Open post

Πώς θα γίνεται η επιδότηση εισφορών για τις 100.000 νέες προσλήψεις ανέργων

Πώς θα γίνεται η επιδότηση εισφορών για τις 100.000 νέες προσλήψεις ανέργων

Στα 583 ευρώ ανέρχεται η επιδότηση την οποία θα καταβάλλει η κυβέρνηση, κατά μέσο όρο, κάθε μήνα, για καθέναν από τους 100.000 άνεργους που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα 6μηνης στήριξης της απασχόλησης το οποίο εξήγγειλε το περασμένο Σαββάτο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε την Τετάρτη ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Το πρόγραμμα προβλέπει 6μηνη κρατική επιδότηση του 100% των εισφορών για 100.000 ανέργους που θα προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, για  καθένα νεοπροσληφθέντα που είναι μακροκρόνια άνεργος, θα υπάρξει επιδότηση επιπλέον 200 ευρώ/μήνα επί του καθαρού μισθού του.

Το συνολικό κονδύλι το οποίο θα διαθέσει η κυβέρνηση θα ανέλθει στα 350 εκατ. ευρώ.

Η ειδική αποζημίωση για τους εργαζομένους οι συμβάσεις των οποίων τίθενται σε αναστολή (και συνεπώς οι μισθωτοί δεν εργάζονται) ανέρχεται σε 534 ευρώ/μήνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εισφορών (209 ευρώ/μήνα), το οποίο επίσης αναλαμβάνει η κυβέρνηση.

Επίσης, το μέσο μηνιαίο ποσό που καταβάλλει η κυβέρνηση για την κάλυψη των εισφορών και των απωλειών των μισθών, όσων πλήρως απασχολούμενων  εντάσσονται στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» ανέρχεται στα 540 ευρώ.

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα

Ειδικότερα, οι όροι ένταξης στο νέο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης είναι:

 • Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενου για 6 μήνες μετά από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».
 • Εάν η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, τότε επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.
 • Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν,  αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή.
 • Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», αλλά ούτε και οι συμβάσεις εργασίας τους μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
 • Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νέες προσλήψεις, θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:

α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη  ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
β) θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

 • Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2020 και θα τρέχει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
 • Εάν η επιχείρηση–εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλει η ίδια τις συνολικές για τους 6 μήνες αναλογούσες στο μηνιαίο μισθό πρόσληψης ασφαλιστικές εισφορές. Εάν πρόκειται για εργαζόμενο που προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στον ΟΑΕΔ η οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ θα καταβληθεί από την ίδια την  επιχείρηση.
 • Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επιδόματα αδείας.
 • Ειδικά για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
 • Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγμή της πρόσληψης του δεν πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψη του.

Οι διασταυρώσεις όλων των παραπάνω στοιχείων, κατόπιν, αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων-εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το σύστημα «Εργάνη» με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

www.ert.gr

Open post

«Συν-εργασία»: Σε ισχύ έως 15/10 ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης

«Συν-εργασία»: Σε ισχύ έως 15/10 ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης

Για λιγότερο από ένα μήνα θα βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Ο μηχανισμός αυτός αντικατέστησε τον θεσμό της «Λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», όπως θεσπίστηκε με το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19 και των έκτακτων συνθηκών. Ακολουθούν έξι ερωτήσεις/απαντήσεις για το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει ο μηχανισμός «Συν-εργασία»;

O μηχανισμός τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουνίου και θα ισχύει έως τις 15 Οκτωβρίου 2020. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που παρουσιάζουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δηλώνεται η ένταξη στον μηχανισμό ως έπεται:
Για τον μήνα Ιούνιο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο.
Για τον μήνα Ιούλιο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο.
Για τον μήνα Αύγουστο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο.
Για τον μήνα Σεπτέμβριο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο.
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι αφορά τόσο τις νέες επιχειρήσεις όσο και τις εποχικές.

Τι δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις που  εντάσσονται στον μηχανισμό;

Oι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-εργασία» μπορούν να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, χωρίς αυτό να επιφέρει τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση.

Για παράδειγμα, αν ο εργοδότης απασχολεί 10 εργαζομένους μπορεί να εντάξει στο μηχανισμό μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου έως και το σύνολο του προσωπικού.
Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30.05.2020. Οπότε δεν εφαρμόζεται για τους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους από 1.6.2020 και τους εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Πως πληρώνεται ο εργαζόμενος που εντάσσεται σε καθεστώς μειωμένου ωραρίου;

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό εισπράττουν μειωμένο καθαρό μισθό από τον εργοδότη, αναλογικά της μείωσης του ωραρίου εργασίας. Το κράτος καλείται να αναπληρώσει το 60% του καθαρού μισθού που χάνεται λόγω μειωμένης απασχόλησης, καταβάλλοντας στον εργαζόμενο οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, για το χρόνο που δεν εργάζεται, η οποία καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
Επισημαίνεται ότι αν η αμοιβή του εργαζομένου, μετά την αναπροσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος στο σύνολό της.

Ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης;

Η σχετική ρήτρα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους που εντάσσονται στο καθεστώς μειωμένου ωραρίου εργασίας, αυτοί προστατεύονται από καταγγελία της σύμβασής τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
Ωστόσο, η απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας δεν αφορά όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης αλλά μόνο όσους εντάσσονται στον μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι αν ο εργοδότης απασχολεί 10 εργαζομένους και θέσει σε καθεστώς μειωμένου ωραρίου τους 5 εργαζομένους για τους μη δηλούμενους οι απολύσεις είναι ελεύθερες.

Τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης;

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου.

www.ert.gr

Open post

«Συν-εργασία»: Λήγουν οι προθεσμίες για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας

«Συν-εργασία»: Λήγουν οι προθεσμίες για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας

Λήγουν σε λίγες ημέρες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεως στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, των αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Αύγουστο και της υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τον μήνα Αύγουστο όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Αύγουστο η προθεσμία υποβολής της β’ φάσης και ορθών επαναλήψεων λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου. Για τον μήνα Σεπτέμβριο η προθεσμία υποβολής της πρώτης φάσης και ορθών επαναλήψεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου

Οι κλάδοι Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ καθώς και οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων υποβάλλουν ως ακολούθως:

 • επιχειρήσεις και εργοδότες νέες αναστολές και ορθές επαναλήψεις από 14 Σεπτεμβρίου μέχρι 24 Σεπτεμβρίου
 • εργαζόμενοι υπεύθυνες δηλώσεις από 14 Σεπτεμβρίου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου

Οι επιχειρήσεις–εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζόμενούς τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Αύγουστο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο το μήνα η επιχείρηση–εργοδότης υποβάλει μία μόνο δήλωση.

Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα η επιχείρηση–εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις

Αφορά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις–εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Αύγουστο το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

Η προθεσμία υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για κάθε μήνα, από 01/06/2020 και μέχρι 30/09/2020 εφόσον δεν έχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις καλούνται να υποβάλλουν :

 • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.
 • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν τις 30/09/2020.
  Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα
  α)από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και
  β) από την ημερομηνία λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30ή/9/2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.
 • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, αλλά διέκοψαν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, (ανεξάρτητα από το αν τέθηκαν ή όχι σε αναστολή από τον εργοδότη τους). Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα
  α)από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και
  β) από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30ή/9/2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά τον επόμενο μήνα, από το μήνα αναφοράς. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο.

www.ert.gr

Open post

Απαντήσεις για το καθεστώς της τηλεργασίας που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

Απαντήσεις για το καθεστώς της τηλεργασίας που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

Η τηλεκπαίδευση, σύγχρονη ή ασύγχρονη, αποτελεί ένα πρόσθετο όπλο στα χέρια των εκπαιδευτικών για να ωφεληθούν οι μαθητές και να μην υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία της μάθησης λόγω της πανδημίας. Ο δικηγόρος, ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Διονύσιος Ρίζος, εξηγεί το καθεστώς της τηλεργασίας που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς.

1. Τι προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς και την τηλεκπαίδευση; 

Έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων. Συγκεκριμένα, όταν υφίσταται ειδικός λόγος ώστε να μη είναι εφικτή η φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας, τότε θα παρέχονται όλα τα μέσα ώστε να γίνεται το μάθημα εξ αποστάσεως με τεχνικά μέσα παρακολούθησης. Για τους εκπαιδευτικούς άλλωστε η αρμοδιότητα τόσο για την δημόσια όσο και για την ιδιωτική εκπαίδευση ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Όλες επομένως οι λεπτομέρειες που ρυθμίζουν το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης εκπορεύονται από εκεί και όχι από γενικούς ή ειδικούς κανόνες του εργατικού δικαίου.

2. Τι προβλέπεται για την τηλεργασία των εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις που οι μαθητές δεν κάνουν χρήση αυτού του καθεστώτος, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για τηλεργασία;

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Την περίπτωση όπου η τηλεκπαίδευση επιβάλλεται από ειδικό λόγο μη φυσικής παρουσίας εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας και την περίπτωση όπου δεν γίνεται χρήση από τους μαθητές. Στην πρώτη περίπτωση, η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική, και από τον εργοδότη ή από το Δημόσιο παρέχονται όλα τα μέσα ώστε να γίνεται το μάθημα εξ αποστάσεως. Στη δεύτερη περίπτωση, προφανώς η διαδικασία επιστρέφει στη δια ζώσης παράδοση με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων.

3. Σε ποιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός δύναται να αρνηθεί να μπει στην αίθουσα;

Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου δεδομένου ότι αυτές είναι δεσμευτικές. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου μη τήρηση σχετικών κατευθυντηρίων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πάλι η μη τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών της εργοδοτικής πλευράς συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

www.ert.gr

Open post

Οδηγός μείωσης φόρου για ιδιοκτήτες ακινήτων: Τα οφέλη – Οι προθεσμίες

Οδηγός μείωσης φόρου για ιδιοκτήτες ακινήτων: Τα οφέλη – Οι προθεσμίες

Όπως αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νέου πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα μπορούν να συμφωνούν με τους ενοικιαστές τους για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Οι μειώσεις θα αφορούν επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020 από τον Covid-19 καθώς και μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας.

Η δυνατότητα συμφωνιών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των ενοικίων των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 θα υπάρχει και για τις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη από τον κορονοϊό και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του. Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας θα μπορεί να παρασχεθεί επίσης από τον μήνα Οκτώβριο 2020 και στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που θα δέχονται να συνάψουν συμφωνίες μείωσης των ενοικίων θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν από τις τρέχουσες ή και τις μελλοντικές φορολογικές οφειλές τους ποσά που αντιστοιχούν στο 12% των ποσών των ενοικίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί πριν τις συμφωνίες μείωσης.

Συμφωνίες ιδιοκτητών-ενοικιαστών

Όσοι ιδιοκτήτες συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές τους να «κουρέψουν» τα ενοίκια των μηνών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 κατά 30%-40% θα δικαιούνται εκπτώσεις φόρου από 30% μέχρι και 40% των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν.
Αντιθέτως, όσοι ιδιοκτήτες συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές τους μειώσεις ενοικίων πάνω από 40% για τους ίδιους μήνες, θα δικαιούνται σε ποσά εκπτώσεις φόρου που θα αντιστοιχούν σε ποσοστά χαμηλότερα του 30% των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν. Ουσιαστικά, όσο μικρότερη είναι η μείωση του ενοικίου που θα συμφωνηθεί τόσο μεγαλύτερο σε ποσοστό επί της εισοδηματικής απώλειας του ιδιοκτήτη θα είναι το ποσό που θα παίρνει πίσω από το κράτος με τη μορφή της έκπτωσης φόρου.

Σχέση μείωσης ενοικίου – έκπτωσης φόρου

Δεδομένου ότι η έκπτωση φόρου που θα δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης θα είναι σταθερή, θα ανέρχεται δηλαδή σε κάθε περίπτωση στο 12% του κανονικού ενοικίου, προκύπτει ότι όσο πιο μικρή είναι η μείωση του ενοικίου, δηλαδή η εισοδηματική απώλεια του ιδιοκτήτη που θα συμφωνείται με τον ενοικιαστή, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η έκπτωση φόρου ως ποσοστό επί της εισοδηματικής αυτής απώλειας.
Αντίθετα, όσο πιο μεγάλη είναι η συμφωνηθείσα μείωση του ενοικίου και άρα η εισοδηματική απώλεια του ιδιοκτήτη τόσο πιο μικρή θα είναι η έκπτωση φόρου ως ποσοστό επί της απώλειας αυτής.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες, διασφαλίζουν την άνευ δικαιολογητικών αναγνώριση του απολεσθέντος (μη εισπραχθέντος) εισοδήματος από ενοίκια ως μη φορολογητέου.

Σε κάθε περίπτωση οι εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν οι ιδιοκτήτες θα είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτούς λόγω των εκπτώσεων φόρου που θα τους παρασχεθούν

Συμψηφισμός έκπτωσης με ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν «κούρεμα» εισοδήματος λόγω της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων, θα μπορούν να συμψηφίσουν την έκπτωση φόρου που τους προσφέρει το υπουργείο Οικονομικών με το ποσό του ΕΝΦΙΑ που τους αναλογεί.

Οι νέες διατάξεις θα ωφελήσουν τους ιδιοκτήτες και με άλλους τρόπους, πλην της παροχής έκπτωσης φόρου. Ειδικότερα, ως προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία μείωσης του ενοικίου θέτουν την καταβολή του μειωμένου συμφωνηθέντος ποσού εγκαίρως κάθε μήνα από τον ενοικιαστή.

Επιπλέον, διασφαλίζουν την άνευ δικαιολογητικών αναγνώριση του απολεσθέντος (μη εισπραχθέντος) εισοδήματος από ενοίκια ως μη φορολογητέου, καθώς προβλέπουν ρητά ότι τα ποσά κατά τα οποία μειώνονται τα ενοίκια δεν θεωρούνται φορολογητέα εισοδήματα και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αρκεί να συμπεριληφθούν σε ειδικές δηλώσεις εισοδηματικών απωλειών (δηλώσεις Covid).

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου

Τελευταία ευκαιρία για να κερδίσουν έκπτωση φόρου ίση με το 30% των ενοικίων που έχασαν από το υποχρεωτικό «κούρεμα» του 40% για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο έχουν οι ιδιοκτήτες ακίνητων. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν τις δηλώσεις Covid έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν:

Αρχικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις.

Τροποποιητικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την τυχόν υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή των Δηλώσεων Covid.

Η αποδοχή από τους μισθωτές των αρχικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, καθώς και των τροποποιητικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 1η Οκτωβρίου 2020.

Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις Covid

Οι ιδιοκτήτες για να αποζημιωθούν για το 30% των ενοικίων που έχασαν και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση στην ΑΑΔΕ, οφείλουν έως τις 23 Σεπτεμβρίου να κάνουν τα εξής:

 1. Υποβολή δήλωσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα Taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση akinita/misthotiria-akiniton.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η δήλωση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

 1. Ποια στοιχεία δηλώνονται. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα εξής: α) Χρήση μισθίου
 • Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους
 • Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του
 • Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος/η και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του/της
 • Επαγγελματική στέγη
 • Κύρια κατοικία ναυτικού

β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν από τη μείωση γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση δ) Τον μήνα που αφορά η μείωση

 1. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, θα πρέπει να υποβληθεί πριν από τη Δήλωση Covid χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
 2. Ενοικιαστές. Θα πρέπει να αποδεχθούν τη δήλωση των ιδιοκτητών έως και την 1η Οκτωβρίου.
 3. Χειρόγραφη δήλωση. Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περί μεταβολής του μισθώματος, η υποβολή της Δήλωσης Covid γίνεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης. Η ως άνω χειρόγραφη δήλωση υποβάλλεται υπογεγραμμένη και από τον μισθωτή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού.

www.ert.gr

Open post

ΔΕΘ: Πότε είναι οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη

ΔΕΘ: Πότε είναι οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη

Εφέτος δεν θα πραγματοποιηθεί η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λόγο του κορονοϊού. Στη θέση της η ΔΕΘ-HELEXPO διοργανώνει ένα πολιτικό-οικονομικό φόρουμ το «Thessaloniki Helexpo Forum» που θα διεξαχθεί από τις 11-20 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και αναμένεται να αποτελέσει βήμα των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και σημείο αποτύπωσης της πορείας της χώρας για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το πολιτικό σκέλος του Forum ξεκινά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 19:00 με την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι.

Το επόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, θα εκφωνήσει ομιλία, ενώ την επόμενη ημέρα 20 Σεπτεμβρίου θα δώσει συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 20:00 θα μιλήσει ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, την Τετάρτη 16 του μηνός επίσης στις 20:00 η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου το Thessaloniki Helexpo Forum θα φιλοξενήσει στις 20:00 τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.

Για το «Thessaloniki Helexpo Forum» μίλησε στο ert.gr ο πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας.

 

www.ert.gr

Open post

Παγίδες και λάθη για τα αδήλωτα τετραγωνικά: Τι συμβουλεύει ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης

Παγίδες και λάθη για τα αδήλωτα τετραγωνικά: Τι συμβουλεύει ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης

Η προθεσμία για την ταχτοποίηση των αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους όλης της χώρας παρατάθηκε για ένα μήνα. Ευκαιρία για να ελέγξουμε και να διαπιστώσουμε ότι τα τετραγωνικά των ακινήτων που δηλώνουμε είναι σωστά και να αποφύγουμε τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

Για να ξέρουμε καλύτερα τι μας γίνεται το ert.gr ζήτησε διευκρινίσεις και συμβουλές από τον φοροτεχνικό Αντώνη Μουζάκη.

Κύριε Μουζάκη ποιους αφορά η παράταση που δόθηκε;

«Η παράταση που δόθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου αφορά όλους όσοι έχουν ακίνητα, (σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα) που έχουν άλλα τετραγωνικά δηλωμένα στην ΔΕΗ και στους δήμους, άλλα στην εφορία, κι άλλα είναι τα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου.

Μπορεί π.χ. κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. και στην ΔΕΗ να είναι περασμένο 70 τ.μ., αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει επίσης να ελέγξουμε (με τη βοήθεια του λογιστή μας) ότι και στο Ε9 είναι περασμένα τα σωστά τετραγωνικά των ακινήτων που έχουμε, με βάση τα συμβόλαια ιδιοκτησίας. Συμβόλαιο, Ε9, ΔΕΗ πρέπει να συμφωνούν».

Είναι εύκολη, είναι απλή η διαδικασία αυτή; Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος;

«Η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική σελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και να βρει τη σχετική πλατφόρμα που υπάρχει επάνω αριστερά.

Μετά να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα:

 1. Να συνδεθεί στο σύστημα μέσω των στοιχείων taxisnet. Η εφαρμογή από μόνη της πάει και φέρνει τα στοιχεία των ακινήτων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9 και όπως αυτά έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ και εμφανίζονται αυτόματα οι αποκλίσεις. Π.χ. ένα διαμέρισμα εμφανίζεται 80 τ.μ. στο Ε9 και 70 τ.μ. στη ΔΕΗ. Τότε η εφαρμογή θα ζητήσει να διορθωθεί η απόκλιση των 10 τ.μ.
 2. Να δημιουργήσει μια δήλωση για κάθε ακίνητο που επιθυμεί να υποβάλει διόρθωση τ.μ. επιλέγοντας αρχικά το Δήμο που ανήκει.
 3. Να επιλέξει από τη λίστα το ακίνητο που επιθυμεί να διορθώσει και να τροποποιήσει τα τετραγωνικά του σύμφωνα με τα πραγματικά.
 4. Να υποβάλει τη δήλωση.

Τι θα συμβουλεύατε τους ενδιαφερόμενους, ποια είναι τα λάθη που μπορεί να γίνουν στη διαδικασία, ποιες είναι οι δυσκολίες

«Η δυσκολία είναι ότι πολλές φορές και στο Ε9 έχουν γίνει λάθη, για αυτό πρέπει πρώτα να ελεγχθούν και τα Ε9 σε αντιπαράθεση με τα συμβόλαια και τα τοπογραφικά που υπάρχουν για κάθε ακίνητο. Επίσης πρέπει να ελεγχθεί ότι στο Ε9 είναι σωστά δηλωμένοι οι αριθμοί παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, γιατί αλλού δεν είναι δηλωμένοι, ή αλλού είναι δηλωμένοι λάθος.

Επίσης η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη αλλά πιθανά να είναι για κάποιους χρονοβόρα, για αυτό δεν θα τους συνιστούσα να εξαντλήσουν και τον χρόνο της παράτασης πριν το κοιτάξουν.

Θα έλεγα σε όλους να επωφεληθούν από τη νέα παράταση γιατί τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν θα επιβαρυνθούν με Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μόνο από την 1/1/2020 και μετά θα είναι όλα νόμιμα, δεν θα αναζητήσει κανείς τι έχει συμβεί τα προηγούμενα έτη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί το υπουργείο Οικονομικών, η εφορία, ο δήμος, η ΔΕΗ, να το ψάξει πηγαίνοντας πίσω μια πενταετία ή και ακόμη περισσότερα χρόνια και να επιβαρυνθεί ο πολίτης με φόρους, τόκους, εισφορές, ΤΑΠ, προσαυξήσεις κλπ.»

Για την πορεία των δηλώσεων μέσω της  εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν από τους οικείους Δήμους.

Για απορίες ή ερωτήσεις πολιτών που αφορούν το ακίνητό τους μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Δήμο.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή ερώτηση οι ΟΤΑ μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 10:00 με 17:00 στο τηλέφωνο 213 2155600 ή στο email: [email protected]

www.ert.gr

Open post

Οδοιπορικό της ΕΡΤ στις πληγείσες περιοχές

Οδοιπορικό της ΕΡΤ στις πληγείσες περιοχές

Το μέγεθος της καταστροφής στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές αποκαλύπτει το οδοιπορικό της ΕΡΤ. Από τη μια στιγμή στην άλλη οικογένειες ξεσπιτώθηκαν ή έχασαν τα υπάρχοντά τους. Η οδύνη και η αγωνία για την επόμενη μέρα περισσεύουν σε κάθε σπίτι.

Πολιτικά, Ψαχνά, Λευκαντί και Μπούρτζι στο έλεος της κακοκαιρίας.

Ανείπωτη η καταστροφή στα Πολιτικά Ευβοίας, τα οποία καλύφθηκαν κάτω από τόνους λάσπης. Στην κάμερα της ΕΡΤ, οι κάτοικοι της περιοχής εξιστορούν τις δραματικές στιγμές που έζησαν.

EUROKINISSI

Ο Μεσσάπειος ποταμός «κατάπιε» τα Ψαχνά. Το ορμητικό νερό εισέβαλε στα σπίτια ακόμα και μέσα από το τζάκι, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν.

Μετά την καταστροφή, λάσπες και νερά εμποδίζουν την κυκλοφορία των πολιτών. Αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, μέχρι και καναπέδες, ψυγεία και λάστιχα έχουν παρασυρθεί από το νερό του ποταμού που πλημμύρισε.

EUROKINISSI

Το Λευκαντί έχει μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Ξεριζωμένα δέντρα, ομπρέλες θαλάσσης και ξαπλώστρες στο νερό, κατεστραμμένοι δρόμοι και πλημμυρισμένες επιχειρήσεις συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής.

Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές της Εϋβοιας ακόμα μετρούν τις πληγές τους.

Ρεπορτάζ: Ειρήνη Βασάλου, Kάτια Nιάκαρη, Άννα Βλαχοπαναγιώτη

www.ert.gr

Open post

Γ.Γ. Υπ. Παιδείας στην ΕΡΤ: Τι θα γίνει με τα ολοήμερα σχολεία

Γ.Γ. Υπ. Παιδείας στην ΕΡΤ: Τι θα γίνει με τα ολοήμερα σχολεία

Τα σενάρια που μελετά το Υπουργείο Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων ανέπτυξε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, Αναστασία Γκίκα, στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ.

«Βεβαίως και θα ανοίξουν τα σχολεία στις 07/09. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να ακολουθούν το κανονικό τους πρόγραμμα», τόνισε η κ. Γκίκα. «Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί ξεκινάνε από 1η Σεπτεμβρίου για να προετοιμάσουν ό,τι χρειάζεται ώστε να μπορέσουν να υποδεχθούν τα σχολεία τα παιδιά μας. Είμαστε πιο ενημερωμένοι και πιο προετοιμασμένοι αυτή τη φορά».

Τα δύο σενάρια για την επιστροφή στο σχολείο

Όπως άλλωστε ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός, «πρόθεσή μας είναι με όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα μας υποδείξουν οι ειδικοί, τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά τον Σεπτέμβριο και τα παιδιά να γυρισουν στην τάξη».

Όμως τι σημαίνει αυτό το «κανονικά»;

«Η λέξη κανονικότητα σημαίνει πια την νέα κανονικότητα», εξηγεί η Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας. «Έχουμε δύο κυρίως σενάρια. Το ένα είναι ότι πηγαίνουμε κανονικά στο σχολείο, με πάρα πολύ αυστηρά μέτρα αποστασιοποίησης και ενδεχομένως υποχρεωτικά μάσκες για όλους. Κρατάμε αποστάσεις, δεν χρησιμοποιούμε κοινά πράγματα, δεν μοιραζόμαστε γόμες, μολύβια, μπάλες…

»Είναι όλα υπό συζήτηση ακόμα, διότι καθημερινά τα πράγματα αλλάζουν. Τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβουμε περίπου δύο εβδομάδες πριν τα παιδιά μπουν στο σχολείο. Θα δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα αποφασίσουμε. Δεν αποφασίζουμε βέβαια μόνοι μας.

»Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό που έχουμε ζήσει, το εκ περιτροπής. Εάν χρειαστεί, θα γίνει και αυτό.

»Είμαστε σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, συζητάμε κάθε σενάριο. Άλλωστε έχουμε υλοποιήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

»Τα ολοήμερα θα ανοίξουν σε κάθε περίπτωση και θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 7 Σεπτεμβρίου.

»Τα παιδιά μας έχουν συνηθίσει την αποστασιοποίηση. Ήταν πολύ σημαντικό που άνοιξαν τα σχολεία, γιατί τα παιδιά μας και έμαθαν τα ίδια, και έκαναν μαθήματα και στην υπόλοιπη οικογένεια».

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι εγκαίρως στις θέσεις τους

«Άλλο ένα στοίχημα που το βάλαμε με το που ήρθαμε πέρυσι τέτοιο καιρό στο Υπουργείο Παιδείας, να είμαστε προετοιμασμένοι πολύ νωρίτερα: Όλοι να ενημερώνονται έγκαιρα, γιατί έχουμε και αυτήν την μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών που είναι οι αναπληρωτές. Και οι άνθρωποι αυτοί μαθαίναν πού θα πάνε δύο μέρες πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Προσπαθούμε λοιπόν όλοι να είναι ενημερωμένοι νωρίτερα.

»Έχουμε καλέσει και τους διευθυντές εκπαίδευσης και τα υπηρεσιακά συμβούλια να εργάζονται και να τοποθετήσουν τους αποσπασμένους, τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση των διευθύνσεων, στα λειτουργικά κενά, έτσι ώστε μετά τον Δεκαπενταύγουστο να τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τους 4.500 διορισμούς -για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης- στα ειδικά σχολεία και συγχρόνως καταφέραμε να έχουμε προσωρινούς πίνακες για τους υπόλοιπους διορισμούς για την γενική εκπαίδευση, όπως τα είχαμε προγραμματίσει».

Άγνωστο ακόμα το τι θα γίνει με τα σχολικά κυλικεία

«Όσο για το αν θα ανοίξουν τα σχολικά κυλικεία, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Αυτές μας υπέδειξαν να μην ανοίξουν τα κυλικεία. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, όπως και τόσα άλλα πράγματα, γιατί προχωράμε ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα».

Πηγή: ΕΡΤ

www.ert.gr

Open post

Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη: Ραγδαίες εξελίξεις – Δεσμεύτηκε και η προσωπική περιουσία της οικογένειας

Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη: Ραγδαίες εξελίξεις – Δεσμεύτηκε και η προσωπική περιουσία της οικογένειας

Μετά τη δέσμευση της περιουσίας της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ», ιδιοκτησίας της Τζωρτζίνας Ζηρίδη, που διαχειρίζεται τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη», το Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε και στη δέσμευση της προσωπικής περιουσίας των Αικατερίνης, Τζωρτζίνας και Μάνιας Ζηρίδη, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αν. Κυριακίδης, που εκπροσωπεί πολλούς από τους εργαζόμενους στα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη, η πρόεδρος του πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία δεσμεύει την προσωπική περιουσία της ιδιοκτήτριας του σχολείου και των θυγατέρων της για την εξασφάλιση των οφειλών προς το προσωπικό.

Στις 6 Ιουλίου έγινε δίκη όπου εξετάστηκε το αίτημα των εργαζόμενων για: «δέσμευση της περιουσίας της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ», ιδιοκτησίας της Τζωρτζίνας Ζηρίδη, που διαχειρίζεται τα Εκπαιδευτήρια, καθώς και όλων των μελών της οικογένειας Ζηρίδη που θεωρούμε ότι είναι συνυπεύθυνα για την οικονομική καταστροφή των Εκπαιδευτηρίων, διότι μέσω της αποκλειστικής τους διαχείρισης και της ελλειπούς χρηματοδότησής τους, τα οδήγησαν στην κατάρρευση».

Το δικαστήριο που εξέτασε το αίτημα δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και παράλληλα δέσμευσε και την περιουσία των μελών της οικογένειας Ζηρίδη. Σε περίπου ένα μήνα θα εκδικασθεί η υπόθεση της επιδίκασης των οφειλομένων μισθών και αποζημιώσεων προς τους εργαζομένους.

Σε δραματική κατάσταση οι εργαζόμενοι

Σημειώνεται ότι το προσωπικό του ιστορικού σχολείου βρίσκεται στον αέρα και καμιά επίσημη ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει για αποδέσμευσή του. Οι πάνω από 200 εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι έως και 3 μήνες. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δεινή θέση καθώς χωρίς απόλυση δεν μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση ή άλλη εργασία ή προσφυγή στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση για πτώχευση της εταιρείας ώστε να είναι άλλες και οι νομικές ενέργειες που θα ακολουθηθούν.

Η θέση και η προσφυγή της ΟΙΕΛΕ

Η ΟΙΕΛΕ προσέφυγε στο Υπουργείο Εργασίας για την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Με την προσφυγή της ζητά τη διασφάλιση της καταβολής των νόμιμων υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας (μισθών, αποζημιώσεων) και, κυρίως, την απαρέγκλιτη τήρηση των ρυθμίσεων για τις καταγγελίες σύμβασης, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Η  ΟΙΕΛΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Πληροφορούμαστε με οργή και κατάπληξη ότι κάποιοι εμπαίζουν τους ταλαιπωρημένους και επί μήνες απλήρωτους εκπαιδευτικούς στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, κάνοντας λόγο για κλείσιμο σχολείου και τάζοντας (άγνωστο πώς…) διορισμούς στο δημόσιο. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας για τα ακόλουθα: Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας για αναστολή ή κατάργηση του σχολείου. Ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δεν μπορεί να κλείσει μόνο του, αλλά απαιτείται απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Ακόμη κι αν κατατεθεί τέτοιο αίτημα και εγκριθεί με υπογραφή Υπουργού, το σχολείο θεωρείται ότι λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους, δηλ. την 31η Αυγούστου. Επομένως, και στην περίπτωση που το σχολείο κλείσει, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να απολυθούν πριν από εκείνη την ημερομηνία. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να μην ακούνε τις ψευδείς Σειρήνες και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπροσώπους της ΟΙΕΛΕ για οτιδήποτε νεότερο.

Ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο κλείνει μόνο με υπογεγραμμένη απόφαση αυτού που του χορήγησε την άδεια λειτουργίας, δηλ. του Υπουργού Παιδείας. Η απόφαση αυτή ενεργοποιείται υποχρεωτικά στη λήξη του σχολικού έτους, δηλ. την 31/8.

Με το κλείσιμο ενός σχολείου, έρχεται η αυτεπάγγελτη καταγγελία σύμβασης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατοχυρώνουν μέχρι εκείνη την ημέρα δικαιώματα μισθοδοσίας, αποζημίωσης και προϋπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε ότι:
Α) Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εκδίδεται σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης (βλ. Ν. 682/77).

Β) Σύμφωνα με σειρά εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί καταγγελία σύμβασης ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην Εργάνη, αν δεν εκδοθεί πρώτα διαπιστωτική πράξη απόλυσης από το Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Για την ΟΙΕΛΕ το κλείσιμο οποιουδήποτε σχολείου, δημόσιου και ιδιωτικού, είναι πλήγμα για το χώρο της εκπαίδευσης, για την κοινωνία, για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε κάθε ενέργεια, ώστε να διασφαλιστεί η νόμιμη λειτουργία του. Στην απευκταία, όμως, περίπτωση που η ιδιοκτησία επιλέξει το κλείσιμο, θα απαιτήσουμε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και θα σταθούμε στο πλευρό τους νομικά και πολιτικά».

Η άνοδος και η πτώση

Η «βόμβα» στην ιδιωτική εκπαίδευση, το λουκέτο στα ιστορικά Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ήδη στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ήταν γνωστά από καιρό η οικονομική δυσπραγία και τα προβλήματα της επιχείρησης. Μια διαρροή θεμάτων και τα χρέη προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες έφεραν την επιχείρηση στο χείλος του γκρεμού.

Το φετινό καλοκαίρι έμελλε να είναι σημαδιακό για το ιδιωτικό σχολείο «Νέα Γενιά Ζηρίδη», ένα ιστορικό σχολείο που ίδρυσε το 1933 στον Πειραιά ο φιλόλογος Γιώργος Ζηρίδης, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά, στους 1.100 μαθητές, στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό. Όλοι βρίσκονται στον «αέρα» και περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις.

Η άσχημη κατάσταση που οδήγησε στο γεγονός που προκάλεσε σοκ στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από το 2004. Αλλεπάλληλα χρέη και ελλιπές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και λάθη που οδήγησαν σε διαρροή θεμάτων για το IB, έτρωσαν ανεπανόρθωτα το κύρος του σχολείου που δεν θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας είναι ενήμερο για την πρόθεση των ιδιοκτητών να κλείσει το σχολείο, χωρίς ωστόσο να έχει κάποια γραπτή αναφορά για κατάργηση της σχολικής μονάδας, καθώς μόνο το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για το αν θα ανακληθεί η άδειά του. Η σχετική αίτηση μπορεί να κατατεθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Η αρχή του τέλους

Τα υψηλά δάνεια για την κατασκευή του υπερσύγχρονου σχολείου στα Σπάτα, ήταν ο βασικός παράγοντας των οικονομικών προβλημάτων τα οποία εντάθηκαν από το 2017, όταν οι τράπεζες πήραν το κτίριο του σχολείου για δάνεια άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη από το 2004 η εταιρεία άρχισε να καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων προς τη δικαιούχο τράπεζα αλλά και προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όταν το 2012 η ψυχή των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων Κατερίνα Ζηρίδη ρωτήθηκε για τον ρόλο του σχολείου σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς και τις εκφάνσεις της ζωής «τρέχουν με χίλια», απάντησε: «Ο ρόλος του σχολείου σήμερα είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Είναι η εποχή όπου η τεχνική κατάρτιση, εν προκειμένω τα ακαδημαϊκά προσόντα, θα αντικατασταθούν από τα ταλέντα». Πέντε χρόνια μετά, η ίδια και οι δύο κόρες της Μάνια και Τζωρτζίνα, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την σκληρή πραγματικότητα των χρεών, που απειλούσαν το σύνολο των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται από το 2002 τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, ένα εντυπωσιακό συγκρότημα στην θέση Γυαλού-Πέτρα Γυαλού, στα Σπάτα. Το τέλος εποχής ήρθε, με την ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.

Παράλληλα, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας η τράπεζα ανέστειλε την αποβολή των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη από το ακίνητο μέχρι την 15.07.2019 (ήτοι μέχρι λήξεως όχι μόνο του σχολικού έτους αλλά και των συναφών καλοκαιρινών προγραμμάτων) και επέδειξε ανοχή στη χρήση του ακινήτου, προς αποφυγήν δημιουργίας αναστάτωσης και προβλημάτων στους μαθητές του σχολείου και προκειμένου να μη διακοπεί η παροχή απρόσκοπτης εκπαίδευσης σ’ αυτούς. Τον Ιούλιο του 2019, η πλευρά Ζηρίδη ζήτησε νέα παράταση, καθώς δήλωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την μετεγκατάσταση των εκπαιδευτηρίων σε γειτονικό κτήριο.

Με κριτήριο την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους, η πρόταση έγινε αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι η πλευρά Ζηρίδη θα ενημέρωνε εγκαίρως – και πάντως τους πρώτους μήνες του 2020 – μαθητές, γονείς και Υπουργείο Παιδείας για την μετεγκατάσταση σε νέο κτίριο για τη σχολική χρονιά 2020-21. Κάτι που δεν έγινε, ενώ η εταιρεία λάμβανε και προκαταβολές για τη νέα χρονιά.

Τέλη Ιουνίου 2020, και δεδομένων των συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί, η τράπεζα αποδέχθηκε να υπάρξει τρίτη και τελευταία παράταση στην παραμονή του σχολείου στο εν λόγω κτίριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη θα ενημέρωναν άμεσα και επισήμως τους γονείς και τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αρχές για την οριστική εγκατάλειψη των εν λόγω εγκαταστάσεων με το πέρας της σχολικής χρονιάς 2020-2021. Παρά την αρχική θετική αντίδραση της πλευράς Ζηρίδη, δεν υπήρξε καμία αντίδραση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η τελευταία πράξη

«Τίποτα δεν είναι οριστικό ακόμα» διαμηνύει η διοίκηση του σχολείου, ενώ οι εγγραφές έχουν σταματήσει, οι εργαζόμενοι ψάχνουν για δουλειά και οι γονείς να βρουν σχολείο για τα παιδιά τους. Η διοίκηση βεβαιώνει ότι θα επιστρέψει τις προκαταβολές για την ερχόμενη χρονιά, καθιστώντας σαφές ότι οι πόρτες του δεν θα ανοίξουν για την νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κτίριο του σχολείου θα «περάσει» στο Pierce, το Αμερικανικό Κολλέγιο της Αγίας Παρασκευής. Πληροφορίες ότι το Pierce ήθελε να αγοράσει το ιδιωτικό σχολείο «Νέα Γενιά Ζηρίδη» υπήρχαν και παλαιότερα, καθώς φαίνεται ότι είχαν γίνει συζητήσεις για να γίνει δημοτικό σχολείο στο κτίριο του Ζηρίδη. Δεν απέκλειαν ακόμη και συνεργασία των δύο σχολείων, κάτι που δεν υλοποιήθηκε. Συνεργασίες προτάθηκαν και σε άλλα σχολεία, αλλά ούτε και αυτές προχώρησαν.

Το σκάνδαλο διαρροής με το Διεθνές Απολυτήριο

Το 2002 το σχολείο με την πιστοποίηση ISO για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και μέλος του International Baccalaureate Organisation, μετακομίζει στα Σπάτα σε πρότυπες κτιριακές εγκαταστάσεις 80 στρεμμάτων.

Όμως τον Μάιο του 2008  το σχολείο βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα με τη διαρροή θεμάτων του International Baccalaureate (IB) με αποτέλεσμα ο διεθνής οργανισμός να του αφαιρέσει την άδεια να οργανώνει τα ομώνυμα διετή προγράμματα. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για το σχολείο, τόσο για το κύρος του όσο και οικονομικό. Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν μαθητής πιάστηκε με τα θέματα εξετάσεων στην τσάντα του μέσα στη Σχολή Ζηρίδη. Το περιστατικό αυτό επηρέασε αρνητικά τη φήμη του σχολείου, καθώς υπήρξαν πολλά σενάρια για το πώς ο συγκεκριμένος μαθητής κατάφερε να εξασφαλίσει εκ των έσω τα θέματα των εξετάσεων.

Το πλήγμα για το κύρος του σχολείου ήταν μεγάλο. Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση του σχολείου από τον Αύγουστο του 2009 όπου η διοίκηση των εκπαιδευτηρίων τόνιζε: «Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα, τα πρώτα στοιχεία της οποίας καταδεικνύουν τη ύπαρξη ενός οργανωμένου κυκλώματος γύρω από το IB. Αναμένουμε μάλιστα και από τον ΙΒΟ να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τα πορίσματα της δικής του έρευνας, καθότι οποιαδήποτε διαρροή εκ των πραγμάτων εμπλέκει και τον ίδιο τον οργανισμό».

Ακολούθησαν μειώσεις διδάκτρων λόγω οικονομικής κρίσης που δυσκόλεψαν τα οικονομικά πράγματα στο σχολείο, η διοίκηση του οποίου αρχίζει να παλεύει με τα χρέη.

Η μάχη για την επιβίωση

Η διοίκηση του σχολείου μπαίνει στην «μάχη» με διπλό πλάνο. Αρχικά αναζητείται στρατηγικός επενδυτής ενώ παράλληλα συνάπτονται συμφωνίες που κρατούν το σχολείο στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Προχωρά σε αδελφοποιήσεις με σχολεία του εξωτερικού, συνεργάζεται με τον οργανισμό Cambridge International Εxaminations και δημιουργία δίγλωσσου προγράμματος, συνεργάζεται με τις ακαδημίες της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το σχολείο αντέχει ακόμα και το 2016 γιορτάζονται τα 85 χρόνια από την ίδρυση του εν μέσω βεβαρυμμένης οικονομικής κατάσταση λόγω τραπεζικού δανεισμού. Για τα 85 χρόνια του το σχολείο προσφέρει 85 υποτροφίες για την Α’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης για επιβίωση η κατάσταση ήταν προδιαγεγραμμένη. Αρχίζουν τα οικονομικά προβλήματα με τους εκπαιδευτικούς όπου σε κάποιους οφείλονται μισθοί Απριλίου και Μαΐου.

Τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες

Το 2017 η Κατερίνα Ζηρίδη έχασε τις εγκαταστάσεις στα Σπάτα που πέρασαν σε θυγατρική Τράπεζας, μετά από πλειστηριασμό, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ζηρίδη ΑΕ προς την τράπεζα.

Τον Φεβρουάριο του 2020 βγήκε σε πλειστηριασμό και η πολυτελής κατοικία της στην Κηφισιά καθώς ήταν προσημειωμένη για χρέη ύψους 8,6 εκατ. ευρώ σε εφορία και ΙΚΑ. Πρόκειται για ένα σπίτι 385 τ.μ. το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δοθεί είναι κτισμένο σε έκταση 1,7 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1875/2-7-2019 πιστοποιητικό βαρών του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς κατά της οφειλέτιδας υπήρχε:

1) Προσημείωση υποθήκης για δρχ. 200.000.000 υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., εγγραφείσα την 29-1-1998.

2) Προσημείωση υποθήκης για ευρώ 2.500.000,00 υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., εγγραφείσα τη 18-6-2015.

3) Υποθήκη για ευρώ 270.886,81 υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, εγγραφείσα την 25-10-2016 και η οποία καταχωρήθηκε με τη διαδικασία του 6.4 στις 8-11-2016 με αριθμό κατ/σης 293.

4) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 810.208,68 υπέρ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, εγγραφείσα την 26-10-2005.

5) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 749.492,31 υπέρ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, εγγραφείσα την 24-5-2006.

6) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 466.652,17 υπέρ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, εγγραφείσα την 5-7-2006.

7) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 4.452.086,69 υπέρ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, εγγραφείσα τη 17-6-2015.

8) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 392.438,19 υπέρ ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με αρ. & ημ/νία κατ/σης 686/15-12-2016.

9) Αναγκαστική κατάσχεση για ευρώ 100.000,00 υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με αρ. & ημ/νία κατ/σης 1875/2-7-2019.

Σχολείο με ιστορία 87 χρόνων

1933  Ο φιλόλογος Γεώργιος Ζηρίδης, ένας άνθρωπος με όραμα και διορατικότητα, ιδρύει έναν πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Οργανισμό στον Πειραιά, το «Λύκειον η Αθηνά».

1941  Στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής ο Πειραιάς βομβαρδίζεται και τα σχολεία κλείνουν. Ο Γεώργιος Ζηρίδης ανοίγει εκ νέου το σχολείο στην Πλατεία Βικτωρίας.

1957  Tο σχολείο επεκτείνεται στη Βίλα Παληού στη Γ΄ Σεπτεμβρίου. Το σχολείο διακρίνεται για την ποιότητα και την προσφορά του στην παιδεία και κατακτά την εμπιστοσύνη της αθηναϊκής κοινωνίας.

1962  Το «Λύκειον η Αθηνά» μεταφέρεται στον Παράδεισο Αμαρουσίου και αποτελεί έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό οργανισμό που εμπνέει και ανοίγει νέους δρόμους στην παιδαγωγική γνώση.

1964  Γίνεται η αδελφοποίηση με το Αγγλικό Σχολείο «King Edward’s School».

1971  Η νεαρή κόρη του Γεωργίου Ζηρίδη Κατερίνα Ζηρίδη, αναλαμβάνει τη διεύθυνση του σχολείου. Δύο χρόνια αργότερα ο αδελφός της Παναγιώτης Ζηρίδης γίνεται και αυτός μέλος της διοικητικής ομάδας.

1983  Τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη αδελφοποιούνται με το Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster της Γερμανίας.

1984  Τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη αδελφοποιούνται με το δημόσιο λύκειο «Ακρόπολις» της Λευκωσίας.

1994  Τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη αδελφοποιούνται με την «Αθωνιάδα Σχολή» του Αγίου Όρους.

1995  Δημιουργείται το Κέντρο Έρευνας Ανάπτυξης που ενσωματώνει τις νέες παιδαγωγικές τάσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ιδρύεται το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού με στόχο την αντιμετώπιση μαθησιακών, αναπτυξιακών και ψυχολογικών δυσκολιών των μαθητών.

1999  Η τρίτη γενιά της οικογένειας Ζηρίδη, Τζωρτζίνα και Μάνια Σπέντζου, εισέρχεται δυναμικά στον εκπαιδευτικό οργανισμό μετά από πολυετείς σπουδές στην Αγγλία και την Αμερική στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Δημιουργείται το Τμήμα Μαθητικής Φροντίδας με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων, υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων προσωπικοτήτων που θα συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Καθιερώνεται ο Θεσμός των Υποτροφιών, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές από όλα τα σχολεία της Ελλάδας να φοιτήσουν ως υπότροφοι στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη πιστοποιούνται κατά ISO 9001. Είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός οργανισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος εγκαθιστά και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας.

2000  Τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη αδελφοποιούνται με τη «Μεγάλη του Γένους Σχολή» της Κωνσταντινούπολης.

Δημιουργείται το Τμήμα Φροντίδας Γονέων, το οποίο αποτελεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους γονείς.

Εισάγεται στο σχολείο το πρόγραμμα “Charisma” ένα πρόγραμμα εφαρμογής της Θεωρίας των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης, από το Πανεπιστήμιο του Harvard, το οποίο ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακαλύψουν και καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

2002  Η Νέα Γενιά Ζηρίδη εγκαινιάζει στα Σπάτα ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών σχεδιασμένο σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με παρουσία πάνω από 4.000 προσκεκλημένων πραγματοποιεί τα εγκαίνια ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

2003  Η Νέα Γενιά Ζηρίδη είναι το πρώτο σχολείο στην Ευρώπη που διακρίνεται για τη «Δέσμευση στην Αριστεία» (Committed to Excellence) από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for Quality Management-EFQM).

2004  Η Νέα Γενιά Ζηρίδη πιστοποιείται κατά ISO 14001 για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης του περιβάλλοντος. Δημιουργείται το πρόγραμμα «Τόποι Πολιτισμού» στο Δημοτικό.

2007  Δημιουργείται το Ωδείο Ζηρίδη υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού.

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη βραβεύεται για 2η χρονιά από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα της Διοίκησης (EFQM). Είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα με Ευρωπαϊκό Βραβείο «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία».

2008  Η Νέα Γενιά Ζηρίδη επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ποιότητα και στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος επαναπιστοποιείται κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ΙSO 9001 και ISO 14001.

2009  Η Νέα Γενιά Ζηρίδη είναι το πρώτο ελληνικό, μη διεθνές σχολείο, το οποίο γίνεται μέλος του παγκόσμιου εκπαιδευτικού οργανισμού Ε.C.I.S. Ένας οργανισμός. ο οποίος προωθεί τα ιδεώδη και τα πιο σύγχρονα επιτεύγματα στο χώρο της εκπαίδευσης και λειτουργεί ως καταλύτης στην προώθηση κι εφαρμογή των καινοτομιών.

2010  Το σχολείο αδελφοποιείται με την «Αμπέτειο Σχολή» του Καΐρου.

2011  Δημιουργείται το Ziridis Coaching Centre.

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη εξασφαλίζει την αποκλειστική συνεργασία με την Liverpool International Football Academy Soccer Schools.

2012  Δημιουργείται το «Ziridis Club» με σκοπό την ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ γονέων, αποφοίτων και συνεργατών της Νέας Γενιάς Ζηρίδη.

2013  Συνεργασία με τον οργανισμό Cambridge International Εxaminations και δημιουργία δίγλωσσου προγράμματος. Το μοναδικό ελληνικό σχολείο που έχει αυτή την συνεργασία.

2014  Η Νέα Γενιά Ζηρίδη ανακοινώνει τη συνεργασία της με τις Ακαδημίες της ΠΑΕ ΑΕΚ, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά αθλητών.

2016  Το σχολείο γιορτάζει 85 χρόνια λειτουργίας και προσφέρει 85 υποτροφίες. Στη τελετή βράβευσης των επιτυχόντων στον διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η Νέα Γενιά Ζηρίδη καλωσόρισε στην μαθητική κοινότητα τους άριστους μαθητές, οι οποίοι διακρίθηκαν για την υψηλή επίδοσή τους, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευση του σχολείου στον θεσμό της ακαδημαϊκής αριστείας.

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη διακρίνεται με το βραβείο «Γαλούχηση της Ηγεσίας» στον διαγωνισμό «Education Business Awards 2016». Μία ακόμα ξεχωριστή διάκριση για το σχολείο που δηλώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην καλλιέργεια των ηγετικών δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα από καινοτόμα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά προγράμματα, τα οποία ξεκινούν από τον Παιδικό Σταθμό και κορυφώνονται στο Λύκειο.

Περασμένα μεγαλεία…

www.ert.gr

Posts navigation

1 2 3 4 13 14 15
Scroll to top