Open post

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις – Παραμένουν οι δυσκολίες

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις – Παραμένουν οι δυσκολίες

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ενδυνάμωση της ποιότητας των θεσμών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξή της και – κατ’ επέκταση – με τη βιωσιμότητα του χρέους της, καθιστώντας την ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων απαραίτητη, τονίζει μεταξύ άλλων, στην έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναφέρει ότι παραμένει δύσκολη η οικονομική ανάρρωση από την αντιπαράθεση με τους δανειστές του εξαμήνου του 2015, τάσσεται υπέρ της ανάληψης της ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, θεωρεί απαραίτητη μία σοβαρή αναδιάρθρωση του χρέους για να βγει η χώρα από την παγίδα του χρέους, ενώ προτείνει αναδιάρθρωση του μείγματος οικονομικής πολιτικής υπέρ της εξοικονόμησης των δαπανών και μείωσης των φόρων στους οποίους αποδίδει υφεσιακή επίπτωση.

«Συμμεριζόμαστε την υπόθεση πολλών (σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση) ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για στοχευμένες εξοικονομήσεις δαπανών π.χ. στις δημόσιες προμήθειες, τα δημόσια έργα και στις καταναλωτικές δαπάνες του κράτους» σημειώνει το Γραφείο. Επίσης, προτείνει εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων με όρους που θα αποτρέπουν την μετατροπή κρατικών μονοπωλίων σε ιδιωτικά. Σε ότι αφορά τις αλλαγές στα εργασιακά προτείνει την καθιέρωση συστήματος που θα συνδυάζει την ευελιξία στις αποφάσεις με την ασφάλεια για τους εργαζόμενους.

Την ίδια ώρα οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν την ανησυχία τους και για τις διαστάσεις που προσλαμβάνει το ιδιωτικό χρέος. Όπως επισημαίνουν τα χρέη αυτά προς τις εφορίες, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και οι οφειλές προς τις ΔΕΚΟ – κυρίως προς τη ΔΕΗ – έχουν προσλάβει τέτοια διάσταση που λίαν συντόμως θα αγγίξουν τα επίπεδα του Δημοσίου Χρέους.

Στην έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκφράζει, όπως και στην έκθεσή του για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017, επιφυλάξεις σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης και των θεσμών για ανάπτυξη 2,7% το 2017.

Όπως αναφέρει: «Η κυβέρνηση και η ΤτΕ αναμένουν σχεδόν αλματώδη ανάπτυξη το 2017 κατά 2,7% του ΑΕΠ. Την ίδια αισιόδοξη πρόβλεψη περιέχει το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 (Οκτώβριος 2016). Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μάλιστα, υπερθεματίζει. Όμως τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν επιτρέπουν τόση αισιοδοξία«.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής θεωρεί πάντως ότι με βάση τις προβλέψεις για την πορεία των εσόδων και των άλλων οικονομικών μεγεθών είναι» εφικτό να αποφύγουμε την εφαρμογή του λεγόμενου «κόφτη» το 2017.

Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν ότι «τους επόμενους μήνες θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η αναθεώρηση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα προς τα κάτω και η οριστική «διευθέτηση» του χρέους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μάλλον συμφωνούν στον στόχο αυτό και έχουν ως σύμμαχο το ΔΝΤ!«.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι «αντισταθμιστικές ενέργειες, κυρίως της κυβέρνησης, είναι δυνατόν να περιορίσουν σημαντικά τις υφεσιακές επιπτώσεις της φοροκεντρικής πολιτικής προσαρμογής. Οι «ενέργειες» αυτές, σε συνδυασμό μάλιστα με ένα φιλικό προς την ανάπτυξη (και κοινωνικά δίκαιο)σχέδιο περικοπής πρωτογενών δαπανών και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, μπορεί να οδηγήσουν σε «επεκτατική δημοσιονομική προσαρμογή».

Σε ότι αφορά τα εργασιακά στην έκθεση θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις αλλαγές ένα ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και κατάλληλοι θεσμοί! Αναφερόμενο ειδικότερα στο ζήτημα των ομαδικών απολύσεων το Γραφείο τονίζει ότι αυτή η αναγκαία εμπιστοσύνη θα ενισχυόταν:

(α) αν θεσπιζόταν ένα «κοινωνικό σχέδιο» (όπως για παράδειγμα αυτό που ισχύει στη Γερμανία), που θα κάλυπτε τους απολυμένους κατά τα πρότυπα της σχετικής πρακτικής στις περισσότερες δυτικές χώρες. Το σχέδιο αυτό θα απαιτούσε την εμπλοκή αποτελεσματικά λειτουργούντων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Υπουργείου Ανάπτυξης / ΕΣΠΑ). Το σχέδιο θα έδινε χρόνο στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν εν μέρει τη νέα κατάσταση.

(β) αν εξετάζονταν έγκαιρα εναλλακτικές δυνατότητες. Μια τέτοια δυνατότητα, σύμφωνα με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, είναι η μείωση των ωρών εργασίας – μια μορφή ευελιξίας. Με τον τρόπο αυτόν, οι μεν επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις συνθήκες της αγοράς (ή να επιβιώσουν στην κρίση), ενώ οι εργαζόμενοι θα διατηρούσαν τις θέσεις εργασίας τους και το κράτος δεν θα επιβαρυνόταν με νέα επιδόματα ανεργίας.

Σε ότι αφορά το χρέος, στην έκθεση σημειώνεται ότι ορθώς η κυβέρνηση θέτει το ζήτημα, ενώ επισημαίνεται ότι αν η Ελλάδα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της θα βρεθεί λύση ή, έστω, η πίεση για λύση θα μετατοπισθεί προς την ΕΕ.

«Η γνώμη του ΓΠΚΒ είναι ότι μια σοβαρή αναδιάρθωσή του είναι απαραίτητη για να ξεφύγει η χώρα από την «παγίδα χρέους» στην οποία βρίσκεται. Στην ουσία, η Ελλάδα έχει παγιδευτεί σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο υφεσιακό «σπιράλ», τόσο λόγω του υψηλού και δυσβάστακτου χρέους (που επηρεάζει βασικούς αναπτυξιακούς συντελεστές), όσο και λόγω της αβεβαιότητας που κυριαρχεί (ως απόρροια της κρίσης χρέους, που στην πορεία όμως δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο) αλλά και του χαμηλού επιπέδου των θεσμών της χώρας (που είναι υψίστης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη). Στο πλαίσιο αυτό, τους τελευταίους μήνες το θέμα του χρέους βρίσκεται στο προσκήνιο».

Αλλά το χρέος δεν είναι ο μόνος παράγοντας αβεβαιότητας σημειώνει το Γραφείο: «Υπάρχουν και πολλοί άλλοι: η γραφειοκρατία, οι δυσκολίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, οι φορολογικοί συντελεστές, η αστάθεια στη νομοθεσία, οι δυσλειτουργίες στις αγορές προϊόντων και στη δικαιοσύνη. Επομένως, η επενδυτική ώθηση που χρειάζεται η χώρα θα προέλθει όχι μόνον από τη ρύθμιση του χρέους, αλλά και από το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Μνημόνιο«.

Στην έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής υπογραμμίζει μιά σειρά «από αναδυόμενους κίνδυνους για τη δημοσιονομική και κοινωνική σταθερότητα.»

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγει :

1) Τα Ασφαλιστικά Ταμεία «Η σημερινή κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργεί προβληματισμούς για τη βιωσιμότητά τους. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ» αναφέρεται στην έκθεση.

2). Τις συνολικές (εκκαθαρισμένες και υπό εκκαθάριση) ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες

3. Έναν πιθανό επερχόμενο εξορθολογισμό-μειώσεις σε προνοιακά επιδόματα το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 247,4 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επίδομα θέρμανσης, οι παροχές διακοπών σε ανέργους, το Καλοκαιρινό κατασκηνωτικό
πρόγραμμα ΟΑΕΔ, προγράμματα ΟΑΕΔ οικονομικής ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού κ.ά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

ΔΕΣΦΑ: «Κληρώνει» για την εγγυητική επιστολή των Αζέρων της SOCAR

ΔΕΣΦΑ: «Κληρώνει» για την εγγυητική επιστολή των Αζέρων της SOCAR

Λήγει σήμερα, Δευτέρα, η εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει η αζέρικη SOCAR για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στο ΔΕΣΦΑ χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής τι θα πράξουν οι Αζέροι που διαπραγματεύονται εδώ και καιρό με την ελληνική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής είχε παραταθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου κατά ένα μήνα ώστε να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών να ευοδωθούν.

Η παράταση δόθηκε μετά την συνάντηση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα με τον επικεφαλής της SOCAR στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ολες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι έχει μεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά όχι τόση ώστε να «κλειδώσει» το ντιλ.

Η SOCAR έχει δυο επιλογές. Η μία επιλογή που θεωρείται και πιθανότερη είναι να ανανεώσει την εγγυητική επιστολή ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις και ολοκλήρωση της πώλησης. Η άλλη επιλογή είναι να μην ανανεώσει την εγγυητική επιστολή.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο κατέχει το 66% του ΔΕΣΦΑ και η αζέρικη SOCAR πλειοδότησε στο διαγωνισμό του 2013, προσφέροντας 400 εκ. ευρώ.

Ομως, οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ζητήσει να περιορίσει η SOCAR το ποσοστό της κάτω από το 50% για να εγκρίνουν το ντιλ. Η ιταλική Snam έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στο ΔΕΣΦΑ με την σύμφωνη γνώμη της SOCAR.

Η συμμετοχή της SOCAR στο ΔΕΣΦΑ προβλέπεται να περιοριστεί σημαντικά κάτω από το 50% που είναι το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η SOCAR εκτιμάται πως θα μεταβιβάσει τουλάχιστον το 30% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, εφόσον ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί, στην ιταλική Snam.

Open post

Ανάπτυξη 1,6% στην Ευρωζώνη το 3ο τρίμηνο, στο 0,5% ο πληθωρισμός

Ανάπτυξη 1,6% στην Ευρωζώνη το 3ο τρίμηνο, στο 0,5% ο πληθωρισμός

H οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,6% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2015 ενώ η οικονομία της ΕΕ των 28 αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,8% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση σύμφωνα με την Eurostat.

Το εποχικά προσαρμοσμένο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο και το ΑΕΠ στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 0,4%.

Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό δείχνει ότι αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5% τον Οκτώβριο από 0,4% τον Σεπτέμβριο και 0,1% τον Οκτώβριο του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έχει στόχο να επανέλθει ο πληθωρισμός στο 2%. Γι’αυτό τον λόγο έχει ξεκινήσει τις αγορές τίτλων από χώρες και επιχειρήσεις της Ευρωζώνης για να ενισχύσει την συνολική ζήτηση και να καταπολεμήσει τον αποπληθωρισμό.

Open post

Συνέχεια διαπραγμάτευσης με τα μάτια στο κρίσιμο EWG της 28ης Νοεμβρίου

Συνέχεια διαπραγμάτευσης με τα μάτια στο κρίσιμο EWG της 28ης Νοεμβρίου

Το Eurogroup της 7ης Νοεμβρίου είναι ο επόμενος σταθμός στο δρόμο για μια συμφωνία με τους δανειστές μέχρι το EuroWorking Group (EWG) της 28ης Νοεμβρίου που θα προετοιμάσει την σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις αρχές Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις επιδιώξεις της ελληνικής πλευράς.

Η ελληνική πλευρά θέλει όλο το πακέτο της δεύτερης αξιολόγησης, της συμμετοχής του ΔΝΤ και της συμφωνίας για το χρέος να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2016.

Η συνεδρίαση του EWG της 28ης Νοεμβρίου είναι επίσης σημαντική γιατί μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε το το ΔΣ του ESM να συζητήσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους στα τέλη Νοεμβρίου με σκοπό να ισχύσουν από την αρχή του 2017 όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ESM, Καλίν Ανεβ Γιάντσε, στη γαλλική εφημερίδα L’ Agefi.

Ο κ. Γιάντσε πρόσθεσε ότι ο ESM δεν θα συζητήσει τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους πριν από το τέλος του 2017 και εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι το ΔΝΤ θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο ελληνικό πρόγραμμα.

Οι επαφές των ελληνικών αρχών με εκείνους των θεσμών αρχίζουν εκ νέου σήμερα εξ’ αποστάσεως με στόχο να έχει επιτευχθεί πρόοδος πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη των επικεφαλής στις 14 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Οι τελευταίοι θα ενημερώσουν τους υπουργούς των Οικονομικών για τα προκαταρκτικά ευρήματα από την πρόσφατη αποστολή στην Αθήνα στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος σύμφωνα με την ατζέντα του Eurogroup.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν επίσης για την τεχνική βοήθεια που έχει δοθεί στην Ελλάδα από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSS) που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Οι κ.κ. Κοστέλο, Φρούντι, Τζιαμαρόλι και η κ. Βελκουλέσκου του ΔΝΤ αναμένεται να αναφερθούν στις διαφορές που υπάρχουν με την ελληνική πλευρά στις εκτιμήσεις για την επάρκεια των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ήδη νομοθετηθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ από 0,5% φέτος.

Σύμφωνα με διαρροές της ελληνικής πλευράς, οι θεσμοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να βρεθούν 300-400 εκ. ευρώ για την επαρκή χρηματοδότηση του Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2017.

Τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι 450 εκ. ευρώ μπορεί να βρεθούν από το κονδύλι των 300 εκ. ευρώ για τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2017 για μεγαλύτερο πλεόνασμα απο τον στόχο το 2017 που αφήνει περιθώριο 145 εκ. ευρώ περίπου.

Δεν είναι τα μοναδικά θέματα που εκκρεμούν στο δημοσιονομικό μέτωπο. Ομως, θα πρέπει να επιλυθούν μέχρι τις 21 Νοεμβρίου το αργότερο που ο προϋπολογισμός του 2017 θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή λόγω συνταγματικής υποχρέωσης.

Ο δρόμος για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης περνά επίσης από την συμφωνία σε μια σειρά άλλων θεμάτων όπως το εργασιακό, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις ιδιωτικοποιήσεις εκτός των άλλων.

Ειδικότερα, στο εργασιακό, κυβέρνηση και θεσμοί εμφανίζονται να διαφωνούν σε μια σειρά από σημαντικά θέματα όπως ο υποκατώτατος μισθός, ο προσδιορισμός του κατώτερου μισθού και οι συλλογικές συμβάσεις.

Επίσης, αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις απολύσεις στην ΑΓΕΤ που θα αποτελέσει οδηγό για τις ομαδικές απολύσεις.

Οσον αφορά το ασφαλιστικό που το ΔΝΤ θεωρεί πως το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος θα πρέπει να μειωθεί περισσότερο, ο υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος ισχυρίσθηκε ότι το θέμα έκλεισε με την πρώτη αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί αλλαγές επι τα χείρω.

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρυ Ράις ανέφερε πρόσφατα ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο, αναφέροντας ότι το έλλειμμα ανέρχεται στο 11% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 2,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη.

Open post

Κατρούγκαλος: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει, όχι αλλαγές προς το χειρότερο

Κατρούγκαλος: Το ασφαλιστικό έχει κλείσει, όχι αλλαγές προς το χειρότερο

«Το ΔΝΤ ζητά επί τω δυσμενεστέρω αλλαγές στο ασφαλιστικό, αλλά εμείς δεν τις δεχόμαστε» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 υπογράμμισε πως «το Ταμείο είναι ακραίο. Θέλει αίμα, αλλά εμείς δεν δίνουμε», ενώ τόνισε πως, για την κυβέρνηση, το ασφαλιστικό έχει κλείσει από την πρώτη αξιολόγηση.

Ανέφερε πως το ΔΝΤ ζητά να καταργηθούν πολλά πράγματα, ανάμεσά τους και η προσωπική διαφορά, αλλά «η κυβέρνηση δεν τα δέχεται».

Επανέλαβε πως δεν έγιναν οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις και πως με τη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση μειώθηκαν επικουρικές σε 220.000 συνταξιούχους, ποσοστό κάτω του 10%, επί του συνόλου.

Είπε πως θα έλθουν διορθωτικά μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες στο ασφαλιστικό τους και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν αποδέχεται τον υποκατώτατο μισθό, ούτε είναι στο τραπέζι η κατάργηση των τριετιών.

Σε ότι αφορά την εκ περιτροπής εργασία σημείωσε ότι θα πρέπει να συμφωνήσει το συνδικάτο, εάν υπάρχει ανάγκη, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος θα ενισχύσει με το επίδομα ανεργίας τον εργαζόμενο. Στόχος είναι, όπως εξήγησε, να φθάνει ο μισθός τού εργαζόμενου στο επίπεδο που ήταν πριν εφαρμοστεί η εκ περιτροπής εργασία.

Ο κ. Κατρούγκαλος συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση επιδιώκει στη διαπραγμάτευση την επαναφορά των διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις. Τέλος, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει θέμα μείωσης του αφορολόγητου, αν και αναγνώρισε πως το ΔΝΤ συνεχίζει να θέτει θέμα και σε αυτό το πεδίο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Moody’s: Τα οφέλη για την Εθνική από την πώληση της Αστήρ

Moody’s: Τα οφέλη για την Εθνική από την πώληση της Αστήρ

Η πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης από την Εθνική Τράπεζα στην Apollo Investment Holdco SARL συνιστά θετική εξέλιξη για την πιστοληπτική διαβάθμιση της τράπεζας αναφέρει η Moody’s σε σημερινή έκθεσή της.

Η πώληση του 67,23% της Αστήρ έναντι τιμήματος 299 εκ. ευρώ θα ενισχύσει τη ρευστότητα και τα βασικά κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας ενώ θα μειώσει περαιτέρω τις μη τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Οι αναλυτές της Moody’s αναφέρουν ότι η κίνηση είναι μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε με την DG Comp και το οποίο περιλαμβάνει την αποεπένδυση από αριθμό θυγατρικών, όπως η Finansbank που πωλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το τίμημα από την πώληση θα κατευθυνθεί για τη μείωση της εξάρτησης από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA). Η Εθνική έπρεπε να αποπληρώσει περίπου 5 δισ. ευρώ στον ELA τον περασμένο Αύγουστο, ή περίπου 6% του συνολικού ενεργητικού της και είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τις άλλες τράπεζες.

Η πώληση του 67,23% της Αστήρ θα ενισχύει επίσης τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) της Εθνικής, εξαιρουμένων των ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ, στο 16,8% και είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.

Ομως, η Moody’s αναφέρει επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα έχει μεγάλη έκθεση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) καθώς αντιστοιχούν στο 45,8% των χορηγήσεων με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου.

Open post

«Μοντέλο αλά Μαρινόπουλος» για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια (Video)

«Μοντέλο αλά Μαρινόπουλος» για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια (Video)

Στο πρότυπο της διάσωσης της αλυσίδας Μαρινόπουλος, αλλά με την προσθήκη του Δημοσίου και των Ταμείων στις οφειλές που θα αναδιαρθρώνονται, συμφωνήσαν κυβέρνηση και δανειστές για την εξωδικαστική ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων.

Και ενώ, όλα αυτά σηματοδοτούν ανατροπές στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ στα σχέδια διάσωσης των τραπεζών προκρίνονται 20 μεγάλοι όμιλοι με προοπτικές ανάκαμψης.

Πηγή:ΕΡΤ1/Ρεπορτάζ: Άντζυ Μανουσέλη

Open post

Κοινό κατάλογο χωρών για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζει η Κομισιόν

Κοινό κατάλογο χωρών για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζει η Κομισιόν

Κοινό κατάλογο μη συμμορφούμενων σε φορολογικά θέματα χωρών, έχει δρομολογήσει η  Κομισιόν, απάντησε ο επίτροπος, Πιέρ Μοσκοβισί στη γραπτή ερώτηση, του Στέλιου Κούλογλου, σχετικά με τα Panama Papers και τη στάση της Κομισιόν, στην καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Πρόσθεσε δε, ότι τα κράτη- μέλη πρέπει να συμφωνήσουν με το Συμβούλιο όσον αφορά πιθανά αντίμετρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Με αφορμή την παραίτηση του βραβευμένου με Νόμπελ Αμερικανού οικονομολόγου, Τζόζεφ Στίγκλιτς και του Ελβετού καθηγητή, ειδικού σε θέματα κατά της διαφθοράς, Μαρκ Πιέθ, από την επιτροπή που συστάθηκε για να διερευνήσει την έλλειψη διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Παναμά έπειτα από το σκάνδαλο των Panama Papers, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, καλούσε την Κομισιόν να διευκρινίσει ποια μέτρα προτίθετο να λάβει, προκειμένου η κυβέρνηση του Παναμά να σταματήσει τις πρακτικές αδιαφάνειας και να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα στη μάχη ενάντια στους εξωχώριους λογαριασμούς, τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Στη διεθνή ατζέντα η συζήτηση για το χρέος της Ελλάδας

Στη διεθνή ατζέντα η συζήτηση για το χρέος της Ελλάδας

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας διατηρούν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι τόσο των ΗΠΑ, όσο και της Ευρώπης, το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, το οποίο θέτει μετ’ επιτάσεως η ελληνική κυβέρνηση.

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους μπορεί να συζητηθούν στα τέλη Νοεμβρίου από τον ESM, καθώς η άποψη είναι να ισχύσουν από την αρχή του 2017, δήλωσε ο ΓΓ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Ο Καλίν ‘Ανεβ Γιάνσε ανέφερε μεταξύ άλλων ως πιθανές ενέργειες, την αναδιοργάνωση των αποπληρωμών από τα 28 στα 32 χρόνια και τη μεγαλύτερη διάρκεια δανεισμού για να μειωθεί ο κίνδυνος των επιτοκίων, διευκρινίζοντας πως τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα δεν θα συζητηθούν πριν από το τέλος του επόμενου έτους.

Σημείωσε ακόμη, ότι ο ESM εργάζεται με την υπόθεση πως το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα κυρίως λόγω της εξειδίκευσης που έχει, ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι εάν το Ταμείο αρνηθεί να συμβάλει, θα μπορούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και να δανείσουμε με ευκολία περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα, αν χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, τη διαβεβαίωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στα μέσα Νοεμβρίου, θα θέσει όλα τα σχετικά με την οικονομία θέματα, και αυτό της ελάφρυνσης του χρέους, έδωσε μέσω της ΕΡΤ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: Α΄ Πρόγραμμα

Σχετική είδηση: Το θέμα του χρέους θα θίξει ο Μ. Ομπάμα όταν επισκεφτεί την Αθήνα

Open post

Σημαντική άνοδος του πληθωρισμού στη Γερμανία

Σημαντική άνοδος του πληθωρισμού στη Γερμανία

Στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας διετίας, ανέβηκε ο πληθωρισμός, κατά τον μήνα Οκτώβριο στη Γερμανία. Αυτό αποτελεί ένδειξη που υποδεικνύει ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ βαθμιαία δημιουργεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία, εναρμονισμένες προς το ευρωπαϊκό επιπεδο, παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 0,7%, έπειτα από μία άνοδο 0,5% τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικής.

Η τιμή αυτή αποτελεί την μεγαλύτερη για τον πληθωρισμό από τον Οκτώβριο του 2014 και είναι μεγαλύτερη από την πρόβλεψη του πρακτορείου Reuters για 0,6%.

Σε μη εναρμονισμένη βάση, ο ετήσιος πληθωρισμός φθάνει το 0,8%, έπειτα από άνοδο 0,7% του Σεπτεμβρίου, προσθέτει το Γραφείο. Οι τιμές στην ενέργεια αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για την ανοδική τούτη τάση, έχοντας ωστόσο σημειώσει σημαντική πτώση εν σχέσει με τους προηγούμενους μήνες, όπως σημειώνει το Γραφείο.

Η άνοδος του πληθωρισμού στη Γερμανία θα προσφέρει περισσότερα βέλη στη φαρέτρα των σκληροπυρηνικών, όπως το προέδρου της Μπούντεσμπανκ και υπεύθυνου καθορισμού των ισοτιμιών στην ΕΚΤ Γενς Βάιντμαν να συνηγορήσουν υπέρ της ελάττωσης του αμφιλεγόμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αγορά ομολόγων.

Πηγές: ΑΠΕ/ΜΠΕ, Reuters

Posts navigation

1 2 3 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Scroll to top