης κ. Κοντονή με τους επικεφαλής των θεσμών, για τα χρηματοπιστωτικά και τη δικαιοσύνη.

Στις επόμενες μέρες αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες, τόνισαν.

Την τελευταία φορά που η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε κλείσει κάτω από 7% ήταν τον Οκτώβριο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι στη διάθεσή μας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η απόδοση του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου είχε πέσει στο 3,707% το απόγευμα, έχοντας ανέλθει στο 3,878% νωρίτερα.

Παρόμοια πορεία ακολούθησε η απόδοση του 10ετούς ιταλικού κρατικού ομολόγου που υποχωρούσε στο 2,049% το απόγευμα της Δευτέρας, έχοντας ανέλθει στο 2,142% νωρίς το πρωί.

Το κρίσιμο δημοψήφισμα για την συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ιταλία στις 4 Δεκεμβρίου συνεχίζει να προκαλεί αυξημένη μεταβλητότητα στα ιταλικά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.

Open post

Τέλη κυκλοφορίας και επιδόματα σίτισης, ενοικίου μέσα στην εβδομάδα

Τέλη κυκλοφορίας και επιδόματα σίτισης, ενοικίου μέσα στην εβδομάδα

Μέσα στη βδομάδα θα αναρτηθούν στο taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 τα οποία πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό διπλασιάζεται, ενώ «μπλοκάρονται»  και οι μεταβιβάσεις.

Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, θα ισχύσει για πρώτη φορά ο συντελεστής παλαιότητας. Ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας θεωρείται αυτή που εκδόθηκε στη χώρα προέλευσης και όχι εκείνη που εκδόθηκε στη χώρα μας.

Τέλος η πληρωμή ανάλογα με τους μήνες που ίσχυσε το 2016 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Καταβάλλονται τα επιδόματα θέρμανσης και ενοικίου

Την Πέμπτη, αναμένεται να καταβληθεί σε 120.173 δικαιούχους, η 17η δόση του επιδόματος σίτισης, ύψους 13.516.000 ευρώ.

Την ίδια μέρα, θα καταβληθεί και η 15η δόση του επιδόματος ενοικίου, σε 17.507 δικαιούχους, συνολικού ύψους 2.201.542 ευρώ.

Πηγή: ΕΡΤ1/Ρεπορτάζ: Νίκος Γρυλλάκης

Open post

Σόιμπλε: Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η ανταγωνιστικότητα

Σόιμπλε: Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η ανταγωνιστικότητα

Το χρέος δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας αλλά η μειωμένη ανταγωνιστικότητα επανέλαβε την Δευτέρα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ του περιορισμού του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QΕ) από την ΕΚΤ, προσθέτοντας ότι η διαδικασία χρειάζεται προσοχή.

«Δεν θα κουραστώ να λέω πως θα προτιμούσα (το QE)να ξεκινούσε όσο το δυνατόν συντομότερα», δήλωσε ο Σόϊμπλε. «Η έξοδος από αυτή την ασυνήθιστη νομισματική πολιτική θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή».

Ο κ. Σόιμπλε προειδοποίησε για το ενδεχόμενο πιθανών σοκ όταν η ΕΚΤ αρχίσει να περιορίζει τις αγορές τίτλων στα πλαίσια του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ μπορεί να αγοράζει τίτλους ονομαστικής αξίας 80 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Ο κ. Σόιμπλε χαρακτήρισε λανθασμένη την επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική.

Open post

Αποταμιεύουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι παρά τα μηδενικά επιτόκια

Αποταμιεύουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι παρά τα μηδενικά επιτόκια

Ύστερα από χρόνια μέτρων στήριξης της οικονομίας από τις κεντρικές τράπεζες, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να θέλουν να αποταμιεύουν τα χρήματά τους σε καταθετικούς λογαριασμούς, ακόμα κι αν αυτοί έχουν μηδενικά επιτόκια, σύμφωνα με έρευνα της Intrum Justitia AB, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας είσπραξης χρεών, που παρουσιάζει το πρακτορείο Bloomberg.

«Μετά την χρηματοοικονομική κρίση, οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη – ακόμα και αν έχουν περιορισμένους πόρους – να δημιουργήσουν κάποιου είδους ασφάλεια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Μίκαελ Έρικσον σε συνέντευξή του στη Στοκχόλμη στις 16 Νοεμβρίου, εκτιμώντας ότι είναι η αίσθηση ασφάλειας, και όχι τα επιτόκια, που οδηγεί τον κόσμο στο να κρατά τα χρήματά του στην τράπεζα.

Περίπου το 69% των Ευρωπαίων βάζει τα χρήματά του σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με την Έκθεση Ευρωπαϊκών Καταναλωτικών Πληρωμών της Intrum Justitia. Η έρευνα βασίζεται σε απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν τον Σεπτέμβριο και καλύπτει περίπου 21.000 άτομα σε 21 χώρες.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 26% των Ευρωπαίων προτιμά να έχει μετρητά, ενώ το 16% να επενδύει. Μόνο το 14% στρέφεται σε επενδυτικά ταμεία, το 8% επενδύει σε ακίνητα και το 8% σε ομόλογα.

Στη Δανία και τη Σουηδία, όπου τα βασικά επιτόκια της κεντρικής τράπεζας είναι αρνητικά, σχεδόν το 80% των πολιτών κρατά τα χρήματά του σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ολλανδία, το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 80%.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι ακόμα και τα χρόνια της μεγάλης νομισματικής στήριξης, πολλοί Ευρωπαίοι αναρωτιούνται εάν θα είναι καλύτερα να ζούσαν κάπου αλλού. Σε όλη την Ευρώπη, το 24% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θέλει να μετακομίσει για να γλιτώσει από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τους. Περίπου το 27% των ερωτηθέντων είπε ότι κάποιες φορές δεν μπορεί να πληρώσουν τα χρέη του. Από αυτούς, το 58% νιώθει ότι δεν έχει αρκετά χρήματα για μια «αξιοπρεπή διαβίωση».

Στη Βρετανία, το 29% των ερωτηθέντων ηλικίας 18 με 24 ετών δήλωσε ότι θα σκεφτόταν να φύγει από τη χώρα, ενδεχομένως ως απάντηση στην ψήφο υπέρ του Brexit, ανέφερε η Intrum Justitia. Ένα χρόνο νωρίτερα, μόνο το 13% των νέων Βρετανών είχε δηλώσει ότι ήθελε να φύγει.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης πόσο οικονομικά εύθραυστοι συνεχίζουν να είναι πολλοί Ευρωπαίοι σχεδόν μισή δεκαετία μετά την κρίση χρέους στην ευρωζώνη.

Περίπου το 44% όλων των Ευρωπαίων βρέθηκε σε αδυναμία να πληρώσει τουλάχιστον ένα λογαριασμό κατά το τελευταίο 12μηνο, κυρίως λόγω έλλειψης χρημάτων, σύμφωνα με την έρευνα. Η Ελλάδα ήταν η χειρότερη, με 76% των νοικοκυριών να μην μπορεί να πληρώσει έγκαιρα τους λογαριασμούς του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Posts navigation

1 2 3 227 228 229 230 231 232 233 252 253 254
Scroll to top