Open post

Σταθάκης: Αναγκαία η ένταξη της Ελλάδας στο QE για την επίτευξη ανάπτυξης 2,7%

Σταθάκης: Αναγκαία η ένταξη της Ελλάδας στο QE για την επίτευξη ανάπτυξης 2,7%

Αναγκαία η ένταξη της χώρας στον μηχανισμό πιστωτικής χαλάρωσης για να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης 2,7%, επεσήμανε ο Γιώργος Σταθάκης και πρόσθεσε ότι πρέπει να αποδεσμευτεί από οποιονδήποτε περιορισμό και εμπόδιο, προκειμένου να το καταφέρει.

«Η Ελλάδα, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών έχει τη δυνατότητα πλέον να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες» δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός ομιλητής, στην κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους επικεφαλής των πρεσβειών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπως επίσης και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα.

Η συνάντηση, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της πρεσβείας της Σλοβακίας στο πλαίσιο της Σλοβάκικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Γιώργος Σταθάκης, τόνισε επίσης, την ανάγκη ένταξης της χώρας στον μηχανισμό πιστωτικής χαλάρωσης και αποδέσμευσής της από οποιονδήποτε περιορισμό και εμπόδιο, ώστε την επόμενη χρονιά να σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2,7%.

Κατά τη συνάντηση ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναφέρθηκε εκτενώς στο ευνοϊκό οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα, καθώς και στα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχει επιστρατεύσει η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της στην ανάπτυξη. Ο υπουργός, επεσήμανε ότι η βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος εξαρτάται απόλυτα από την δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία συνιστά βασικό στόχο του τρέχοντος προγράμματος 2015 – 2018.

Ο Γιώργος Σταθάκης, ανέφερε ότι για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του Τουρισμού και της Ναυτιλίας, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να στηρίξει περαιτέρω τις εξαγωγές της, κυρίως σε τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως στη φαρμακοβιομηχανία, στα logistics, στα αγροδιατροφικά προϊόντα και στην ενέργεια.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο υπουργός ανέλυσε τις προοπτικές για την πραγματική οικονομία που έχει ανοίξει το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου και υπογράμμισε την σημασία της δραστηριοποίησης των ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών όπως της EIB και της EBRD στην Ελλάδα.

Τέλος, εστίασε στις θεσμικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο την διαφάνεια στις προμήθειες, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Σε λειτουργία το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Οικονομικών

Σε λειτουργία το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Οικονομικών

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του υπουργείου Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ), με σκοπό τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Πρόκειται, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, για το πληροφοριακό σύστημα που εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των φορέων του Δημοσίου. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) διατίθενται στους συμμετέχοντες φορείς σε εικοσιτετράωρη βάση για επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει στους φορείς τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία και την ποιοτική διακίνηση και διαχείριση της πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, η ΓΓΠΣ&ΔΥ προσφέρει στους φορείς την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη για τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες του ΚΕ.Δ.

Το ΚΕ.Δ περιλαμβάνει:

– Την Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ),

– την Πλατφόρμα Διαχείρισης και Υποστήριξης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών (web services) Enterprise Service Bus (ESB),

– τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,

– την Πολιτική Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, κάθε φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) μπορεί να ενημερωθεί από τη σελίδα ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

Open post

Νέα εγκύκλιος για τα αναδρομικά των δικαστών

Νέα εγκύκλιος για τα αναδρομικά των δικαστών

Τις διαδικασίες που απαιτούνται για να λάβουν οι δικαστικοί τα αναδρομικά που προέκυψαν μετά από τις αποφάσεις του Μισθοδικείου, το οποίο όρισε ότι το 25% του εισοδήματος τους είναι αφορολόγητο όπως ακριβώς συμβαίνει με τους βουλευτές, ορίζει νεώτερη εγκύκλιος της ΓΓΔΕ.

Ένα μήνα μετά από την αρχική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, που καλούσε τις εφορίες να επανεκκαθαρίσουν τα εισοδήματα των τριών προηγούμενων ετών, αφαιρώντας το 25% και από τους μισθούς και από τις συντάξεις των δικαστικών, νέα εγκύκλιος αλλάζει τα δεδομένα.

Κατ’ αρχάς δεν θα γίνει αυτόματη επανεκκαθάριση, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χειρογράφως πηγαίνοντας στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Ανατροπή επέρχεται και στην ουσία.
Η εγκύκλιος ορίζει ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η έκπτωση της δαπάνης αυτής από το ακαθάριστο εισόδημα, και συνεπώς επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επί του προαναφερόμενου ποσοστού 25%. Συνεπώς, το προαναφερόμενο ποσό έκπτωσης (25%) δηλώνεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Τι σημαίνει πρακτικά όλο αυτό; Ότι οι δικαστικοί γλιτώνουν φόρο εισοδήματος, αλλά όχι την έκτακτη εισφορά.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών, θα πρέπει να υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ. χωρίς κυρώσεις μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ συν τοις άλλοις κατά την υποβολή των δηλώσεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού.

Πηγή Πρώτο Πρόγραμμα, Ρεπορτάζ Κ. Τσάβαλος

Open post

Διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο του Ντάισελμπλουμ για το ασφαλιστικό

Διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο του Ντάισελμπλουμ για το ασφαλιστικό

Ο Μισέλ Ρέινς, εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, διευκρίνισε σήμερα ότι η αναφορά στο έγγραφο του κ. Ντάισελμπλουμ σε «μέτρα για το ασφαλιστικό», δεν έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά με θέματα όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Υπενθυμίζεται ότι στο καθιερωμένο έγγραφο πριν από κάθε Eurogroup που καταθέτει προς την ολλανδική Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας και πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι «στο επίκεντρο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος αναμένεται να βρεθούν τα μέτρα για το ασφαλιστικό και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι τιμές και τα ενοίκια των γραφείων το 1ο εξάμηνο

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι τιμές και τα ενοίκια των γραφείων το 1ο εξάμηνο

Οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών εμφάνισαν οριακή αύξηση το 1ο εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2015 ενώ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα μισθώματα των γραφείων το ίδιο διάστημα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αντίθετα, οι τιμές και τα ενοίκια των καταστημάτων υποχώρησαν το 1ο εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, τονίζει.

H ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

1. Δείκτες γραφείων

Δείκτης τιμών γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο κατά το οποίο παρατηρείται οριακή θετική τάση στις τιμές αυτές (0,2% το α΄ εξάμηνο του 2015 και 0,1% το β΄ εξάμηνο του 2015). Πιο αναλυτικά, κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υποχώρησαν κατά 0,5%, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,4% στη Θεσσαλονίκη και κατά 0,8% στην υπόλοιπη Ελλάδα σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2015, ο μέσος ρυθμός μεταβολής των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο -0,1% για το σύνολο της Ελλάδος σε σχέση με το 2014, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μεταβολής των τιμών ήταν -0,2% για την Αθήνα, -5,2% για τη Θεσσαλονίκη και 1,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτης μισθωμάτων γραφείων

Το α΄ εξάμηνο του 2016, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015 (προσωρινά στοιχεία), έναντι μείωσης κατά 0,1% και 1,2% το α΄ και το β΄ εξάμηνο του 2015 αντίστοιχα.

2. Δείκτες καταστημάτων

Δείκτης τιμών καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν μείωση 0,8% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015. Κατά το β΄ εξάμηνο του 2015 είχε καταγραφεί θετική μεταβολή 0,4%, ενώ το α΄ εξάμηνο του 2015 είχε καταγραφεί μείωση 3,6%.

Πιο αναλυτικά, το α΄ εξάμηνο του 2016 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη μειώθηκαν κατά 1,3% και 1,1% αντίστοιχα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2015 και με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 3,5% για το σύνολο της Ελλάδος σε σχέση με το 2014, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 2,6% για την Αθήνα, 2,5% για τη Θεσσαλονίκη και 5,3% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2016, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν οριακά κατά 0,3% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015 (προσωρινά στοιχεία). Ο ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων καταστημάτων επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό των αμέσως προηγούμενων εξαμήνων (-2,3% το α΄ εξάμηνο του 2015 και -3,0% το β΄ εξάμηνο του 2015).

Open post

Το 8ημερο μακροβούτι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων συνεχίζεται

Το 8ημερο μακροβούτι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων συνεχίζεται

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούσαν την Τετάρτη για 8η συνεχόμενη μέρα, καταγράφοντας την μεγαλύτερη σε διάρκεια πτώση από το 2011 λόγω ανησυχιών για τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης και την πορεία του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και άλλων κεντρικών τραπεζών.

Αναλυτές απέδιδαν επίσης το διευρυμένο σερί των ρευστοποιήσεων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τράμπ να έχει κλείσει το χάσμα που τον χώριζε από την υποψήφιο των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον.

Ο πανευρωπαικός δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε 0,72% στις 13:02 μ.μ. ώρα Ελλάδος, ο γερμανικός δείκτης DAX ήταν κάτω 0,9% και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραφε απώλειες 0,73%. Ο βρετανικός FTSE 100 έχανε 0,39%.

Οι τραπεζικές μετοχές σημείωναν πτώση μεγαλύτερη του 2% με την μετοχή της Deutsche Bank να υποχωρεί 2,45% στα 12,34 ευρώ. Η μετοχή της ιταλικής Banca Monte dei Paschi di Siena που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποχωρούσε 3,23%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θεωρούνται, σε γενικές γραμμές, φθηνότερες σε σχέση με τις αμερικανικές.

Η τιμή του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600 είναι ίση με 14 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανα μετοχή, δηλαδή αποτιμάται 13% φθηνότερα από τον δείκτη S&P 500.

Open post

Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων σε πληγείσες περιοχές

Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων σε πληγείσες περιοχές

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση στη προθεσμία πληρωμής βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

Υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη η σχετική υπουργική απόφαση, με την οποία παρατείνεται η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών, φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα τους:

Α) Στο δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω των πρόσφατων καταστροφών από εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 21.10.2016 και 22.10.2016, και λήγουν ή έληξαν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης έως και τις 21.4.2017.

Για τον ίδιο λόγο παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών. Ακόμα, αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ανωτέρω από την έκδοση της υπουργικής απόφασης έως και την 21.4.2017.

Β) Στις δημοτικές ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω των πρόσφατων καταστροφών από εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 22.10.2016, και λήγουν ή έληξαν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης έως και τις 24.4.2017.

Για τον ίδιο λόγο παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών. Ακόμα, αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ανωτέρω από την έκδοση της υπουργικής απόφασης έως και την 24.4.2017.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε, βάσει σχετικών αποφάσεων του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) το οποίο και κηρύσσει την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, την περιοχή και το χρονικό διάστημα.

Open post

Νέος πρόεδρος στη Τράπεζα Πειραιώς, σήμερα «κληρώνει» στην Εθνική

Νέος πρόεδρος στη Τράπεζα Πειραιώς, σήμερα «κληρώνει» στην Εθνική

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Τράπεζας Πειραιώς εξέλεξε την χθες το βράδυ τον Γεώργιο Χαντζηνικολάου στη θέση του προέδρου ενώ η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να κάνει το ίδιο σήμερα, Τετάρτη, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.

Το ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς εξέλεξε τους κ.κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, Σολομώντα Μπεράχα και Enrico Tommaso Cucchiani ως νέα μη εκτελεστικά μέλη σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εν συνεχεία το ΔΣ εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου ως νέο του πρόεδρο σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Ο κ. Χαντζηνικολάου κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα κατά το μεγαλύτερο διάστημα των 33 χρόνων της σταδιοδρομίας του, εργαζόμενος σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, όπως η Dresdner Kleinwort Benson, η Bank of America Merrill Lynch και η UBS, και στη Διεθνή Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) στο Λονδίνο.

Ομως, η θέση του αναπληρωτή διευθύνοντα της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει κενή καθώς οι βασικοί μέτοχοι, όπως το ΤΧΣ και αμερικανικά funds του κ. Paulson, δεν έχουν συμφωνήσει σε κοινό υποψήφιο παρότι ο χρόνος πιέζει. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) που έχει την τελευταία λέξη.

Σήμερα, Τετάρτη, θα συνεδριάσει επίσης το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και αναμένεται να εγκρίνει τον νέο πρόεδρο του ομίλου.

Οι δυο επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος, στέλεχος έως τώρα του International Finance Corporation (IFC) που είναι επενδυτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας, και ο Παναγιώτης Θωμόπουλος, πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρόεδρος της Eurobank.

Open post

«Πράσινο φως» από Ντάισελμπλουμ για χρέος – Κατρούγκαλος: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει (video)

«Πράσινο φως» από Ντάισελμπλουμ για χρέος – Κατρούγκαλος: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει (video)

Σε τροχιά μπαίνει η συζήτηση για το ελληνικό χρέος, όπως προκύπτει από επιστολή του Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος θέτει ψηλά στην ατζέντα της δεύτερης αξιολόγησης τα εργασιακά και την κοινωνική ασφάλιση. Από την πλευρά της η κυβέρνηση αποσαφηνίζει ότι το ασφαλιστικό έχει ήδη κλείσει, ενώ και πηγές της Κομισιόν τόνιζαν αργά το βράδυ της Τρίτης ότι δεν ανοίγει κανένα τέτοιο θέμα. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους αναμένεται να συζητηθούν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. «Προχωρήστε τις μεταρρυθμίσεις για να βγείτε στις αγορές το 2017», είναι το μήνυμα που στέλνει προς την Αθήνα ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας.

Mέτρα για την κοινωνική ασφάλιση και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, όπως επισημαίνεται στο καθιερωμένο έγγραφο πριν από κάθε Eurogroup που καταθέτει προς την ολλανδική Βουλή ο υπουργός Οικονομικών της χώρας και πρόεδρος της Ευρωομάδας, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Παρά το διαφαινόμενο «πράσινο φως» για το χρέος, ο πρόεδρος του Eurogroup προκάλεσε εύλογα ερωτήματα, καθώς στην ατζέντα του Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, συνδέει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα με τη δεύτερη αξιολόγηση και ειδικότερα τις συζητήσεις για τα εργασιακά και την κοινωνική ασφάλιση, θέμα που, όπως επισημαίνεται από ελληνικής πλευράς, «έχει κλείσει».

Γ. Κατρούγκαλος: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει

Η μόνη εκκρεμότητα είναι η έκδοση σειρά αποφάσεων και εγκυκλίων, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας ότι «το ασφαλιστικό έχει κλείσει με την πρώτη αξιολόγηση και αυτό που γίνεται τώρα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής του νόμου και η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν τίθεται ζήτημα περικοπής επιδομάτων ειδικών κατηγοριών όπως τα αναπηρικά ή τα οικογενειακά, ενώ όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας μετά από σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών «αν τα πειράξουμε θα είναι για να τα αυξήσουμε».

«Το ασφαλιστικό, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως και ο αρμόδιος υπουργός, έχει ολοκληρωθεί κατά την πρώτη αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, «άνοιγμα του ασφαλιστικού», εκ νέου δεν υφίσταται», ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών.

Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Εμείς δεν πρόκειται να θυσιάσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θα γίνουμε η Δανία του Νότου«.

Γ. Σταθάκης: Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει έως το τέλος του Νοεμβρίου

«Έχουμε ψηφίσει όλα τα δημοσιονομικά μέτρα έως και το 2018 όποτε δεν τίθεται θέμα νέων μέτρων», τόνισε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Real fm, εκτιμώντας ότι «η πρώτη εβδομάδα των διαπραγματεύσεων πήγε πολύ καλά, έχουν οριοθετηθεί τα θέματα».

Σύμφωνα πάντα με το έγγραφο του προέδρου του Eurogroup, η επόμενη αποστολή των θεσμών θα διαρκέσει μια εβδομάδα, από 14-21 Νοεμβρίου.

Στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, υπό την προϋπόθεση να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, αναφέρθηκε ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας σε συνέδριο του Economist στην Κύπρο.

Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο διαπιστώνει το ΙΟΒΕ, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών σε υπηρεσίες και καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Την ίδια ώρα στα προ κρίσης επίπεδα, υποχώρησε ο «δείκτης φόβου» που δείχνει το βαθμό εμπιστοσύνης ή αβεβαιότητας των εγχώριων και ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία σύμφωνα με το ΚΕΠΕ.

ΠΗΓΗ:ΕΡΤ1/Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλου
Σχετική είδηση: Ντάισελμπλουμ για χρέος: Άνοιξε ο δρόμος – ΥπΟικ: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει (video)

Open post

«Πράσινο φως» από Ντάισελμπλουμ για το χρέος, ωστόσο επαναφέρει το ασφαλιστικό στην ατζέντα του Eurogroup

«Πράσινο φως» από Ντάισελμπλουμ για το χρέος, ωστόσο επαναφέρει το ασφαλιστικό στην ατζέντα του Eurogroup

Mέτρα για την κοινωνική ασφάλιση και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, όπως επισημαίνεται στο καθιερωμένο έγγραφο πριν από κάθε Eurogroup που καταθέτει προς την ολλανδική Βουλή ο υπουργός Οικονομικών της χώρας και πρόεδρος της Ευρωομάδας, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Παρά το διαφαινόμενο «πράσινο φως» για το χρέος, ο πρόεδρος του Eurogroup προκάλεσε εύλογα ερωτήματα, καθώς στην ατζέντα του Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, συνδέει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα με τη δεύτερη αξιολόγηση και ειδικότερα τις συζητήσεις για τα εργασιακά και την κοινωνική ασφάλιση, θέμα που, όπως επισημαίνεται από ελληνικής πλευράς, «έχει κλείσει».

«Αυτές συνεπάγονται αναδιαμόρφωση του προφίλ ωρίμανσης του ανεξόφλητου υπολοίπου των δανείων του EFSF που απομένουν από το δεύτερο ελληνικό δανειακό πρόγραμμα, περιορισμός του επιτοκιακού κινδύνου και παρεμπόδιση της αύξησης των επιτοκίων για ένα μέρος των δανείων του EFSF», αναφέρεται στο έγγραφο Ντάισελμπλουμ.

Σύμφωνα πάντα με το έγγραφο του προέδρου του Eurogroup, η επόμενη αποστολή των θεσμών θα διαρκέσει μια εβδομάδα, από 14-21 Νοεμβρίου.

Στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, υπό την προϋπόθεση να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, αναφέρθηκε ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας σε συνέδριο του Economist στην Κύπρο.

Γ.Κατρούγκαλος: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει

Η μόνη εκκρεμότητα είναι η έκδοση σειρά αποφάσεων και εγκυκλίων, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας ότι «το ασφαλιστικό έχει κλείσει με την πρώτη αξιολόγηση και αυτό που γίνεται τώρα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής του νόμου και η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ:
«Εμείς δεν πρόκειται να θυσιάσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων.Δεν θα γίνουμε η Δανία του Νότου».

Γ.Σταθάκης: Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει έως το τέλος του Νοεμβρίου

«Έχουμε ψηφίσει όλα τα δημοσιονομικά μέτρα έως και το 2018 όποτε δεν τίθεται θέμα νέων μέτρων», τόνισε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Real fm, εκτιμώντας ότι «η πρώτη εβδομάδα των διαπραγματεύσεων πήγε πολύ καλά, έχουν οριοθετηθεί τα θέματα».

Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο διαπιστώνει το ΙΟΒΕ, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών σε υπηρεσίες και καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Την ίδια ώρα στα προ κρίσης επίπεδα, υποχώρησε ο «δείκτης φόβου» που δείχνει το βαθμό εμπιστοσύνης ή αβεβαιότητας των εγχώριων και ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία σύμφωνα με το ΚΕΠΕ.

ΠΗΓΗ:ΕΡΤ1/Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλου
Σχετική είδηση:Ντάισελμπλουμ για χρέος: Άνοιξε ο δρόμος – ΥπΟικ: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει (video)

Posts navigation

1 2 3 291 292 293 294 295 296 297 299 300 301
Scroll to top