Open post

Κομοτηνή:Φιλανθρωπικό μπαζάρ από εθελοντές του Κέντρου Στήριξης Παιδιού κι Οικογένειας

Κομοτηνή:Φιλανθρωπικό μπαζάρ από εθελοντές του Κέντρου Στήριξης Παιδιού κι Οικογένειας

Φιλανθρωπικό μπαζάρ πραγματοποίησε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας μια δομή του παιδικού χωριού sos Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στην Κομοτηνή, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του. Φίλοι κι εθελοντές του Κέντρου πρόσφεραν χειροποίητα δικά τους δημιουργήματα και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη.

Σύμφωνα πάντως με την πρόεδρο του Κέντρου Φελίνα Καζάκου οι ανάγκες του κέντρου αυξάνονται και ο αριθμός των οικογενειών που βοηθά το κέντρο είναι 270 οικογένειες σε όλη τη Ροδόπη. Τους παρέχονται υλικά αγαθά, τρόφιμα αλλά και κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στα παιδιά ενισχυτική διδασκαλία και λογοθεραπεία όπου χρειάζεται.

Το Μπαζάρ του Κέντρου θα επαναληφθεί στις 18 Δεκεμβρίου στο χριστουγεννιάτικο χωριό που θα στηθεί στο Κοσμόπολις ενώ άλλη μια δράση θα γίνει σε συνεργασία με τις “μαμάδες της Ροδόπης” όπου θα στηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης ένα δέντρο από γάλατα μακράς διάρκειας.

Open post

Ζάκυνθος: «Χαστούκι» Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων

Ζάκυνθος: «Χαστούκι» Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων

«Χαστούκι» έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΣΤ΄ΚΛΙΜΑΚΙΟ) στους εμπλεκόμενους στην κατάρτιση των δύο διαγωνισμών για την αγορά εξοπλισμού για την ενδιάμεση λύση διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ Ζακύνθου, «ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες» ακύρωσαν τον διαγωνισμό προμήθειας του εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς απορριμμάτων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 892.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ενώ, λόγω «ουσιωδών πλημμελειών» ακυρώθηκε και η διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων Ζακύνθου, δαπάνης 684.750,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον πρώτο διαγωνισμό το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε, αφενός, ότι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, που αφορά σε εργασίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων, «μη νομίμως» διενεργήθηκε από το δήμο Ζακύνθου, ενώ, αρμόδιος για τη διενέργειά της ήταν ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου και, αφετέρου, βάσει απαίτησης της σχετικής διακήρυξης, οι προσφέροντες όφειλαν να καταθέσουν ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό εξέτασης (ΕΚ) για το μηχάνημα (σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων) το οποίο έπρεπε να φέρουν τα ζητούμενα απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων, η οποία είναι αντίθετη στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία που έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, η εν λόγω απαίτηση λειτούργησε αποτρεπτικά στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικούς φορείς και αντιβαίνει στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ανάπτυξης ανταγωνισμού. Για αυτούς τους λόγους, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει συγκεκριμένα ότι «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.», με αντικείμενο την «προμήθεια εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς απορριμμάτων».
Σε ό,τι αφορά, την προμήθεια εξοπλισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων Ζακύνθου, δαπάνης 684.750,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), το Ελεγκτικό Συνέδριο, επίσης διαπίστωσε ότι «μη νομίμως» η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία τόσο των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων για ανάκτηση χρήσιμων υλικών όσο και του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος για τη μετατροπή του σε κομπόστ μέσω μίας κινητής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας έως 120 τόνων την ημέρα, διενεργήθηκε από το δήμο Ζακύνθου, καθώς, οι εν λόγω υπηρεσίες καθώς και η διενέργεια όλων των συναφών προμηθειών ανήκουν στον ΦΟΔΣΑ «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου».
Επιπλέον, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν νόμιμη η σιωπηρή απόρριψη από την επιτροπή του διαγωνισμού στις 25 και 28.1.2016 των «υπομνημάτων» που είχε υποβάλλει η ένωση εταιρειών «GREEN MEDIA» και «SALTWATER», τα οποία κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου τους συνιστούν ενστάσεις για εντοπισθείσες από αυτήν αποκλίσεις της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε» για συγκεκριμένα είδη, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο λόγος που σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν νόμιμη η χαρακτηριζόμενη ως σιωπηρή απόρριψη ήταν ότι, αφού οι λόγοι της ένστασης άπτονταν σε τεχνικής φύσης ζητήματα -τα οποία εκφεύγουν του δικαστικού ελέγχου από άποψη ουσίας- όφειλε η Επιτροπή του Διαγωνισμού, προκειμένου να κρίνει αποδεκτή την εν λόγω τεχνική προσφορά, όπως εν τέλει έπραξε στις 16.2.2016, να απαντήσει, κατ’ επιταγή της αρχής της διαφάνειας, αιτιολογημένα στις αιτιάσεις της ενιστάμενης ένωσης επιχειρήσεων, περί του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα των επικαλούμενων αποκλίσεων της σχετικής τεχνικής προσφοράς σε σχέση με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η πλημμέλεια δε αυτή, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθιστά μη νόμιμη τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς της εταιρείας για τα είδη καθώς και την κατακύρωση τους στην εν λόγω εταιρεία.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μέλη της δημοτικής αρχής θα γίνει ένσταση επί της ακύρωσης των δύο διαγωνισμών, ωστόσο, όμως υπάρχει και η δυνατότητα ενοικίασης του σχετικού εξοπλισμού από ιδιώτες.

Open post

Στην Κρήτη το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2019

Στην Κρήτη το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2019

Στο Ηράκλειο και τα Χανιά θα πραγματοποιηθεί το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ του 2019, όπως αποφάσισε η Διεθνής Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας συνεδρίασε στην Βομβάη προκειμένου να εξετάσει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων και έκρινε ότι αυτός του Ηρακλείου και των Χανίων ήταν ο πληρέστερος, αναθέτοντας την διοργάνωση.
Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος είχε συναντηθεί με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Κρήτη, όταν είχε υπογράψει τον φάκελο διεκδίκησης της διοργάνωσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συγκεκριμένη εξέλιξη: «Είναι χαρά για εμάς να αναλαμβάνουμε μια ακόμη μεγάλη αθλητική διοργάνωση, με διεθνή εμβέλεια και πολλαπλά οφέλη για την προβολή της πόλης μας. Είμαι βέβαιος ότι θα την φέρουμε και αυτήν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία. Το σημαντικότερο είναι, πως η ανάληψη του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το Ηράκλειο έχει καθιερωθεί πια ως ένα διεθνές αθλητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών».

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Κώστας Βαρδαβάς από την πλευρά του, μίλησε και εκείνος για την αξιοπιστία του Ηρακλείου στην διοργάνωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων: «Είχαμε να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Σερβία, με μεγάλη αθλητική παράδοση, ωστόσο για την απόφαση της Επιτροπής μέτρησε η αποδεδειγμένη πια, ικανότητα του Ηρακλείου να διοργανώνει επιτυχημένα αθλητικές εκδηλώσεις διεθνούς βεληνεκούς. Ευχαριστούμε την Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, την οποία θα τιμήσουμε, διοργανώνοντας το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ του 2019 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ είναι μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις σχολικού αθλητισμού στον κόσμο, καθώς συμμετέχουν σε αυτό περισσότεροι από 500 αθλητές και αθλήτριες.

Open post

Ηράκλειο: Πρωτοβουλία για την έμπρακτη στήριξη των καρκινοπαθών

Ηράκλειο: Πρωτοβουλία για την έμπρακτη στήριξη των καρκινοπαθών

Πρωτοβουλία για την έμπρακτη στήριξη των καρκινοπαθών αναλαμβάνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του πανεπιστημίου Κρήτης, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα από δωρεές για ν’ αγοραστεί νέο μηχάνημα βραχυθεραπείας για την καταπολέμηση διαφόρων μορφών καρκίνου, το κόστος του οποίου ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Σήμερα, οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου, τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα, για να γίνει γνωστή η κοινή προσπάθεια.
Ο διευθυντής του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ, Χαράλαμπος Βαρβέρης, ανέφερε ότι πέρυσι τέθηκε εκτός λειτουργίας το αντίστοιχο μηχάνημα, που λειτουργούσε από 1991, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναγκάζονται να πηγαίνουν στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείου της Αθήνας, που έχει αντίστοιχο μηχάνημα και σε ιδιωτικά κέντρα για τη θεραπεία τους, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι μπροστά σε ένα πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο την ζωή τόσων συνανθρώπων μας. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία για την αντικατάσταση του μηχανήματος από το υπουργείο Υγείας είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, γι’ αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και καλούμε όλους να συμμετάσχουν, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες» ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Μανώλης Αλιφιεράκης.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αφού συνεχάρη όλους τους φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια, τόνισε: «Έχουμε την υποχρέωση, σε ηθικό και οικονομικό επίπεδο, να στηρίξουμε την πρωτοβουλία. Στόχος μας είναι να μην μεταβαίνει κανένας ασθενής από την Κρήτη για ιατρικούς λόγους στην Αθήνα. Στηρίζουμε το αγαθό της δημόσιας υγείας, το νησί μας διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό-ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας και ως Περιφέρεια Κρήτης είμαστε αλληλέγγυοι ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Συγχαίρουμε όλους όσους συνεργούν για την αγορά του ιατρικού μηχανήματος».

Εξ άλλου ο πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέας Ζώρας, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναγκαστική ροή ασθενών προς την Αθήνα, λόγω τέτοιων ελλείψεων και κάλεσε όλους να συστρατευτούν στον ιερό αυτό σκοπό γνωρίζοντας ότι οι χορηγίες τους θα βοηθήσουν δεκάδες συνανθρώπους μας από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

Ακόμη, ο πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μανώλης Κουμαντάκης, τόνισε ότι σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που δυστυχώς η πολιτεία δεν μπορεί να καλύψει άμεσα, έτσι η επιχειρηματική κοινότητα με τη συμβολή της Περιφέρειας, αποφάσισε να δράσει για να βοηθήσει όσους το έχουν ανάγκη.

Επίσης, η Χρυσή Πάγκαλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και πρόεδρος της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μαζί νικάμε τον καρκίνο», αναφέρθηκε στη σπουδαία συμβολή εθελοντών που βοηθούν στις δράσεις στήριξης της πρωτοβουλίας αυτής και τόνισε ότι σκοπός είναι να έχει συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017.

Οι δράσεις που έχουν προγραμματισθεί και ανακοινώθηκαν σήμερα έχουν ως εξής:

Την προσεχή Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου στις 21.00 μμ θα πραγματοποιηθεί Φιλανθρωπική βραδιά στο κέντρο εκδηλώσεων «Κουρήτες» με την ευγενική συμμετοχή καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής και την ευγενική προσφορά εμφιαλωμένου κρασιού και εδεσμάτων από τοπικές επιχειρήσεις. Η είσοδος θα είναι 20 ευρώ ανά άτομο και όλο το ποσό διατίθεται για τον σκοπό αυτό.
Την Κυριακή, 18 και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπικό παζάρι στον προαύλιο χώρο του Αγίου Τίτου, 9.00 πμ – 9.00 μμ. όπου θα πωλούνται ειδικά βραχιόλια, γούρια και άλλα δώρα φτιαγμένα από εθελοντές.
Την Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί Συναυλία της Μικτής χορωδίας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπου επίσης θα πωλούνται τα ειδικά βραχιόλια, γούρια και άλλα δώρα φτιαγμένα από εθελοντές. – ΑΠΕ

Open post

Ηράκλειο: Κάθειρξη 19 ετών στον κατηγορούμενο για αποπλάνηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση

Ηράκλειο: Κάθειρξη 19 ετών στον κατηγορούμενο για αποπλάνηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση

Σε ποινή κάθειρξης 19 χρόνων και 2 μηνών, με την έφεση να έχει ανασταλτική ισχύ, καταδικάστηκε σήμερα από το μικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου ένας 45χρονος Ιρανός, για την υπόθεση της κατ’ εξακολούθηση αποπλάνησης μαθητριών γυμνασίου των Αρχανών.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στον 45χρονο κανένα ελαφρυντικό για την κατηγορία της αποπλάνησης ανηλίκων, επιβάλλοντας τη φυλάκιση και την καταβολή εγγύησης 15.000 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης μίας φοράς το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο καταδικασθείς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε προβεί στις πράξεις του μέσα στον χώρο του σχολείου, με πρόσχημα ότι ήθελε να τον βοηθήσουν σε επιμετρήσεις που θα έκανε στον χώρο της αποθήκης, όπου ήταν επιβλέπων εκτέλεσης έργου.

Κατά την απολογία του. ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες για αποπλάνηση, λέγοντας πως είχε υψοφοβία και ζητούσε βοήθεια από τα παιδιά. Είχε επίσης υποστηρίξει πως ή υπόθεση επρόκειτο για παρεξήγηση κι είχε ζητήσει ακόμα και συγγνώμη.- ΑΠΕ

Open post

Kομοτηνή:Στην Κομοτηνή η ‘Αννα Κορακάκη

Kομοτηνή:Στην Κομοτηνή η ‘Αννα Κορακάκη

Tην Κομοτηνή επισκέφτηκε το βράδυ της Δευτέρας η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής Άννα Κορακάκη

Η ‘Αννα Κορακάκη ήρθε στην Κομοτηνή προσκεκλημένη του αθλητικού σωματείου Ολυμπιάδα και του πρόεδρου της Κώστα Μιχελή και ήρθε σε επαφή με δεκάδες μικρούς αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί της και να της ζητήσουν αυτογραφία. Την Ολυμπιονίκη συνόδευε ο πατέρας της και προπονητής της Τάσος Κορακάκης ενώ η ίδια ερωτηθείς για το σκοπευτήριο της είπε ότι ακόμη δεν έχει γίνει καινούριο σκοπευτήριο. Όσο για την Κομοτηνή την επισκέπτεται για πρώτη φορά ενώ όπως είπε στόχος της είναι να επισκεφτεί κι άλλες πόλεις της περιφέρειας ΑΜΘ και όσους περισσότερους αθλητικούς συλλόγους μπορεί. Ώστε να μιλήσει για το άθλημα της σε όσο το δυνατόν περισσότερους μικρούς αθλητές.

Open post

Στήριξη των αιτημάτων του εμπορικού κόσμου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον Στ. Αρναουτάκη

Στήριξη των αιτημάτων του εμπορικού κόσμου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον Στ. Αρναουτάκη

Πολιτικό κείμενο που συμπεριλαμβάνει προτάσεις προς τους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, το τραπεζικό σύστημα-«κόκκινα» δάνεια, όπως επίσης προτάσεις για την ανάπτυξη κατέθεσαν στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της Κρήτης από τον οποίο ζήτησαν την συμπαράσταση του για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στο λιανικό εμπόριο και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Στη συνάντηση στη Περιφέρεια Κρήτης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (ΟΕΣΚ), Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μανόλης Κουμαντάκης και μέλη της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου παρέδωσαν στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη το «Πολιτικό Κείμενο»-προτάσεις για την αντιμετώπιση της ύφεσης στο λιανεμπόριο που θα προωθηθούν στους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε ότι θα ασκήσει κάθε δυνατή πίεση στη Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία του λιανεμπορίου στο νησί αφορά οικογενειακές επιχειρήσεις που προσφέρουν μεγάλη απασχολησιμότητα και στήριξη στην οικονομία του τόπου.
«Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της Κρήτης, η μικρομεσαία επιχείρηση, αυτό που ζητούμε όλοι μαζί από την Κυβέρνηση, να δει πως θα επιλύσει κάποια από τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν, γιατί αφανίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που δίνουν σημαντική απασχόληση με θέσεις εργασίας και είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να δει και να επιλύσει αυτά τα θέματα. Από την πλευρά μας εμείς θα υποβάλλουμε τις προτάσεις προς στην Κυβέρνηση, στους αρμόδιους Υπουργούς, και θα επιδιώξουμε όσο αυτό είναι δυνατόν να επιλυθούν κάποια από αυτά τα προβλήματα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και Πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Ηρακλείου Μανόλης Κουμαντάκης αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει τα τελευταία χρόνια το εμπόριο και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα υπογράμμισε ότι επιχειρείται ο αφανισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης. «Κάνουμε σήμερα προτάσεις επιβίωσης με το πολιτικό μας κείμενο, και ζητάμε μέσω και της Περιφέρειας Κρήτης, να μας βοηθήσει ώστε η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το εμπόριο και η μικρομεσαία επιχείρηση».

Open post

Ο Γ. Παπανδρέου στη Ν. Ζίχνη

Ο Γ. Παπανδρέου στη Ν. Ζίχνη

O πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών κ. Γ. Παπανδρέου θα συναντηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στις 13:30 με τον Δήμαρχο Νέας Ζίχνης κ. Ανδρέα Δαϊρετζή και στην συνέχεια θα επισκεφτεί την Σκοπιά Σερρών.

Open post

Προμαχώνας : Χειροπέδες σε 58χρονη για λαθραία ποτά

Προμαχώνας : Χειροπέδες σε 58χρονη για λαθραία ποτά

Μια 58χρονη συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Προμαχώνα Σερρών από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης για λαθρεμπόριο ποτών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο στο αυτοκίνητο που επέβαινε η 58χρονη, διαπιστώθηκε να μεταφέρει 122 φιάλες αλκοολούχων ποτών, τις οποίες είχε εισάγει νωρίτερα στην ελληνική επικράτεια από γειτονική χώρα και δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού δημοσίου. Τα παραπάνω λαθραία ποτά κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο αρμόδιο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Open post

Γιορτή των παιδιών στο παιχνίδι των Ικάρων

Γιορτή των παιδιών στο παιχνίδι των Ικάρων

Αφιερωμένο στα παιδιά των ακαδημιών του συλλόγου θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για την ομάδα μπάσκετ των Ικάρων.

Οι «κίτρινοι» θα υποδεχθούν την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 18:00 μμ στο κλειστό γυμναστήριο Σερρών τον Ορφέα Νέου Σκοπού και θέλουν να δώσουν έναν πανηγυρικό τόνο στην αναμέτρηση από την μία για να δώσουν έμφαση στην πολύ καλή πορεία της ομάδας (βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με οχτώ νίκες και μόνο μία ήττα) και από την άλλη να ευχαριστήσουν παιδιά και γονείς που δίνουν μια δυναμική στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Οι υπεύθυνοι των ακαδημιών καλούν όλα τα παιδιά των τμημάτων  τους, αγόρια και κορίτσια, αλλά και τους γονείς τους να παρακολουθήσουν το παιχνίδι Ίκαροι-Ορφεας Ν. Σκοπού.

Η είσοδος στον αγώνα για τους αθλητές της Ακαδημίας και για τους γονείς τους θα είναι δωρεάν, τα παιδιά θα πρέπει να είναι στο γήπεδο στις 17:45, να φοράνε οποιαδήποτε στολή – φόρμα – μπλούζα της ομάδος και θα καθίσουν όλα μαζί σε συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου. Σε όλα τα παιδιά θα δοθούν αναψυκτικά, ενώ στο ημίχρονο όλα τα παιδιά (ανά τμήμα και ηλικία) θα συμμετάσχουν σε διαγωνιστικά παιχνίδια με δώρα για τους πρώτους νικητές.  Επίσης στο τέλος του αγώνα θα γίνει κλήρωση για ένα τάμπλετ αλλά και για αλλά δώρα μεταξύ των παιδιών της Ακαδημίας που θα παραβρεθούν στον αγώνα. Μάλιστα από την αρχή της χρονιάς υπάρχει παροχή προς τους γονείς των παιδιών της Ακαδημίας, όπου μόνο αυτοί μπορούν να προμηθευτούν κάρτα διαρκείας της ομάδας  μόνο με10 ευρώ.

 

Posts navigation

1 2 3 2.762 2.763 2.764 2.765 2.766 2.767 2.768 2.991 2.992 2.993
Scroll to top