Open post

Εξοικονόμηση 19,5% σε σχέση με τον στόχο από τις δημόσιες συμβάσεις το 2017

Εξοικονόμηση 19,5% σε σχέση με τον στόχο από τις δημόσιες συμβάσεις το 2017

Το 2017 αποτέλεσε ορόσημο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα καθώς συνέπεσε με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60 000 ευρώ τονίζει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση του. Η εξοικονόμηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό ανήλθε σε 19,5% πέρυσι έναντι 9,5% για το 2016.

Η ανακοίνωση σημειώνει τα ακόλουθα:

Η ανωτέρω ολοκλήρωση καθώς και η έναρξη λειτουργίας του συστήματος – προϊόν συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών – αποτέλεσαν την κορύφωση μιας τριετούς προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας στο χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα καθώς ήρθε να προστεθεί στο υφιστάμενο ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσιών και Προμηθειών. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΗΔΗΣ εδραιώνεται πλέον ως ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος – σημείο αναφοράς – για τις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, το ΕΣΗΔΗΣ είναι ένα εξ ορισμού δυναμικό σύστημα το οποίο εξελίσσεται διαρκώς (διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, προσαρμογές, επεκτάσεις) τόσο συναρτήσει των αναγκών όσο και των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο δεδομένων και ευρύτητα χρήσης (ΟΠΣ) της χώρας και σημαντικό πυλώνα του ψηφιακού χάρτη της χώρας.

Τα βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ:
• Εκσυγχρονισμός του χώρου των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος της διαφάνειας της εξοικονόμησης πόρων και κυρίως της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Αυτοματοποίηση, επιτάχυνση, απλούστευση, τυποποίηση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις.
• Υποστήριξη, εφαρμογή και δυνατότητα χρήσης νέων μοντέλων και πρακτικών
– Συμφωνίες – Πλαίσιο
– Ηλεκτρονικές δημοπρασίες Δημοσίων Συμβάσεων
– Ανταγωνιστικός διάλογος
– Δυναμικά Συστήματα Αγορών
– Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων

• Πλήρης διαφάνεια και δημοσιότητα των διαδικασιών, βελτίωση της επικοινωνίας, ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων.
– Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
– Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο σε όλους
– Κάθε πολίτης είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει ποιος αγόρασε, τι, από ποιόν και σε ποιες τιμές.
– Δικαιώματα άμεσης πρόσβασης των ελεγκτικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και του Συνηγόρου του Πολίτη.
– Παροχή αξιόπιστων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων σε κάθε αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Η μέχρι σήμερα (Απρίλιος 2018) χρήση του συστήματος σε αριθμούς:
ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• 17.218 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 8,9 δισ. ευρώ)
• 51.360 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
• 15.548 εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς (Μηνιαίος μέσος αριθμός συμμετοχής οικονομικών φορέων (υποβολή προσφοράς): 903 οικον. φορείς (+10,3% σε σχέση με 2016)
• 1.283 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
• 8.000 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
• 7.000 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων

Εξοικονόμηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό: 19,5% έναντι 9,5% για το 2016 και 8,4% για το 2015 (τα ανωτέρω ποσοστά εκτιμώνται σε μείωση δαπάνης κατά περίπου 190, 46 και 25 εκατ. Ευρώ αντιστοίχως)
Διαγωνισμοί στο ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2014-2017 (πλήθος και εκτιμώμενη αξία)

ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα
• 1.350 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 1,9 δισ. ευρώ)
• 10.828 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
• 3.143 χρήστες φορέων του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
• 423 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
• 2.889 χρήστες οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων)
• 700 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
• 550 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων

Διαγωνισμοί στο ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 (πλήθος και ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα
• 1.350 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 1,9 δισ. ευρώ)
• 10.828 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
• 3.143 χρήστες φορέων του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
• 423 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
• 2.889 χρήστες οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων)
• 700 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
• 550 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων

www.ert.gr

Open post

Εισήγηση υπ. Μεταφορών για σύνδεση τελών κυκλοφορίας με την αξία του οχήματος (video)

Εισήγηση υπ. Μεταφορών για σύνδεση τελών κυκλοφορίας με την αξία του οχήματος (video)

Η εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών στο Υπουργείο Οικονομικών  είναι η σύνδεση των τελών κυκλοφορίας με την αξία του οχήματος, δήλωσε στην εκπομπή «Πρώτη Είδηση» ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης συμπληρώνοντας  ότι θα υπάρχουν συντελεστές απομείωσης της αξίας με βάση τα έτη παλαιότητας και την εκπομπή ρυπών.

Πηγή ΕΡΤ

www.ert.gr

Open post

Mastercard: Αυξήθηκε ο όγκος συναλλαγών με κάρτες κατά 45% το 2017

Mastercard: Αυξήθηκε ο όγκος συναλλαγών με κάρτες κατά 45% το 2017

Συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση της χρήσης καρτών στην Ελλάδα με τις ανέπαφες πληρωμές να παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η country manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Άσπα Παλημέρη, με αφορμή το ετήσιο Innovation Forum Athens 2018, με θέμα «Empoweringy out o the Digital Economy», που διοργάνωσε η Mastercard.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Mastercard, ο όγκος συναλλαγών με κάρτα κατέγραψε αύξηση 45% το 2017 (σε σύγκριση με το 2016) ενώ, βάσει στοιχείων της εταιρείας, η μέση αξία συναλλαγής με κάρτα μειώθηκε περίπου κατά 35% (σε σύγκριση με το 2015), αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες έχουν υιοθετήσει πλέον τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για τις καθημερινές αγορές χαμηλότερης αξίας.

Αν και τα παραπάνω στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με τη Mastercard. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ποσοστό όγκου συναλλαγών με κάρτα ως μέρος του συνολικού ΑΕΠ της χώρας -παρά τη σημαντική αύξηση που κατέγραψε η αναλογία αυτή το 2017 (10% του ΑΕΠ σε όρους 2016), ενώ το 2015 βρισκόταν σχεδόν στο ¼ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Για τα τερματικά αποδοχής καρτών αναφέρθηκε ότι ξεπερνούν πλέον σε αριθμό τα 650.000 σε σχέση με τα μόλις 219.000 το 2015. Επισημάνθηκε, ωστόσο, ότι σημαντικός αριθμός POS παραμένει ουσιαστικά ανενεργός. Η κ. Παλημέρη ανέφερε ενδεικτικά τα POS στα διόδια, τα οποία είναι ελάχιστα διαδεδομένα στο ευρύ κοινό με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται. «Είναι ένα καλά φυλαγμένο μυστικό» είπε χαρακτηριστικά.

Στο Forum τέθηκε το θέμα της χαμηλής μέσης χρήσης των τερματικών. Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, η Mastercard παρουσίασε της στρατηγική της προσέγγιση για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στον άξονα της ψηφιοποίησης της οικονομίας, που βρίσκεται και στον πυρήνα της δραστηριότητας της Mastercard, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι και η χώρα μας έχει πλέον εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή. Η εντυπωσιακή αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αποδεικνύουν ότι ο εμπορικός κόσμος κινείται πλέον σε μία νέα, ψηφιακή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τη Mastercard, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές στις ανέπαφες συναλλαγές, με τα τελευταία στοιχεία να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά: 58% των συναλλαγών με κάρτα στον φυσικό κόσμο πραγματοποιούνται πλέον ανέπαφα, καταγράφοντας αύξηση υψηλότερη από 180%, τον τελευταίο χρόνο (σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017).

Η Mastercard επισήμανε ότι η δυναμική αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί ευρέως στην ενεργοποίησητη της δυνατότητας ανέπαφων συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως ήδη υλοποίησε και παρουσίασε στην ελληνική αγορά η AlphaBank, μέσω του ψηφιακού της πορτοφολιού my Alphawallet.

Κλείνοντας, στην ειδική θεματική ενότητα που αφορά στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο του E-Commerce, ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση του Vice President, Business Development, CEE Mastercard, Gabriel Ghita. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο φαίνεται να καταγράφει διψήφια αύξηση στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, με τους καταναλωτές να γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί. Στο πλαίσιο αυτό, η Mastercard παρουσίασε την ψηφιακή της στρατηγική αλλά και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει και προσφέρει στους συνεργάτες της, ώστε αυτοί να παρέχουν με τη σειρά τους την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες τους -μέσω κάθε καναλιού και κάθε συσκευής- διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια, τη διαφάνεια, αλλά και την ιδιωτικότητα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Open post

Πράετ: Δεν κινδυνεύει η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης

Πράετ: Δεν κινδυνεύει η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης

O επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Πέτερ Πράετ επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της τράπεζας στην ανάκαμψης της οικονομίας της Ευρωζώνης, παρά τα νέα απαισιόδοξα οικονομικά στοιχεία που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας.

«Δεν υπάρχει έως τώρα ένδειξη ότι ο μετριασμός του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης αντανακλά μία διαρκή χαλάρωση της ζήτησης», δήλωσε το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ σε ομιλία του στη Γενεύη τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. «Τα τελευταία στοιχεία παραμένουν συνεπή με μία εύρωστη και ευρείας βάσης επέκταση της εγχώριας ζήτησης», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις του αυτές, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν μία μείωση των παραγγελιών στα γερμανικά εργοστάσια για τρίτο μήνα και την υποχώρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη για τέταρτο μήνα, ενώ μία έρευνα υποδήλωσε πτώση των λιανικών πωλήσεων της περιοχής για πρώτη φορά μετά από ένα και πλέον χρόνο. Όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν μία κάμψη της δυναμικής της οικονομίας, αν και μετά από την ισχυρότερη ανάπτυξη μίας δεκαετίας το 2017.

Οι δηλώσεις του Πράετ αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη θέση της ΕΚΤ ότι η επιβράδυνση αποτελεί πιθανόν μόνο μία προσαρμογή σε έναν πιο βιώσιμο ρυθμό ανάπτυξης, σε συνδυασμό με προσωρινούς παράγοντες, όπως ο χρόνος του φετινού Πάσχα και η χειμερινή επιδημία γρίπης. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ επέλεξαν στη συνεδρίαση του Απριλίου να μη συζητήσουν το πώς και πότε θα αποσύρουν το πρόγραμμα στήριξής τους, αποφασίζοντας αντίθετα ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν τις προοπτικές.

Ο Πράετ αναγνώρισε ότι η εξασθένηση συνέβη «νωρίτερα του αναμενόμενου» και άφησε να εννοηθεί ότι τουλάχιστον εν μέρει οφείλεται σε πιο διαρθρωτικούς παράγοντες. «Η πρόσφατη επιβράδυνση θα μπορούσε, επίσης, να αποτελεί ένδειξη ότι οι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς γίνονται όλο και πιο δεσμευτικοί, αν και μόνο σε ορισμένους τομείς και ορισμένες χώρες. Για παράδειγμα, στον τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών, η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα».

Ένας άλλος αυξανόμενος κίνδυνος είναι ένα σπιράλ προστατευτισμού, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη ακόμη και πριν να αρχίσουν οι αρνητικές επιπτώσεις από τους δασμούς. Ο Πράετ υποβάθμισε μία άλλη ανησυχία, ότι η άνοδος του ευρώ το τελευταίο 12μηνο θα μείωνε τις εξαγωγές. Όπως είπε, οι ενδείξεις μίας τέτοιας επίπτωσης είναι «περιορισμένες», αν και σημείωσε ότι «η μεγάλη πτώση των δεικτών κλίματος σχετικά με τον εξαγωγικό τομέα αποτελεί πηγή ανησυχίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Bloomberg

www.ert.gr

Open post

Τι λέει ο Αποστόλου για ρυθμίσεις οφειλών αγροτών, τσίπουρο, εκλογές

Τι λέει ο Αποστόλου για ρυθμίσεις οφειλών αγροτών, τσίπουρο, εκλογές

Στις δυνατότητες που δίνονται στους αγρότες να ρυθμίσουν τις παλιές οφειλές τους, αλλά και στα πραγματικά δεδομένα σχετικά με τη φορολόγηση του τσίπουρου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ τονίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ρύθμιση αγροτικών δανείων και χρεών

Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα δέχεται αιτήσεις αγροτών – φυσικών προσώπων για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών στην εφορία, τον ΟΓΑ και την πρώην Αγροτική Τράπεζα. Η ρύθμιση περιλαμβάνει διαγραφή των τόκων, αλλά και διαγραφή κεφαλαίου των δανείων σε ποσοστά έως και 60%. Επίσης αποπληρωμή με βάση τις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών, μέχρι και 120 δόσεις.

Ο κ Αποστόλου κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν για τη ρύθμιση καθώς η επόμενη κίνηση των τραπεζών μπορεί να είναι η πώληση των δανείων σε funds, πράγμα το οποίο χαρακτήρισε ως καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα.

Φορολόγηση Τσίπουρου

Όσον αφορά το θέμα της φορολόγησης του τσίπουρου, ο κ. Αποστόλου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση στο πλαίσιο του μνημονίου και των προαπαιτουμένων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παρόλα αυτά, υπάρχει πίεση για κατάργηση της διακίνησης χύμα τσίπουρου από τις προβλέψεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, αλλά και πίεση από τις αποφάσεις της Κομισιόν για αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ήδη με αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απειλούμαστε με παραπομπή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Ταυτόχρονα οι επαγγελματίες αποσταγματοποιοί καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό από τη μαζική και ανεξέλεγκτη διακίνηση χύμα τσίπουρου στην ελληνική επαρχία, γεγονός που σχετίζεται και με θέματα δημόσιας υγείας.

Δεν έχουμε λάβει αποφάσεις για το θέμα της φορολόγησης του τσίπουρου. Θα διαβουλευθούμε σοβαρά και υπεύθυνα με όλους τους εμπλεκόμενους για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα κατά τον καλύτερο τρόπο και με σεβασμό βεβαίως σε μια παραδοσιακή δραστηριότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Πιθανότητα εκλογών

Σε ερώτηση για την πολιτική κατάσταση ο κ. Αποστόλου επισήμανε μεταξύ άλλων ότι αυτή την ώρα, εκείνο που πρωτεύει είναι να ολοκληρώσουμε τα προαπαιτούμενα για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να μπούμε στη διαδικασία που αφορά την αντιμετώπιση του χρέους. Μετά τον Αύγουστο μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο, περίοδο κανονικότητας και τότε μπορούμε να δούμε κάποιες προτεραιότητες, ίσως και ζητήματα ανακούφισης των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

Όσον αφορά την πιθανότητα πρόωρων εκλογών: Έτσι και αλλιώς έχουμε ήδη δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 2019 μέχρι να λήξει η θητεία της παρούσης κυβέρνησης. Τον Οκτώβρη έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την Άνοιξη έχουμε τις Ευρωεκλογές. Πιο μπροστά δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσθέσουμε αναμετρήσεις και μια έντονη προεκλογική κατάσταση η οποία δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.

www.ert.gr

Open post

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,6% στις εμπορευματικές εξαγωγές το 1ο τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,6% στις εμπορευματικές εξαγωγές το 1ο τρίμηνο

Οι εξαγωγές-αποστολές αυξήθηκαν κατά 13,6% το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,7% με αποτέλεσμα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να μειωθεί κατά 17,9% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το 2017 και να ανέλθει σε 5,34 δισ. ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο αναλυτικά:

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 13.191,0 εκατ. ευρώ (16.166,5 εκατ. δολάρια) έναντι 13.419,7 εκατ. ευρώ (14.247,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση 1,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 331,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3%, και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 722,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 7.849.3 εκατ. ευρώ (9.680,4 εκατ. δολάρια) έναντι 6.910,4 εκατ. ευρώ (7.381,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 641,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 654.3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 ανήλθε σε 5.341,7 εκατ. ευρώ (6.486,1 εκατ. δολάρια) έναντι 6.509,3 εκατ. ευρώ (6.865,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 17,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 972,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 68,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%.

Μάρτιος

H συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά τον μήνα Μάρτιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.515,4 εκατ. ευρώ (5.553,4 εκατ. δολάρια) έναντι 4.778,5 εκατ. ευρώ (5.090,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, καταγράφοντας κάμψη, σε ευρώ, 5,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 12 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 75,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

H συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών τον Μάρτιο ανήλθε στο ποσό των 2.885,8 εκατ. ευρώ (3.570,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.660,1 εκατ. ευρώ (2.850,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 8,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν θετική κατά 149,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά 143,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,7%.

Tο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον Μάρτιο ανήλθε σε 1.629,6 εκατ. ευρώ (1.982,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.118,4 εκατ. ευρώ (2.239,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 23,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει μείωση του ελλείμματος κατά 137,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2018 παρουσίασε μείωση κατά 68,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%.

www.ert.gr

Open post

ΕΣΕΕ: Οι χειμερινές εκπτώσεις συνέβαλαν στην αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο

ΕΣΕΕ: Οι χειμερινές εκπτώσεις συνέβαλαν στην αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο

Η καλύτερη πορεία του δεύτερου μήνα των γενικών χειμερινών εκπτώσεων, σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του εποχικά διορθωμένου – εκτός καυσίμων – Δείκτη Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στο Λιανικό Εμπόριο του Φεβρουαρίου 2018 τονίζει η ΕΣΕΕ.

Αντίθετα, η σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 ανέδειξε μία υποχωρητική τάση των πωλήσεων, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο που εκδίδει το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας .

Παράλληλα, θετική εξέλιξη, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του, εξαιτίας της μεγαλύτερης υποχώρησης των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών, τουλάχιστον όσον αφορά στη σύγκριση των μηνών Φεβρουαρίου/Ιανουαρίου 2018.

Στη διάρκεια του πρώτου διμήνου του έτους (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018/2017) επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά η συνεχώς αυξανόμενη δυναμική των εξαγωγών, η οποία όμως αντισταθμίζεται από την ταυτόχρονη διόγκωση των εισαγωγών, εξακολουθώντας να συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια περιορισμού του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου.

Η μικρή μείωση του ποσοστού ανεργίας συνεχίστηκε και στον πρώτο μήνα του 2018, με τη μηνιαία όμως υποχώρηση των απασχολουμένων να προκαλεί προβληματισμό, από τη στιγμή μάλιστα που το εν λόγω φαινόμενο επαναλαμβάνεται για τέταρτη φορά το τελευταίο εξάμηνο.

Θετικές είναι οι εξελίξεις που προκύπτουν από το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, καθώς η επικράτηση των νέων προσλήψεων έναντι των αποχωρήσεων/απολύσεων συνδυάστηκε με ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης σε σχέση με την μερική και εκ περιτροπής εργασία, με την επίσπευση της τουριστικής περιόδου να δρα επίσης θετικά.

Τέλος, ο τρίτος διαδοχικός μήνας τόνωσης των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αντικατοπτρίζει την εμπέδωση κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, «με τους επόμενους όμως μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος να χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα κομβικοί….. Παρόλα αυτά, οι θετικές προσδοκίες για τον κλάδο του τουρισμού και τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας τον προσεχή Αύγουστο, εκτιμάται πως θα εμπεδώσουν κλίμα σταθερότητας της αγοράς και ενίσχυσης των προσδοκιών των επιχειρήσεων..» όπως σημειώνεται στο δελτίο.

Από την ανάλυση ανά υποκατηγορία του ΔΚΕ στο λιανικό εμπόριο για το Φεβρουάριο 2018, συνάγεται το συμπέρασμα πως ο δεύτερος μήνας των γενικών χειμερινών εκπτώσεων ήταν ευεργετικός, όπως άλλωστε αναμένονταν, για την υποομάδα της «Ένδυσης και Υπόδησης» (+1,5%), ενώ προκαλεί εντύπωση η αρνητική μηνιαία μεταβολή του κύκλου εργασιών της υποκατηγορίας «Βιβλίων – Χαρτικών & Λοιπών Ειδών» (-2,5%). Και αυτό γιατί στην εν λόγω υποομάδα περιλαμβάνονται και προϊόντα τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.α.), τα οποία αφενός καταγράφουν μεγάλη ζήτηση και αφετέρου παρουσιάζουν σημαντικές εκπτώσεις. Στα θετικά συγκαταλέγεται και η τόνωση των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, τα οποία σε σχέση με τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους σημείωσαν τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση (+3,2%), εξαιτίας κυρίως του νωρίτερου εορτασμού της Σαρακοστής (Τσικνοπέμπτη & Καθαρά Δευτέρα) τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά και της πληθώρας των διενεργούμενων προσφορών.

Σε ετήσια βάση η μεγαλύτερη υποχώρηση της αξίας πωλήσεων (ΔΚΕ) καταστημάτων λιανικής, εμφανίστηκε στην υποομάδα «Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός» (-11,1%). Η συγκεκριμένη εξέλιξη αντανακλά στην ουσία την ανάκαμψη ορισμένων μεγάλων καταστημάτων τροφίμων/σούπερ μαρκετ, τα οποία κατόρθωσαν να ανακτήσουν από τα μικρότερου μεγέθους καταστήματα τον τζίρο που είχαν απολέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μία παράμετρος ενδεικτική της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο των τροφίμων. Παράλληλα, η υποομάδα των «Βιβλίων – Χαρτικών – Λοιπών Ειδών» παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη κάμψη πωλήσεων σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017 (-6,8%), με πιθανή αιτία την εξασθένιση των αγορών αγαθών ελαστικής ζήτησης/αγαθών πολυτελείας. Αντιθέτως, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τα «Έπιπλα – Ηλ. Είδη – Οικ. Εξοπλισμό» (+5,6%), απότοκο της ενισχυμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της προτίμησης των καταναλωτών στα διαρκή αγαθά και την «Ένδυση – Υπόδηση» (+3,3%). Οι εν λόγω υπο-ομάδες μαζί με εκείνη των «Πωλήσεων εκτός καταστημάτων», η οποία όμως κατέγραψε φθίνουσα μηνιαία πορεία στον υπό εξέταση μήνα, παρουσιάζουν την πλέον ενισχυμένη δυναμική των τελευταίων μηνών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Open post

ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση των προσδοκιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση των προσδοκιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, «η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με την ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία, καθώς καταγράφεται άνοδος των επιμέρους δεικτών σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της οικονομίας, αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η τάση που πλέον διαμορφώνεται κατά τους τελευταίους πολλούς μήνες είναι συνεπής με το ρυθμό ανάπτυξης που διαγράφεται στην οικονομία, η οποία ανακάμπτει σταδιακά ακολουθώντας και την ισχυρή ανάπτυξη στο διεθνές περιβάλλον.

Πάντως γενικά καθώς πυκνώνει η συζήτηση για τις συνθήκες της οικονομίας στη μεταμνημονιακή εποχή, φαίνεται η διαφαινόμενη ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος να αμβλύνει την απαισιοδοξία. Είναι σίγουρα ένα γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά το πολιτικοοικονομικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες μετά από 8 χρόνια προγραμμάτων στήριξης. Η εξέλιξη όμως των προσδοκιών στη βιομηχανία, αλλά και τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας στους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί κατά κρίσιμο τρόπο από τους όρους χρηματοδότησης και τη νέα σχέση συνεργασίας με τους εταίρους και δανειστές, εκτός πλέον του προγράμματος. Σε κάποιο βαθμό, η βελτίωση του Απριλίου θα πρέπει επίσης να αποδοθεί και σε εποχικούς παράγοντες και την εκκίνηση της τουριστικής περιόδου που πάντα τροφοδοτεί την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την απασχόληση».

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον τομέα της βιομηχανίας, προκύπτει μείωση της παραγωγής τον δεύτερο μήνα του τρέχοντος έτους σε σχέση με τις αρχές του έτους και ταυτόχρονη μείωση του επιπέδου των τιμών παραγωγού. Τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων έχουν την ίδια πτωτική τάση τον Φεβρουάριο, ενώ τον Μάρτιο, οι τιμές παραγωγού παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχανία προπορεύεται των μηνιαίων μεταβολών ανά έτος του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής. Οι δύο δείκτες είναι πολύ κοντά, με τον δείκτη προσδοκιών να αποτυπώνει συνήθως με προβάδισμα ενός ή δύο μηνών την εξέλιξη στην πραγματική μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία διαμορφώνεται τον Απρίλιο οριακά υψηλότερα έναντι του προηγούμενου μήνα, στις 103,4 (από 102,6) μονάδες, υψηλότερα πάντως έναντι του αντίστοιχου περυσινού του επιπέδου (98,4 μον.).

Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παραμένει αμετάβλητο, ενώ ο δείκτης που αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώνεται. Υπό την έννοια αυτή, το επίπεδο των αποθεμάτων των επιχειρήσεων του τομέα βρίσκεται σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ως προς τις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, αυτές χάνουν έδαφος, αλλά ήπια, αντισταθμίζοντας έτσι το θετικό πρόσημο των μειούμενων αποθεμάτων.

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, διατηρούνται ευοίωνες παρά τη μικρή αποκλιμάκωση. Συγκεκριμένα, το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώνεται στις +22 (από +26) μονάδες, με το 32% των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 10% (από 5%) μείωσή της.

Οι θετικές αυτές τάσεις οδηγούν σε αισιόδοξη εκτίμηση και για την πορεία της απασχόλησης του τομέα, αφού ο ήδη θετικός δείκτης των +4 μονάδων στις προβλέψεις για την απασχόληση κερδίζει 11 μονάδες, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίμηνο να κινείται στο 22% (από 8%), έναντι ενός 8% (από 5%) που αναμένει μείωσή της. Γενικά πάντως τους τελευταίους μήνες η απασχόληση στη Βιομηχανία παραμένει περίπου σταθερή, παρόλο που η παραγωγή εμφανίζεται ενισχυμένη.

Αντίθετα από την παραγωγή, οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες επιδεινώνονται τον Απρίλιο (+21 από +28 μον. το ισοζύγιο), με το 1/3 των επιχειρήσεων να αναμένει εκ νέου άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και ένα 12% (από 6%) μείωσή τους. Ο δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις από την άλλη πλευρά κερδίζει έδαφος και διαμορφώνεται στις +14 (από +6) μονάδες.

Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Απρίλιο κυρίως θετικές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο βελτιώνονται (+14 από +9 μον. ο δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες (+20 από +10 μον. ο δείκτης), με το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να παραμένει στο ίδιο επίπεδο (στις -14 μον.).

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών, αυτές υποδηλώνουν οριακή άνοδο τον Απρίλιο, με το σχετικό δείκτη να κινείται στη +1 (από -3) μονάδα και το 87% (από 84%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει ιδιαίτερες μεταβολές τους το επόμενο τρίμηνο.

Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώνεται τον Απρίλιο εκ νέου στις -17 μονάδες, με το 28% (από ¼) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 11% (από 8%) να αναφέρει το αντίθετο.

Ως προς τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό θετικό ισοζύγιο αποκλιμακώνεται στις +5 (από +11) μονάδες, με το 18% των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 13% να δηλώνει το αντίθετο. Είναι προφανές και από το παρακάτω διάγραμμα, ότι οι δύο αυτές μεταβλητές κινούνται συνήθως αντίθετα, αφού οι αυξημένες παραγγελίες υποδηλώνουν ρευστοποίηση αποθεμάτων και το αντίστροφο.

Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής διαμορφώνονται στους 4,7 (από 4,2), ενώ το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού κινείται τον Μάρτιο στο 72,2% (από 71,6%), που είναι πάντως από τις υψηλότερες επιδόσεις. Γενικά άλλωστε μετά το καλοκαίρι του 2015, η χρησιμοποίηση του εργοστασιακού δυναμικού έχει ενισχυθεί σημαντικά ξεπερνώντας το 70%, καθώς η παραγωγή έχει αυξηθεί.

Σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται ανά τρίμηνο στην έρευνα, οι εκτιμήσεις για τις νέες παραγγελίες επιδεινώνονται τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις +3 (από +7) μονάδες. Το 17% των επιχειρήσεων του τομέα αναφέρει πτώση των νέων παραγγελιών του, έναντι ενός 13% (από 9%) που δηλώνει αυξημένες νέες παραγγελίες.

Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, το 43% θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του διεξάγεται με απρόσκοπτο τρόπο, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 21% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 17% την κεφαλαιακή ανεπάρκεια.

Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων βελτιώνονται οριακά έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια αγορά (+12 από +10 μον. ο δείκτης), επιδεινώνονται ως προς τις λοιπές αγορές (+4 από +6 μον. το ισοζύγιο) και δεν μεταβάλλονται ως προς την αγορά της ΕΕ (+9 μον. ο δείκτης).

Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους κατά τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται πτώση στους σχετικούς δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Ιανουαρίου προς όλες τις αγορές οι οποίες εξετάζονται: προς τις λοιπές χώρες (+15 από +22 μον.), τις χώρες της ΕΕ (+22 από +25 μον.) και τις Βαλκανικές χώρες (+4 από +14 μον.).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Open post

Γραφείου Προϋπολογισμού Βουλής: Θετικές προσδοκίες και προκλήσεις για την οικονομία

Γραφείου Προϋπολογισμού Βουλής: Θετικές προσδοκίες και προκλήσεις για την οικονομία

Μήνυμα για την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής μακράς πνοής για την επόμενη μέρα της χώρας, με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών φορέων πολιτικής, εκπέμπει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην τριμηνιαία έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπου καταγράφονται οι θετικές προσδοκίες και οι μακροχρόνιες προκλήσεις.

Στην έκθεση διαπιστώνονται ευοίωνες προσδοκίες μετά το θετικό ρυθμό μεγέθυνσης που παρουσίασε το 2017, αλλά και τις προβλέψεις για επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης φέτος σε επίπεδα κοντά στο 2%.

Στον τομέα των προκλήσεων, καταγράφεται το νέο πλαίσιο εποπτείας που βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, το υψηλό δημόσιο χρέος, τα κόκκινα δάνεια, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, η διαρροή ανθρώπινου εξειδικευμένου δυναμικού και η μακροχρόνια ανεργία. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, είναι απαραίτητος ένας ανοικτός δημόσιος διάλογος για να αντιμετωπισθούν όλες αυτές οι προκλήσεις, με βασικούς άξονες την εξασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, τη διασφάλιση υψηλών και σταθερών πρωτογενών πλεονασμάτων, τη σχεδιασμένη αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου, την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, την εξωστρέφειας κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας και των εγχώριων επενδύσεων.

Πηγή: Α’Πρόγραμμα

www.ert.gr

Open post

ΕΚΤ: Οι εμπορικές εντάσεις υπονομεύουν την παγκόσμια ανάκαμψη

ΕΚΤ: Οι εμπορικές εντάσεις υπονομεύουν την παγκόσμια ανάκαμψη

Μία σημαντική κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων θα είχε τον κίνδυνο εκτροχιασμού της συνεχιζόμενης ανάκαμψης του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) που περιλαμβάνεται στο οικονομικό δελτίο της.

Η έκθεση, με τίτλο: «Συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία από την αύξηση των εμπορικών εντάσεων», σημειώνει ότι οι δασμοί που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό του εμπορίου των ΗΠΑ ή του παγκόσμιου εμπορίου και η επίπτωσή τους πιθανόν θα είναι περιορισμένη. Τα προϊόντα που επηρεάζονται από τα μέτρα αντιστοιχούν σε μόλις 2% των εισαγωγών των ΗΠΑ και των κινεζικών εξαγωγών και λιγότερο από το 0,5% του παγκόσμιου εμπορίου.

«Αν ειδωθούν απομονωμένα, η άμεση επίπτωσή τους είναι απίθανο να είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, έχουν ξεκάθαρα αυξηθεί οι κίνδυνοι που συνδέονται με μία κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και μία ευρύτερη αντιστροφή της παγκοσμιοποίησης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις σε όλο τον κόσμο, δοκιμάζοντας την αντοχή της δυναμικής του παγκόσμιου εμπορίου», σημειώνεται.

Προσομοιώσεις που έκαναν στελέχη της ΕΚΤ δείχνουν ότι η επίπτωση στο παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια παραγωγή θα ήταν αξιοσημείωτη στην περίπτωση μίας σημαντικής αύξησης του προστατευτισμού. Σε ένα σενάριο, όπου οι ΗΠΑ αυξάνουν σημαντικά τους δασμούς στις εισαγωγές από όλους τους εμπορικούς εταίρους τους, οι οποίοι προχωρούν σε αντίστοιχα αντίμετρα, το αποτέλεσμα για την παγκόσμια οικονομία θα ήταν ξεκάθαρα αρνητικό.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η επίπτωση θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα μεγάλη στις ΗΠΑ. Η ακριβής επίπτωση στις μεμονωμένες χώρες θα εξαρτάτο κυρίως από το μέγεθος, την εξωστρέφεια και την ένταση του εμπορίου τους με τη χώρα που επιβάλλει τους δασμούς. Γενικά, οι χώρες με τις πιο στενές εμπορικές σχέσεις με τη χώρα αυτή θα ήταν αυτές που θα επηρεάζονταν πιο αρνητικά. Μόνο λίγες ανοικτές οικονομίες, με μικρή έκθεση στη χώρα που επιβάλλει τους δασμούς, είναι πιθανόν να ωφεληθούν από το αποτέλεσμα της εκτροπής του εμπορίου, καθώς θα είχαν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε τρίτες αγορές.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΚΤ, οι επιπτώσεις από μία κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές με μία σειρά τρόπους. Στην περίπτωση μίας γενικευμένης παγκόσμιας αύξησης των δασμών, οι υψηλότερες τιμές των εισαγωγών θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και να μειώσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ιδιαίτερα αν δεν μπορεί να υποκατασταθούν οι εισαγωγές από εγχώρια προϊόντα.

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Επιπλέον, μία κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων θα προκαλούσε οικονομική αβεβαιότητα, οδηγώντας τους καταναλωτές να καθυστερούν δαπάνες τους και τις επιχειρήσεις να αναβάλλουν επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αβεβαιότητας, οι επενδυτές στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα μπορούσαν, επίσης, να μειώσουν την έκθεσή τους σε μετοχές, να μειώσουν την προσφορά πιστώσεων και να απαιτήσουν υψηλότερη αποζημίωση για τον κίνδυνο. Μακροπρόθεσμα, η στροφή σε ένα πιο προστατευτικό καθεστώς θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη δυνητική παγκόσμια παραγωγή, εμποδίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 191 192 193
Scroll to top