Open post

Νέο ραντεβού Περιφερειαρχών-Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης μετά το Πάσχα

Νέο ραντεβού Περιφερειαρχών-Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης μετά το Πάσχα

Να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 και να εκχωρηθούν οι πόροι στις Περιφέρειες (37,1% του ΠΑΑ) ώστε να παροχετευθεί ζεστό χρήμα στην αγροτική παραγωγή και την πραγματική οικονομία, ζήτησε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα.
Από την πλευρά του ο κ. Ε. Αποστόλου δεσμεύτηκε αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά να μετάσχει σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών στα γραφεία της μαζί με τους γενικούς γραμματείς και τους διευθυντές των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου προκειμένου ν’ απαντήσει αναλυτικά σ’ όλα τα θέματα που τέθηκαν στη σημερινή συνάντηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας έθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα εξής θέματα:

-Εκχώρηση πόρων του ΠΑΑ στις Περιφέρειες:
Η «μερική» εκχώρηση στις Περιφέρειες ολοκληρώθηκε μόλις τον προηγούμενο Οκτώβριο με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ χωρίς όμως οι Περιφέρειες να μπορούν να προβούν σε καμία προκήρυξη νέου Μέτρου μέχρι σήμερα καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εγκύκλιοι και εφαρμοστικές αποφάσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

-Νέοι Αγρότες:
Δυόμιση μήνες μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των αιτήσεων στήριξης δεν έχει ξεκινήσει καν η αξιολόγησή τους καθώς αναμένονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα φύλλα αξιολόγησης και η διαδικασία βάσει της οποίας οι αξιολογητές θα μπορούν να μπαίνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειών είναι απολύτως έτοιμες από την πλευρά τους για να ξεκινήσουν την αξιολόγηση των αιτήσεων.
Ένα δεύτερο ζήτημα που αναφύεται είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί σε ορισμένες Περιφέρειες και η ΕΝΠΕ καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εξετάσει κάθε πιθανή λύση για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων νέων γεωργών και κτηνοτρόφων, που υπέβαλαν αίτηση στο Υπομέτρο 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Παράλληλα, εισηγείται στην επικείμενη αναθεώρηση του ΠΑΑ να ενταχθεί η εξής διάταξη:
«Οι επιλαχόντες του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, διατηρούν τα ίδια δικαιώματα και προνόμια με τους ενταγμένους όσον αφορά τα κριτήρια βαθμολογίας και αυξημένης ενίσχυσης στη διεκδίκηση ένταξής τους στα υπόλοιπα Μέτρα του ΠΑΑ».
Κατάρτιση Νέων Αγροτών:
Είναι επιβεβλημένο να «τρέξει» αμέσως το Μέτρο 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ καθώς δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής ούτε καν όσοι νέοι αγρότες έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα το 2014 αφού δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες κατάρτισης.

-Σχέδια Βελτίωσης:
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Νέων Αγροτών είναι απαραίτητη για να προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης.

-Επενδυτικά Μέτρα:
Κανένα Μέτρο με επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει μέχρι σήμερα προκηρυχτεί παρά τις σχετικές εξαγγελίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μέτρο της Μεταποίησης, του οποίου η πρόσκληση ακόμη εκκρεμεί αν και παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι θα προκηρυχθεί.

-Κίνδυνος απώλειας πόρων:
Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και το γεγονός ότι οι ως τώρα πληρωμές αφορούν μονόπλευρα συγκεκριμένα Μέτρα, θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος το 2019 (επανεξέταση επιδόσεων), με αναφορά στο πλαίσιο επιδόσεων που ορίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα.
Κατά την επανεξέταση επιδόσεων εξετάζεται η επίτευξη των ορόσημων των προγραμμάτων στο επίπεδο προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη κατά το έτος 2019. Εάν δεν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι τότε προβλέπεται σειρά μέτρων για το κράτος – μέλος: από μεταφορά πόρων σε νέες προτεραιότητες, αφαιρώντας πόρους από συγκεκριμένα Μέτρα, μέχρι και στάση πληρωμών για τις προτεραιότητες που δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι.

-Εγγειοβελτιωτικά έργα:
-Δεν έχουν ξεκινήσει τα εγγειοβελτιωτικά έργα παρά τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί οι αιρεσιμότητες του προγράμματος.
-LEADER:
Είναι ανάγκη να προχωρήσουν αμέσως οι συμβάσεις εκτός από τις περιπτώσεις που έχει γίνει προσφυγή.
-Μείωση νιτρορύπανσης:
-Να προκηρυχθεί αμέσως το μέτρο «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (γνωστό ως μείωση της νιτρορύπανσης).

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ-ΟΕΒ – ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στη συνάντηση η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έθεσε και άλλα τρία ζητήματα:
-Δασικοί Χάρτες:
-Είναι σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα αλλά η διαδικασία πρέπει να ανασταλεί για ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα λυθούν. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχει καταθέσει έγκαιρα τις θέσεις της και έχει προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Στο νομοσχέδιο που συζητείται τώρα στη Βουλή έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις που πρότεινε η Ένωση Περιφερειών, υπάρχουν όμως κι άλλα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Θα πρέπει να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

-Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων:
-Η αρμοδιότητα για την εποπτεία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων περιήλθε από τους Δήμους στις Περιφέρειες με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Η Ένωση Περιφερειών ζητεί να εκδοθεί αμέσως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το τι σημαίνει εποπτεία και ξεκαθαρίζει ότι εποπτεία δεν σημαίνει αναλαμβάνω τα χρέη.
-Υποστελέχωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:
-Πρέπει να στελεχωθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα ιδίως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης.

Open post

«Καλά Χριστούγεννα» με μουσείο σοκολάτας από το δήμο Βόλου

«Καλά Χριστούγεννα» με μουσείο σοκολάτας από το δήμο Βόλου

Εργαστήριο σοκολάτας, μουσείο σοκολάτας σκοπεύει να δημιουργήσει ο δήμος Βόλου στην πλατεία Πανεπιστημίου, την περίοδο των εορτών του 2017-2018. Τις όποιες κατασκευές χρειαστεί να γίνουν και τη σχετική διαμόρφωση ανέλαβε να κάνει ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ. Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Πανεπιστημίου στο Νομικό Πρόσωπο από 1ης Σεπτεμβρίου 2017 έως και 30 Ιανουαρίου 2018 για την διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, «σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 άρθρο 185 παρ. 2 το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να παραχωρεί δωρεάν τη χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».

Η επικεφαλής της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης» Νατάσα Οικονόμου διαφώνησε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο, δεν μπορεί να παραχωρηθεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ λείπουν μία σειρά εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες. Τελικά το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.

Open post

Βόλος: Διαγωνισμός για αξιοποίηση πάρκινγκ Φιλελλήνων

Βόλος: Διαγωνισμός για αξιοποίηση πάρκινγκ Φιλελλήνων

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Βόλου η μελέτη εκκίνησης διαγωνισμού για την αξιοποίηση του πάρκινγκ της Φιλελλήνων

Σύμφωνα με την εισήγηση, ο δήμος αναζητά ανάδοχο στον οποίο θα παραχωρηθεί η αξιοποίηση του έργου, θα χρηματοδοτήσει εξ’ ολοκλήρου η αποπεράτωση του χώρου στάθμευσης και ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί συνολικά την λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων όπως και των καταστημάτων για 30 χρόνια, καταβάλλοντας όμως στο Δήμο Βόλου ελάχιστο τίμημα, ανάλογα με τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του σταθμού.

Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την κατασκευή του πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων ο οποίος αποτελείται από Ισόγειο, έξι ορόφους, δώμα και επτά υπόγεια. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στο Δώμα επιτρέπεται λόγω του ότι η στάθμη του βρίσκεται κάτω από 1,50 μ. σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής. (μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 22,00 μ., μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος: 18,72 μ).

Ο επικεφαλής της ΛΑΣ Απ. Νάνος δήλωσε ότι διαφωνεί διαχρονικά με την παραχώρηση έργων στους ιδιώτες και πρότεινε το έργο να γίνει με πόρους του δήμου και να παραχωρηθεί για δωρεάν χρήση στους δημότες.

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος Κ. Γαργάλας, επανέλαβε την πρόταση, για αποπεράτωση των υπογείων χώρων ως πάρκινγκ με ίδια χρήματα του Δήμου κι ακύρωση του επιπλέον ανωγείου από τον προϋπολογισμό. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θ. Σταυρίδης του επισήμανε ότι αυτό σημαίνει αλλαγή μελέτης και θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ολοκλήρωση του έργου.

Η επικεφαλής της «Επιλογής Ευθύνης» Νατάσσα Οικονόμου πρότεινε την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότηας για να διερευνηθούν όλες αυτές οι διαφορετικές προτάσεις που κατατέθηκαν κι ακούστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση.

 

Open post

Νικηφόρο πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Ρέθυμνο 74-101

Νικηφόρο πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Ρέθυμνο 74-101

Με τον Νικ Καλάθη να πετυχαίνει νταμπλ-νταμπλ (10 πόντους-11 ασίστ), ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από το Ρέθυμνο κερδίζοντας με 74-101 για την 25η αγωνιστική της Basket League.

Οι «πράσινοι» έκαναν μια καλή προπόνηση εκτός έδρας με τον Τσάβι Πασκουάλ να ανοίγει το… ροτέισον και να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όσους είχε στη διάθεση του για το ματς. Πρώτοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό οι Μπουρούσης, Τζέιμς με 19 πόντους έκαστος. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου σε όλο το παιχνίδι και ανέβασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της +31 (99-68) λίγο πριν τη λήξη.

Στον αντίποδα, οι Κρήτες, από τους οποίους ξεχώρισε ο Φιτζπάτρικ (14π.), μπορεί να υπέστησαν την 13η ήττα τους στο πρωτάθλημα, αλλά η θέση τους στα πλέι οφ είναι εξασφαλισμένη.

Τα δεκάλεπτα: 23-32, 41-55, 57-80, 74-101

Διαιτητές: Καρακατσούνης, Βαρδάλος, Κάρδαρης

Ρέθυμνο (Νίκος Βετούλας): Κώττας 8, Χριστοδούλου 5, Άρνολντ 11 (1), Φιτζπάτρικ 14 (1), Λέμον 11, Ραζής 5, Σάφτενααρ 3 (1), Τάλτον 2, Καμπερίδης 5 (1), Παναρετάκης, Θεοδωρίδης 1, Γιαννόπουλος 9 (1).

Παναθηναϊκός (Τσάβι Πασκουάλ): Σίνγκλετον 9, Φελντέιν 14 (3), Χαραλαμπόπουλος 8 (2 τρίπ., 6 ριμπ.), Μπουρούσης 19 (1), Καλάθης 10 (11 ασ.), Ρίβερς 1 (0/4 σουτ), Τζέιμς 19 (1), Μποχωρίδης, Φώτσης, Παππάς 2, Γκιστ 8, Γκάμπριελ 11.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: eurokinissi

Open post

Ηράκλειο: Για 5η συνεχόμενη χρονιά διεξάγεται φέτος το Run Greece, στις 30 Απριλίου

Ηράκλειο: Για 5η συνεχόμενη χρονιά διεξάγεται φέτος το Run Greece, στις 30 Απριλίου

Στις 30 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Run Greece., με την διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος, Βασίλης Λαμπρινός και όλοι οι εκπρόσωποι των οργανωτών εξέφρασαν την βεβαιότητα ότι το φετινό Run Greece θα είναι ακόμη πιο επιτυχημένο από το περυσινό, το οποίο είχε την μαζικότερη συμμετοχή σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Επίσης, ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ, Μάρκος Καλούδης, ανακοίνωσε ότι από φέτος το Run Greece θα έχει τελικό αγώνα επιπλέον 3.000 μέτρων, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου του 2017, στο πλαίσιο του Μαραθωνίου της Αθήνας, με τη συμμετοχή 10 αθλητών και 10 αθλητριών από κάθε Περιφέρεια του Run Greece, με τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο και έπαθλο για τις νικήτριες ομάδες.

Open post

Ηράκλειο: Συλλήψεις τριών ατόμων – Είχαν στην κατοχή τους περισσότερες από 1100 κροτίδες

Ηράκλειο: Συλλήψεις τριών ατόμων – Είχαν στην κατοχή τους περισσότερες από 1100 κροτίδες

Περισσότερες από 1.100 κροτίδες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή τριών ατόμων σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών για την πρόληψη και καταστολή, της παράνομης κατοχής και πώλησης βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων, εν όψει των εορτών του Πάσχα, έγινε έλεγχος, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, σε ένα 20 χρονο και ένα 47χρονο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 1.027 κροτίδες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έλεγχος από αστυνομικούς σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός ακόμη ατόμου ηλικίας 32χρονων και ακολούθησε έρευνα, από αστυνομικούς στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν άλλες 96 κροτίδες.

Open post

Μ. Λέκκας: Ο καιρός στην Κρήτη τη Μ. Εβδομάδα

Μ. Λέκκας: Ο καιρός στην Κρήτη τη Μ. Εβδομάδα

Η διέλευση ενός Βαρομετρικού χαμηλού νότια της Κρήτης θα προκαλέσει μία μικρή , ανοιξιάτικης μορφής, μεταβολή του καιρού με πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, χωρίς να αναμένεται κάποια ένταση των καιρικών φαινομένων.

Η μεταβολή αυτή θα διατηρηθεί έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στη συνέχεια από τη Μεγάλη Παρασκευή θα αποκατασταθεί καλοκαιρία με τη θερμοκρασία να αρχίσει να σημειώνει υψηλότερες τιμές.

Οι καλές αυτές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Ευχάριστο είναι επίσης το γεγονός ότι δεν αναμένεται καμία ενίσχυση των ανέμων επιτρέποντας έτσι την ασφαλή και χωρίς ταλαιπωρία μετακίνηση όλων εκείνων που θα ταξιδέψουν. Επιπλέον διατηρείται η καθαρότητα της ατμόσφαιρας αφού δεν εμφανίζεται καμία μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Αναλυτικά ο καιρός της Μεγάλης Εβδομάδας:

Μεγάλη Τρίτη
Αυξημένες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για παροδικές ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒορειοΑνατολικές διευθύνσεις (έως και Ανατολικοί στα Νότια της Κρήτης) με την ένταση τους να φθάνει στα 3 έως 4 Μποφώρ.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 11 °C έως τους 18 °C στα βόρεια τμήματα του νησιού, ενώ έως και 2 βαθμούς υψηλότερη θα είναι στα νότια τμήματα.
Μεγάλη Τετάρτη
Συννεφιασμένο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού με πιθανότητα για παροδικές ασθενείς βροχές.
Οι άνεμοι παραμένουν Βόρειοι έως ΒΑ στα 2 – 3 , τοπικά έως και 4 Μποφώρ.
Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο χαμηλότερα και θα κυμανθεί από του 9 °C η ελάχιστη έως και 16°C η μέγιστη στα βόρεια τμήματα (και πάλι λίγο υψηλότερη στα νότια της Κρήτης)
Μεγάλη Πέμπτη
Οι νεφώσεις διατηρούνται και τη Μεγάλη Πέμπτη με μικρές και πάλι πιθανότητες για ασθενείς παροδικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Σταδιακά αναμένεται να ξεκινήσει και η βελτίωση του καιρού.
Οι άνεμοι θα στραφούν από Βορειοδυτικές διευθύνσεις διατηρώντας όμως και πάλι εντάσεις στα 3 εως και 4 Μποφώρ.
Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.
Μεγάλη Παρασκευή
Αποκαθίσταται πολύ καλός καιρός με περισσότερη ηλιοφάνεια.
Οι άνεμοι θα στραφούν από Δυτικές διευθύνσεις διατηρώντας την ένταση τους στα ίδια επίπεδα.
Η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει αρκετά υψηλότερες τιμές με τη μέγιστη να φθάνει έως και τους 20°C.
Μεγάλο Σάββατο
Ο καιρός διατηρείται καλός, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων.
Οι άνεμοι διατηρούνται και πάλι από Δυτικές διευθύνσεις.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.
Για την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται ότι θα διατηρηθούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους να έχουν μία Νότια τάση, επιτρέποντας έτσι στη θερμοκρασία να ανέβει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα.

Λέκκας Εμμανουήλ
Μετεωρολόγος

Open post

«Grow Greek Tourism Online»: Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο ψηφιακού μάρκετινγκ για φοιτητές

«Grow Greek Tourism Online»: Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο ψηφιακού μάρκετινγκ για φοιτητές

Την Παρασκευή 5 Μαϊού, η Google με την υποστήριξη του Μετ/κου TIME-MBE του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν δωρεάν τρίωρο σεμινάριο πάνω σε ψηφιακές δεξιότητες για τον τουρισμό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Grow Greek Tourism Online».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τις ώρες 14.00-17.30, στο Αμφιθέατρο Δ3 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, και απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε βασικά εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως:

· H ευκαιρία που λέγεται Internet
· Συμβουλές για ένα καλύτερο website
· Τι είναι οι μηχανές αναζήτησης και πως τις χρησιμοποιούμε
· Πως διαφημιζόμαστε σε άλλα websites και στα social media
· Πως μπορούμε να καταλάβουμε τους επισκέπτες μέσα από τα Web Analytics
· Κατευθύνσεις απασχόλησης στον digital κόσμο

Για την εγγραφή τους, οι σπουδαστές μπορούν να επισκεφτούν τη νέα ενότητα ( που έχει δημιουργηθεί από την Google στη διαδικτυακή πλατφόρμα της πρωτοβουλίας ‘Grow Greek Tourism Online’. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παράλληλα, όλοι όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο στο έπακρο και να ενισχύσουν περαιτέρω τις ψηφιακές τους δεξιότητες, μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν, μέσα από την ίδια ενότητα, ένα προσαρμοσμένο πλάνο διαδικτυακής εκμάθησης (greektourism.withgoogle.com/certification) ανάλογα με τις ανάγκες τους. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, παρέχεται πιστοποίηση με την υπογραφή του Grow Greek Tourism Online της Google και του IAB Europe.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείο Παιδείας, του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Open post

Ζαμάνης: «Έχει κλείσει στον Ολυμπιακό ο Ρισβάνης»

Ζαμάνης: «Έχει κλείσει στον Ολυμπιακό ο Ρισβάνης»

Την αποκάλυψη πως ο Σπύρος Ρισβάνης θα φορέσει το καλοκαίρι τη φανέλα του Ολυμπιακού έκανε ο Νίκος Ζαμάνης. Ο αθλητικός διευθυντής του Πανιωνίου, με δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν την ομάδα του, όπως το θέμα της αδειοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Εμείς έχουμε δώσει έναν πολύ καλό φάκελο, από εκεί και πέρα είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής». Για τον Ρισβάνη, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος της σεζόν, δήλωσε: «Ο Ρισβάνης μένει ελεύθερος και έχει κλείσει στον Ολυμπιακό».

Όσον αφορά τη στάση του απέναντι στον πρώτην προπονητή του Πανιωνίου, Μαρίνο Ουζουνίδη: «Ότι δεν έδωσα το χέρι μου στον Μαρίνο είναι κάτι προσωπικό», ενώ τόνισε για τα πλέι οφ: «Θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο και μεγαλύτερο μπορούμε. Είναι δύσκολη η πρώτη θέση, αλλά θα το κυνηγήσουμε. Με το μπάτζετ που έχουμε τα πήγαμε περίφημα, τα παιδιά έδωσαν παραπάνω από τον εαυτό τους».

Ξεκαθάρισε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιον παίκτη, ενώ, αναφερόμενος στο μέλλον του Βλάνταν Μιλόγεβιτς, τόνισε: «Είναι ένας προπονητής με ήθος, πάρα πολύ καλός προπονητής και πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει. Έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο έργο και θεωρώ ότι πρέπει να κάτσει να το ολοκληρώσει».

Τέλος, για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ Πανιώνιος, είπε: «Τις δυο αγωνιστικές με τον Παναθηναϊκό και τον Πλατανιά έγιναν απίστευτα πράγματα. Με τον Πλατανιά δεν μας δίνουν πέναλτι, με τον Παναθηναϊκό πέναλτι-βουτιά του Λέτο στην… πισίνα. Το πετσόκομμα των καρτών, μας έχουν δώσει 10 κάρτες, ήταν σημαδεμένοι οι ποδοσφαιριστές μας. Τα λόγια μου δεν τα μασάω, εγώ όλα τα κακώς κείμενα θα τα βγάζω στον αέρα, αφού τα βλέπει και όλη η Ελλάδα».

 ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI

Open post

Βόλος: Στα δικαστήρια κατά της Νατ. Οικονόμου προσφεύγει η αντιδήμαρχος Παιδείας

Βόλος: Στα δικαστήρια κατά της Νατ. Οικονόμου προσφεύγει η αντιδήμαρχος Παιδείας
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντιπαρατέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου η αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Μποντού-Τοκαλή με την επικεφαλής της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης» Νατάσσας Οικονόμου, με αφορμή ανακοίνωση της παράταξης για τα όσα έγιναν γνωστά αναφορικά με την  αποπομπή του Προέδρου του Σωματείου «Ιππόκαμπος» Πέτρου Μπέλλου από εκδήλωση για την παράδοση του βραβείου ECOMOBILITY.
Η κ. Μποντού έκανε λόγο για ψευδείς αναφορές της ανακοίνωσης της «Επιλογής Ευθύνης», και για προσωπική επίθεση με χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό της. Η κ. Οικονόμου τόνισε ότι αυτά τα περιστατικά μόνο παρεξήγηση δεν ήταν και τόνισε ότι «αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγνώμη είστε εσείς κ. Μποντού για την ολοκληρωτική σας συμπεριφορά να πετάξετε έξω από το Δημαρχείο έναν συμπολίτη». Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με την κ. Μποντού να επισημαίνει ότι εκείνη δεν εκδίωξε ποτέ τον κ. Μπέλλο από το δημαρχείο, αντίθετα είναι καλοί συνεργάτες.
Η κ. Οικονόμου της ανταπάντησε, «Πάτε  να βγάλετε καμιά φωτογραφία καλύτερα», με την αντιδήμαρχο να της επισημαίνει ότι η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια καθώς αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η Νατάσσα Οικονόμου την κάλεσε τέλος  να ζητήσει συγνώμη από την κοινωνία, το Σωματείο και την παράταξή της.

Posts navigation

1 2 3 5.799 5.800 5.801 5.802 5.803 5.804 5.805 7.563 7.564 7.565
Scroll to top