Σέρρες : Ενστάσεις στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Σέρρες : Ενστάσεις στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας  του πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Οι επιλαχόντες έχουν δικαίωμα ενστάσεων έως 1 Αυγούστου, ενώ έως 16 Αυγούστου θα γίνονται δεκτά πρόσθετα δικαιολογητικά, κυρίως από τους εν δυνάμει δικαιούχους.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σέρρών για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ή την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης, επί της όλης διαδικασίας.

 

 

Scroll to top