Open post

Ευρεία σύσκεψη για τους δασικούς χάρτες συγκαλεί η ΠΕΔ Θεσσαλίας

Ευρεία σύσκεψη για τους δασικούς χάρτες συγκαλεί η ΠΕΔ Θεσσαλίας

Το θέμα των δασικών χαρτών, τα οφέλη και οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Θεσσαλίας
Πάγια θέση της ΠΕΔ Θεσσαλίας είναι ότι η επίλυση των μεγάλων ανοιχτών ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία μας, μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσα από έναν οργανωμένο και ειλικρινή διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης , των κομμάτων , των αρμόδιων φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προσπάθεια ολοκλήρωσης των Δασικών Χαρτών και κατ’ επέκταση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά η διαδικασία που επιλέχθηκε θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει .
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας :

• Στηρίζει την πρωτοβουλία που αφορά στην οριστικοποίηση των Δασικών Χαρτών ώστε να διαμορφωθεί επιτέλους στη χώρα μας μια ξεκάθαρη εικόνα των χρήσεωνγης που θα είναι προς όφελος όλων των οικονομικών και παραγωγικών τάξεων.
• Διαφωνεί με την μεθοδολογία που επιλέχθηκε προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.
• Ζητά την αναστολή της κύρωσης και ανάρτησης των Δασικών Χαρτών και την δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων έως το τέλος του 2017 ώστε να εξεταστούν τα προβλήματα που εντοπίζονται και να επανέλθει το θέμα με σωστό και δίκαιο σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψιν συγκριτικά στοιχεία όπως τα αρχεία του ΟΣΔΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ , των Δ/σων Αγροτικής Ανάπτυξης των περιφερειών σχετικά με τους αναδασμούς , εποικιστικές εκτάσεις κλπ.
• Να απαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί το κόστος του παράβολου που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες για την υποβολή αντιρρήσεων λαμβάνοντας υπόψιν την αδυναμία των πολιτών να ανταπεξέλθουν σε ένα επιπλέον χαράτσι.
• Να ληφθεί υπόψιν η επιχειρησιακή αδυναμία των μικρών Δήμων και ιδιαίτερα των ορεινών , οι οποίοι αδυνατούν να έλθουν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου ο κάθε φορέας να αναλάβει την αρμοδιότητα που του αναλογεί. Πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των Δασαρχείων ώστε να είναι πιο χρήσιμα και αποτελεσματικά για τους πολίτες.
• Να δοθεί η απαιτούμενη δημοσιότητα και μέσω διαβούλευσης να ενημερωθούν όλοι οι ανυποψίαστοι ώστε ένα τόσο σημαντικό θέμα να επιλυθεί με σωστό και δίκαιο τρόπο.
• Η ΠΕΔ Θεσσαλίας άμεσα θα καλέσει σε κοινή συνεδρίαση όλους τους Δήμους της περιφέρειας , όπου θα κληθούν να παρευρίσκονται ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας , ο αναπληρωτής Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας , η Δ/νση Δασών , το Τ.Ε.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ώστε το επίμαχο θέμα να εξετασθεί από όλες τις πλευρές και με τη γνώση που απαιτείται .
Το ψήφισμα θα αποσταλεί στα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Οικονομικών , στην ΚΕΔΕ , στις ΠΕΔ της Χώρας , στους Δήμους και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Open post

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για Μειονοτική Εκπαίδευση

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για Μειονοτική Εκπαίδευση

Μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την ψήφιση του Νομοσχεδίου που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την επανενεργοποίηση του τομέα μειονοτικής εκπαίδευσης του ΑΠΘ, τόσο από το Δημοκρίτειο όσο και από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, οι 8 κυβερνητικοί βουλευτές της Θράκης, παίρνουν θέση για το ζήτημα.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρουν:
Η στήριξη και η αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους στόχους της παρούσας κυβέρνησης. Με σκοπό την επίτευξή της και για να αποκατασταθούν τα λάθη του παρελθόντος, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 14 ορίζει την σύσταση του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).Η σύσταση του συγκεκριμένου τομέα αποτελούσε πάγιο αίτημα της μειονότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας για την αναβαθμισμένη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Μετά την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) λειτουργούσε άτυπα ο συγκεκριμένος Τομέας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 μάλιστα εισάγονται στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.από δέκα έως είκοσι επιπλέον φοιτητές από την μειονότητα, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να επιλέγουν και να εξετάζονται επιτυχώς σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την διδασκαλία του τουρκόγλωσσου προγράμματος, ώστε να εγγραφούν στον κλάδο ΠΕ73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος».Με τον νόμο 4310/2014 επί υπουργίας κ. Λοβέρδου προβλέφθηκε η σύσταση του Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Πρόκειται για μία επιλογή που αποτελούσε αντικίνητρο, αφού προέβλεπε εξαετή φοίτηση, ενώ δεν λειτούργησε ποτέ. Ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης ήρθε να διορθώσει ακριβώς αυτό το κενό.
Ως απάντηση στις επικρίσεις σχετικά με τον λόγο που δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος Τομέας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:
1.Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης ποτέ δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για την σύσταση αντίστοιχου τομέα. Αντίθετα, το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., όπου ο τομέας λειτουργεί άτυπα από το 2011, είχε πάρει επανειλημμένα σχετικές αποφάσεις τις οποίες και είχε καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας για έγκριση.
2.Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα εκπαίδευσης μειονοτήτων και στο Πρόγραμμα Σπουδών του περιλαμβάνονται ήδη πολλά σχετικά μαθήματα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ικανό να ανταποκριθεί αμέσως στην ανάγκη για εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
3.Η πρόβλεψη αυτή διατηρεί τη δυνατότητα των νέων της μειονότητας να βγουν από τα στενά γεωγραφικά όρια και τους πολιτισμικούς περιορισμούς της Θράκης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει και την απαραίτητη αναβάθμιση των σπουδών τους που θα είναι πλέον πανεπιστημιακού επιπέδου.
4.Δεν υπάρχει καμία μεθοδευμένη ενέργεια υποτίμησης του Δ.Π.Θ. από την Κυβέρνησή μας. Απεναντίας, αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας. Άλλωστε, το Δ.Π.Θ. εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της εξομοίωσης των αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ.και σύμφωνα με τον νόμο που μόλις ψηφίστηκε, αναλαμβάνει και την ευθύνη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των δύο προγραμμάτων του μειονοτικού σχολείου.
Οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις περί «σκοπιμοτήτων» θεωρούμε ότι είναι κενές νοήματος, αφού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Στόχος μας συνεχίζει να είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και σε αυτήν την προσπάθεια είμαστε μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους γονείς και τους νέους σπουδαστές.

Open post

Στ.Κοντονης: Το Α ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του

Στ.Κοντονης: Το Α ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του

«Το Α ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και ήδη έχει ενισχυθεί με εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και με επιχορήγηση 40 χιλιάδων ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το κτίριο από τους σεισμούς», επισήμανε με δήλωση του, μετά από τη σημερινή συνάντηση του, με τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, με αντικείμενο το πρόβλημα που έχει ανακύψει ως προς την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ο υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Ζακύνθου, Σταύρος Κοντονής.

Σύμφωνα με τον κ.Κοντονή, «ο υπουργός Παιδείας δεσμεύεται ότι το ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Περιβάλλοντος, κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, (σ.σ. που λειτουργεί στη Ζάκυνθο), θα επιλυθεί οριστικά το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο της ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανωτάτων Σχολών σε πανελλήνια κλίμακα».

Open post

Ένωση Εστιατόρων Σερρών : Να ισχύσουν οι άδειες ταρπεζοκαθισμάτων στην « Κωνσταντίνου Καραμανλή»

Ένωση Εστιατόρων Σερρών : Να ισχύσουν οι άδειες ταρπεζοκαθισμάτων στην « Κωνσταντίνου Καραμανλή»

Την ομόφωνη απόφαση, να προτείνουν στην Δημοτική αρχή Σερρών,  να δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης άδειας ταρπεζοκαπισμάτων κατ’  έτος όπως ίσχυε,  στην οδό « Κωνσταντίνου Καραμανλή» έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εστιατόρων – Ψητοπωλών – Ιδιοκτητών Πιτσαριών και Ψαροταβέρνων Σερρών, σε συνεδρίαση του την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου.

 

Open post

Ζάκυνθος: Καταδικάζουν τα έκτροπα ξενοδόχοι και συντονιστική

Ζάκυνθος: Καταδικάζουν τα έκτροπα ξενοδόχοι και συντονιστική

Καταδικάζουν απερίφραστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου του νησιού και της τοπικής συντονιστικής επιτροπής παραγωγικών τάξεων και επιστημονικών φορέων, τα έκτροπα, τα οποία διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια της ειρηνικής συγκέντρωσης, σήμερα στο χώρο του δημαρχείου Ζακύνθου, (σ.σ. για το θέμα των σκουπιδιών και όχι μόνο), από μία πολύ μικρή υποκινούμενη ομάδα, όπως υποστηρίζουν, η οποία είχε ως στόχο, με την επιβολή της βίας, να διαλύσει την ειρηνική συγκέντρωση των πολιτών και μαθητών, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια, κυρίως, των παιδιών.

«Ουδεμία σχέση έχουμε με αυτά τα ‘’στοιχεία’’, αλλά και με τέτοιου είδους ακραίες ενέργειες», προσθέτουν και ξεκαθαρίζουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι ξενοδόχοι και η συντονιστική επιτροπή.

Open post

Εμπορικός Σύλλογος Σερρών : Ομόφωνα Εμπορικό κέντρο η «Κωνσταντίνου Καραμανλή»

Εμπορικός Σύλλογος Σερρών : Ομόφωνα Εμπορικό κέντρο η «Κωνσταντίνου Καραμανλή»

Ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου που συνεδρίασε χθες το βράδυ, αποφάσισε ομόφωνα, οπως ανακοίνωσε,  πως  θα πρέπει να χαρακτηριστεί η «Κωνσταντίνου Καραμανλή» ως Εμπορικό κέντρο και να προτείνει στη Δημοτική αρχή αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συναποφασίσουν από κοινού για το τι θα ισχύει στις ήδη υπάρχουσες άδειες.

 

 

 

Open post

Τρίκαλα: Σύλληψη 60χρονου με 9.500 είδη πυροτεχνίας

Τρίκαλα: Σύλληψη 60χρονου με 9.500 είδη πυροτεχνίας

Για κατοχή 9.500 ειδών πυροτεχνίας συνελήφθη 60χρονος στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της Νομοθεσίας περί βεγγαλικών, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων, διενεργώντας σχετικό έλεγχο στο Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο του 60χρονου, βρήκαν στο εσωτερικό του 190 χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν 9.500 παιδικά αθύρματα (σκορδάκια). Τα είδη πυροτεχνίας, τα οποία ο συλληφθείς μετέφερε παράνομα και τα προόριζε προς πώληση σε καταστήματα στα Τρίκαλα, κατασχέθηκαν. Τη σχετική προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.

Open post

Ζάκυνθος-ΛΑΕ: Στον Σκοπό η διαχείριση των σκουπιδιών

Ζάκυνθος-ΛΑΕ: Στον Σκοπό η διαχείριση των σκουπιδιών

Την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση με τα σκουπίδια στους δρόμους της Ζακύνθου, την έχουν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές και οι διοικήσεις του φορέα καθαριότητας, οι οποίες, συστηματικά και σχεδιασμένα, ανέχτηκαν απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του φορέα, αλλά και την υποβάθμιση και υπολειτουργία του ΧΥΤΑ στον Σκοπό, επισήμαναν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, τα τοπικά στελέχη της Λαϊκής Ενότητας και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Τζώρτζης Σιγούρος και Νίκος Ποταμίτης.

Για την διαχείριση των σκουπιδιών, πρότειναν την επιλογή της ευρύτερης περιοχής του Σκοπού, όπου, όπως είπαν, σε μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει η πλήρης αποκατάσταση του υπάρχοντος κυττάρου και η δημιουργία νέου, εκτός των ορίων του θαλασσίου πάρκου ή και στα όρια του, με τροποποίηση του Π.Δ., επίσης, πρόσθεσαν, την ανάγκη δημιουργίας ΧΥΤΥ, καθώς και την απαραίτητη εγκατάσταση μηχανημάτων διαλογής, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Ρεπορτάζ: Πέτρος Πομόνης

Open post

Τρίκαλα: Κονδύλι 300.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα

Τρίκαλα: Κονδύλι 300.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα

Την εκτέλεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς, χειμάρρους και συλλεκτήρες στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Τρικάλων, προβλέπει σχετική εργολαβία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο, το οποίο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Στοχεύει, δε, στην αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και καλλιεργειών της Π.Ε. Τρικάλων, με εκτελούμενες εργασίες στον Πηνειό ποταμό στην περιοχή του Δήμου Καλαμπάκας, στον Πορταϊκό ποταμό στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Πύλης, στον Ληθαίο ποταμό στην περιοχή Σπαθάδων του Δήμου Καλαμπάκας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων, η οποία εκπόνησε και τη σχετική μελέτη. Επίσης, η εργολαβία προβλέπει την κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και ειδικότερα στις περιοχές Παλαιοσαμαρίνας και Ψηλώματος, όπως και τη συντήρηση παλαιών αντιπλημμυρικών έργων και μικρών λιμνοδεξαμενών. “Με τα συγκεκριμένα έργα επιτυγχάνουμε αφενός την προστασία οικισμών και καλλιεργειών, αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αποφεύγοντας πλημμυρικά φαινόμενα”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ενώ να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων θα επιβλέπει και την κατασκευή του έργου.

Open post

Βόλος: Καταστράφηκε τρακτέρ από πυρκαγιά

Βόλος: Καταστράφηκε τρακτέρ από πυρκαγιά

Φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη αιτία κατέστρεψε ολοσχερώς ένα τρακτέρ σε χωράφι στο 11ο χλμ. του δρόμου Βόλος-Σέσκλο. Η φωτιά ξεκίνησε στις 12:55 το μεσημέρι και επί τόπου έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από την Β’ ΒΙΠΕ Βόλου με εννέα άνδρες και κατέσβεσαν τη φωτιά στις 12 το μεσημέρι.Το τρακτέρ ήταν μάρκας Zetor, κατασκευής 1980 ενώ η ζημιά ανέρχεται σε 3.000 €. Προανάκριση διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Posts navigation

1 2 3 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.590 2.591 2.592
Scroll to top