Open post

Κέρκυρα: Η ΛΑΣΥ για την αγροτική οικονομία της Κέρκυρας

Κέρκυρα: Η ΛΑΣΥ για την αγροτική οικονομία της Κέρκυρας

Εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Π.Σ.Ι.Ν. 22-1-17 στο θέμα
«Η κατάσταση της αγροτικής οικονομίας
στην Κέρκυρα – Μέτρα για τη στήριξή της»

Σύντομη περιγραφή της κατάστασης
Η αγροτική δραστηριότητα στη Κέρκυρα, τα Διαπόντια νησιά και τους Παξούς-Αντίπαξους κυριαρχείται από την ελαιοκαλλιέργεια. Υπάρχουν πάνω από 4 εκατομμύρια δέντρα που καλύπτουν το 75% της καλλιεργήσιμης έκτασης του νησιού της Κέρκυρας, ενώ στα μικρότερα νησιά η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 90% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Παράλληλα υπάρχουν περιορισμένης έκτασης καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, πατάτας, αμπελιών, εσπεριδοειδών και στον κάμπο των Νυμφών η καλλιέργεια του κουμ-κουάτ.
Συνυπάρχει μια μικρή κτηνοτροφική παραγωγή (περί τις 100 μονάδες οι περισσότερες μικρές, κυρίως αιγοπροβάτων και λίγες βοοειδών) που καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος της κατανάλωσης. Υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα: Στην Περιφ. Ενότητα Κέρκυρας υπάρχουν 550 άδειες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών κυρίως παράκτιας αλιείας. (Από 1050 άδειες που υπήρχαν το 1994).
Στην αγροτική – κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα πριν 10 χρόνια ασχολούνταν περίπου 22.000 οικογένειες ήτοι το 65% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
Η κατανομή της καλλιεργήσιμης γης ήταν η εξής:
48% των αγροτών είχε έως 25 στρέμματα (=320 ελαιόδεντρα) το 25% έως 50 στρέμματα δηλαδή το 75% των αγροτών ήταν μικροί-μεσαίοι.
Τα τελευταία χρόνια περίπου 7000 οικογένειες παράτησαν εντελώς την ελαιοκαλλιέργεια ενώ από τις υπόλοιπες 15000 το μεγαλύτερο μέρος καλλιεργεί για ίδια χρήση. Παράλληλα έχουν συρρικνωθεί δραστικά άλλες μικρότερης έκτασης καλλιέργειες όπως η αμπελοκαλλιέργεια, τα οπωροκηπευτικά καθώς και η κτηνοτροφία και η αλιεία.
Είναι ενδεικτικό της μεγάλης μείωσης της ελαιοκαλλιέργειας ότι στο τέλος της δεκαετίας του 1980 παράγονταν περίπου 30.000 τόνοι λάδι τον χρόνο της σοδειάς ενώ τώρα με καλή σοδειά η παραγωγή δεν υπερβαίνει τις 12.000 τόνους.
Αντίστοιχα μεγάλη είναι η μείωση του αγροτικού εισοδήματος το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι παρέμενε και παραμένει ολόκληρο στην Κέρκυρα και καταναλώνονταν στο νησί. Πολύ πιο μεγάλη, σχεδόν καθολική είναι η εγκατάλειψη των ελαιώνων στα 3 Διαπόντια νησιά όπου υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες.
Ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι σε εξέλιξη είναι η καρατόμηση χιλιάδων υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων σχεδόν από την ρίζα, χωρίς καμιά επιστημονική γνωμάτευση και επίβλεψη. Είναι αποτέλεσμα της απαξίωσης της ελαιοπαραγωγής που έχει επιβάλλει η ΚΑΠ αλλά και της ανέχειας – φτώχειας που υπάρχει στους μικρούς – μεσαίους παραγωγούς

Αιτίες αυτής της κατάστασης
Η μεγάλη συρρίκνωση της ελαιοκαλλιέργειας και των άλλων αγροτικών – κτηνοτροφικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων οφείλονται στην πιστή εφαρμογή από τις ελληνικές κυβερνήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των αναθεωρήσεων της και της Κοινής Αλιευτικής παραγωγής. Τα μέτρα που πάρθηκαν και παίρνονται από τις ελληνικές κυβερνήσεις –μαζί και τη σημερινή- για την εφαρμογή της ΚΑΠ και της Κ.Αλ.Π. είναι η χειροπιαστή απόδειξη για τις αιτίες της συρρίκνωσης της αγροτοκτηνοτροφικής και αλιευτικής δραστηριότητας, του ξεκληρίσματος πολλών χιλιάδων αγροτοκτηνοτρόφων και αλιέων και της δραστικής συρρίκνωσης του εισοδήματος όσων έχουν απομείνει στο επάγγελμα.
Τέτοια μέτρα είναι: η κατρακύλα της τιμής του ελαιολάδου γιατί καταργήθηκε ο όποιος προστατευτισμός υπήρχε και η απελευθέρωση των εισαγωγών ελαιολάδου από τρίτες χώρες. Οι περιορισμοί στις καλλιέργειες και η εφαρμογή ποσοστώσεων στην παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, της επιδοτούμενης καταστροφής αγροτικών προϊόντων και αλιευτικών σκαφών, της επιδοτούμενης μείωσης της παραγωγής γάλακτος (με 150 εκατ. ευρώ), της αγρανάπαυσης που τώρα γίνεται υποχρεωτική για ένα μέρος των καλλιεργειών. Της μεγάλης ακρίβειας στα αγροτικά μηχανήματα και αγροεφόδια (λιπάσματα, ελαιοδίκτυα, γεωργικά φάρμακα) και της κατάργησης της όποιας επιδότησης υπήρχε. Την αποσύνδεση των όποιων επιδοτήσεων από την παραγωγή. Την κατάργηση των δασμών σε ομοειδή αγροτικά προϊόντα και την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς με αποτέλεσμα την αθρόα εισαγωγή αμφίβολής ποιότητας αγροτοκτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Από εξαγωγική αγροτικών προϊόντων η χώρα μας έχει μετατραπεί σε εισαγωγική με έλλειμμα στο αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο 3 δισ. ευρώ. Τον περιορισμό των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε.
Οι αλλαγές που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ στις επιδοτήσεις οδηγεί στην σταδιακή μείωση τους για τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους και στην αύξηση των ήδη μεγάλων επιδοτήσεων που παίρνουν οι μεγάλοι αγρότες. Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία για την κατανομή των επιδοτήσεων το έτος 2011:
Παράλληλα τα τελευταία 10 χρόνια δε γίνεται καμιά συντήρηση και κανένα έργο υποδομής που να συμβάλει στην στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας (αγροτικοί δρόμοι, υδατοδεξαμενές, αρδευτικά έργα, αντιπυρικές ζώνες).
Σε αυτά τα αντιαγροτικά μέτρα τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και τα εξής: Το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ σε όλες τις αγροτικές εκτάσεις, η άγρια φοροληστεία των αγροτών με το νόμο 4317/2016, η τεράστια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια στο 24%. Με τον διαχωρισμό «κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή μη» αποκλείονται από τις επιδοτήσεις – ενισχύσεις 250.000 μικροί αγρότες. Μεγάλο θα είναι το ποσοστό των κομμένων αγροτών στην Κέρκυρα όπου λόγω του πολύ μικρού αγροτικού εισοδήματος πολλοί αγρότες – σες δουλεύουν και σε 2η ή 3η δουλειά.
Αρνητικό ρόλο στη στήριξη της αγροτικής οικονομίας της Κέρκυρας αλλά και ευρύτερα της Περιφέρεια Ιονίων Νησιών έπαιξε η κατάργηση του Ινστιτούτου Ελαίας στην Κέρκυρα που είχε επιδείξει σοβαρό επιστημονικό και ερευνητικό έργο και το οποίο πεισματικά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνείται να επαναλειτουργήσει.
Συνεχίζεται η υποστελέχωση της Περιφερειακής και Τοπικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία εκτός από τη μεγάλη έλλειψη Γεωτεχνικών δεν έχει ούτε καν γραμματειακή υποστήριξη με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται εκατοντάδες αγρότες καθημερινά. Επιπλέον εξαιτίας της υποστελέχωσης και της περικοπής των εξόδων μετακίνησης δεν μπορούν οι γεωτεχνικοί να πάνε στα χωριά για επιστημονική στήριξη των αγροτών.
Μεγάλες είναι οι ευθύνες των πλειοψηφιών στα όργανα τοπικής διοίκησης (Νομαρχίες – Περιφέρεια – Δήμοι) που στήριξαν και στηρίζουν την εφαρμογή της ΚΑΠ και των αντιαγροτικών πολιτικών των ελληνικών κυβερνήσεων. Ιδιαίτερη και σοβαρή ευθύνη έχουν η σημερινή Περιφερειακή και Δημοτική αρχή γιατί παρά τα λόγια συμπάθειας προς τους αγρότες δεν κάνουν τίποτα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου (βλέπε το χάλι των αγροτικών δρόμων, τη μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της δακοκτονίας κ.α.) και γενικότερα παρέχουν στήριξη στην ΚΑΠ.
Όλες αυτές οι αντιαγροτικές πολιτικές και μέτρα στοχεύουν στο ξεκλήρισμα ακόμα πολλών χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και αλιέων και στην στήριξη και ανάπτυξη μεγάλων καπιταλιστικών αγροτοκτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος της ΚΑΠ και της Κ.Αλ.Π. της Ε.Ε. και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Για του λόγου το αληθές ας κρίνει κανείς που πάνε τα μεγάλα ποσά των επιδοτήσεων και που πάνε τα ποσά της Κ.Αλ.Π. της Ε.Ε. (το 75-80% των κονδυλίων πάει στις ιχθυοκαλλιέργειες και το υπόλοιπο σε μεγάλα σκάφη μεσαίας και υπερπόντιας αλιείας).

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και ο περιφερειάρχης παραπέμπουν για έργα και δράσεις στον αγροτικό τομέα στο πρόγραμμα αγρ. Ανάπτυξης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα δοθεί για διαχείριση στις περιφέρειες και σύμφωνα με τα λεγόμενα τους είναι ύψους 24 εκ. ευρώ για όλη την Περιφέρεια Ι.Ν. Σύμφωνα με τη παρουσίαση του προγράμματος που έκανε ο Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και αυτά τα κονδύλια θα δοθούν για ενίσχυση μεγάλων αγροτοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή για επενδύσεις πάνω από 350.000 ευρώ. Κατευθύνεται δηλαδή σε πολύ λίγους δεν αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και αλιέων. Είναι θέμα πάλης του αγροτικού κινήματος να απαιτήσει ορισμένα κονδύλια να κατευθυνθούν σε έργα υποδομής στον αγροτικό τομέα των Ι.Ν.
Τα αντιαγροτικά μέτρα και πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ συνοδεύονται από ένα ιδεολογικό μπαράζ στο οποίο συμβάλουν ουσιαστικά τα μεγάλα ΜΜΕ, οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι δηλαδή όλα αυτά τα παράσιτα που κλέβουν τον κόπο και τον ιδρώτα των εργατοϋπαλλήλων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων. Ο στόχος είναι πολλαπλός: Να ρίξουν τις ευθύνες στους αγρότες, να στρέψουν άλλες κοινωνικές ομάδες εναντίον τους, να καλλιεργήσουν την απογοήτευση και την μοιρολατρία, να οδηγήσουν ακόμα πολλές χιλιάδες μικρούς αγρότες – κτηνοτρόφους – αλιείς στο ξεκλήρισμα. Αναπαράγουν λοιπόν τα εξής ιδεολογήματα:

Α) «Οι αγρότες έπαιρναν τις επιδοτήσεις και δεν τις αξιοποιούσαν για εκσυγχρονισμό της παραγωγής».
Ποιες επιδοτήσεις όμως; Τα στοιχεία που προαναφέρονται για την κατανομή των επιδοτήσεων είναι αποκαλυπτικά. Επιπλέον αποκρύπτεται το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις δόθηκαν για να διατηρούνται χαμηλές οι τιμές των αγροτικών προϊόντων κα να θησαυρίζουν οι εμποροβιομήχανοι (π.χ. αγόραζαν το λάδι 1,6 ευρώ και το πουλούσαν στο ράφι 6,5 -7 ευρώ). Στη πραγματικότητα ήταν και είναι επιδοτήσεις προς τους εμποροβιομήχανους.

Β) «Χρειάζεται εκσυγχρονισμός της παραγωγής για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της».
Πρόκειται για ένα προσφιλές επιχείρημα και της σημερινής κυβέρνησης. Αλήθεια όμως μιλάνε για εκσυγχρονισμό αυτοί που κρατάνε στα συρτάρια τη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του κερκυραϊκού ελαιώνα και δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ για την έναρξη εφαρμογής του. Μιλάνε για εκσυγχρονισμό αυτοί που ματαιώνουν ή αρνούνται να χρηματοδοτήσουν αρδευτικά έργα. Αυτοί που κατάργησαν κάθε επιδότηση σε αγροτικά μηχανήματα και αγροεφόδια. Αυτοί που με την συνειδητή αδιαφορία τους έχουν μετατρέψει τους αγροτικούς δρόμους σε χειμάρρους. Το «επιχείρημα» αυτό χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει την αθρόα χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων και των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή.

Γ) «Οι νέοι δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή θέλουν το εύκολο και γρήγορο χρήμα».
Δυστυχώς αυτό το επιχείρημα το επαναλαμβάνουν και λαϊκοί άνθρωποι βλέποντας βέβαια την επιφάνεια και όχι τη βάση του προβλήματος. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Μια αγροτική οικογένεια κατέχει 350 ελαιόδεντρα (=27 στρέμματα). Με καλή καλλιεργητική φροντίδα και αν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες κάθε δεύτερο χρόνο θα έχει παραγωγή 3.000 κιλά λάδι -500 κιλά για ίδια κατανάλωση απομένουν για πώληση 2.500 Χ 2,5 ευρώ (σημερινή τιμή) = 6.250 + 3.000 (1.500 ευρώ ανά χρόνο επιδότηση) = 9.250 μείον 1.000 ελάχιστα έξοδα = 8.250. Διαιρούμενο δια 2 χρόνια μας δίνει έσοδο 4.125 ευρώ / χρόνο. Αλήθεια μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με 4.125 ευρώ εισόδημα το χρόνο; Είναι αυτό κίνητρο για να ενταχθούν νέοι στην ελαιοπαραγωγή;

Υπάρχει ριζική λύση:
Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση οι μικρομεσαίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς χρειάζεται να έλθουν σε ρήξη – σύγκρουση με τις αντιλαϊκές αντιαγροτικές πολιτικές της Ε.Ε. της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωμονόδρομου να απορρίψουν αυτή την ίδια την Ε.Ε. Παράλληλα χρειάζεται να εντείνουν τον κοινό αγώνα και δράση με την εργατική τάξη και τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης συγκροτώντας, την κοινωνική τους συμμαχία. Οι αγώνες των αγροτών τα τελευταία χρόνια είναι δίκαιοι, τα αιτήματα τους είναι σωστά, είχαν και ορισμένες κατακτήσεις όπως το αφορολόγητο το οποίο όμως απειλείται να καταργηθεί.
Η ριζική αλλαγή της κατάστασης προς όφελος και των φτωχομεσαίων αγροτών μπορεί να γίνει μόνο σε άλλες οικονομικές συνθήκες με κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, με τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς και τη σχεδιασμένη οικονομία ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Προτείνουμε στο Π.Σ.Ι.Ν.:
Α) να απορρίψει την αναθεωρημένη ΚΑΠ και ΚΑλΠ και όλα τα αντιλαϊκά – αντιαγροτικά μέτρα που τις συνοδεύουν.
Β) να συμπαρασταθεί στα δίκαια αιτήματα των αγροτών (όπως αυτά διατυπώνονται στο πλαίσιο διεκδίκησης της ΟΑΣ Κέρκυρας) και στους αγώνες τους που ξεκινάνε στις 23 Ιανουαρίου 2017.
Γ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το ΠΣ να αποφασίσει:
Κατανομή 2.000.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία στην Κέρκυρα και 4.000.000 ευρώ στα υπόλοιπα νησιά από το νέο ΕΣΠΑ και τα διασυνοριακά προγράμματα.
Το διπλασιασμό των κονδυλίων για τη δακοκτονία σε κάθε νησί και την έγκαιρη έναρξη τους (γύρω στις 15 Ιούνη).
Τη διάθεση κονδυλίων για αρδευτικά έργα στον κάμπο Αη Μαθιά–Στρογγυλής και Βελονάδων.
Τη διάθεση κονδυλίων από τα διασυνοριακά προγράμματα (τομέας περιβάλλον) του νέου ΕΣΠΑ για αντιπυρικά έργα (αντιπυρικές ζώνες – υδατοδεξαμενές κλπ) σύμφωνα με υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας, τη Π.Υ., και της διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης.
Τη διάθεση κονδυλίων από τα διασυνοριακά προγράμματα (τομέα μεταφορών) για την επιδιόρθωση, επέκταση και προστασία αλιευτικών καταφυγίων, πολλά από τα οποία στην Κέρκυρα έχουν καταστεί άχρηστα.
Τη χρηματοδότηση – επιδότηση της εφαρμογής της μελέτης εκσυγχρονισμού του Κερκυραϊκού ελαιώνα αρχικά σε πειραματικό – εθελοντικό στάδιο με επιδότηση όσων παραγωγών θελήσουν να συμμετάσχουν.
Την πρόσληψη του προβλεπομένου από τον κανονισμό της περιφέρειας επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στην Περιφερειακή και τοπική διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης.
Να ελέγξει την λειτουργία της ΑΝΙΟΝ η οποία λειτουργεί με ασύδοτο και αδιαφανή τρόπο και κάνει επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις.
Να χρηματοδοτήσει την επεξεργασία της μούργας των ελαιοτριβείων.
Να χρηματοδοτήσει τον εμπλουτισμό και την ανανέωση φυσικών αλιευτικών πεδίων (ξέρες) με απαγόρευση αλιείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη δημιουργία νέων τεχνιτών υφάλων σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ΠΣ να αποφασίσει να διεκδικήσει από την κυβέρνηση:
Την επαναλειτουργία του Ινστιτούτου ελαίας Κέρκυρας με πλήρη στελέχωση και διεύρυνση του επιστημονικού πεδίου έρευνας και σε άλλες καλλιέργειες (οπωροκηπευτικά – εσπεριδοειδή – αμπελοκαλλιέργεια). Σήμερα είναι ακόμα πιο επιβεβλημένη η επαναλειτουργία του μετά από την επιδημία της ξυλέλα στην Νότια Ιταλία που κατέστρεψε πάνω από 1.000.000 ελαιόδεντρα.
Να ενταχθούν στον κανονισμό αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ οι ασθένειες της ελιά που προκύπτουν από κλιματολογικές συνθήκες.
Να καταργηθεί ο ισχύων νόμος για τους συνεταιρισμούς. Να ισχύσει η απλή αναλογική.
Να επιδοτείται η αγορά αγροτικών μηχανημάτων – εφοδίων και η αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός αλιευτικών εργαλείων από τους αγρότες – αλιείς – κτηνοτρόφους, όπως επιδοτούνται οι ξενοδόχοι.

18/1/2017
Θ. Γουλής
Γ. Κορφιάτης

Σημείωση:
Τα στοιχεία προέρχονται από την Ένωση Συνεταιρισμών Κέρκυρας και Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
Αντίστοιχη συζήτηση πρέπει να γίνει και για την αγροτική οικονομία των άλλων 3 περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας με ανάλογη προετοιμασία γιατί υπάρχει σχετικά διαφοροποιημένη αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή.

Open post

Το app του δημότη Ηρακλείου

Το app του δημότη Ηρακλείου

Μια έξυπνη εφαρμογή, την “Δημότης Ηρακλείου”, δημιούργησε ο δήμος. Η εφαρμογή παρέχει μέσω κινητών και τάμπλετ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πόλη, που χρειάζονται οι δημότες, ενώ θα μπορούν να υποβάλλουν και αιτήματα, να ενημερώνουν για προβλήματα και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο.
Η εφαρμογή παρουσιάστηκε χθες από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πέτρο Ινιωτάκη, ο οποίος επισήμανε ότι το σύνθημα είναι: “Ενημερώνομαι, συμμετέχω, βελτιώνω την πόλη μου, εύκολα, άμεσα, 24 ώρες το 24ωρο”.

Open post

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2017

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2017

Το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανοίγει τις πόρτες του στις 20 Ιανουαρίου 2017 στην Καλαμάτα, ενώ μέρος του φιλοξενείται σε Αμαλιάδα, Γύθειο, Σπάρτη και Άργος. Περιλαμβάνει ένα πανόραμα ελληνικών και ξένων κινηματογραφικών παραγωγών της τελευταίας διετίας. Όλες οι προβολές, οι παράλληλες εκδηλώσεις και τα σεμινάρια είναι ελεύθερα για το κοινό.

«Ανθρώπινα δικαιώματα και προσφυγικό» ονομάζεται το μεγάλο αφιέρωμα του φεστιβάλ φέτος, ενώ πάνω από 30 Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες είναι καλεσμένοι του Φεστιβάλ (μεταξύ των οποίων: οι Sybille Fezer, Daniel Burkholz και Vincent Förster από τη Γερμανία, οι Richard Martin-Jordan και Patrick Imhaus από τη Γαλλία (γενικός διευθυντής της TV5-Monde), οι Dale Beaumont-Brown και Lucas Jedrzejak από τη Μ. Βρετανία, οι Tony Richard Kahouche και Ali Mahmoud Tafech από τον Λίβανο, οι Sahra Assadollahi και Razavi Seyed Mohammad από το Ιράν, οι Ruslana Berndl, Thibaut Delaroche & Luca Potskhivili από την Αυστρία, η Enea Gega από την Τουρκία, οι Vadim Vitovtsev, Olga Shadrina, Svetlana Ignatenko και Olga Michi από τη Ρωσία, ο Rasesh James από την Ινδία και ο Thomas Kunstler από την Ιταλία). Το αφιέρωμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και προσφυγικό» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΕΛΙΝΕΠΑ (Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης) με ομιλητή τον καθηγητή Πανεπιστημίου, Δημήτρη Βασιλειάδη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και φέτος η εκπαιδευτική ζώνη (για το μαθητικό κοινό υπάρχει ειδική εκπαιδευτική ζώνη κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ καθημερινά, 09:00-13:00). Συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σκηνοθέτες, οι οποίοι βρίσκονται στις προβολές της εκπαιδευτικής ζώνης προκειμένου να συνομιλήσουν με τους μαθητές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 θεματικές:

  1. Ανθρώπινα δικαιώματα
  2. Αρχαιολογία, πολιτιστική κληρονομιά
  3. Οικολογία

Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ 

Ειδική εκδήλωση προγραμματίζεται για τα σχολεία την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, οπότε γίνεται σύνδεση μέσω skype με κάποιον προσφυγικό καταυλισμό του Λιβάνου προκειμένου να συνομιλήσουν οι μαθητές με παιδιά πρόσφυγες της Συρίας. Τον συντονισμό έχει ο Lucas Jedrzejak από τη Μεγάλη Βρετανία, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Ketermaya και επίσημος καλεσμένος του Φεστιβάλ.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος να περιοδεύσει σε σχολεία της Μεσσηνίας, Αργολίδας και Λακωνίας κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, μια δραστηριότητα που ξεκίνησε πιλοτικά πέρσι με μεγάλη επιτυχία, σε χωριά και κωμοπόλεις όπως τον Αριστομένη, Βαλύρα, Πύλο, Χώρα, Κορώνη και Μεσσήνη.

Φέτος, για πρώτη φορά, δίνονται και δύο βραβεία κοινού (1.000 ευρώ) για το καλύτερο ελληνικό και διεθνές ντοκιμαντέρ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται από το Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τον Δήμο Καλαμάτας, τον Δήμο Αργους, την Κινηματογραφική Λέσχη Γυθείου και το Μουσείο Ελιάς & Ελληνικού Λαδιού της Σπάρτης.

Open post

«Κρυστάλλινες νύχτες» στην ΕΡΤ3

«Κρυστάλλινες νύχτες» στην ΕΡΤ3

Την αισθηματική περιπέτεια εποχής «Κρυστάλλινες νύχτες», συμπαραγωγής Ελλάδας-Γαλλίας-Ολλανδίας 1992, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ3, την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 23:15.

Υπόθεση: Αθήνα, 1936. Η Γερμανίδα Ισαβέλλα, παντρεμένη με Έλληνα αξιωματικό του μεταξικού περίγυρου και μυημένη σ’ έναν κύκλο μυστικιστών, ερωτεύεται τον Αλβέρτο, έναν κατάξανθο Εβραίο έφηβο που κουβαλάει πάγο. Η σχέση τους είναι μεθυστική αλλά σκοντάφτει στο φυλετικό, ταξικό και ηλικιακό ασυμβίβαστο. Μετά την ένωσή τους, ο Αλβέρτος εξαφανίζεται και η Ισαβέλλα καταφεύγει στη δύναμη της μαγείας για να τον ξαναφέρει κοντά της. Το καταφέρνει, αλλά ο νεαρός είναι τώρα ένα άψυχο πλάσμα που δεν την ικανοποιεί. Η Ισαβέλλα, σπρωγμένη από το υπέρτατο πάθος του έρωτα, αυτοκτονεί και ξαναγεννιέται μέσα σε συνθήκες που θα τη φέρουν κοντά στον λατρευτό της. Ως Άννα τώρα, ένα κορίτσι που ζει στην ίδια αυλή με τον Αλβέρτο, μόνο που ο χρόνος έχει κυλήσει και η χώρα βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή. Σ’ ένα μπλόκο στην εβραϊκή συνοικία, η μικρή Άννα, για να μείνει μόνη με τον εικοσιπεντάχρονο Αλβέρτο, προδίδει τους Εβραίους στην Γκεστάπο. Κάπου δέκα χρόνια μετά, στην Αθήνα της ανοικοδόμησης και του ροκ εντ ρολ, ο Αλβέρτος ζει με την έφηβη πλέον Άννα η οποία, ερωτευμένη πάντα, επιχειρεί και πάλι να τον κατακτήσει.

Βραβεία-Διακρίσεις:

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1992: Βραβείο ερμηνείας Α΄ γυναικείου ρόλου (Τάνια Τρύπη). Βραβείο ενδυματολογίας.

Βραβεία Ποιότητας Υπουργείου Πολιτισμού 1993: Βραβείο ποιότητας ταινίας μεγάλου μήκους. Βραβείο σεναρίου. Βραβείο φωτογραφίας. Βραβείο ενδυματολογίας.

Φεστιβάλ Μπαστιά (Κορσική) 1993: Β΄ Βραβείο «Αργυρή Ελιά». Βραβείο μουσικής. Βραβείο Διεθνούς Ομοσπονδίας Αιθουσών Τέχνης και Δοκιμίου.

Σκηνοθεσία: Τώνια Μαρκετάκη.

Σενάριο: Μαλβίνα Κάραλη, Τώνια Μαρκετάκη

Μουσική: Γιώργος Παπαδάκης

Φωτογραφία: Σταύρος Χασάπης

Σκηνικά: Γιώργος Πάτσας

Παίζουν: Τάνια Τρύπη, Francois Delaive, Μισέλ Βάλεϊ, Γιώργος Χαραλαμπίδης, Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Κατσιμάνης, Φρόσω Λύτρα, Αλέξανδρος Κολιόπουλος, Μελίνα Βαμβακά, Τάσος Παλαντζίδης, Μάνος Βακούσης, Γιώργος Ψυχογιός, Γιάννης Τότσικας, Μάνος Παντελίδης, Κέλλυ Ιωακειμίδου, Κέλλυ Καρμοίρη, Κατερίνα Μπάκα, Alois Redler, Gunar Koernig, Ovidiu Iuliu Moldovan, Φαίδων Καστρής

Διάρκεια: 138′

Open post

Μπάσκετ-ΝΒΑ-Σακραμέντο: Χάνει τη σεζόν ο Ρούντι Γκέι

Μπάσκετ-ΝΒΑ-Σακραμέντο: Χάνει τη σεζόν ο Ρούντι Γκέι

Οι Σακραμέντο Κίνγκς υπέστησαν σοβαρό πλήγμα, καθώς ο Ρούντι Γκέι τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς και οι πρώτες εξετάσεις κάνουν λόγο για ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Ο έμπειρος φόργουορντ έχει υποστεί ρήξη στον αχίλλειο τένοντα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους οκτώ μήνες. Ο Γκέι έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να κάνει χρήση των όρων στο συμβόλαιό του και να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, στο τέλος της σεζόν, κι αυτό σημαίνει πως η αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς ήταν η τελευταία του με τη φανέλα των Κίνγκς

.

Open post

Τένις-Australia Open: Αποκλείστηκε στο 2ο γύρο ο Τζόκοβιτς!

Τένις-Australia Open: Αποκλείστηκε στο 2ο γύρο ο Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά στο 2ο γύρο του Open της Αυστραλίας και ήταν «θύμα» μιας μεγάλης έκπληξης.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος πρωταθλητής, Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε από τον άγνωστο Ουζμπέκο, Ντένις Ιστόμιν, Νο 119 στον κόσμο, με 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4, μετά από σκληρή μάχη, που κράτησε περίπου πέντε ώρες! Ετσι ο «Νόλε» αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά στη Μελβούρνη, το οποίο έχει κερδίσει έξι φορές στη σπουδαία καριέρα του. Μάλιστα ο Τζόκοβιτς είχε να αποκλειστεί τόσο νωρίς σε μεγάλο τουρνουά από το 2008!

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Open post

Περίπου ένα μήνα εκτός ο Καρβαχάλ

Περίπου ένα μήνα εκτός ο Καρβαχάλ

Ενα μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο τραυματισμός του Ισπανού διεθνή αμυντικού της Ρεάλ Μαδρίτης στην προχθεσινή προπόνηση αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη θλάση, γεγονός που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των «μερένγκες» για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Ο διεθνής μπακς θα χάσει τα ματς με Μάλαγα, Σοσιεδάδ, Θέλτα και Οσασούνα για το πρωτάθλημα, όπως και τον επαναληπτικό με την Θέλτα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Ντανίλο αναμένεται να τον αντικαταστήσει σε αυτό το διάστημα, ενώ στόχος είναι να είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι με τη Νάπολι για τη φάση των «16» του Champions League.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: realmadrid.com

Open post

Στη Λιόν ο Ντεπάι

Στη Λιόν ο Ντεπάι

Ο Μέμφις Ντεπάι δεν άντεχε την απραξία του πάγκου και επειδή δεν είχε ευκαιρίες από τον τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ζοζέ Μουρίνιο, δεν θέλησε να συνεχίσει την καριέρα του στη διάσημη αγγλική ομάδα και αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της Λιόν.

Η γαλλική ομάδα θα δαπανήσει περίπου 20 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ενώ ο Ολλανδός διεθνής επιθετικός είναι από σήμερα το πρωί στη γαλλική πόλη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ολλανδός διεθνής επιθετικός είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2015 από την Αϊντχόφεν για 4+1 χρόνια με το κόστος της μεταγγραφής να φθάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντεπάι, όμως, είχε ελάχιστες συμμετοχές φέτος στην πρέμιερ λιγκ, όλες ως αλλαγή.

Ο Ντεπάι, ο οποίος αποτελεί «προϊόν» των τμημάτων υποδομής της Αϊντχόφεν, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα της PSV τον Σεπτέμβριο του 2011 και από τότε «έγραψε» 124 εμφανίσεις με απολογισμό 50 γκολ. Τη σεζόν 2014-15, κατά την οποία η Αϊντχόφεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, ο Ντεπάι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος με 22 τέρματα σε 30 παιχνίδια (και 28 σε 40 αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών αγώνων).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:www.manutd.com

Open post

Ηττα της Ρεάλ στο «Bernabeu». Ζιντάν: «Είμαι υπέυθυνος, πρέπει να βρω λύση»

Ηττα της Ρεάλ στο «Bernabeu». Ζιντάν: «Είμαι υπέυθυνος, πρέπει να βρω λύση»

Μετά την απώλεια του αήττητου σερί, που σταμάτησε στα 40 παιχνίδια, με την ήττα στην Σεβίλλη, χθες η Ρεάλ έχασε και στο Bernabeu για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Θέλτα πανηγύρισε νίκη με 2-1 στην πρώτη μεταξύ τους προημιτελική αναμέτρηση για το Κύπελλο Ισπανίας. Ασπας (64’) και Κάστρο (71’) τα γκολ της νίκης για την ομάδα του Βίγκο, ο Μαρτσέλο είχε ισοφαρίσει προσωρινά (69’) για τους Μαδριλένους.

«Είναι μία πολύ κακιά στιγμή, όμως δουλεύουμε για να το ξεπεράσουμε,» είπε ο Ζινεντίν Ζιντάν. «Εχουμε κάνει πολλά καλά πράγματα μέχρι τώρα , αλλά από τα δύο τελευταία παιχνίδια δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι . Ιδιαίτερα από την ήττα στην Σεβίλη Δεν είχαμε ένταση. Δεν έμεινα έκπληκτος από την Θέλτα. Έχουμε μπροστά μας άλλο ματς το Σάββατο για να το πάρουμε και να επανέλθουμε. Είμαι υπεύθυνος και γι αυτό πρέπει να βρω μία λύση,» πρόσθεσε ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Η Ρεάλ είχε να χάσει μπροστά στους φίλους της, από τις 27 Φεβρουαρίου του 2016, όταν η Ατλέτικο έφυγε νικήτρια (0-1) σε ματς της La Liga. Ο επαναληπτικός στο Βίγκο είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI

 

Open post

Κομοτηνή: ΕΡΤ Ειδήσεις 19-01-2017

Κομοτηνή: ΕΡΤ Ειδήσεις 19-01-2017

Καιρικό
Κάτασπρος ο ορεινός όγκος Ροδόπης και Ξάνθης απαραίτητη η χρήση αλυσίδων
Άσπρισε ο ορεινός όγκος της Ροδόπης και της Ξάνθης και σήμερα κι άλλοι οικισμοί στα ορεινά χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Συγκεκριμένα:
Στη Ροδόπη, σε ότι αφορά τη χρήση Αντιολισθητικών αλυσίδων, χρειάζονται στο ορεινό δίκτυο του Δήμου Αρριανών και συγκεκριμένα, Οργάνης-Κύμης, Ραγάδας-Εσοχής-Μυρτίσκης-Βυρσίνης-Πάτερμα-Κάρδαμου.
Στο Δήμο Μαρώνειας-Σαππών αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται από Νέα Σάντα-Δέρειο,
Νέα Σάντα-Κέχρο-Χλόη, Καμπή Βούρλα, Κάμπος, Κερασιά, Τσούκα, Χαράδρα, Μοναστήρι και Χαμηλό.
Στην Ξάνθη αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Μύκης. Από το 31ο χλμ μέχρι τον Μεθοριακό Σταθμό του Αγίου Κων/νου. Στην επαρχιακή οδό Λειβαδίτη-Δασικού χωριού Σταυρούπολης.
Στην Επαρχιακή οδό Λυκοδρομίου-Καλλιθέας-Δασικού Χωριού Σταυρούπολης.
Σε ότι αφορά την πεδινή πλευρά αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει κοντά στους 3 βαθμούς Κελσίου με τάσεις ανόδου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει χιονόστρωση. Καλύτερη εικόνα ωστόσο για τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν, θα υπάρχει το μεσημέρι.
Αυτή τη στιγμή χιονίζει σε ορεινή και πεδινή Ροδόπη και σύμφωνα με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας ΑΜ-Θ, Κώστα Χουβαρδά, η χιονόπτωση θα συνεχισθεί με διακοπές κατά διαστήματα, μέχρι το βράδυ.
Το σύνολο των μηχανημάτων του νομού, Δήμων και Περιφέρειας ρίψεις αλατιού και αποχιονισμού, είναι σε εγρήγορση και οι αρμόδιοι φορείς σε διαρκή συντονισμό για να κρατηθεί το οδικό δίκτυο ανοικτό.

Κόμματα
ΣΥΡΙΖΑ προς ΠΑΣΟΚ: «Kρείττον σιγάν»
Με αφορμή την απάντηση της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο συντονιστής της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, Σταμάτης Σακκελίων, σε γραπτή του δήλωση τονίζει πως, «η αυτοκριτική είναι μια έννοια ξεχασμένη εδώ και χρόνια από το ΠΑΣΟΚ. Ούτε μια στοιχειώδη συγγνώμη δεν έχουν πει τόσο καιρό για τα έργα και τις ημέρες τους. Μας παρέδωσαν μαζί με τους συνεταίρους τους της Ν.Δ. μια χώρα διαλυμένη και ζητούν τα ρέστα. Έχει και η υποκρισία όρια. Θα επιστρέψουν τα 200.000.000 ευρώ που χρωστούν; Θα απολογηθούν για το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν την κρατική επιχορήγηση για να πάρουν δάνεια από διαφορετικές τράπεζες; Δάνεια που αποδείχθηκαν αγύριστα. Εμείς υποσχεθήκαμε να βγάλουμε την κοινωνία όρθια από την κρίση που αυτοί δημιούργησαν και θα το κάνουμε. Όσο για την «ανυποληψία»; Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σχοινί. Και σε κάθε περίπτωση μπορούν να χαίρονται όσο θέλουν για την πολιτική μεταγραφή ενός πολιτικού «περιπατητή». Δικαίωμα τους είναι», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης.

Πρωτογενής Τομέας

Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων
Πρόσκληση Έτους 2017

Σε ισχύ είναι η πρόσκληση για τα «προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων» του Κανονισμού για το έτος 2017, από την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για το 2017 θα διατεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το ποσό των 128.5 εκατ. ευρώ για τις προτάσεις προγραμμάτων από τα κ-μ. Για τα «απλά» προγράμματα θα διατεθεί το ποσό των 85.5 εκατ. ευρώ και για τα «πολυπρογράμματα» 43 εκατ. ευρώ.
Ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 111 εκατ. ευρώ για το 2016, επισημαίνοντας τη στήριξη που παρέχεται στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.
Η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί προγράμματα διαρκείας έως τριών ετών με σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.
Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 20η Απριλίου 2017.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκριμένου να παρουσιάσει τις νέες προσκλήσεις υποβολής προγραμμάτων, διοργανώνει «Ημέρα Πληροφόρησης» για τους ενδιαφερόμενους, στις 31 Ιανουαρίου 2017, στις Βρυξέλλες.

Κτηνοτροφικά Πάρκα και για καλύτερη πρόσβαση

Έκκληση προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων, από την κακοκαιρία, απηύθυνε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης, Μαργαρίτης Θεολόγου, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο πρόεδρος.
Επίσης έκκληση απηύθυνε και προς τους Δήμους να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δρόμων που οδηγούν στις μονάδες εκτροφής των Κτηνοτρόφων, απηύθυνε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης, Μαργαρίτης Θεολόγου, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής.
«Υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν συντηρηθεί πάνω από 10 χρόνια, ωστόσο πληρώνουν οι Κτηνοτρόφοι δημοτικά τέλη. Το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο έντονο λόγω της κακοκαιρίας, η οποία επιδείνωσε την κατάσταση και πολλοί κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να δώσουν τροφή τα ζώα τους, καθώς δεν υπήρχε πρόσβαση», τόνισε ο κ. Θεολόγου.
Σύμφωνα με τον κ. Θεολόγου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η καταγραφή των ζημιών, ωστόσο πληροφορίες κάνουν λόγο για όχι σοβαρά προβλήματα κυρίως στους εκτροφείς κατσικιών.
Εξ άλλου ο κ. Θεολόγου στάθηκε στην συγκρότηση των ομάδων Παραγωγών Κτηνοτρόφων που προχωρούν παρά τις δυσκολίες, η οποία θα μπορούσε να εξετάσει και το σχέδιο των κτηνοτροφικών πάρκων, δηλαδή της οργανωμένης κτηνοτροφίας, η οποία μπορεί να προσφέρει στους κτηνοτρόφους καλύτερες υπηρεσίες πρόσβασης, ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Αυτοδιοίκηση
«Έναρξη υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ»
Με την έκδοση της πρώτης πρόσκλησης που αφορά στην ενίσχυση των επενδύσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τομέα των χημικών και πλαστικών-πολυμερών υλικών, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε η υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Σύσκεψη για το θέμα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος στην Κομοτηνή με υπηρεσιακούς παράγοντες.
Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τομείς στους οποίους η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η αγροδιατροφή, τα μη μεταλλικά ορυκτά (ζεόλιθος, μάρμαρο) και ο τουρισμός και αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους τόσο με πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος όσο και με πόρους τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων.
«Σύσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων»
Σύσκεψη για την επιτάχυνση της πορείας υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος στην Κομοτηνή με την παρουσία του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελου Λαμπάκη, του Προέδρου της Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ), Δημάρχου Δράμας,Χριστόδουλου Μαμσάκου και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και της ΔΙΑΑΜΑΘ.
Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι τρόποι συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους και οι ενέργειες για τη διεκδίκηση της μέγιστης δυνατής χρηματοδότησης από πόρους του τομεακού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων για τον ΠΕΣΔΑ.
Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη
Ομιλία για την οικονομική κρίση από τον κλινικό ψυχολόγο Δρ. Χρήστο Σερμπέζη
Η Τοπική Οικονομία Ροδόπης Αλλάζω (Τ.Ο.Ρ.Α.) διοργανώνει αύριο στις 18:30, στο καφέ Σβούρα (πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου), στην Κομοτηνή ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητή τον κλινικό ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή Δρ. Χρήστο Σερμπέζη και θέμα «Η οικονομική κρίση ως τραυματικό γεγονός». Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τ.Ο.Ρ.Α. στο πλαίσιο της συμμετοχής της ομάδας στην δράση «Ο Αϊ Βασίλης άργησε μια μέρα». Στην είσοδο του καταστήματος θα μπορούν οι συμμετέχοντες ν’ αφήνουν τρόφιμα τα οποία θα μοιραστούν σε οικογένειες της περιοχής που τα έχουν ανάγκη.

SantaLost: Ένα πρωτότυπο παιχνίδι μυστηρίου που συνδέει την Κομοτηνή του χθες με το σήμερα!
Με αφορμή τη συμμετοχή του για πέμπτη συνεχή χρονιά στην πρωτοβουλία «Ο Αη Βασίλης άργησε μια μέρα», το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής διοργανώνει ένα παιχνίδι μυστηρίου με σκοπό να μάθουμε για την πόλη μας, να γνωριστούμε και να γεμίσουμε το σάκκο του Αη Βασίλη!
Πέντε ομάδες θα ξεχυθούν στους δρόμους της Κομοτηνής, προσπαθώντας να λύσουν γρίφους και φωτογραφίζοντας ιστορικά και πολυσύχναστα στέκια της πόλης. Τα μέλη της νικήτριας ομάδας τα περιμένει ένα έπαθλο – έκπληξη!
Οι συμμετοχές καταγράφονται στα γραφεια του κέντρου, στην οδό Τσανακλή 15 το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 στις 12:00 μ.μ. μαζί με τρόφιμα μακράς διάρκειας, για το σάκο του Άη Βασίλη για τις άπορες οικογένειες του Δήμου Κομοτηνής.

Κοπή πίτας για το Europe Direct Κομοτηνής
Την καθιερωμένη πλέον κοπή πίτας θα πραγματοποιήσουν οι εθελοντές, τα στελέχη, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 21:00 στα γραφεία του Κέντρου (Ν.Τσανακλή 15).
Σύλλογοι

Ο ετήσιος χορός των Σαρακατσάνων το Σάββατο

Ο ετήσιος χορός του Μορφωτικού Συλλόγου Σαρακατσάνων Θράκης, θα λάβει χώρα το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στο Ποσειδώνιο.
Θα τραγουδήσουν ο Βασίλης Σερμπέζης και Παναγιώτης Ούτος, ενώ στο κλαρίνο θα είναι ο Τζελέπης Κώστας.

Και η ΧΕΝ στον Αη Βασίλη που άργησε μια μέρα
Η ΧΕΝ Κομοτηνής έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στις 21 Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στην παιδική δράση εμψύχωσης με σκοπό να γεμίσει ο σάκος του «Άη Βασίλη» στο πλαίσιο της δράσης «Ο Άη Βασίλης άργησε μια μέρα».
Την δράση έχει αναλάβει να συντονίσει η Κοινωνική λειτουργός- εμψυχώτρια Ανδριάνα Δελέγκου.

Πολιτισμός
Βιβλιοπαρουσίαση του Πέτρου Μάρκαρη

Το Βιβλιοπωλείο Δημοκρίτειο και οι εκδόσεις Γαβρηιλίδη, διοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου, «Οff Shore”, του Πέτρου Μάρκαρη. Η παρουσίαση θα γίνει αύριο στις 7:00 το απόγευμα στο Βιβλιοπωλείο.
Χορηγός Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ Κομοτηνής.

Αστυνομικό Δελτίο

Εξιχνίαση απατών σε βάρος ιδιοκτητών και υπαλλήλων εννέα (9) πρακτορείων ΟΠΑΠ στην Κομοτηνή

Εξιχνιάστηκαν ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, απάτες σε βάρος ιδιοκτητών και υπαλλήλων εννέα (9) πρακτορείων ΟΠΑΠ στην Κομοτηνή, που διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Αύγουστος του 2016. Στα πλαίσια των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 39χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτες και αντιποίηση. Ο δράστης μετέβη συνολικά σε εννέα (9) πρακτορεία ΟΠΑΠ στην Κομοτηνή, όπου κατέθεσε είκοσι δύο (22) δελτία στοιχήματος, συνολικής αξίας 3.500 ευρώ περίπου, για τα οποία ουδέποτε προέβη στην αποπληρωμή τους.

Εξιχνιάστηκαν 8 διαρρήξεις σπιτιών στην Κομοτηνή

Εξιχνιάστηκαν οκτώ (8) διαρρήξεις οικιών, που είχαν διαπραχθεί την 18-4-2014 στην Κομοτηνή. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 28χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Posts navigation

1 2 3 5.661 5.662 5.663 5.664 5.665 5.666 5.667 6.716 6.717 6.718
Scroll to top