Open post

Κέρκυρα: Το ψήφισμα του ΔΣ για τα λεωφορεία ανοιχτού τύπου

Κέρκυρα: Το ψήφισμα του ΔΣ για τα λεωφορεία ανοιχτού τύπου

Δημοσιεύεται σήμερα το ψήφισμα που εισηγήθηκε η παράταξη Κερκυραϊκή Συμμαχία του Γιώργου Καρύδη και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ομόφωνα ενέκρινε, στη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου για τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Ανοιχτού Τύπου.

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη συνεδρίαση στις 11 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών- Μεταφορών και Τουρισμού να προβούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.
Ειδικότερα αποφάσισε να ζητήσει:
1. Ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Μεταφορών και Τουρισμού, που σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4663/2020 ( άρθρο 36) θα εκδοθούν για να ορίσουν τους όρους, τις αδειοδοτήσεις και τις διαδρομές των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου, να προβλέψουν την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου.
2. Η ανάγκη να έχουν οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού την αρμοδιότητα για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, απαιτείται όχι μόνο για τη στοιχειώδη εφαρμογή της αρχής της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά και από το γεγονός ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα πως μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών που μεταξύ άλλων πλήττεται από ανυπέρβλητα κυκλοφορικά προβλήματα.
3. Να προβλεφτεί τέλος η δυνατότητα των Δήμων να επανεξετάσουν τις ήδη χορηγηθείσες άδειες λειτουργίας των εν λόγω οχημάτων με κριτήρια τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περιοχή κυκλοφορίας τους και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Η παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί:
1) Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
2) Στον Υπουργό Τουρισμού.
3) Στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
4) Στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.
5) Στην Περιφερειάρχη και το ΠΣ Ιονίων Νήσων.
6) Στους Βουλευτές Κέρκυρας και Ιονίων Νήσων.
Κέρκυρα 11 Φεβρουαρίου 2020
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στην Εισήγησή μας καταθέσαμε στο ΔΣ και τα επίμαχα άρθρα του σχετικού νόμου της σημερινής κυβέρνησης, που είναι ένας ακόμη που συρρικνώνει τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και τις αναθέτει στην κεντρική κυβέρνηση για κατ΄εξοχήν τοπικά ζητήματα! Επισημάναμε ότι είναι ο ίδιος νόμος που εκτός από τον αποκλεισμό των Δήμων να έχουν λόγο για την κυκλοφορία των λεωφορείων ανοιχτού τύπου στους δρόμους τους, περιέλαβε και την τροπολογία του υπουργού Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη για την αφαίρεση από τους Δήμους της αρμοδιότητας για την έγκριση των υψομετρικών μελετών των οδών (περίπτωση ΕΡΗΜΙΤΗ). Τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις μπορείτε να τις διαβάσετε παρακάτω.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663/2020
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 36
1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.
2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων».

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4067/2012. ( Περίπτωση ΕΡΗΜΙΤΗ)
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι αρμοδιότητες της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών ασκούνται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης της υψομετρικής μελέτης οδών».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Παράταξης
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

www.ert.gr

Open post

Ημερίδα «Εκπαίδευση Προσφύγων και Μητρικές Γλώσσες»

Ημερίδα «Εκπαίδευση Προσφύγων και Μητρικές Γλώσσες»

Στο πλαίσιο εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μητρικής Γλώσσας, που καθιερώθηκε από την UNESCO το 1999, με σκοπό την ενίσχυση της γλωσσικής επίγνωσης και της πολυγλωσσίας, διοργανώνεται ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση προσφύγων και μητρικές γλώσσες» στον Βόλο, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, ώρες 17.30 με 21.00.

Την ημερίδα συνδιοργανώνουν το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας, υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η UNICEF, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το Παγκόσμιο Σωματείο Απόδημων Μαγνήτων «To Κοινόν των Μαγνήτων», το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «Teachers for Europe: Setting an Agora for Democratic Education» Teachers 4 Europe και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο «Σαράτση», στο Παραλιακό Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, από τις 17.30 ως τις 21.00. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

17.30-18.00       Εγγραφές

18.00-18.30       Χαιρετισμοί:

  • Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ.
  • Αν. Καθηγητής Τάκης Πολίτης, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Αν. Καθηγήτρια Μαρίτα Παπαρούση, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Θ.
  • Δρ.Νίκος Πράντζος, Πρόεδρος Παγκόσμιου Σωματείου Απόδημων Μαγνήτων «To Κοινόν των Μαγνήτων»
  • Δρ.  Γιώργος Πολύζος, Διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
  • Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

18.30-18.45

Πασχάλης Δήμου

Δάσκαλος – Κοιν. Ανθρωπολόγος, Δ/ντής 30ού Δημ. Σχ. Βόλου

Η εμφάνιση κι εξέλιξη του προσφυγικού – μεταναστατευτικού θέματος στη Μαγνησία

18.45-19.00

Naoko Imoto

Chief in Education, UNICEF Greece

Mother tongue as a right for every child

19.00-19.15

Γιώργος Ανδρουλάκης

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας

Μονογλωσσικές πολιτικές, πολυγλωσσικές ζωές

19.15-19.30

Σοφία Τσιώλη, Ρούλα Κίτσιου, Inaam Alibrahim, Μαριαρένα Μαλλιαρού, Ηρώ-Μαρία Παντελούκα, Καρολίνα Ρακιτζή

Διδακτόρισσες και Υποψήφιες Διδακτόρισσες, Μέλη του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας

Διεκδικώντας πολυγλωσσικούς χώρους: βιώματα, συναισθήματα και αντιστάσεις από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με προσφυγική εμπειρία

احصل على حقي بمكان متعدد اللغات : تجارب ، مشاعر و مقاومات من تطوير المواد التعليمية لالشخاص اصحاب تجربة اللجوء

19.30-19.45

Μάγδα Βίτσου

Δρ. Θεατροπαιδαγωγικής, Ε.ΔΙ.Π, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-

Αναστασία Γκαϊνταρτζή

Δρ. Κοινωνιογλωσσολογίας, ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρακτικές πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο

19.45-20.00

Γιώτα Γάτση

Σύμβουλος Εκπαίδευσης στο γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα

Η περίπτωση των σχολείων γλωσσών καταγωγής στην Ελλάδα. Προκλήσεις εκπαίδευσης στο νέο πολυγλωσσικο τοπίο

20.00-20.15

Αντωνία Αθανασαράκη, Δάφνη Σάντσακ-Ντεφνέ, Ρούλα Κίτσιου

Φοιτήτριες και Διδάσκουσα στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Π.Θ.

Αφηγήσεις για τις μητρικές γλώσσες: αναστοχαστικές διαδρομές φοιτητριών του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών 

20.15-21.00 Συζήτηση

Πρωτοβουλίες και προοπτικές για τις μητρικές γλώσσες

Συντονιστής:

Γιώργος Σιμόπουλος

Σύμβουλος Εκπαίδευσης στο γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα

 

www.ert.gr

Open post

Εκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα η Δημοτική Πινακοθήκη

Εκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα η Δημοτική Πινακοθήκη

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν το διοικητικό συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας- Μουσείο Γ. Ι Κατσίγρα.
Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, εγκαινιάζοντας μια συγκροτημένη πολιτιστική πολιτική με εξωστρέφεια, αποτελεί πλέον έναν πολιτιστικό οργανισμό πανελλαδικής εμβέλειας και κύρους. Η ποιότητα των εκθέσεων, δράσεων και καινοτόμων εκδηλώσεων, η μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα καταλόγων και εντύπων, καθώς και οι συνεργασίες με τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας αλλά και του εξωτερικού, της έχουν προσδώσει έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.
Η συνάντηση όλων των μορφών της τέχνης, η δραστηριοποίηση λειτουργίας όλων των χώρων, τα πλούσια εκπαιδευτικά προγράμματα, η δημιουργία μουσειοσκευής που ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, έφεραν μεγάλη αύξηση επισκεψιμότητας. Μια ζωντανή κυψέλη πολιτιστικών δρώμενων.
Ενδεικτικά για το 2019 φιλοξενήθηκαν περίπου 125 εκδηλώσεις σε όλους του χώρους της.
Στο Ελεύθερο Εργαστήρι της Πινακοθήκης, παρέχοντας την ποιότητα της εικαστικής τέχνης, δημιουργήθηκαν 26 παιδικά τμήματα (ζωγραφικής και κεραμικής),οκτώ προεφηβικά τμήματα (ζωγραφικής), δυο εφηβικά τμήματα (ζωγραφικής) και έξι τμήματα ενηλίκων (ζωγραφικής, κεραμικής και χαρακτικής). Ένα ζωντανό φυτώριο παραγωγής πολιτισμού και γνώσης.
Κορυφαία στιγμή για την Πινακοθήκη αποτέλεσε η παρουσίαση της εναπανασχεδιασμένης έκθεσης της μόνιμης συλλογής με τίτλο «Επανασύνδεση: Ο Τόπος, η Ιστορία, οι Άνθρωποι στη Συλλογή Κατσίγρα». Η νέα μουσειολογική μελέτη, με την ανάδειξη έργων της συλλογής που για πρώτη φορά εκτίθενται καθώς και ο καινοτόμος σχεδιασμός των χώρων, έδωσε μια νέα δυναμική στο μουσείο αναζωογονώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Παράλληλα στο κτίριο έγιναν παρεμβάσεις εξωραϊσμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εγκατάσταση καμερών μεγάλης ευκρίνειας για λόγους ασφάλειας, αναδιοργάνωση του πωλητηρίου, «ενεργοποίηση» του χώρου τη βιβλιοθήκης ως ζωντανού χώρου δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Η πληθώρα μάλιστα των εκδηλώσεων στο αμφιθέατρο την έχουν αναδείξει σε έναν χώρο πολυπολιτισμικής δραστηριότητας που οι συμπολίτες έχουν αγκαλιάσει.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην πληθώρα των δωρεών που δέχθηκε η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα όλο το διάστημα από το 2015 έως το 2019 που συνολικά αγγίζει τον αριθμό των 126 έργων.

www.ert.gr

Open post

ΠΑΜΕ: «Όλοι στο δρόμο» για το ασφαλιστικό

ΠΑΜΕ: «Όλοι στο δρόμο» για το ασφαλιστικό

Με το σύνθημα «Όλοι στο δρόμο για να εμποδίσουμε το νέο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση» το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην αυριανή απεργία που προκήρυξε για το ασφαλιστικό, ζητώντας να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο. «Η Κοινωνική Ασφάλιση αφορά τη ζωή μας ολόκληρη. Τώρα να αποσυρθεί το απαράδεκτο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο! Ο άθλιος νόμος Κατρούγκαλου – Βρούτση! Τέρμα στα ψέματα και τις απάτες!» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις Σέρρες  θα πραγματοποιηθεί  αύριο στις 10.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.

 

www.ert.gr

Open post

Δ.Χαρίτου: «Προετοιμασία για τη δεύτερη φορά Αριστερά-κάλεσμα σε δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες»

Δ.Χαρίτου: «Προετοιμασία για τη δεύτερη φορά Αριστερά-κάλεσμα σε δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες»

Με υπερψήφιση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για τρεις τροπολογίες που κατέθεσε η πλευρά των «53+» αλλά και συνολικά του «οδικού χάρτη» προς το συνέδριο (με μία ψήφο κατά) και του απολογισμού της κυβερνητικής θητείας ολοκληρώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Η πλευρά των «53+» κατέθεσε τροπολογίες επί των δέκα θέσεων του «οδικού χάρτη» και συγκεκριμένα για τρεις: τις εγγραφές νέων μελών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την ποσόστωση των συνέδρων στο επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του Μαΐου και την ποσόστωση στην Κεντρική Επιτροπή.
«Απευθύνουμε κάλεσμα στην κοινωνία, στους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, να μας προσεγγίσουν και μέσα από τη δημόσια συζήτηση, για τις ανάγκες της κοινωνίας να κτίσουμε το πρόγραμμα για τη δεύτερη φορά Αριστερά στην κυβέρνηση.
Εμείς κάναμε και τον απολογισμό της θητείας μας και αυτοκριτική για τα λάθη που κάναμε. Αλήθεια ποιο κόμμα το έχει κάνει ποτέ στην Ελλάδα; Έκαναν οι προηγούμενοι αυτοκριτική για το πώς φτάσαμε στη χρεωκοπία της Χώρας; Ναι βγάλαμε τη Χώρα από τα μνημόνια με όσο το δυνατόν την κοινωνία όρθια. Ναι υπάρχουν και πράγματα που δεν κάναμε. Ναι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αυτή όμως είναι η Δημοκρατία και προχωρούμε με την αρχή της πλειοψηφίας. Θα πρέπει να προσέξουμε ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ να εναρμονίζεται με την κοινωνία και όταν θα γίνει κυβέρνηση και με τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ. Διεύρυνση, ναι έχουμε ανοικτές τις αγκαλιές και θέλουμε μαζί με τους πολίτες να καταρτίσουμε το επόμενο προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτου.
Σε ότι αφορά το θέμα του Νέου Νοσοκομείου και την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, από ΝΠΔΔ, ο κ. Χαρίτου τόνισε πως δεν είναι διόλου τυχαία και αθώα η μετατροπή του, αλλάζοντας την αρχική σύμβαση.
«Αλλάζει το καθεστώς εντελώς σε συμβάσεις για το προσωπικό , τη σίτιση, τη φύλαξη, την καθαριότητα, να δοθούν σε εργολαβίες ιδιωτών. Οι λογιστικοί έλεγχοι για τις προμήθειες και τα φάρμακα, δεν θα γίνονται από το υπουργείο υγείας. Από την άλλη, ανοίγουν οι πόρτες να μπουν τα ιδιωτικά συμφέροντα στις κλινικές και στους χώρους του Νοσοκομείου. Θα υπάρχουν δύο ταχυτήτων ασθενείς. Αυτοί που μπορούν να πληρώνουν για την υγεία τους και αυτοί, που δεν μπορούν. Αυτή όμως είναι η φιλοσοφία της ΝΔ, οι ιδιώτες μέσα στο δημόσια υγεία, την ώρα μάλιστα που πολλά πράγματα είχαν σταθεροποιηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Χαρίτου.
Μάλιστα ανήγγειλε και την επίσκεψη του πρώην Υπουργού Υγείας και Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Διχάζει αντί να ενώνει ο κ.Οντέρ
Τέλος αναφερόμενος στις «δηλώσεις» του Δημάρχου Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, «περί αδελφών και μητέρας πατρίδας Τουρκίας», ξεκαθάρισε, καθώς έγινε δέκτης παραπόνων και πικρίας από πλευράς δημοτών του Ιάσμου, πως, «άλλος είναι ο ρόλος των αιρετών. Σίγουρα όχι η διαίρεση. Δεν γίνεται με αυτές τις δηλώσεις να διχάζεται ο πληθυσμός, να δηλητηριάζεται ότι κατακτήθηκε τόσα χρόνια και υπήρχε: η αρμονική συμβίωση Χριστιανών και Μουσουλμάνων.

Ακούστε το ηχητικό της συνέντευξης του κ. Χαρίτου στην ΕΡΤ Κομοτηνής

www.ert.gr

Open post

Α. Σπανός: «Βιαστήκαμε να χαρούμε, μεταλλάχθηκε το νέο Νοσοκομείο σε ΝΠΙΔ»

Α. Σπανός: «Βιαστήκαμε να χαρούμε, μεταλλάχθηκε το νέο Νοσοκομείο σε ΝΠΙΔ»

Για ξαφνική μετάλλαξη του Νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής, έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία για τα πράγματα που αλλάζουν, σε ένα ίδρυμα με αυτό το καθεστώς.
Για παράδειγμα στάθηκε στην κατάργηση της λίστας χειρουργείων και τα ακριβά ραδιοϊσότοπα, που θα καλούνται να πληρώνουν οι ασθενείς για την εξέταση της Ποζιτρονικής Υπολογιστικής Τομογραφίας –PET SKAN- , χιλιάδες ευρώ, ανέφερε την κατάργηση της λίστας χειρουργείων.
«Δεν βάζουμε τα δικά μας εργασιακά και πως θα αλλάξει ο τρόπος της σύμβασης των εργαζομένων, αν θα αλλάξει. Βάζουμε σε προτεραιότητα το γεγονός πως μια ολόκληρη κοινωνία περίμενε να αποκτήσει ένα δημόσιο Νοσοκομείο, πρότυπο σε περίθαλψη, σε περιβάλλον φιλικό και οικολογικό, βρέθηκε χωρίς να ερωτηθεί σε ένα άλλο Νοσοκομείο, στο οποίο πρόσβαση θα έχουν μόνο όσοι έχουν τα χρήματα.
Αξίζει να σημειωθεί πως αύριο στις 11 το πρωΐ, όλα τα σωματεία των εργαζομένων στην Υγεία, θα δώσουν το παρών για το ασφαλιστικό και θα δείξουν την αντίθεσή τους και για την «νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του νέου Νοσοκομείου της Κομοτηνής, κάτι το οποίο δεν απαιτούνταν από την σύμβαση που είχε υπογραφεί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Ακούστε το ηχητικό της συνέντευξης του κ. Σπανού στην ΕΡΤ Κομοτηνής

www.ert.gr

Open post

Γνωριμία με την ποίηση του Βαγγέλη Κακατσάκη

Γνωριμία με την ποίηση του Βαγγέλη Κακατσάκη

Το ποιητικό έργο του Χανιώτη δάσκαλου – λογοτέχνη Βαγγέλη Κακατσάκη θα παρουσιαστεί σήμερα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 7 μ. μ. στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου (οδός Ανδρόγεω).
Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π. Ε. («Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», «Νίκος Καζαντζάκης», «Φαιστός») Ν. Ηρακλείου και οι εκδόσεις «Πυξίδα της Πόλης».
Για τον ποιητή και το έργο του θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Νίκος Ψιλάκης και ο ποιητής – κριτικός Λογοτεχνίας Ζαχαρίας Κατσακός, ενώ ποιήματα του θα διαβάσει η δασκάλα Ελένη Νέστορα.
Η παρουσίαση, την οποία θα συντονίζει ο δάσκαλος – ριμαδόρος Κωστής Λαγουδιανάκης, θα πλαισιώνεται μουσικά με ένα μελοποιημένο ποίημα από τον Σταμάτη Κραουνάκη και δύο από τον Χρήστο Κοτσαύτη. Η οπτικοποίηση του υλικού της παρουσίασης είναι έργο της συγγραφέα – θεατρολόγου Αγγέλας Μάλμου και η τεχνική υποστήριξη του πρώην Διευθυντή Π, Ε. Ν. Ηρακλείου Άρη Βαλατίδη.

www.ert.gr

Open post

Προς δημοπράτηση ο κόμβος Φιλιππιάδας

Προς δημοπράτηση ο κόμβος Φιλιππιάδας

Τη εκτίμηση ότι τους προσεχείς μήνες θα δημοπρατηθεί ο κόμβος της Ιόνιας στη Φιλιππιάδα, διατύπωσε μιλώντας στη βουλή ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής αναφέροντας ότι ξεκίνησε η διαδικασία σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου.

www.ert.gr

Open post

Τα δρομολόγια της ΑΝΕΚ LINES για την Τρίτη λόγω της απεργίας της ΠΝΟ

Τα δρομολόγια της ΑΝΕΚ LINES για την Τρίτη λόγω της απεργίας της ΠΝΟ

Η ANEK LINES ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω της 24ωρης απεργίας, μέρους των Ναυτεργατικών Σωματείων της Π.Ν.Ο., την Τρίτη 18/02/2020, τα δρομολόγια των πλοίων, θα διαμορφωθούν ως εξής:

Ε/Γ–Ο/Γ BLUE GALAXY
Αναχώρηση από Πειραιά στις 23:00 με άφιξη στα Χανιά στις 19/02 και ώρα 07:00
Ε/Γ –Ο/Γ ΚΡΗΤΗ ΙΙ
Αναχώρηση από Πειραιά στις 23:00, με άφιξη στο Ηράκλειο στις 19/02 και ώρα 08:00

www.ert.gr

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 3.426 3.427 3.428
Scroll to top