Open post

Ο Σόιμπλε δεν επιθυμεί να δει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή πορεία, δηλώνει η Ένωση Εφοπλιστών

Ο Σόιμπλε δεν επιθυμεί να δει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή πορεία, δηλώνει η Ένωση Εφοπλιστών

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Β. Σόιμπλε, που ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση παρά την υπόσχεσή της, δεν κατήργησε τα φορολογικά προνόμια των εφοπλιστών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων Εφοπλιστών, Θόδωρος Βενιάμης, με σημερινή δήλωσή του κάνει λόγο για αδικαιολόγητη επίθεση του κ. Σόιμπλε κατά της Ελλάδας, με αφορμή τον ελληνικό εφοπλισμό που εκπροσωπεί το 50% της Ευρώπης, ενώ προσθέτει ότι ο Γερμανός αξιωματούχος αγνοεί το ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς που διέπει τη γερμανική ναυτιλία.

Εφοπλιστικοί κύκλοι πιστεύουν ότι παρά τα όσα λέει ο κ. Σόιμπλε, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα πέσει στην παγίδα να έρθει αντιμέτωπη με την ελληνική ναυτιλία, γιατί τότε η χώρα θα κινδυνεύσει να χάσει τον πρώτο παραγωγικό πυλώνα της προς όφελος άλλων κρατών με ανταγωνιστική ναυτιλία. Η ελληνική ναυτιλία είναι ο μοναδικός τομέας της οικονομίας μας που δεν έχει κανένα «άνοιγμα» ούτε «κόκκινα» δάνεια προς τις ελληνικές τράπεζες.Το μεγαλύτερο μέρος χρηματοδότησής της το αντλεί από τράπεζες του εξωτερικού, ενώ όσα δάνεια έχουν ληφθεί από ελληνικές τράπεζες, όπως πιστοποιούν οι ίδιες, αποπληρώνονται κανονικά. Αντίθετα, οι γερμανικές τράπεζες μόνο το 2004 είχαν χορηγήσει προς τους πλοιοκτήτες της χώρας τους πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται εξάλλου ότι το φορολογικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική ναυτιλία είναι κατοχυρωμένο σε βασικές διατάξεις του συντάγματος του 1975 ενώ αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από την πολιτεία της σημασίας που είχε ο τομέας αυτός διαχρονικά στους παραγωγικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με μελέτες του Boston Consulting Group (BCG) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2013), η ελληνική ναυτιλία συνεισφέρει άνω του 7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) στη χώρα μας, παρέχει απασχόληση σε 200.000 άτομα και καλύπτει άνω του 30% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση διεθνώς .Ο στόλος ανέρχεται σε 4.585 πλοία (πλοία άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 341,17 εκατομμυρίων τόνων deadweight (dwt) –αύξηση περίπου 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος– που αντιπροσωπεύει το 19,63% του παγκόσμιου στόλου σε dwt και το 49,96% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Επίσης η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει τον μεγαλύτερο «cross-trading» στόλο στον κόσμο, καθώς το 98,5% της υπό ελληνική πλοιοκτησία χωρητικότητας μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων χωρών προσφέροντας, ως εκ τούτου, μία απαραίτητη υπηρεσία παγκοσμίως. Ο ελληνόκτητος στόλος έχει υψηλή ανταπόκριση στις μεταβολές των εμπορικών ροών, όπως η άνοδος της ασιατικής ζήτησης, ενώ η σημασία του για την Ευρώπη είναι διττή: σε σχέση με την εξασφάλιση των εισαγωγικών/εξαγωγικών αναγκών της ΕΕ και την ενίσχυση του ναυτιλιακού πλέγματος δραστηριοτήτων της.

Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή ζώνη «πλοιοκτησίας» στον κόσμο βρίσκεται στο πλέγμα Αθήνας/Πειραιά, που συνδέεται στενά με την εθνική ιδιοκτησιακή βάση της, σε αντίθεση με παρεμφερείς πλοιοκτητικές ζώνες, όπως η Σιγκαπούρη και το Λονδίνο, που προσελκύουν μία πλοιοκτητική βάση προερχόμενη από την υφήλιο.

Open post

Σε διαβούλευση το ν/σ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σε διαβούλευση το ν/σ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σε διαβούλευση τέθηκε την Παρασκευή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει ο κ. Γαβρόγλου, η νομοθετική πρωτοβουλία για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα «συνιστά μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην οργάνωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) βάσει των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, της επεξεργασίας του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία και των διαβουλεύσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αξιοποιώντας τον ευρύ, γόνιμο και πρωτότυπο διάλογο που ήδη αναπτύχθηκε με πολλά θεσμικά όργανα των ΑΕΙ, αλλά και με πολλούς διδάσκοντες των ΑΕΙ».

Γνώμονας των ρυθμίσεων που προτείνονται είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, ένας «δημοκρατικός, αποτελεσματικός, σύγχρονος και ανοιχτός ως προς την κοινωνία τρόπος διοίκησης των ΑΕΙ», η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, η ανάπτυξη του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε επίπεδο Περιφέρειας, ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και των διδακτορικών σπουδών, με στόχο την αναβάθμισή τους.

Πιο αναλυτικά, στο νομοσχέδιο προβλέπονται:
– Η δημιουργία του θεσμού των περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
– Η συγκρότηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης σε κάθε ΑΕΙ.
– Η θεσμοθέτηση ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράμματα σπουδών και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από Τμήματα τεχνολογικών κατευθύνσεων των ΤΕΙ.
– Η ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα δημιουργίας διετών δομών στα ΑΕΙ που θα παρέχουν πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.
– Η ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των κοσμητειών και των κοσμητόρων.
– Η «διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας» των ΠΜΣ, η εξασφάλιση της πρόσβασης των φοιτητών σε αυτά, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, η διαφάνεια και ο εξορθολογισμός στους προϋπολογισμούς των ΠΜΣ, η ενίσχυση των ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
– Η συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης.
– Η εκλογή αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία.
– Η επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου.
– Ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους ΕΛΚΕ (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας).
– Η απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης.
– Η συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος με Υπουργική Απόφαση.
– Η απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων.

Το σχέδιο νόμου θα είναι υπό διαβούλευση μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουνίου. Στο διάστημα αυτό, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους, στις σχετικές ρυθμίσεις.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Ποινική δίωξη στον Γ. Παπαντωνίου και τη σύζυγό του

Ποινική δίωξη στον Γ. Παπαντωνίου και τη σύζυγό του

Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα άσκησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς σε βάρος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία Διαφθοράς σχετικά με τη νομιμότητα καταθέσεων του ζευγαριού που έχουν εντοπιστεί στο εξωτερικό, αλλά και του ελέγχου της απόκτησης ακίνητης περιουσίας μετά το 2000, οπότε ο κ. Παπαντωνίου θήτευσε στο υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, η δίωξη αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό του πρώην υπουργού, που εντοπίστηκε από την αποκαλούμενη λίστα Μπόργιανς.

Πρόκειται για έναν από τους τρεις λογαριασμούς για τους οποίους αναμένονται στοιχεία που ζητήθηκαν μέσω δικαστικής συνδρομής από τις ελβετικές αρχές. Με την άσκηση της δίωξης, επιβάλλεται στο ζευγάρι ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Εκδήλωση για τον υγροβιότοπο του Κολοβρέχτη στην νέα Αρτάκη

Εκδήλωση για τον υγροβιότοπο του Κολοβρέχτη στην νέα Αρτάκη

Συνεχή δραστηριότητα για την προστασία του του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη έχει η  ομάδα πολιτών για τη διάσωσή του και διοργανώνει δημόσια συζήτηση στην κεντρική πλατεία της Νέας Αρτάκης την Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2017 στις 8.30μμ.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Πρόκειται για την δεύτερη δημόσια εκδήλωση της ομάδας πολιτών, έπειτα από την πρώτη η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή αρχές Απριλίου στη Χαλκίδα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι συμπολίτες για την αρχαιολογική, οικολογική, κοινωνική σημασία του υγροβιότοπου ο οποίος εκτείνεται και εντός των διοικητικών ορίων της νέας Αρτάκης, να τοποθετηθούν όλοι και όλες για το πώς θα αντιμετωπιστούν η ρύπανση και οι καταπατήσεις και κυρίως, το πώς θα αναδειχτεί η αξία του Κολοβρέχτη ως τόπου συλλογικής αναψυχής, ως κοινού συλλογικού φυσικού πόρου ο οποίος φιλοξενεί τουλάχιστον 193 είδη προστατευόμενων πουλιών (ερωδιοί, χαλκόκοτες, γλαρόνια, πρασινοκέφαλες πάπιες, γερακίνες, καλημάνες).

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα πολιτών υπενθυμίζει την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Αρτάκης, αρχές Απριλίου, με την οποία στηρίζει τον αγώνα και καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη συζήτηση ώστε να συνδιαμορφώσουμε τον τρόπο δράσης για την προστασία και ανάδειξη του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη».

Ομιλητές:
Εύη Σαραντέα, συγγραφέας-εικαστικός
Σπύρος Μανέτας, βιοκαλλιεργητής
Νίκος Φραντζής, ομάδα πολιτών

Πηγή φωτο: FB Να προστατευτεί ο υγροβιότοπος του Κολοβρέχτη – Εύβοια

Open post

Διαθέσιμα τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές

Διαθέσιμα τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές

Διαθέσιμα είναι από την Παρασκευή, τα μηχανογραφικά δελτία που αφορούν τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους υποψήφιους να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας  για να δουν τα μηχανογραφικά δελτία, τα οποία χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2017 με το Νέο σύστημα
– το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ 2017 με το Νέο σύστημα.
– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.
– το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ-Α΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.

Ωστόσο, για την αναλυτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

Αναζητώντας τις γυναίκες σεφ

Αναζητώντας τις γυναίκες σεφ

Η Γαλλίδα σκηνοθέτης Βεράν Φρεντιάνι (Vérane Frediani) ταξίδεψε στις τέσσερις γωνιές του κόσμου για να γνωρίσει από κοντά τις γυναίκες σεφ που καινοτομούν στον χώρο της υψηλή μαγειρικής. Το ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Αναζητώντας τις γυναίκες σεφ», καταγράφει τις ιστορίες των σεφ που διαπρέπουν στις κουζίνες μεγάλων εστιατορίων και στις σχολές. Η Φρεντιάνι συνομιλεί επίσης με γυναίκες σομελιέ, ακτιβίστριες κι επιχειρηματίες που αγωνίζονται καθημερινά σε ένα σχεδόν ανδροκρατούμενο χώρο, υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την ισότητα και επιθυμούν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από την κουζίνα.

Διάσημες σεφ όπως είναι η Ανν-Σοφί Πικ, και η Αντελίν Γκρατάρ και άλλες από διάφορα μέρη του κόσμου, μιλούν για το πάθος τους, το όραμά τους, τις δυσκολίες τους, τις επιτυχίες τους.

Για τις γυναίκες σεφ που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ, η γαστρονομία είναι ένα μέσο επικοινωνίας, ένας τρόπος εκπαίδευσης των ανθρώπων στη δική τους και σε άλλες κουλτούρες και μια έμπρακτη υποστήριξη των τοπικών οικονομιών.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στις γαλλικές αίθουσες στις 5 Ιουλίου, 2017.

 

 

Open post

Ένταση στην Καμπούλ -Τέσσερις νεκροί σε διαδήλωση

Ένταση στην Καμπούλ -Τέσσερις νεκροί σε διαδήλωση

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή στη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις της τάξης και ένα οργισμένο πλήθος που απαιτούσε την παραίτηση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν μετά την αιματηρή επίθεση που έπληξε την Τετάρτη την Καμπούλ.

Η ένταση έχει αυξηθεί στην πρωτεύουσα, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε πραγματικά πυρά για να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτών που επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το προεδρικό μέγαρο μετά την επίθεση αυτή που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους.

«Στη διάρκεια της σημερινής διαδήλωσης, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ είναι τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ο Ουάχιντ Ματζρούχ.

Η οργή αυξάνεται μετά την επίθεση με παγιδευμένο βυτιοφόρο, που προκάλεσε επίσης εκατοντάδες τραυματίες, στη διπλωματική συνοικία της αφγανικής πρωτεύουσας, που υποτίθεται ότι προστατεύεται αυστηρά. Πρόκειται για τη χειρότερη επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί από το 2001 στην Καμπούλ.

Πολλοί Αφγανοί αναρωτιούνται πώς οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν το παγιδευμένο βυτιοφόρο να εισέλθει σε μια συνοικία γεμάτη οδοφράγματα και φρουρούς ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν πέτρες, συγκεντρώθηκαν κοντά στον τόπο της έκρηξης φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα και «Θάνατος στους Ταλιμπάν’.

Η αστυνομία απάντησε πυροβολώντας με πραγματικές σφαίρες και χρησιμοποίησε δακρυγόνα και εκτοξευτήρες ύδατος όταν πολλοί διαδηλωτές επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αστυνομικό κλοιό ασφαλείας.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Open post

Φ. Γεννηματά: Συνδεδεμένη με το κοινωνικό κράτος η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ

Φ. Γεννηματά: Συνδεδεμένη με το κοινωνικό κράτος η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ

Την Ελασσόνα και το Κέντρο Υγείας της περιοχής, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Γιώργο Γεννηματά τον Απρίλιο του 1985, επισκέφτηκε την Παρασκευή η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά.

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τιμήθηκε από τους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας με ειδική πλακέτα, ενώ ο γραμματέας της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γιαννούλας τής παρέδωσε μια φωτογραφία που απεικονίζεται ο πατέρας της Γιώργος Γεννηματάς κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Κέντρου Υγείας το 1985.

Η κ. Γεννηματά ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία του κόμματος, λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ έχει συνδέσει την ιστορική του διαδρομή με το κοινωνικό κράτος».

«Πολύ απλά δεν υπήρχε κράτος πρόνοιας πριν από το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να κάναμε λάθη, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το θετικό αποτύπωμα της ιστορικής διαδρομής στο τομέα της κοινωνικής προστασίας» είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Γεννήματα επεσήμανε μεταξύ άλλων, πως το Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας «είναι ένα υπόδειγμα για το πώς θα δουλέψουμε σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι ως χώρα», σημειώνοντας πως «θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες και την πόλωση που μόνο γκρεμίζουν ό,τι φτιάξαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση κατηγορώντας την πως ευθύνεται, όπως είπε, για την «εγκατάλειψη και την απαξίωση» του εθνικού συστήματος υγείας.

Η κ. Γεννηματά είπε πως είναι «θράσος» ο πρωθυπουργός να μιλάει για προσλήψεις σε ένα τομέα που, όπως είπε, «γνωρίζει την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση», ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση «το μόνο που κάνει είναι να χρησιμοποιεί χρήματα του ΕΣΠΑ για συμβασιούχους τους οποίους κρατά ομήρους για ένα διάστημα».

Αναφέρθηκε τέλος και στις προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για το εθνικό σύστημα υγείας, λέγοντας πως η Δημοκρατική Συμπαράταξη «έχει ψηλά στην ατζέντα της τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Open post

ΕΚΘ: Αυστηροί έλεγχοι την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και στις πολυεθνικές εταιρείες

ΕΚΘ: Αυστηροί έλεγχοι την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και στις πολυεθνικές εταιρείες

Την προστασία των εργαζομένων από πιθανές αυθαιρεσίες ζητάει από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το ΕΚΘ: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.22/19777/10-05-2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης η οποία δεν έχει ανακληθεί, τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων του Νομού Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κλειστά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Οι πολυεθνικές εταιρείες που με τις γνωστές τους πρακτικές αψηφούν το νόμο θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν και να σταματήσουν τις αντεργατικές πρακτικές τους εις βάρος των εργαζομένων τους. Οι κανόνες είναι ίδιοι και είναι για όλους. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δυο ταχυτήτων και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε διακρίσεις στο βωμό του χρήματος από κανέναν».

Τέλος, το ΕΚΘ τονίζει πως: «Καλούμε τις αρμόδιες αρχές, την επιθεώρηση εργασίας και την αστυνομία, να πραγματοποιήσουν ελέγχους την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τιμωρώντας παραδειγματικά εκείνους που δεν εφαρμόζουν το νόμο και προστατεύοντας τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που έτσι και αλλιώς είναι θύματα των μνημονίων, της λιτότητας και της φτωχοποίησης».

Σχετική είδηση: ΓΣΕΕ: Πως αμείβεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Open post

Το ΕΚΑ για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου

Το ΕΚΑ για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου

Με αφορμή την 5η Ιουνίου, το εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η φετινή Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος σημαδεύεται από ένα θλιβερό πισωγύρισμα, καθώς οι ΗΠΑ η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός αερίων του θερμοκηπίου υπαναχώρησαν από την δέσμευσή τους να μειώσουν τις εκπομπές τους. Ωστόσο, η παγκόσμια κοινότητα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για το καλό του Πλανήτη και των γενεών που θα ακολουθήσουν.

Το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος μας αφορά άμεσα και σε επίπεδο πόλης, καθώς η Αθήνα είναι και αυτή αντιμέτωπη με κινδύνους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχει καταγραφεί ότι την περίοδο 2000 – 2012 για κάθε ένα  βαθμό Κελσίου αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5°C, το ποσοστό της θνησιμότητας αυξήθηκε κατά 5,2%. Εν τέλει είναι και θέμα επιβίωσης».

 

Posts navigation

1 2 3 2.549 2.550 2.551 2.552 2.553 2.554 2.555 3.263 3.264 3.265
Scroll to top