Open post

Aυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Aυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Στα 1,032 δισ. ευρώ έφτασαν τον Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο.

Αν υπολογιστούν και οι μη φορολογικές οφειλές η αύξηση ανέρχεται σε 1,398 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το σύνολο των νέων (από 1.1.2016) ληξιπρόθεσμων οφειλών (φορολογικών και μη) τον Οκτώβριο ανήλθε σε 11,738 δισ. ευρώ έναντι 10,340 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Μόνο οι νέες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ανήλθαν σε 10,067 δισ. ευρώ έναντι 9,035 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο.

Συνολικά οι νέες και οι παλαιές (έως 31.12.2015) ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν τον Οκτώβριο στα 93,935 δισ. ευρώ δεδομένοι ότι οι παλαιές οφειλές τον ίδιο μήνα διαμορφώθηκαν σε 82,197 δισ. ευρώ.

Επίσης προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ότι τον Οκτώβριο ο συνολικός αριθμός των οφειλετών προς το δημόσιο ήταν 4.304.752 έναντι 4.374.475 τον Σεπτέμβριο. Οι οφειλέτες στους οποίους έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονται σε 803.803 (ποσοστό 49,7% των οφειλετών) έναντι 788.947 τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο.

Οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης με βάση τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους τον Οκτώβριο ανέρχονταν σε 1.617.408 έναντι 1.618.460 τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Open post

Σε συμφωνία κατέληξαν το ΤΧΣ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Σε συμφωνία κατέληξαν το ΤΧΣ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Σε συμφωνία, με την οποία επιβεβαιώνεται η δέσμευσή τους για εποικοδομητική συνεργασία, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα και την ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κατέληξαν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση ΤΧΣ και Εθνικής Τράπεζας, η συμφωνία βασίζεται στο υφιστάμενο Πλαίσιο Συνεργασίας , στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και στο ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

– Το ΤΧΣ θα προτείνει ένα νέο μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για να εκλεγεί, το αργότερο, μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με την πολιτική ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και το καταστατικό της Τράπεζας.

– Η διαδικασία πλήρους ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ούτως ώστε να πληρούνται τα κριτήρια του νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Ιανουαρίου 2017. Η Τράπεζα, όπως έχει άλλωστε επανειλημμένως τοποθετηθεί, υποστηρίζει την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο σεβόμενη το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι η διαδικασία ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή τριών ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών, τα οποία διαθέτουν σημαντική διεθνή τραπεζική εμπειρία και γνώσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου.

– Η Τράπεζα δεσμεύεται, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, να σχεδιάσει και εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, μόνιμο πρόγραμμα διαδοχής για τις καίριες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του προέδρου του ΔΣ. Επίσης, το αργότερο έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η Διοίκηση της Τράπεζας θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εύρεσης ανωτάτων στελεχών ώστε να συμβάλουν, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, στο έργο της διοίκησης, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες διακυβέρνησης της Τράπεζας.

– Η Τράπεζα θα καθορίσει και θα εφαρμόσει, στο πρώτο τρίμηνο του 2017, μία νέα πολιτική για την ετήσια αξιολόγηση της επίδοσης των ανωτάτων διοικητικών στελεχών, με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (KPIs), σύμφωνα πάντα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.

Η δέσμευση του ΤΧΣ σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, να οδηγήσει τις αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των στρατηγικών προκλήσεων και την αποτελεσματική υποστήριξη των συμφερόντων των πελατών τους, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Τραπεζικοί κύκλοι σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες εξελίξεις, επισημαίνουν ότι με ωριμότητα και τα δύο μέρη, τόσο για το καλό του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και της οικονομίας γενικότερα, προχωρούν μπροστά με υπευθυνότητα και συναίνεση.

Είναι σαφές πλέον ότι η Εθνική Τράπεζα επικεντρώνεται στην προώθηση της στρατηγικής της με στόχο να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και στην ικανοποίηση των προκλήσεων που επιβάλλονται από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

ΔΝΤ: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% οδηγεί σε πρόσθετα μέτρα

ΔΝΤ: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% οδηγεί σε πρόσθετα μέτρα

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ ξεκαθαρίζει «αν οι Ευρωπαίοι και η Ελλάδα αποφασίσουν να προχωρήσουν με ένα υψηλότερο πλεόνασμα μπορούμε να το στηρίξουμε, εφόσον υποστηριχθεί από διαρθρωτικά μέτρα. «Ως ΔΝΤ πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα μέτρα για το 3,5%».

«Tο ΔNT καλωσορίζει τα μέτρα, είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, αλλά πιθανώς να μην είναι επαρκή για την ανάκτηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις στη σημερινή προγραμματισμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον.

Ερωτηθείς ο Τζέρι Ράις για τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος τόνισε: «Έχουμε καταστήσει σαφές και δημοσίως ότι η προτίμησή μας είναι το 1,5% (…) και πως θέλουμε να δούμε μία ελάφρυνση χρέους. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για τη θέση του ΔΝΤ». Σύμφωνα με τον ίδιο ο στόχος αυτός για το πρωτογενές πλεόνασμα, είναι ρεαλιστικός και περιλαμβάνει λιγότερη λιτότητα για τον ελληνικό λαό.

«Το ΔΝΤ δεν ζητά επιπλέον λιτότητα», είπε χαρακτηριστικά.

«Στηρίζουμε ένα πρόγραμμα με στόχο 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτός είναι ο επιθυμητός στόχος μας», ωστόσο «αν οι Ευρωπαίοι και η Ελλάδα αποφασίσουν να προχωρήσουν με ένα υψηλότερο πλεόνασμα μπορούμε να το στηρίξουμε, εφόσον υποστηριχθεί από διαρθρωτικά μέτρα. Ως ΔΝΤ πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα μέτρα για το 3,5%», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τις αμφιβολίες του Ταμείου για το κατά πόσο θα είναι επαρκή τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που αποφασίστηκαν στο Eurogroup της Δευτέρας.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα δήλωσε ότι οι συζητήσεις είναι συνεχείς και πως το Ταμείο χρειάζεται αξιόπιστες προβλέψεις.

Ερωτηθείς για τις διαφωνίες που υπάρχουν με το ευρωπαϊκό σκέλος των θεσμών, ο Τζέρι Ράις τις χαρακτήρισε φυσιολογικές και όπως είπε κρίνοντας από άλλα προγράμματα χρηματοδότησης στα οποία συμμετέχει το Ταμείο μαζί με άλλους οργανισμούς, «εν τέλει καταλήγουμε σε συμφωνία».

Ακόμη, επανέλαβε ότι η δέσμευση του ΔΝΤ στις συζητήσεις είναι πλήρης και πως επιθυμεί μία συμφωνία «το συντομότερο δυνατό».

Τόνισε πώς δεν υπάρχουν διαφωνίες στους κόλπους του Ταμείου. «Μιλάμε με μία φωνή», είπε και σημείωσε ότι το ΔΝΤ δεν έχει κάποια προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά επιδιώκει «αξιόπιστα μέτρα πολιτικής και ελάφρυνση χρέους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικές ειδήσεις:

«Οι θεσμοί αντιστέκονται στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων»

Τσακαλώτος: Δεν υπάρχει θέμα δημοσιονομικού κενού για το 2018

Open post

«Οι θεσμοί αντιστέκονται στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων»

«Οι θεσμοί αντιστέκονται στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων»

Όσο ξεκάθαρη και αν είναι η θέση μας, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που διαπραγματεύονται με την ελληνική κυβέρνηση αντιστέκονται στο αίτημά μας, αντιστέκονται στη θέση μας για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στο Συμβούλιο υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Στο Συμβούλιο η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η  κυβέρνηση έχει τονίσει την ανάγκη να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις το οποίο εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

Σημείωσε δε, ότι συνιστά ένα αναντικατάστατο στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε ότι αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και οι αρχές του θα πρέπει να είναι στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο πυλώνας θα πρέπει στην πράξη να αποδείξει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ούτε η Ελλάδα ούτε κανένα άλλο κράτος-μέλος δεν μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση εξαίρεσης από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει μία τέτοια εξαίρεση, κατέληξε η υπουργός.

Αίθουσα σύνταξης με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Τσακαλώτος: Δεν υπάρχει θέμα δημοσιονομικού κενού για το 2018

Τσακαλώτος: Δεν υπάρχει θέμα δημοσιονομικού κενού για το 2018

Με αφορμή τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2017, ο υπουργός Οικονομικών, ενημέρωσε τη Βουλή για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Επιστρέφουν οι θεσμοί την επόμενη εβδομάδα. Ποια είναι τα ανοικτά μέτωπα της διαπραγμάτευσης και σε ποια ζητήματα πιέζει το ΔΝΤ. 

Την ανάγκη στήριξης της Βουλής για το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης και ιδίως για να μην υπάρξουν νέα μέτρα από τώρα για τη διετία 2019-2020, ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στη Βουλή, κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του 2017, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να δίνεται η αίσθηση δράματος και καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία.

Ο κ. Τσακαλώτος επεσήμανε ότι με την απόφαση του Eurogroup για το χρέος, το καθιστά πιο βιώσιμο, γεγονός που θα προσελκύσει επενδυτές και επενδύσεις γιατί θα διαμορφωθεί ένα καλύτερο κλίμα από τώρα.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει πολιτική συμφωνία, καθώς έχει σχεδόν τελειώσει, ενώ θα επιστρέψουν οι θεσμοί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Στο μεταξύ, η ομιλία του υπουργού Οικονομικών προκάλεσε τις τοποθετήσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Δένδια να ζητά κλειστή ενημέρωση και τον Ανδρέα Λοβέρδο να τονίζει ότι η αντιπολίτευση δεν ζητάει εκλογές εν αντιθέσει με την κυβέρνηση που τα αφήνει όλα στον αέρα.

Απαντώντας ο κ. Τσακαλώτος, επανέλαβε ότι ζητά την υποστήριξη της Βουλής για την μη λήψη μέτρων μετά το 2018 και για τα εργασιακά και στην ερώτηση του Θανάση Παφίλη από το ΚΚΕ αν μπορεί μια οικονομία να έχει πλεονάσματα 3,5% για μεγάλο χρονικό διάστημα ανέφερε ξεκάθαρα ότι η απάντησή του είναι όχι.

Στην αρχή της ομιλίας του ο υπουργός των Οικονομικών, δήλωσε ότι «Τίποτα δεν είναι συμφωνημένο, μέχρι όλα να είναι συμφωνημένα, δηλαδή διάφοροι παίκτες βάζουν κάτι στο τραπέζι αλλά τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, μέχρι να δούμε όλο το πακέτο».

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά στις συζητήσεις που θα υπάρχουν με τους θεσμούς την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσει ένα δημοσιονομικό κενό για το 2017, το οποίο είναι σχεδόν αμελητέο. Λίγο μεγαλύτερο το δημοσιονομικό κενό για το 2018, όμως ο υπουργός Οικονομικών θεωρεί ότι θα επιλυθούν και δεν θα υπάρχουν προβλήματα.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σημείωσε για ακόμη μία φορά, ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε νομοθέτηση μέτρων για μετά το 2018.

Επίσης διαβεβαίωσε ότι και ο προϋπολογισμός του 2017 και ο προϋπολογισμός του 2018 θα κλείσουν χωρίς καμία φορολογική αύξηση των ναυτικών», διευκρινίζοντας πως το θέμα των εισφορών των ναυτικών δεν προτάθηκε ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά υπήρχε στη λίστα από την πλευρά των θεσμών, και προσέθεσε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό.

Ο τρίτος γύρος, της β’ αξιολόγησης

Την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουν οι επικεφαλής των δανειστών προκειμένου να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση.

Σημεία αιχμής παραμένουν εργασιακά, δημοσιονομικά και ενεργειακά, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν θα δεχτεί νέα μέτρα και να απορρίπτει την επέκταση του στόχου για πλεονάσματα 3,5%.

Όπως είπε από το βήμα της Βουλής ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι η θέση της ελληνικής πλευράς παραμένει σταθερή, ζητώντας ουσιαστικά την επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων, την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων και υποστήριξε μάλιστα ότι το ΔΝΤ δεν έχει καλά επιχειρήματα και ότι η ελληνική πλευρά έχει πολύ μεγάλη στήριξη.

Χαρακτήρισε κορυφαίο ζήτημα την διαπραγμάτευση για τις εργασιακές σχέσεις καλώντας τα κόμματα και ιδίως την ΝΔ να πάρουν θέση.

Τα βασικά ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοικτά είναι τι θα γίνει με τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018.

Η πρόταση της ελληνικής πλευράς για το θέμα όπως έχει κατατεθεί και στο Eurogroup είναι, να είναι χαμηλότερα από το 3,5%, δηλαδή στο 2,5% και αυτό το 1% να μπορεί να δοθεί για ελαφρύνσεις σε φόρους αλλά και  σε εισφορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σημείωσε για ακόμη μία φορά, ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε νομοθέτηση μέτρων για μετά το 2018.

Αναφορικά με τη θέση του ΔΝΤ ότι δίνουν διμέτωπο αγώνα ώστε και η Ελλάδα να πάρει περισσότερα μέτρα και η Γερμανία να δεχθεί μικρότερα πλεονάσματα, είπε: «Πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν εμφανής, σε εμένα τουλάχιστον, αυτός ο διμέτωπος αγώνας του ΔΝΤ στο Eurogroup, είδα μόνο ένα μέτωπο προς τη μία πλευρά και θα δούμε πως αυτό μπορεί να αλλάξει». Ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε τη γνώμη ότι είμαστε σε μια κατάσταση που θυμίζει αυτή του Μαϊου, όπου περισσότεροι παίκτες είναι αυτοί που θέλουν μια λύση, από εκείνους που δεν την θέλουν και ενώ τότε φαινόταν ότι δεν θα υπάρξει λύση με την πρώτη αξιολόγηση και όταν όλες οι εφημερίδες μιλούσαν για ναυάγιο της πρώτης αξιολόγησης. «Νομίζω ότι όλοι θέλουν λύση και θα βρεθεί λύση νομίζω και για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων», είπε και επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να πάρει τώρα περισσότερα μέτρα για να εφαρμοστούν το 2019 και το 2020, όπως ζητάει το ΔΝΤ.

Και στο σημείο αυτό, ο κ. Τσακαλώτος ζήτησε την άποψη της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, αν δέχεται ότι δεν είναι δυνατό το ΔΝΤ να έχει τόσο μεγάλη διαφωνία με τους άλλους θεσμούς και να ζητάει από την κυβέρνηση να ψηφίσει μέτρα τώρα. «Εξήγησα στο Eurogroup ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε τέτοια μέτρα και θα ήθελα και τη δική σας υποστήριξη, ώστε να πω ότι αυτή είναι η θέση της Βουλής, γιατί αυτό θα ήταν πολύ βοηθητικό σε όλη τη διαπραγματευτική ομάδα».

Σχετικές ειδήσεις:

Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα προκαλεί αναταραχή στο CDU

Morgan Stanley: Επιστροφή στην ανάπτυξη, παραμένουν οι κίνδυνοι

Αλ. Χαρίτσης: Οι πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση για τα εργασιακά και τα πρωτογενή πλεονάσματα (audio)

Open post

Η ΕΚΤ επεκτείνει το QE ως το τέλος του 2017, μειώνει τις μηνιαίες αγορές

Η ΕΚΤ επεκτείνει το QE ως το τέλος του 2017, μειώνει τις μηνιαίες αγορές

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (QE) από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι τα τέλη του ίδιου έτους αλλά με μειωμένο ρυθμό 60 δισ. ευρώ τον μήνα έναντι 80 δισ. που ισχύει σήμερα και έως τα τέλη Μαρτίου του 2017.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης ενισχύονται μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ λόγω της μείωσης του μηνιαίου ρυθμού αγορών ομολόγων από τον Απρίλιο του 2017. Τα ελληνικά ομόλογα πάνε κόντρα στο ρεύμα λόγω των προσδοκιών για ένταξή τους στο QE.

Στο σχετικό ανακοινωθέν, η ΕΚΤ σημειώνει πως το πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί και μετά το Δεκέμβριο του 2017 εάν χρειαστεί και μέχρις ότου το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ διαπιστώσει μια διατηρήσιμη προσαρμογή του πληθωρισμού που θα συνάδει με τον στόχο της

Οπως αναμενόταν, η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης στο 0%, το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 0,25% και το επιτόκιο καταθέσεων στην ΕΚΤ από άλλα τραπεζικά ιδρύματα στο -0,4%.

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα ή και ακόμη χαμηλότερα επίπεδα για μεγάλη χρονική περίοδο που ξεπερνά τον χρονικό ορίζοντα του προγράμματος αγοράς ομολόγων.

Οι αγορές περιμένουν με ενδιαφέρον την συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και τις απαντήσεις που θα δώσει στις ερωτήσεις που θα του τεθούν.

Open post

Τα ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία 2016 της Lloyd’s List

Τα  ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία 2016 της Lloyd’s List

Νέο ρεκόρ προσέλευσης, από πλήθος διασημοτήτων, συνέβαλε στην επιτυχία των Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων 2016 της Lloyd’s List, τα οποία παρουσιάστηκαν σε μία κατάμεστη αίθουσα στην εκδήλωση-δείπνο την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental στην Αθήνα.

Περί τις 1.200 ηγετικές προσωπικότητες της Ελληνικής ναυτιλίας, στελέχη και καλεσμένοι ήταν παρόντες για να παρακολουθήσουν ορισμένες από τις πλέον γνωστές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας και βιομηχανίας.

Η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Lloyd’s List, η διεθνής ναυτιλιακή εφημερίδα που ιδρύθηκε το 1734, συμπεριέλαβε ομιλίες καλωσορίσματος του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, και του Junichiro Iida, αντιπροέδρου του ClassNK, κύριου χορηγού της εκδήλωσης.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Dry Cargo Company of the Year

Samos Steamship Co.

Tanker Company of the Year

Thenamaris

Passenger Line of the Year

Minoan Lines

Shipbroker of the Year

Carriers Chartering Corporation

Shipping Financier of the Year

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Technical Achievement Award

Βασίλης Παπαγεωργίου

Achievement in Safety or Environmental Protection

Helmepa Junior

Piraeus International Centre Award

HEMEXPO

International Personality of the Year

Peter Hinchliffe

Seafarer of the Year

Κάπταιν Διαμαντής Παπαγεωργίου

Achievement in Education or Training

Ίδρυμα Ευγενίδου

Ship of the Year

“Maria Energy»

Next Generation Shipping Award

Σταυρούλα Μπετσάκου

Lloyd’s List Intelligence Big Data Award

Moore Stephens

Lloyd’s List/Propeller Club Lifetime Achievement Award

Νίκος Δ. Ευθυμίου

Greek Shipping Newsmaker of the Year

Πόλυς Χατζηϊωάννου

Greek Shipping Personality of the Year

Πάνος Λασκαρίδης

Open post

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε στα 1,74 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο από 2,078 δισ. τον ίδιο μήνα το 2015, καταγράφοντας μείωση 16,1% καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο αναλυτικά:

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016 ανήλθε στο ποσό των 4.086,4 εκατ. ευρώ (4.492,0 εκατ. δολάρια) έναντι 4.314,5 εκατ. ευρώ (4.833,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 449,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, τον Οκτώβριο 2016 ανήλθε στο ποσό των 2.343,4 εκατ. ευρώ (2.591,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.236,5 εκατ. ευρώ (2.520,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 48,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%.

Οσον αφορά το 10μηνο, η εξέλιξη των μεγεθών ήταν ως εξής:

H συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανέρχεται στα 36,21 δισ. ευρώ και δεν εμφανίζει σημαντική μεταβολή σε ετήσια βάση.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανέρχεται στα 20,92 δισ. ευρώ το 10μηνο έναντι 21,5 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα το 2015, μειωμένη κατά 2,8% σε ετήσια βάση.

Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώνεται στα 15,29 δισ. ευρώ έναντι 15,29 δισ. το ίδιο διάστημα το 2015, καταγράφοντας αύξηση 4%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.684,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,0%.

Open post

Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα προκαλεί αναταραχή στο CDU

Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα προκαλεί αναταραχή στο CDU

H εκκρεμής συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης προκαλεί αναταράξεις στο κόμμα των Γερμανών χριστιανοδημοκρατών (CDU) και χριστιανοκοινωνιστών (CSU) ενώ αυξάνεται η πίεση στον κ. Σόιμπλε σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο όπως αναφέρει η Deutsche Welle (DW).

H DW αναφέρει σχετικά:

Νέα αναταραχή στους κόλπους των συγκυβερνώντων χριστιανικών κομμάτων φέρεται να προκαλεί η εκκρεμούσα συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, υποστηρίζει η Bild. Σύμφωνα με τη λαϊκή εφημερίδα, συντηρητικοί πολιτικοί αντιδρούν στο ότι παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ και του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η συμμετοχή του Ταμείου στο τρίτο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας δεν θα διασφαλιστεί εντός της τρέχουσας χρονιάς.

Βουλευτές των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Άγκελα Μέρκελ και του αδελφού κόμματος των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) της Βαυαρίας εμφανίζονται οργισμένοι, ζητώντας ακόμη και την αποχώρηση της Γερμανίας από το ελληνικό πρόγραμμα. Η εφημερίδα παραθέτει μεταξύ άλλων δηλώσεις του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας των CDU/CSU Μίχαελ Φουξ, ο οποίος τονίζει ότι «το ΔΝΤ πρέπει να συμμετάσχει. Έτσι έχει συμφωνηθεί!».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ισχυρής πτέρυγας των Χριστιανοδημοκρατών που εκφράζουν τον μικρομεσαίο επιχειρηματικό κόσμο Κρίστιαν φον Στέτεν φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι εάν δεν συμμετάσχει το ΔΝΤ η Γερμανία θα πρέπει να εγκαταλείψει το ελληνικό πρόγραμμα.

Τέλος, ο ειδικός των Χριστιανοκοινωνιστών για χρηματοοικονομικά ζητήματα έκανε λόγο για «όργιο βαυκαλισμού», το οποίο «δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να δέχονται» οι βουλευτές, γράφει η Bild.

Για «ανεκπλήρωτη υπόσχεση» του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σχετικά με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, τόσο με τεχνογνωσία όσο και με χρήματα, κάνει λόγο σε σχόλιό της η Handelsblatt.

Η οικονομική εφημερίδα του Ντύσελντορφ σημειώνει ότι «δεν μπορεί να εκτιμηθεί το πότε και το πως θα συμμετάσχει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα βοήθειας». Ως εκ τούτου, σημειώνει η Handelsblatt, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι «ορισμένοι βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης γίνονται νευρικοί και πιέζουν για τήρηση της δέσμευσης. Πάντως έχουν εκταμιευθεί στο μεταξύ πάνω από 30 δις ευρώ του προγράμματος διάσωσης, ενώ το ήμισυ της τριετούς διάρκειάς του έχει παρέλθει. Το γερμανικό κοινοβούλιο δεν πρόκειται μάλλον να εγκρίνει την εκταμίευση άλλης δανειακής δόσης αν δεν επικρατεί σαφήνεια σχετικά με τη συμμετοχή του ΔΝΤ».

Ο σχολιαστής της Handelsblatt επισημαίνει ότι η διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ταμείου μαίνεται από το ξεκίνημα του ελληνικού προγράμματος και «μέχρι σήμερα δεν μπορεί να διακρίνει κανείς πως μπορεί να λυθεί. Αντιθέτως: όσο περισσότερο πλησιάζουν οι γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές τόσο λιγότερο μπορεί να υποχωρήσει ο Σόιμπλε. Τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους για την Ελλάδα (σ.σ. όπως απαιτεί το ΔΝΤ) δεν είναι δημοφιλή.

Και ο Γερμανός υπουργός τα έχει αποκλείσει κατηγορηματικά, γράφει η Handelsblatt για να κλείσει με την εξής παρατήρηση:

«Με τη διαρκή αθέτηση των δεσμεύσεών της η κυβέρνηση στην Αθήνα αποτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια αιτία διαρκούς αντιπαράθεσης με τους δανειστές της. Αυτή την ώρα όμως τσακωμένοι μεταξύ τους είναι προ πάντων οι δανειστές».

Σε άλλο άρθρο στην εφημερίδα του Βερολίνου Ταgeszeitung (TAZ) που φέρει τον τίτλο «Χτύπημα για τον Σόιμπλε» τονίζεται:

«Ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι οι διαφορές με το ΔΝΤ δεν είναι δυνατόν να γεφυρωθούν. Για τον λόγο αυτό δεν θα υπάρξει μέχρι το τέλος του έτους απόφαση για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί χτύπημα για τον Β. Σόιμπλε, μιας και είχε υποσχεθεί στο γερμανικό Kοινοβούλιο ότι το Ταμείο θα συμμετείχε. Τώρα όμως δεν μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή του. Η διαφωνία με το Ταμείο, με ανοιχτό αποτέλεσμα, θα μεταφερθεί στο 2017, χρονιά εκλογών στη Γερμανία. Στη χειρότερη περίπτωση το ΔΝΤ θα μπορούσε να αποσυρθεί εντελώς, γεγονός που θα συνεπάγονταν το τέλος του προγράμματος, μιας και αυτό συνδέεται με την συμμετοχή του Ταμείου. Το πιο πιθανό, όμως, είναι ότι η κόντρα Ευρωπαίων και Ταμείου θα παιχθεί στις πλάτες των Ελλήνων. Αντί να περιορίσουν αισθητά το ελληνικό δημόσιο χρέος, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συζητούν την ενδεχόμενη παράταση της πολιτικής λιτότητας».

Open post

ΟΓΑ: Χορηγεί επίδομα 360 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες

ΟΓΑ: Χορηγεί επίδομα  360 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, ύψους έως 360 ευρώ, σε ανασφάλιστους υπερήλικες γνωστοποιεί ο ΟΓΑ, με εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του Ταμείου, Αθανάσιος Μπακαλέξης.

Αναλυτικότερα, στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

– Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

– Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 93 και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα. Σε περίπτωση που η σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει, μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από 20 ευρώ, δεν καταβάλλεται το επίδομα. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από το φορέα του εξωτερικού.

– Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: 1) 15 συνεχόμενα έτη, πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 2) 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα, πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

– Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

– Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και, όσοι εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας.

– Εξαιρούνται, επίσης, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο του ΟΓΑ

Posts navigation

1 2 3 262 263 264 265 266 267 268 305 306 307
Scroll to top